Studio Hidayah Apps

Loading...
Kultum Buya Yahya
Kultum Buya Yahya * yang beruntung di bulan ramadhan * Makna Taqwa* Memperbaharui Syukur * Birrul Walidain * Makna Silaturahmi *Berbuat Baik dengan Tetangga * mengingat 10 hari terakhir di bulanramadhan * makna memaafkan * memerangi penyakit dengki * maknataubat * Dzikrul Maut * Makna Syukur * Ikhlas yang terlupakan *permohonan yang bermakna * pintu kemuliaan * abadikan amal denganikhlas * Nuzulul Qur'an * Merenungi Dosa * 10 hari Akhir Ramadhan *Tata Krama Beri'tikaf
Kisah Siti Khadijah 5.7.1
Kisah Siti Khadijah Khadijah binti Khuwailid' (Bahasa Arab:خديجة,Khadijah al-Kubra) merupakan isteri pertama Nabi Muhammad. Khadijahberasal dari golongan pembesar Mekkah. Menikah dengan NabiMuhammad, ketika berumur 40 tahun, manakala Nabi Muhammad berumur25 tahun
Murottal Qari Ziyaad Patel 5.5
Murottal Qari Ziyaad Patel Murattal Qari Ziyaad Patel *Juz 30 (JuzAmma) *Selected Suras (Surah Pilihan) *Anasheed (Nasyid) *Bonus Inthis application, We Presented the Holy Quran recited by QariZiyaad Patel. Murottal Qari Ziyaad Patel mp3 Quran is an Islamicapp for listening to chant the holy verses of the Quran whichdelivered by Qari Ziyaad Patel. By using this application you canlisten to the Quran full Quran directly from your device bothoffline and online. By chanting holy verses of the Quran app usersmay add faith to Allah SWT. In this app we provide severalfeatures: * Repeat and Shuffle * Play in background * Play Offline,no internet connection
Obat Bebas Asam Urat Ampuh 3.0
Obat Bebas Asam Urat Ampuh * Penyebab Asam Urat * Gejala Asam Urat* Cara Mengobati Asam Urat * Tanya Jawab Asam Urat * PantanganPenderita Asam Urat * Tips n Trik Bagi Penderita Asam Urat
Kisah Rasulullah SAW 4.5
Kisah Nabi Muhammad SAW dari Lahir Hingga Wafat Kisah Nabi Muhammadsaw dan para Sahabat adalah sejarah satu-satunya yang pernah Allahcipta. Dunia tidak akan pernah melihat lagi kisah sejarah sepertiyang pernah terjadi di zaman Nabi Muhammad saw dan para Sahabat.Kisah Nabi Muhammad saw ini adalah kisah sejarah yang paling besardan paling agung yang pernah berlaku. Watak dunia dan peradabanmanusia berubah dengannya. Sejarah Rasulullah saw sarat denganberbagai rahasia dan perkara tersirat yang sedetik darinya puncukup berharga untuk dinukil untuk menjadi bacaan dan panduankepada umat Islam dan manusia seluruhnya. Maka lahirlah berbagaikitab Sirah yang disusun oleh berbagai pengarang, bahkan orientalisBarat pun turut berebut untuk menampilkan dirinya sebagai penafsirsejarah Rasulullah saw. Alangkah rugi apabila kita sebagai umatNabi Muhammad saw ketinggalan dalam menelusuri kehebatan perjuanganRasulullah saw. Perjuangan Baginda saw penuh kode-kode rahasiauntuk umat akhir zaman yang perlu di kaji, diangkat dandisebarluaskan kepada dunia yang mendamba kepemimpinan NabiMuhammad saw. Maka lahirlah buku “Catatan Sejarah Rasulullah saw,Menyingkap Keajaiban Pribadi dan Perjuangan Rasulullah saw sertaPara Sahabat” yang disusun berdasarkan fakta-fakta yang diperolehdari kitab-kitab sirah klasik yang jarang diceritakan orang. BukuCatatan Sejarah Rasulullah saw ini disusun dari perspektif pejuangIslam yang berjuang sungguh-sungguh untuk meninggikan kalimah Allahdi muka bumi. Buku ini bukan bersifat kajian ilmiah seperti yangdilakukan oleh tokoh-tokoh akademisi semata-mata. Bukan juganaratif seperti yang dihasilkan oleh novelis yang bertujuanmenghibur pembaca semata-mata. Buku ini memaparkan pesan-pesanpenting yang dapat meniup semangat pembaca untuk turut terjun dalamalam perjuangan bersama Rasulullah saw dan para Sahabat yangberjumlah 140.000. Baginda Nabi Muhammad saw yang merupakan Rasulterakhir adalah Rasul kita sebagai umat akhir zaman. Maka, hal yangsalah apabila kita menceraikan Rasulullah saw dari diri kita,seperti yang dipropagandakan oleh Yahudi dan musuh-musuh Islam yangberhujah Nabi Muhammad saw telah wafat. Sesungguhnya, walaupunjasad Baginda Nabi Muhammad saw telah wafat, ruh Baginda tetaphidup bersama kita. Bahkan ruh Baginda Nabi Muhammad saw tetapberupaya memimpin dan memandu kita melalui teknologi ruh, jika kitabersungguh-sunguh menjalani latihan rohaniah sehingga kita menjadiorang ruh. Wujudnya hubungan rohaniah yang aktif antara Rasulullahsaw dengan umatnya dari kalangan yang terpilih bukan perkara yangasing dalam kosmologi ahli-ahli sufi. Latihan rohaniah inimelibatkan proses tazkiatun nafs (penyucian nafsu) secara disiplindan konsisten, digerakkan oleh mujaddid-mujaddid, pemimpin-pemimpinthoifah, syeikh-syeikh tarekat yang mayoritas mempunyai nasab yangbersambung hingga ke Baginda Nabi Muhammad saw dan para Sahabat.Sebagaimana hadis-hadis yang mengingatkankita akan kelebihan yangAllah karuniakan kepada para Ahlul Bait dan para Sahabat yangRasulullah saw umpamakan seperti bintang-bintang di langit yangmenjadi petunjuk bagi umat. Umat Islam Nusantara cukup bertuahkarena mendapat limpahan warisan Islam Rasulullah saw dari kelompokAhlul Bait dan keturunan sahabat yang berdatangan sejak kurun ke 9M. Walaupun dokumentasi sejarah mencatat kedatangan mereka didorong oleh faktor ekonomi, pada hakikatnya perdagangan merekaadalah jembatan yang menghubungkan mereka dengan penduduk setempat.Dengan kata lain, perdagangan mereka mempunyai motif dakwah danmenyeru manusia kepada Allah dan RAsulullah saw, bukan untukkeuntungan semata seperti dalam ekonomi kapitalis. Kisah-kisah yangdipetik dari sejarah Nabi Muhammad saw, telah diolah dengannilai-nilai perjuangan untuk menekankan betapa revelan kisah NabiMuhammad saw dengan kehidupan zaman modern saat ini. Semogaaplikasi ini bermanfaat & dapat menginspirasi kita dalammenjalani kehidupan ini.
