Rossmann Apps

Loading...
Rossmann PL 2.15.11
Rossmann
Pobierz aplikację Rossmann PL, dołącz do Klubu Rossmann i korzystajz promocji dostępnych tylko dla klubowiczów! W Klubie Rossmann:✓Oszczędzasz na zakupach Zdobywasz rabaty i regularnie otrzymujeszoferty dopasowane do Twoich potrzeb. Odbierając powiadomienia zaplikacji, zyskasz pewność, że żadna wyjątkowa promocja Cię nieominie. ✓Otrzymujesz 20% rabatu na wydruk zdjęć Jeśli jesteśklubowiczem, drukując zdjęcia w naszych drogeriach, płacisz za nieo 20% mniej. ✓Wspierasz z nami organizacje dobroczynne Okazującaplikację przy kasie podczas zakupów w drogeriach Rossmann,pomagasz lokalnym organizacjom charytatywnym. ✓Otrzymujeszdodatkowe rabaty w programie Rossnę! Jesteś rodzicem? Spodziewaszsię dziecka? Będąc w programie Rossnę!, po przystąpieniu do KlubuRossmann zyskujesz jeszcze więcej! Rejestrując się w Klubie, przyużyciu danych z programu Rossnę!, zachowujesz swój dotychczasowyrabat oraz możliwość jego zwiększenia aż do 10%. To nie wszystko,bo dzięki aplikacji Rossmann możesz również: ✓Zlokalizować drogerieRossmann w Twojej okolicy. ✓Zrobić zakupy online. ✓Przeczytaćporady i inspiracje dopasowane do Twoich potrzeb. ✓Dowiadywać się onajnowszych produktach i premierach. Download the application ENRossmann, Rossmann join the club and enjoy promotions availableonly to club members! The club Rossmann: ✓Oszczędzasz shopping Youearn rebates and regularly receive offers tailored to your needs.When you receive a notification from an application, you can ensurethat no special promotion you will not miss. ✓Otrzymujesz 20%discount on print images If you clubbers, printing photos in ourdrugstores, you pay for it about 20% less. ✓Wspierasz us charitiesShowing the application at the checkout when shopping in Rossmanndrugstores, helping local charities. ✓Otrzymujesz additionaldiscounts in the Rossnę! Are you a parent? You are expecting ababy? Being in the program Rossnę !, after joining the clubRossmann you gain even more! By registering for the Club, usingdata from the Rossnę !, you keep your existing discount and theopportunity to increase it up to 10%. That's not all, becausethanks to the application Rossmann, you can also: ✓ZlokalizowaćRossmann drugstores in your area. ✓Zrobić online shopping.✓Przeczytać inspiration and advice tailored to your needs.✓Dowiadywać about the latest products and premieres.
Pracuję w Rossmannie 2.0.35
Rossmann
Bądź na bieżąco z ofertą naszych drogerii, róbzakupy i korzystaj ze specjalnych profitów dostępnych tylko dlapracowników Rossmann Polska!Chcesz mieć wpływ na działanie i wygląd naszej aplikacji? Jeślipodczas korzystania z appki napotkasz na jakiś błąd lub masz uwagidotyczące jej funkcjonalności, prześlij je na adres:[email protected] Twoje spostrzeżenia są dla nas bardzo ważne, ate najciekawsze weźmiemy pod uwagę podczas pracy nadaktualizacją!Keep up to date with theoffer of our drugstore, do shopping and enjoy the special perksavailable only to employees Rossmann Poland!Do you want to affect the look and feel of our application? If youuse appki encounter a bug or have any comments regarding itsfunctionality, please send them to: [email protected] Yourinsights are very important to us, and the most interesting ones weconsider when working on updating!
RossWIP 1.1.0
Rossmann
RossWIP RossWIP