Senkron Media Apps

Loading...
Best Kids Stories 1.0
Senkron Media
By the help of this application, your kids canwatch many categorized bedtime stories, educational tales and kidsstories. After downloading the application, choose a category,choose the story you want to watch and play. Our editors continueto keep the application up-to-date and add new stories.Enjoy the stories...
Insta Profilime Kim Baktı 1.0
Senkron Media
Insta Profilime Kim Baktı uygulamasıprofilinizin kimler tarafından görüntülendiğini ve bakıldığınıgöstermektedir. Artık igde kimler sizi inceliyor rahatlıklagörebilirsiniz.Insta Profilime Kim Baktı uygulaması kullanımı ve faydaları:- Kimlerin hesabınızı incelediğini öğrenirsiniz.- Gizli hayranlarınızı fark etmiş olursunuz.People who are beingdisplayed on my profile by whom your profile indicates that lookedand looked applications. Now you can easily see who is studying inig.People Who Look in my profile application usage andbenefits:- Who are you know when reviewing your account.- You have noticed your secret admirer.
Insta Video Foto İndir 1.01
Senkron Media
Instagram'da beğendiğiniz fotoğraflarıvevideoları telefonunuza indirmek artık mümkün!Insta Video Foto İndir uygulaması sayesindedilediğinizfotoğrafları ve videoları bir tıkla telefonunuzun galeribölümüneindirebilirsiniz. İndirmek istediğiniz resmin altındaki 3noktayatıklayarak PAYLAŞIM URL'SİNİ KOPYALA seçeneğiniseçtiğinizdetelefonunuzun bildirim alanında göreceksiniz.NASIL ÇALIŞIR?Uygulamayı çalıştırın.- İnstagramı aç butonuna tıkla.- İnstagram üzerinden indirmek istediğin video / fotoğrafınolduğualana gel.- Video / fotoğrafın sağ alt köşesindeki 3 noktaya tıkla.- Açılan seçeneklerden PAYLAŞIM URL'SİNİ KOPYALAbutonunatıkla.- Uygulamaya geç ve indirme işaretine tıkla.Anahtar Kelimeler: instagram video indir, instagram videokaydet,instagram video kayıt, instagram foto indir, instagram fotokaydet,instagram foto kayıt, instagram fotoğraf indir, instagramfotoğrafkaydet, instagram fotoğraf kayıt, insta video indir, instavideokaydet, insta video kayıt, insta foto indir, insta fotokaydet,insta foto kayıt, insta fotoğraf indir, insta fotoğrafkaydet, instafotoğraf kayıtTo download photosandvideos on your phone that you like at Instagram'ın now possible!You can download the application through language that peopleinthe video Photo Download photo galleries and videos at a clickofyour phone. When you select the SHARE URL by clicking 3pointsbelow the picture you want to download COPY will seethenotification area of ​​your phone.HOW DOES IT WORK?Run the application.- Click the button to open up Instagram.- Instagram via the video you want to download / photo areathatcame to be.- Video / photo Click to 3 points in the lower right corner.- SHARING URL from the drop-down option to click theCopybutton.- Click the Connect application and download mark.Keywords: instagram video download, instagram recordvideo,instagram video recording, instagram photo download,instagramphoto, save, instagram photo recording, instagram photodownload,instagram photo, save, instagram photo recording, video ofpeopledownload, people in the video record, people in the videorecordingDownload photos of people, save people in the photo, photorecordsof people, photographs of people download, save pictures ofpeople,people in photo recording
Sinir Krizi 1 1.0
Senkron Media
Bir oyun seni ne kadar sinir edebilir? Bizbuoyunu yaparken tek amacımız vardı oda seni sinirdenkudurtmakbakalım başarılı olmuş muyuz?Nasıl Oynanır?Bu bölüme “kendin bul bize ne” demeyi çok isterdik fakat öylebirlüksümüz yok. Bir kere anlatacağız iyi dinle!- Play tuşuna bastıktan hemen sonra ekrana her birdokunuşundatop yukarı zıplamaktadır.- Topu dönen halkaların boş yerlerinden içerisine sokup birüsthalkaya doğru yükselmeye çalışacaksın.Oynadıkça daha iyi kavrayacaksınız.He bu arada bu sadece 1. oyun devamı çok yakında gelecekhazırol.What can you nervous asagame? We have one goal game room we were successful in doingthisto let you nervous frenzy from?How to play?In this section, "What us find yourself" but we'd love to saywecan not afford it. We will tell you once you listen!- Display immediately after the play button is jump up ateverytouch of the ball.- Slid the ball into the empty space rotating ring you work toriseto the upper ring.You play you will better understand.We just 1 game in the meantime it will continue to be readyverysoon.