Offline Sholawat Sulis 4.5.3
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Peace be upon you, andAllah's mercy and blessings This app contains Shalawat Sulis andHaddad Alwi Cinta Rasul that can be played offline and online, butit also has the best of Cinta Rasul. The shalawat in thisapplication include: 1. Shalawat Sulis - Single - The Best of Sulisalbum - Orchestra - Ya Allah 2. Shalawat Haddad Alwi - 12 LaguPilihan - Muhammad Nabiku's album - The Way of Love - Jalan Cinta -Ziarah Rasul 3. Sholawat Cinta Rasul - The Complete and Best Albumof Cinta Rasul - Cinta Rasul Volume 1 - Cinta Rasul Volume 2 -Cinta Rasul Volume 3 - Cinta Rasul Volume 4 - Cinta Rasul Volume 5- Cinta Rasul Volume 6 - Cinta Rasul Volume 7 4. Sholawat HabibSyech Bin Abdul Qodir Assegaf 5. Sholawat Wafiq Azizah 6. SholawatVeve Zulfikar also enjoy the various Islamic stories in thisapplication, among others. - The story of 25 Prophets and Apostles- The story of Rasulullah SAW - The story of the Companions of theProphet - The Stories and Stories of Islamic Wisdom - Asmaul Husna- Daily Muslim Prayer - The Muslim Pearl word The advantages ofthis application include: - Can be shared to family, relatives,friends, friends and others - Can be played in the background, mp3audio still running even when the screen is off - offline apps, inaddition there are some online to save quotas - easy to use - canbe set as ringtones, alarms, alerts and more Thank you for usingour application, if you have complaints, suggestions, criticism,error report, and request can contact the application developer atemail std.hidayah@gmail.com Hopefully this application can getcloser to Allah SWT and make ourselves a pious person. Aamin YaRabbal Alamin. Jazakumullah Khairan Katsiran.
Ayat Kursi Audio + Teks 5.5
Ayat Kursi Audio + Teks Ayat Kursi Audio MP3 Offline dan TerjemahanBerikut Bacaan Ayat Kursi Arab dan Keutamaan Ayat Kursi AplikasiAyat Kursi MP3 merupakan aplikasi yang berisi bacaan Ayat Kursidalam teks Arab, Bacaan Latin Ayat Kursi, terjemahan ayat kursidalam bahasa Indonesia, serta dilengkapi dengan file MP3 daribeberapa Qari Dunia. Keutamaan ayat kursi seperti dijelaskan IbnuKatsir dalam tafsirnya, “ayat kursi ini memiliki kedudukan yangsangat agung. Dalam hadits shahih dari Rasulullah Shallallahu‘alaihi wa sallam disebutkan bahwa ia merupakan ayat teragung yangterdapat dalam Al-Quran” (Tafsir Al-Quran Al-‘Azhim). Banyak sekalikeutamaan dari Ayat kursi, antara lain sebagai berikut. 1. Ayatyang Paling Agung dalam Al-Quran Sebagaimana yang ada padapertanyaan yang diajukan oleh Rasulullah kepada Ubay bin Ka’ab,“Ayat mana yang paling agung dalam kitabullah?” Ubay menjawab,“Ayat kursi.” Maka beliau Shallallahu ‘alaihi wasallam menepuk dadaUbay kemudian berkata, “Wahai Abu Mundzir, semoga engkau berbahagiadengan ilmu yang engkau miliki.” (HR. Muslim). Ayat Kursidikategorikan sebagai ayat yang paling agung karena di dalamnyaterdapat nama Allah yang paling agung, yaitu Al Hayyu dan AlQayyum. Namun ulama berselisih pendapat manakah nama Allah yangpaling agung. 2. Keagungannya Melebihi Langit dan Bumi RasulullahShallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Tidaklah Allah menciptakanlangit dan bumi melebihi agungnya Ayat Kursi (karena di dalam ayattersebut telah mencakup Nama dan Sifat Allah)” Sufyan ats-Tsauriberkata, “Sebab ayat kursi merupakan (salah satu) kalamullah(perkataan Allah), sedangkan kalamullah itu lebih agung dariciptaan Allah yang berupa langit dan bumi” (HR. At-Tirmidzi) 3.Salah Satu Bacaan Dzikir Sebelum Tidur Rasulullah Shallallahu‘alaihi wa sallam bersabda, “Apabila engkau mendatangi tempat tidur(di malam hari), bacalah Ayat Kursi, niscaya Allah akan senantiasamenjagamu dan setan tidak akan mendekatimu hingga waktu pagi” (HR.Al-Bukhari). Jadikanlah ayat kursi sebagai dzikir rutin yang dibacaketika hendak tidur. Selain itu, ayat kursi juga termasuk bacaandzikir pagi dan petang. 4. Salah Satu Sebab Masuk Surga RasulullahShallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Barangsiapa yang membacaAyat Kursi setelah selesai shalat, maka tidak ada yangmenghalanginya masuk surga kecuali kematian” (HR. An Nasa-i,dinilai shahih oleh Syaikh Al-Albani). Beberapa hadits di atasmenunjukkan keutamaan Ayat Kursi. Apabila kita merutinkannya, makakita akan mendapatkan keutamaan yang sangat banyak. Hendaknyasetiap muslim bersemangat untuk hal yang bermanfaat bagi dirinya,terkhusus untuk akhiratnya. Ayat Kursi sendiri bukanlah ayat yangpanjang dan sulit untuk dihapal. Semoga Allah mudahkan kita untukmengamalkannya. Wallahul Muwaffiq. Aplikasi ini berisikan lantunanmurottal ayat kursi dari berbagai Qari ternama dengan suara yangmerdu. Berikut diantaranya Abdul Basit 'Abdus-Samad Abdullah BasfarAbdullah Matrood Abdurrahman As-Sudais Fatih Saferagic Saad AlGhamdi Hani Ar-Rifai Maher Al-Mueaqly Mishary Rashid Alafasy Muh.Taha Al-Junaid Muzammil Hasballah Ziyaad Patel Ahmad Saud Hasan BinAbdullah Muhammad Thaha Al Junayd selain itu kami juga menambahkanayat kursi online dari qari qari terkenal Semua MP3 ayat kursi diatas offline, sehingga bisa anda putar tanpa perlu terkoneksidengan internet. TIdak hanya sampai di situ berikut fitur lain yangbisa anda nikmati: - Bacaan Arab dan teks terjemah dalam bahasaindonesia - Desain aplikasi ayat kursi ini sangat ringan dan mudahdigunakan. dalam aplikasi ini juga terdapat artikel mengenai: - 4keutamaan ayat kursi - faedah dari ayat kursi - tafsir dari ayatkursi semoga kita dapat merutinkan membaca ayat al kursi dalamkeseharian kita
Kisah Sahabat Nabi 4.5
Kisah Sahabat Nabi E-Book ini berisi tentang Kumpulan siroh sahabatRasulullah SAW, yang di ambil dari dari berbagai buku siroh,diharapkan kita bisa mengambil manfaat dan belajar daripribadi-pribadi sahabat Rasulullah SAW, baik dalam ibadah maupunmuamalah mereka sehari-hari. Sahabat Nabi, dari kata shahabah(ash-shahaabah) adalah mereka yang mengenal dan melihat langsungNabi Muhammad SAW, membantu perjuangannya dan meninggal dalamkeadaan Islam. Kebanyakan muslim mendefinisikan para sahabatsebagai mereka yang mengenal Nabi Muhammad SAW, mempercayaiajarannya, dan meninggal dalam keadaan Islam. Para sahabat utamayang biasanya disebutkan hingga 50 sampai 60 nama, yakni merekayang sangat dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Sahabat disebut pulamurid Nabi Muhammad. Identifikasi terhadap sahabat nabi, termasukstatus dan tingkatannya merupakan hal yang penting dalam duniaIslam karena dapat digunakan untuk mengevaluasi keabsahan suatuhadits maupun perbuatan Nabi yang diriwayatkan oleh mereka.Kisah-kisah Sahabat Rasullulah ini kami kumpulkan daritulisan-tulisan yang terdapat di Internet. Di dalam aplikasiterdapat 250 Kisah Sahabat Nabi, dengan teladan pada Sahabat NabiMuhammad SAW, sehingga bisa menumbuhkan kecintaan kita kepadamereka, dan akhirnya kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW.
