Soncamedia Apps

Loading...
Karaoke Connect 2.9.3
Soncamedia
songs search/select/control app for ACNOS karaoke players ofSoncamedia * smart search: can quickly input 1st-letter (PingYing)or full words of song title, composer or artist (with avatar),support search by index, languages, genres, MIDI/KTV/REMIX filters,... * Wi-Fi connect to all Karaoke Full HD 1080P, KTV Karaoke Wifi& MINI Karaoke Wifi models * full control karaoke features ofconnected player: song book, 1st-Reserved, karaoke music tuning,set scoring/greetings, change into dance mode, ... * WIFI VIDEO:directly sync/show the playing song of connected player on the appscreen for singing together * easy lyrics view, look-up song indexand add to Favorite List * auto find and update song data oninternet
Karaoke Search 1.1
Soncamedia
Ứng dụng tìm kiếm bài hát tiện lợi cho cáccácloại đầu máy Karaoke: Sơn Ca Media, Arirang, Đông Hải,ViệtKTV.Tính năng của ứng dụng:- Chế độ tìm kiếm bài hát thông minh theo chữ cái đầu hoặc tênđầyđủ của bài hát.- Hỗ trợ tìm kiếm bài hát của các loại đầu máy karaoke phổ biếnhiệnnay: Sơn Ca Media, Arirang, Đông Hải, Việt KTV.- Thoả sức hát “mộc” với tính năng xem lời bài hát offline.- Chọn nhanh các bài hát “ruột” của bạn với chức năng bài hátyêuthích.- Tự động cập nhật bổ sung các bài hát mới.- Hỗ trợ cho cả iPod, iPhone và iPad với hệ điều hành Android2.1trở lên.*** Thông tin liên hệ:Email: [email protected]ĐT: (08) 39107612
CloudKaraoke Soncamedia 1.2.8
Soncamedia
Ứng dụng hát karaoke trực tuyến thuần Việt, miễn phí, Cloud Karaokecho phép kết nối đến máy chủ dịch vụ karaoke online (KOS) củaSoncamedia để hát ngay hàng ngàn bài hát karaoke phổ biến với hoàâm thông dụng và chất lượng cao. Applied pure Vietnamese onlinekaraoke, free, Cloud Karaoke allows connection to the server onlinekaraoke service (KOS) of Soncamedia to sing even thousands of songswith harmonies popular karaoke popular and high quality.
BeatBox to TV 1.4.0
Soncamedia
TV app for display playing songs of Karaoke Wi-Fi player to TVscreen, wirelessly * Wi-Fi connect to all BeatBox (Mobile Karaoke),Karaoke Full HD 1080P, MINI/KTV Karaoke Wifi & Smart KaraokeAndroid models of ACNOS Soncamedia* auto WIFI VIDEO display:directly sync/show the playing song of connected player on the bigTV screen for singing together* support PLAYLIST browsing, karaokemusic controls & fully sync with Karaoke Connect app
Camera Nguyen Kim 1.1
Soncamedia
Xuất phát từ thiện ý mong muốn được gópphầncác hoạt động xã hội, Công ty CPTM Nguyễn Kim cùng Tập đoànBưuchính Viễn thông Việt Nam VNPT, Công ty Cổ phần Truyển thôngSơnCa, các đối tác cùng tham gia tổ chức chương trình“Tài trợ 20.000 Camera dành cho nhà trẻ & mẫu giáo”, vớimụctiêu phát động ý thức gắn kết, xuất phát từ tình yêu thương,vàcùng chăm lo đến việc chăm sóc và giáo dục các cháuthiếunhi.Ứng dụng góp phần hỗ trợ tốt hơn cho nhà trường và các phụhuynhtrong việc trông nom các bé.- Nhà trường và giáo viên có phương tiện để quan sát các hoạtđộng,hành vi, chơi đùa của các cháu tại trường, lớp được thuậntiệnhơn.- Các bậc phụ huynh có thể quan sát trực tiếp con em mình và cóthểxem lại đến 7 ngày.*********************Bộ phận chăm sóc khách hàng Soncamedia :Website : http://www.soncamedia.com/Forum : http://forum.soncamedia.com/Email liên hệ, giải đáp : [email protected] Phone: +84 8 39107612Derived from bonafidedesire to contribute to society activities, the company CPTMNguyenKim Post and Telecommunication Group VNPT Vietnam,CorporationCommunications Son Ca, the partners jointly hostedThe"Funding for the 20,000 Camera & kindergartenchildren",launched with the aim of mounting sense, comes from love,and careand to the care and education of the children.Application support better contribute to the school and theparentsin the custody of the child.- Schools and teachers have the means to observe theactivities,behavior, children's play at the school, the class ismoreconvenient.- Parents can directly observe their child and can look back to7days.*********************Customer care department Soncamedia:Website: http://www.soncamedia.com/Forum: http://forum.soncamedia.com/Email contact and answers: [email protected] Phone: +84 8 39107612
CloudBox 1.1.3
Soncamedia
CloudBox application is used for singing Karaoke on the mobilekaraoke loudspeaker box Generation CB-xxx of Soncamedia.Karaoke isbuilt into the app instead of in the portable speaker.In additionto the songs featured in the MIDI music provided by Soncamedia, theapplication also aggregates songs on social networking sites. Othermobile devices such as Smartphones, Tablets, Smart TVs use KaraokeConnect application to connect to the Cloud Box application andmany people can sing Karaoke together on different screens. Seedetails on www.soncamedia.com