Insta Profilime Kim Girdi 1.0
Senkron Media
Profilinize kimlerin girdiğini veneleryaptığını gösteren bir uygulamadır. Uygulama sayesindeprofilinizegiren kişileri anlık olarak ve geçmişe dönükşekildegörebilmektesiniz.Enter your profile andwhois an application that shows what he did. Through theapplication ofperson who goes to your profile immediately andretroactive mannerseen about here.
Insta Profilime Bakanlar 1.0
Senkron Media
Uygulamayı edinerek kimlerinhesabınızabaktığını hızlı ve kolay bir şekilde görebilirsiniz.Yapmanızgereken sadece giriş yapmak ve kimlerin sizebaktığınıgörmektir.You can seetheapplication Pursuing who look at your account is fast and easyway.Only input do you have to do is see who looks at you.
Insta Profilime Girenler 1.0
Senkron Media
Profilinize giren kişilerin kim olduğunumeraketmiyor musunuz? Profilinize kimlerin girdiğinigösterenuygulamamız sayesinde kimlerin sizi incelediğinirahatlıklagörebilirsiniz.Do not you know whothatperson enters your profile? Thanks to our specificapplicationindicating who viewed your profile, you can easily seewho.
Insta Profiline Kim Bakmış 1.0
Senkron Media
Senden habersiz profilini kimler incelemişveresimlerine bakmış görmek ister misin? Profiline bakan son20kişiye ulaşabilirsin ve gizli hayranlarını keşfedebilirsin!Senden unaware profilewhostudied and looked at the pictures you want to see? You canreachthe last 20 facing the profile, and you can discover thesecretadmirer!
İg Profilime Bakan Kişiler 1.0
Senkron Media
Profilinize bakanların ne zaman baktıklarınıvekimler olduğunu size bildiren bir uygulamadır. Sizekimlerinbaktığını detaylı olarak haberdar eder.Ministers when theylookat your profile and who is an application that notifies youthat.Inform you in detail who has looked at.
InstaTags 1.0
Senkron Media
Uygulamaya girdiğinizde açılanekranayükleyeceğiniz fotoğraf ile ilgili bir kelime yazarak okonuda enpopüler 20 hashtagi alabilirsiniz. Bu hashtagleriresimaçıklamanıza yerleştirirsiniz.İnstaTags kullanımı ve faydaları :- Hesabınızı popüler hale getirir.- Takipçi sayınızın artmasına yardımcı olur.- Beğeni sayınızın artmasına destek olur.- Paylaşımınız daha fazla kişi tarafından görülür.- İnstagramda yoğun olarak kullanılan en popüleretiketlerigörebilirsiniz.When you entertheapplication by typing a word about the photos you upload tothescreens that you can get 20 of the most popular hashtags aboutit.You place this hashtag pictures on your statement.instatags use and benefits:- Makes your account popular.- Helps to an increase in of your number Followers.- Assists to increase your number of Likes.- Shares you will be seen by more people.- Instagram I can see the most popular labels used extensively.
Sinir Krizi 2 1.0
Senkron Media
Sinir Krizi 2 şimdi daha sinir bozucu!dahazor! Özel olarak hazırlanmış bölümlerin zorluk seviyelerinibirhayli arttırdık.Oyunun oynanma şekli oldukça basit topun yönetimi sende veonuhiçbir yere çarptırmadan zirveye ulaştırmalısın!Eğer 10,000 üzerinde PUAN TOPLAYABİLİRSEN yorumdan bizimlepaylaşbaşarını diğer oyuncular da görsün!Nervous Breakdown 2morefrustrating now! harder! We have a great deal to increasethedifficulty level of the section specially prepared.The way the game is played fairly simple management andshouldreach the summit without hitting a ball sent heranywhere!If you tell us to comment on the success you see otherplayerscan collect 10,000 SCORE!
Sinir Krizi 3 1.0
Senkron Media
Sinir Krizi 3 şimdi düşündüğünüzden dahasiniredici ve kriz geçirecek bölümlere sahip!Bakalım bu yarışta kimler liderliğe sahip olacak ve adındansözettirecek.With part of aNervousBreakdown, and the crisis will spend more annoying than youmightthink 3 now!Let's see who will have the leadership in the race and willmakeher mark.