Murottal Ustadz Abu Usamah 5.5
Murottal Ustadz Abu Usamah Lc * Murottal Quran Juz 29 Offline *Murottal Quran Juz 30 Offline Ustadz Abu Usamah Syamsul Hadi Lc isfrom Lombok, Indonesia. He holds his Bachelor's degree from theShari'ah Ministry of LIPIA Jakarta. Introducing Abu Usamah'soffline and online quran recitation. Using this app, you can hearthe melodious voices of the Koran, both online and offline. In theprogram, there are 48 chapters of Surah, from 29-30, this is thename of the chapter you can enjoy. Additionally, you can select thesound quality level, which can be either an average or a high rate.we hope of this program Abu Usamah is useful for all users,especially for those who want to memorize Quran Juz 29 and 30.Download the murottal app from ours. Hopefully, the program of theAbu Usamah can be useful and add to belief and belief to all users.
Nasyid Anak Islami 2017 1.8.2
Nasyid Anak Islami 2017 adalah koleksi dari sekumpulan lagu anakmuslim dalam aplikasi ini terdapat pula doa anak muslim danshalawat.Aplikasi ini adalah aplikasi yang berisikan Kumpulan LaguAnak Indonesia yang mengandung nilai-nilai Islami antara lainberisi tentang Pendidikan Islam, Kisah Nabi dan Rasul, SholawatNabi, Rukun Iman dan Rukun Islam, dan masih banyak lagi.Nasyid AnakIslami 2017 mempermudah anda untuk mendengarkan kepada anak anakAnda di rumah, kumpulan Mp3 lagu anak islami terbaru lengkap.Aplikasi terbaru koleksi lagu nasyid anak anak muslim terbarulengkap sebagai pilihan tepat untuk Anda yang tengah mencari FULLALBUM Lagu Islami Anak TERBARU 2017. Jika Anda sedang mencariaplikasi tepat seputar MP3 kumpulan lagu anak anak muslimterpopuler sepanjang masa, lagu anak anak yang paling favorite,serta lagu nasyid anak lengkap dan lagu anak sholeh maka ini adalahjawabannya. Yuk cek aplikasi Nasyid Anak Islami 2017 ini yang manabisa kita putar secara offline tanpa kuota internet dan bisa denganmudah dimainkan melalui perangkat Android masing masing. Aplikasiini berisikan lagu-lagu dengan nuansa Islami bonus doa untuk anakanak yang akan selalu update untuk Anda semua, tentunya anda tidakakan rugi untuk mendownload aplikasi ini! tunggu apa lagi, downloadsekarang juga.Kedepannya, kami akan selalu update Lagu nasyid.Semoga teman teman semua selalu install aplikasinya agar kamiselalu mendapat dukungan dari semuanya dalam mengembangkan aplikasiini. Semoga Bermanfaat buat semuanya dan selamat menggunakanaplikasi ini. Terima kasih banyak.Update Terbaru:Lagu Nasyid AnakBaruSholawat AnakDoa Anak MuslimVideo Belajar Sholat
La Tahzan InnAllaha Ma'ana 1.0
La Tahzan InnAllaha Ma'ana, Don't be sad, Allah is with Us.
Murottal Wirda Mansur 5.7.1
Murottal Wirda Mansur This application contains a collection ofMurotal Wirda Mansur Who does not know hafidz quran this one woman?Wirda Salamah or better known as Wirda Mansur, born on November 19,2001 in Jakarta, Indonesia is a Hafidz Qur'an at a young age andalso a daughter of ustad and famous man Yusuf Mansur . Wirda Mansuris a Hafidzoh. By the end of 2015, Wirda was officially elected asthe ambassador of the Qur'an. With the predicate he had theopportunity to study and broadcast the Qur'an in the United States.Before emigrating to the United States, Wirda has often appeared onthe screen for recitations and preaching. Wirda is also known tohave good foreign language skills, especially in Arabic. With theachievements he has gained at a young age, he also has many fans.At this time Wirda Mansur was appointed ambassador of the Qur'an inAmerica and has starred in the soap opera Cahaya Cinta Pesantren.In addition to being Hafidzoh Wirda Mansur also singing, the firstsingle Wirda Mansur is Cahaya Cinta which is the Soundtrack of theFilm Cahaya Cinta Pesantren. Having a beautiful voice in bringingthe strange letter of Al Quran certainly able to make the heartcalm. Advantages Wirda Mansur Offline Murottal Offline MP3: -Hundreds of melodious murottal collections - Murotal Wirda Mansurcan be opened without internet connection - Clear sound of HDquality - Hundreds of free Islamic content - Murottal can be set toalarm, ring tone, etc. - Easy to share through social media -Lightweight app, latest anti lag technology
Offline Sholawat Habib Syech 3.1.2
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Habib Syech bin AbdulQodir Assegaf is one of the sons of 16 sons and daughters of Alm.Al-Habib Abdulkadir bin Abdurrahman Assegaf (the leader and imam ofthe Jami 'Asegaf Mosque in Pasar Kliwon Solo), originated from theeducation given by his great teacher as well as his beloved fatherHabib Syech deepen his religious teachings and his ancestor Ahlaq.In addition to Shalawat from Habib Syech, in this application thereare also other salawat, among others, as follows: - Sholawat VeveZulfikar - Sholawat Gus Azmi - Sholawat Cinta Rasul, Cinta RasulVolume 1 s.d Love Apostles Volume 7, Complete. - Sholawat CengZamzam - Sholawat Wafiq Azizah - Islamic Content Bonus:  - The story of 25 Prophets and Apostles   -The story of Rasulullah SAW   - The story of theCompanions of the Prophet   - The story of Islamic wisdom  - Asmaul Husna   - Daily Muslim Prayer  - The Muslim Pearl word The advantages of thisapplication include: - Can be shared to family, relatives, friends,friends and others - Can be played in the background, mp3 audiostill running even when the screen is off - offline apps, inaddition there are some online to save quotas - easy to use - canbe set as ringtones, alarms, alerts and more Thank you for usingour application, if you have complaints, suggestions, criticism,error report, and request can contact the application developer atemail std.hidayah@gmail.com Hopefully this application can getcloser to Allah SWT and make ourselves a pious person. Aamin YaRabbal Alamin. Jazakumullah Khairan Katsiran.
