Rain Game Apps

Loading...
Fantastic Memory 1.0
Rain Game
A funny game to test and improve your memoryHow to play? Try to remember pictures and find them in a list ofpicturesHope you enjoy it.
Xếp Chữ Trí Tuệ - Xep Chu 1.0
Rain Game
Xếp Chữ là trò chơi đòi hỏi khả năng quansátvà vốn từ ngữ phong phú.Tuy nhiên trò chơi có qui tắc rất đơn giản như sau:Sẽ có 9 ô chữ, trong 9 ô chữ này sẽ có những ô khi kết hợplạivới nhau sẽ thành 1 câu Thành Ngữ hoặc Tục Ngữ. Nhiệm vụ của bạnlàtìm ra câu Thành Ngữ hoặc Tục Ngữ đó.Chúc các bạn chơi game vui vẻ nhé!Sort word gamesrequirethe ability to observe and rich vocabulary.However the game has very simple rules as follows:There will be 9 crossword puzzle in 9 will have the boxeswhencombined together will form one sentence Idioms or Proverbs.Yourmission is to find out the Idioms or Proverbs it.Wish you have fun playing the game!