Ceramah Lucu KH Anwar Zahid 5.6.1
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. semoga keselamatan danrahmat Allah SWT serta keberkahan-Nya terlimpah kepada sahabatsemuanya. Kami Mempersembahkan Ceramah dan Kajian dari Penceramahdan Dai terkenal dalam format audio mp3 high quality TausyiahKH.Anwar Zahid adalah sebuah aplikasi yang berisi ceramah dantausyiah yang di sampaikan langsung oleh KH.Anwar Zahid dariBojonegoro, yang terkenal dengan ceramahnya "Kulhu Ae LekSuwen".Aplikasi ini berisi lebih dari 150+ ceramah. Bersiaplahuntuk mendengarkan dan kita ambil mauidohul khasanahnya,dantinggalkan yang jeleknya. Aplikasi ini dibuat untuk untuk membantuberdakwah dan mensyiarkan agama islam. KH. Anwar Zahid Mauidhohhasanah berdialog bahasa jawa logat Bojonegoroan, Suroboyoan dankadang berbahasa indonesia ini membuat masyarakat Bojonegoro dansekitarnya sangat terhibur manakala ada resepsi nikah, khitananatau Peringatan Hari Besar Islam (PHBI). Karena banyolannya inibanyak orang yang terpingkal-pingkal ada yang cuma tersenyum simpulkarena merasa tersindir atas sentilan2 dari anwar zahid. Tidaksekedar pengetahuan agama yang kita dapat, tetapi juga guyonan darikh anwar zahid. KH Anwar Zahid yang terlahir di dukuh Patoman desaSimorejo kec. Kanor kab.Bojonegoro, walau hanya populer meliputiTuban, Bojonegoro, Lamongan dan kadang ke daerah Blora ini, tetapibila musimnya orang berhajat pernikahan, khitanan atau hari2 besarIslam, ramai sekali job manggung sebagai penasihat rohani atausebagai smule video pelawak. sehingga terakumulasi antara "Tukul& Zainuddin MZ". Aplikasi ceramah islam ini berisi kumpulanceramah atau pengajian anwar zahid mp3 yang terdiri dari ceramahanwar zahid 2017 dan anwar zahid terbaru, terlengkap online danoffline. Untuk memudahkan menggunakan aplikasi ini sebaiknyaceramah yang ada didownload terlebih dahulu agar bisa di putarkembali dalam keadaan offline. Mudah - mudahan aplikasi ini bisabermanfaat.Aplikasi ini akan selalu di update apabila ada ceramahatau pembahssan materi baru. Mari kita berlomba - lomba menujukebaikan. Terima kasih buat anda yang telah mengunduh dan memberirating pada aplikasi Pengajian Anwar Zahid Bojonegoro ini. Fiturdan Kelebihan Aplikasi Kami Antara lain - memfasilitasi belajar,membaca, mendengarkan ceramah dan kajian, untuk dewasa, anak anak,dan remaja. - anda mempunyai dan memiliki pilihan untukmendengarkan secara online maupun offline, baik melalui streamingdari internet atau download ke perangkat anda. - putar ulang,mainkan acak, dan mainkan di latar belakang bisa di setel sebagaialarm, nada dering, tanda notifikasi, dan lain lain - mudah untukdibagikan melalui sosial media dan aplikasi chatting - bisa berbagidengan keluarga, teman, kerabat dan handai taulan - aplikasi ringan- tampilan bersahabat dan mudah dimengerti - mudah digunakan -update berkala kami harap aplikasi ini dapat berguna dan bermanfaatuntuk kita semua, sebagai motivasi untuk meningkatkan ketaqwaankita kepada Allah SWT. Silahkan berikan rating untuk pengembanganaplikasi ini. terimakasih telah menggunakan aplikasi kami. apabilaada masukan, kritik dan saran dapat menghubungi kami distd.hidayah@gmail.com. Jazakumullah Khairan KatsiranWassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Panduan Shalat Jamak Qashar 1.7.24
Panduan Shalat Jamak QasharFree Prayer Plural Qashar
Offline Shalawat Cinta Rasul 4.5.5
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Peace be upon you, andAllah's mercy and blessings This app contains Shalawat Cinta RasulSulis and Haddad Alwi that can be played online, but it also hasthe best of Cinta Rasul. The shalawat in this application include:1. Shalawat Sulis - Single - The Best of Sulis album - Orchestra -Ya Allah 2. Shalawat Haddad Alwi - 12 Lagu Pilihan - MuhammadNabiku's album - The Way of Love - Jalan Cinta - Ziarah Rasul 3.Sholawat Cinta Rasul - The Complete and Best Album of Cinta Rasul -Cinta Rasul Volume 1 - Cinta Rasul Volume 2 - Cinta Rasul Volume 3- Cinta Rasul Volume 4 - Cinta Rasul Volume 5 - Cinta Rasul Volume6 - Cinta Rasul Volume 7 4. Sholawat Habib Syech Bin Abdul QodirAssegaf 5. Sholawat Wafiq Azizah 6. Sholawat Ceng Zamzam also enjoythe various Islamic stories in this application, among others. -The story of 25 Prophets and Apostles - The story of Rasulullah SAW- The story of the Companions of the Prophet - The Stories andStories of Islamic Wisdom - Asmaul Husna - Daily Muslim Prayer -The Muslim Pearl word The advantages of this application include: -Can be shared to family, relatives, friends, friends and others -Can be played in the background, mp3 audio still running even whenthe screen is off - offline apps, in addition there are some onlineto save quotas - easy to use - can be set as ringtones, alarms,alerts and more Thank you for using our application, if you havecomplaints, suggestions, criticism, error report, and request cancontact the application developer at email std.hidayah@gmail.comHopefully this application can get closer to Allah SWT and makeourselves a pious person. Aamin Ya Rabbal Alamin. JazakumullahKhairan Katsiran.
Offline Sholawat Veve Zulfikar 4.7.0
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Veve Zulfikar, whosefull name is Veryal Eisha Aqila Zulfikar, has a very sweet voice.It was proven when the 14-year-old virgin was greeted in front ofJawa Pos and his father, Ustad Miqdar Zyalfikar, at one of therestaurants in Puri Surya Jaya. Sholaatun Bis Salaamil Mubiin wassung beautifully. Although his throat was a little sore because ofhis hoarseness, Veve still enjoyed being salute. The advantages ofthis Application include: - Can be shared with family, relatives,friends, friends and others - Can be played in the background, themp3 audio is still running even when the screen is off - offlineapps, in addition there are some online to save quota - easy to use- can be set as ringtone, alarm, notification sign and more Thankyou for using our app, if your friends have complaints,suggestions, criticisms, error reports, and requests can contactthe app developer at email std.hidayah@gmail.com Hopefully thisapplication can bring us closer to Allah SWT and make ourselvesself-righteous. Aamin Ya Rabbal Alamin. Jazakumullah KhairanKatsiran.
Malaysian Qari Murottal 1.8.2
Malaysian Qari MurottalThis application contains recitation of theHoly Quran by Malaysian Qori:1. Abdulghani Abdullah2. AbdullahFahmi3. Akhil Abdulhayy Rawa4. Mohammed Hafas Ali5. MuhammadAl-Hafiz6. Muhammed Khairul Anuar7. Rodziah Abdulrahman8. RogayahSulong9. Saidin Abdulrahman10. Sapinah Mamat11. Ustaz ZamriA lightapplication Quran recitation to facilitate anyone islam who wantsto learn and also to listen to the AlQuran in holy monthRamadhan.This application contains murottal recitation of the HolyQuran sung by dozens of famous reciter.- You have the choice ofeither listening koran karim via audio streaming Al quran mp3 fromthe internet or you can download the files to your device.- Allfiles Al-Quran are streamed from the internet- You can downloadeach Al Quran MP3 file by using the download icon in the top- Ifthe Quran file is downloaded, the app will serve the audio fileQuran online and offline directly from your device (no internetconnection needed) to play MP3 AlQuran.there is also Translation ofthe Meaning of the Quran in Malaysia Language (Malay) recites byreciter Sheikh Sa`d Al-Ghamdi with a reading of the meaning of theQuran in Malay (Recitation of the last three Parts of the Quran)which contains Juzz Amma or Juz 30 and other Surah.there is alsostreaming radio available in Malaysian Language.Thank You for UsingOur Application.Jazakumullah Khairan Katsiran Wa JazakumullahAhsanal Jaza.
Belajar Huruf Hijaiyah 1.8.0
Belajar Huruf Hijaiyahdalam aplikasi ini berisi audio musik belajarhuruf hijaiyah dalam bentuk nyanyian nasyidadapun lagu dalamaplkasi ini adalah sebagai berikut.- Merangkai Lafadz- An In Un-Harakat Fatha Kasroh Dhomah- Harakat Tanwin Fatha Kasroh Dhomah-Mars Belajar Mengaji- Membaca Sebuah Lafadz- Mengeja Huruf HijaiyahBerharakat Fatha- Mengenal Huruf Hijaiyah- Mengucapkan Makhroj yangbenar- Merangkai Huruf Hijaiyah dengan Ya di tengah- MerangkaiHuruf Hijaiyahkelebihan aplikasi ini antara lain:Aplikasi ini bisadigunakan dan dimainkan secara offline tanpa koneksiinternetaplikasi tetap akan berjalan walau layar dalam keadaan mati(playing in background)akan diupdate secara berkalaselain itu adabuku panduan belajar bahasa arabterimakasih telah menggunakanaplikasi ini.Jazakumullah Khairan Katsiran Wa Jazakumullah AhsanalJaza.
Cerita Hikmah Islami 3.1.1
Cerita Hikmah Islami E-Book Cerita Hikmah Islami adalah kumpulankisah hikmah yang diambil dari beberapa kisah islami, kumpulankisah hikmah ini juga bisa menjadi motivasi dan insprasi.diharapkan dari kisah ini kita dapat mengambil hikmah yangterkandung dalam jalan cerita tersebut, dan bisa menjadi pelajarankita untuk selalu bersyukur dan menjalanin aturan yang ada. CeritaHikmah Islami merupakan aplikasi yang berisi kumpulan cerita penuhhikmah dari berbagai kisah teladan Islami seperti kisah teladannabi, sahabat nabi dan orang-orang beriman. Di dalam aplikasiterdapat 80+ Cerita Hikmah Islami. Kisah teladan islam ini kamikumpulkan dari tulisan yang terdapat di Internet, dengan harapanbisa menjadi bahan renungan untuk meningkatkan keimanan dankecintaan kita kepada Allah dan Nabi Muhammad SAW.
Kisah Khulafaur Rasyidin 5.7
Kisah Khulafaur Rasyidin Khalifah Ar-Rasyidin adalah empat orangkhalifah (pemimpin) pertama agama Islam, yang dipercaya oleh umatIslam sebagai penerus kepemimpinan setelah Nabi Muhammad wafat.Empat orang tersebut adalah para sahabat dekat Muhammad yangtercatat paling dekat dan paling dikenal dalam membela ajaran yangdibawanya di saat masa kerasulan Muhammad. Keempat khalifahtersebut dipilih bukan berdasarkan keturunannya, melainkanberdasarkan konsensus bersama umat Islam. Secara resmi istilahKhulafaur Rasyidin merujuk pada empat orang khalifah pertama Islam,namun sebagian ulama menganggap bahwa Khulafaur Rasyidin ataukhalifah yang memperoleh petunjuk tidak terbatas pada keempat orangtersebut di atas, tetapi dapat mencakup pula para khalifahsetelahnya yang kehidupannya benar-benar sesuai dengan petunjukal-Quran dan sunnah. Salah seorang yang oleh kesepakatan banyakulama dapat diberi gelar khulafaur rasyidin adalah Umar binAbdul-Aziz, khalifah Bani Umayyah ke-8. Ayo segera ketahui tentangkisah-kisah 4pemimpin Islam selepas wafatrnya Nabi Muhammad SAWyang terus menjalankan perintah Al-Quran dan Sunnah. Semoga dengankita membaca dan mengetahui kisah para Khalifah Rasyidin dapatmenambah keimanan kita kepada Allah SWT dan kecintaan kita kepadaRasulallah Muhammad SAW dan para sahabatnya.
Kisah Hikmah Islam 1.0
Kisah Hikmah IslamE-Book Kisah Hikmah Islami adalah kumpulan kisahhikmah yang diambil dari beberapa kisah islami, kumpulan kisahhikmah ini juga bisa menjadi motivasi dan insprasi. diharapkan darikisah ini kita dapat mengambil hikmah yang terkandung dalam jalancerita tersebut, dan bisa menjadi pelajaran kita untuk selalubersyukur dan menjalanin aturan yang ada.Kisah Hikmah Islamimerupakan aplikasi yang berisi kumpulan cerita penuh hikmah dariberbagai kisah teladan Islami seperti kisah teladan nabi, sahabatnabi dan orang-orang beriman. Di dalam aplikasi terdapat 80+ KisahHikmah Islami. Kisah teladan islam ini kami kumpulkan dari tulisanyang terdapat di Internet, dengan harapan bisa menjadi bahanrenungan untuk meningkatkan keimanan dan kecintaan kita kepadaAllah dan Nabi Muhammad SAW.
Kumpulan Doa Sehari-Hari 1.0
Kumpulan Doa Sehari-Hari
AlQuran Full 30 Juz Murottal 1.8.1
This application contains recitation can be download of the HolyQuran MP3 by famous International Qori:1. Mishary Rashid al Afasy2.Abdulrahman Alsudaes3. Saud Al-Shuraim4. Saad Al-Ghamidi5. Abu BakrAl Shatri6. Yasser Al-Dosari7. Maher Al-Muaqly8. AbdulBasitAbdulSamad9. Ahmad Al Ajmi10. Fares Abbad11. Nasser Alqatami12.Al-Qoria Yassen13. Salah Al Bedair14. Nabil Ar Rifay15. IdressAbkar16. Hatem Fareed Alwaer17. Khalid Al Jaliland more..There isalso manuscript of the Quran MP3 in order to facilitate thelearning of reading, listening, and memorizing the Quran forbeginners.Features:- Set as ringtone- Set as notification sound-Set as alarm- You can Download Mp3 QuranTo listen to the recitationof the Holy Quran requires an internet connection to download andorder to make it easier to update the Qori.Features Mp3 audio Quran:* Surah 001 - Al-Fatiha (The Opening)* Surah 002 - Al-Baqarah (TheCow)* Surah 012 - Yusuf (Joseph)* Surah 046 - Al-Ahqaf (The CurvedSand-hills)* Surah 047 - Muhammad* Surah 048 - Al-Fath (TheVictory)* Surah 049 - Al-Hujurat (The Dwellings)* Surah 050 - Qaf*Surah 051 - Adh-Dhariyat (The Winds that Scatter)* Surah 052 -At-Tur (The Mount)* Surah 053 - An-Najm (The Star)* Surah 054 -Al-Qamar (The Moon)* Surah 055 - Ar-Rahman (The Most Gracious)*Surah 056 - Al-Waqi'ah (The Event)* Surah 057 - Al-Hadid (TheIron)* Surah 067 - Al-Mulk (Dominion)* Surah 068 - Al-Qalam (ThePen)* Surah 069 - Al-Haqqah (The Inevitable)* Surah 070 -Al-Ma'arij (The Ways of Ascent)* Surah 071 - Nuh (Noah)* Surah 072- Al-Jinn (The Jinn) * Surah 073 - Al-Muzammil (The One wrapped inGarments)* Surah 074 - Al-Muddaththir (The One Enveloped)* Surah075 - Al-Qiyamah (The Resurrection)* Surah 076 - Al-Insan (Man)*Surah 077 - Al-Mursalat (Those sent forth)* Surah 078 - An-Naba'(The Great News)* Surah 079 - An-Nazi'at (Those Who Pull Out)*Surah 080 - 'Abasa (He Frowned)* Surah 081 - At-Takwir (WindingRound And Losing Its Light)* Surah 082 - Al-Infitar (The Cleaving)*Surah 083 - Al-Mutaffifin (Those Who Deal In Fraud)* Surah 084 -Al-Inshiqaq (The Splitting Asunder)* Surah 085 - Al-Buruj (The BigStars)* Surah 086 - At-Tariq (The Night Comer)* Surah 087 - Al-A'la(The Most High)* Surah 088 - Al-Ghashiyah (The Overwhelming)* Surah089 - Al-Fajr (The Break of Day)* Surah 090 - Al-Balad (The City)*Surah 091 - Ash-Shams (The Sun)* Surah 092 - Al-Lail (The Night)*Surah 093 - Ad-Duha (The Forenoon - After Sunrise)* Surah 094 -Ash-Sharh (The Opening Forth)* Surah 095 - At-Tin (The Fig)* Surah096 - Al-'Alaq (The Clot)* Surah 097 - Al-Qadr (The Night ofDecree)* Surah 098 - Al-Baiyyinah (The Clear Evidence)* Surah 099 -Az-Zalzalah (The Earthquake)* Surah 100 - Al-'Adiyat (Those ThatRun)* Surah 101 - Al-Qari'ah (The Striking Hour)* Surah 102 -At-Takathur (The Piling Up - The Emulous Desire)* Surah 103 -Al-'Asr (The Time)* Surah 104 - Al-Humazah (The Slanderer)* Surah105 - Al-Fil (The Elephant)* Surah 106 - Quraish* Surah 107 -Al-Ma'un (The Small Kindness)* Surah 108 - Al-Kauthar (A River InParadise)* Surah 109 - Al-Kafirun (The Disbelievers)* Surah 110 -An-Nasr (The Help)* Surah 111 - Al-Masad (The Palm Fiber)* Surah112 - Al-Ikhlas (The Purity)* Surah 113 - Al-Falaq (The Daybreak)*Surah 114 - An-Nas (Mankind)
Download MP3 Quran 1.8.1
This application contains recitation of the Holy Quran by famousQori:Abdelbari Al-Toubayti Abdul Aziz Al-AhmadAbdul BasitAbdulsamadAbdullah Al-BurimiAbdullah Al-JohanyAbdullahAl-Mattrod Abdulmohsin Al-HarthyAbdur Rahman as- SudaisAbuBakr Al ShatriAdel RyyanAhmad AlhawashiAhmad AmerAhmad SaudAkramAlalaqmiAl-Qaria YassenFares AbbadHanif ArrifaiHatem FareedAlwaerIdrees AbkrKhalid Al JileelMaher Al MuaiqlyMahmoudKhalilMishary Rashid Al AfasyMohammad AbdullkaremMohammed Siddiq AlMinshawiMousa Bilal Muammar ZAMustafa Al-LahoniMustafa RaadAlazawyNabil Al RifayNasser Al QatamiSaad al - GhamdiSalahAlbudaiSa'ud Ash - ShuraymYasser Al-Dossariand also Quran MurottalRecitation with translations in several languageAlQuran withEnglish TranslationAl-Quran with French TranslationAl Quran withGerman TranslationAlQuran with Indonesian TranslationAl-Quran withItaliano TranslationAl Quran with Russian TranslationQuran withSpanish TranslationAl Quran with Urdu TranslationA lightapplication quran recitation to facilitate anyone islam who wantsto learn and also to listen to the Holy coran in holy monthramadan.This application contains recitation of the Holy Quran sungby dozens of famous Qori.- You have the choice of either listeningkoran karim via audio streaming quran mp3 from the internet or youcan download the files to your device.- All files quran karim arestreamed from the internet connection- You can download each corandownload MP3 file by using the download icon in the top- If file isquran download, the app will serve the audio file quran onlinedirectly from your device (no internet connection needed) to playmp3 download quran.
Murottal AlQuran dan Terjemahan Indonesia 5.7.1
Murottal AlQuran dan Terjemahan Indonesia Aplikasi Quran MP3 iniberisi Murottal dari Syeikh Mishary Rasyid serta disusul denganterjemahannya dalam bahasa Indonesia. Murottal Terjemahan Al-Quranini lengkap sampai 30 Juz. Semoga dengan aplikasi ini dapatmembantu anda dalam memahami arti Al-Quran dengan bantuan MurottalAl Quran dan Terjemahan ini. Berikan rating untuk pengembanganMurottal Al Quran dan Terjemahan ini. Terima kasih.
Wallpaper Loreng Tentara 3.0
Wallpaper Loreng Tentara untuk wallpaper smartphone anda.
Juzz Amma Lengkap 1.8.1
Juz Amma LengkapBismillahirrahmanirrahim.Alhamdulillah, karena kamitelah diizinkan untuk dapat membuat dan meluncurkan aplikasi JuzAmma Lengkap ini.Aplikasi ini khusus diperuntukkan bagi paramuslimin dan muslimat atau orang yang ingin belajar membaca danmenambah hafalan surat Al-Quran.Adapun fitur aplikasi ini selainberisi tulisan dalam huruf Arab berikut terjemahannya, juga berisimp3 quran dari Qori terkenal.Juz Amma atau Juz 30 terdiri dari:*Surah 078 - An-Naba'* Surah 079 - An-Nazi'at* Surah 080 - 'Abasa*Surah 081 - At-Takwir* Surah 082 - Al-Infitar* Surah 083 -Al-Mutaffifin* Surah 084 - Al-Inshiqaq* Surah 085 - Al-Buruj* Surah086 - At-Tariq* Surah 087 - Al-A'la* Surah 088 - Al-Ghashiyah*Surah 089 - Al-Fajr* Surah 090 - Al-Balad* Surah 091 - Ash-Shams*Surah 092 - Al-Lail* Surah 093 - Ad-Duha* Surah 094 - Ash-Sharh*Surah 095 - At-Tin* Surah 096 - Al-'Alaq * Surah 097 - Al-Qadr*Surah 098 - Al-Baiyyinah* Surah 099 - Az-Zalzalah* Surah 100 -Al-'Adiyat* Surah 101 - Al-Qari'ah* Surah 102 - At-Takathur* Surah103 - Al-'Asr* Surah 104 - Al-Humazah* Surah 105 - Al-Fil* Surah106 - Quraish* Surah 107 - Al-Ma'un* Surah 108 - Al-Kauthar* Surah109 - Al-Kafirun* Surah 110 - An-Nasr * Surah 111 - Al-Masad *Surah 112 - Al-Ikhlas * Surah 113 - Al-Falaq * Surah 114 - An-Nas
Kisah 25 Nabi dan Rasul 4.5
Kisah 25 Nabi dan Rasul Kisah Tentang 25 Nabi dan Rasul Kumpulancerita dan kisah lengkap 25 nabi dan rasul yang dikemas dalamnarasi yang menarik dan enak untuk dinikmati. berikut kisah-kisahtersebut: Kisah Nabi Adam عليه السلام Kisah Nabi Idris عليه السلامKisah Nabi Nuh عليه السلام Kisah Nabi Hud عليه السلام Kisah NabiSholeh عليه السلام Kisah Nabi Ibrahim عليه السلام Kisah Nabi Luthعليه السلام Kisah Nabi Ismail عليه السلام Kisah Nabi Ishaq عليهالسلام Kisah Nabi Ya'kub عليه السلام Kisah Nabi Yusuf عليه السلامKisah Nabi Ayub عليه السلام Kisah Nabi Suaeb عليه السلام Kisah NabiMusa عليه السلام Kisah Nabi Harun عليه السلام Kisah Nabi Zulkifliعليه السلام Kisah Nabi Daud عليه السلام Kisah Nabi Sulaiman عليهالسلام Kisah Nabi Ilyas عليه السلام Kisah Nabi Ilyasa عليه السلامKisah Nabi Yunus عليه السلام Kisah Nabi Zakariya عليه السلام KisahNabi Yahya عليه السلام Kisah Nabi Isa عليه السلام Kisah NabiMuhammad صلى الله عليه وآله وسلم selamat menikmati. Semogabermanfaat dan kisah nabi dan rasul di atas dapat memberikanpelajaraan bagi kita dan dapat menjadi pendidikan bagi anak-anakmuslim penerus bangsa.
Kisah Siti Aisyah 4.5
Kisah Siti Aisyah binti Abu Bakar, istri dari Nabi MuhammadRasulullah SAW Aisyah binti Abu Bakar adalah istri dari NabiMuhammad salallahi alaihi wassaalam. ‘Aisyah adalah putri dari AbuBakar (khalifah pertama), hasil dari pernikahan dengan isterikeduanya yaitu Ummi Ruman yang telah melahirkan Abd al Rahman danAisyah. Beliau termasuk ke dalam ummul-mu'minin (Ibu orang-orangMukmin). Ia dikutip sebagai sumber dari banyak hadits, dimanakehidupan pribadi Muhammad menjadi topik yang sering dibicarakan.Aisyah binti Abu Bakar adalah satu-satunya istri Nabi Muhammad yangsaat dinikah oleh Nabi Muhammad berstatus gadis. Sedangkanistri-istri Nabi Muhammad yang lain umumnya adalah janda. Nama danNasab - Beliau adalah ‘Aisyah binti Abu Bakar ash-Shiddiq bin AbuQuhafah bin ‘Amir bin ‘Amr bin Ka’ab bin Sa’ad bin Taim bin Murrahbin Ka’ab bin Lu’ay. Ibunda beliau bernama Ummu Rumman binti ‘Umairbin ‘Amir bin Dahman bin Harist bin Ghanam bin Malik bin Kinanah.Dalam Aplikasi ini: # Kisah Siti Aisyah Binti Abu Bakar R.A.(isterikesayangan Nabi Muhammad S.A.W) # Kisah Cemburunya Istri RasulullahSiti Aisyah Radhiyallahu’anha # Biografi Lengkap Istri RasulullahIbunda Aisyah Radhiyallahu ‘anha # Aisyah Binti Abu Bakar - IstriNabi Muhammad SAW
Indonesian Qari Murottal 5.5
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh May the peace, mercy,and blessings of Allah be with you. We Present MP3 Audio AlQuranRecitation By Famous Qari in High Quality Audio Format. AppsConsist of Al-Quran Surah, Especially Juzz Amma or Juz 30, whichcan be played online and offline from your device. Anywhere,Anytime. 1. Murottal Quran Qari Internasional H.Muammar ZA ConsistAlquran full 30 Juz, Juzz 30, Juz Amma, or Short Surah, 2. Murottaloffline Juz Amma Muzammil Hasballah. 3. Murottal Ustadz YusufMansur 4. Murottal Wirda Mansur 5. Murottal Ustadz Tengku HananAttaki 7. Murottal Alquran Ustadz Muflih Safitra 8. Murottal UstadzAbu Usamah Syamsul Hadi Lc 9. Alquran with Indonesian Translation(Sheikh Mishary Rashed Alafasy's) Free Islamic Content ( InIndonesian Language) - Kisah 25 Nabi dan Rasul - Kisah NabiMuhammad Rasulullah SAW - Kisah Sahabat Nabi - Kisah dan CeritaHikmah Islam - Asmaul Husna - Doa Harian Anak Muslim - 365 KataKata Mutiara Muslim untuk Setahun Some Feature of Our Apps:-Facilitate Learning, Reading, Listening, and Memorizing AlQuran,for Adults and Children / Kids - Available online and offline. -You have a choice to streaming from internet or download files toyour device. - Free Islamic content. - Repeat, shuffle, Playing inBackground. - Can be set as alarm, ringtone, notification soundetc. - Easy to share through social media and messaging apps. -Share with family, friends, colleagues and / or relatives. -Lightweight application. - Friendly user interface. - Easy to use,just tap play to start listening. - Update regularly. We hope thisapplication is useful, helpful and can be beneficial for all of us.We Hope this Apps can be a motivation and guidance to increase ourfaith and belief to ALLAH SWT and be a better person. Please giveus rating and review for further and significant development ofthis application. Thank you for using our application. JazakumullahKhairan Katsiran Wa Jazakumullah Ahsanal Jaza. Wassalamu’alaikumwarahmatullahi wabarakatuh.
Ustadz Yusuf Mansur Ceramah dan Murottal 5.6.1
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. semoga keselamatan danrahmat Allah SWT serta keberkahan-Nya terlimpah kepada sahabatsemuanya. Kami Mempersembahkan Murottal online dan offline dariqari Indonesia terkenal dalam format audio mp3 high qualityMurottal Ustadz Yusuf Mansur Ceramah Ustadz Yusuf Mansur MurottalWirda Mansur Murottal Ustadz Tengku Hanan Attaki Murottal AlquranBeserta Terjemahan dalam Bahasa Indonesia (Alquran TerjemahanIndonesia oleh Sheikh Mishary Rashed Alafasy's) Fitur dan KelebihanAplikasi Kami Antara lain - memfasilitasi belajar, membaca,mendengarkan Alquran, untuk dewasa, anak anak, dan remaja. - andamempunyai dan memiliki pilihan untuk mendengarkan secara onlinemaupun offline, baik melalui streaming dari internet atau downloadke perangkat anda. - putar ulang, mainkan acak, dan mainkan dilatar belakang bisa di setel sebagai alarm, nada dering, tandanotifikasi, dan lain lain - mudah untuk dibagikan melalui sosialmedia dan aplikasi chatting - bisa berbagi dengan keluarga, teman,kerabat dan handai taulan - aplikasi ringan - tampilan bersahabatdan mudah dimengerti - mudah digunakan - update berkala kami harapaplikasi ini dapat berguna dan bermanfaat untuk kita semua, sebagaimotivasi untuk meningkatkan ketaqwaan kita kepada Allah SWT.Silahkan berikan rating untuk pengembangan aplikasi ini.terimakasih telah menggunakan aplikasi kami. apabila ada masukan,kritik dan saran dapat menghubungi kami di std.hidayah@gmail.com.Jazakumullah Khairan Katsiran Wassalamu’alaikum warahmatullahiwabarakatuh.
Lagu Anak Indonesia Terbaik 1.8.0
Lagu Anak Indonesia Terlengkap dan Terbaik* 4 Sehat 5 Sempurna* AkuAnak Sehat* Aku Seorang Kapiten* Anak Indonesia* Anak Ayam* AnakKambing Saya* Balonku* Bintang Kecil* Bangun Tidur* BurungKakaktua* Burung Kutilang* Dakocan* Desaku* Disini Senang DisanaSenang* Dua Mata Saya* Gelang Sipaku Gelang* Hai Becak* IbuPertiwi* Jangan Marah* Kapal Api* Kasih Ibu* Kebunku* Kukuruyuk*Lihat Kebunku* Matahari Terbenam* Menanam Jagung* Naik Delman* NaikNaik Ke Puncak Gunung* Naik Kereta Api* Nina Bobo* Pelangi* PotongBebek Angsa* Teringat Bunda* Tik Tik Bunyi Hujan* Topi Saya Bundar*Ulang Tahun
Kisah Islam Terlengkap 5.7.1
Kisah Islam Terlengkap Assalamualaikum Warahmatullahi WabarakatuhPerkenankan kami meluncurkan aplikasi kisah islam terlengkap dalambentuk ebook adapun cerita atau kisah dalam aplikasi ini antaralain: - Kisah 25 Nabi dan Rasul - Kisah Sahabat Nabi - KisahKhalifah (Khulafaur Rasyidin) - Kisah Nabi Muhammad Rasulullah SAW- Kisah Siti Khadijah Istri Rasul - Kisah Siti Aisyah Istri Rasul -La Tahzan - Menghadapi Masalah - La Tahzan Menghadapi Cobaan -Kisah Abu Nawas - Kisah Hikmah Islam - Cerita Hikmah Islam - CeritaIslami Pilihan - dan masih banyak lagi yang akan datang di updateberikutnya.. Terimakasih telah menggunakan aplikasi kami.Jazakumullah Khairan Katsiran Wa Jazakumullah Ahsanal Jaza.
Al Quran MP3 Offline Full 4.0
Welcome to Al Quran MP3 Offline Full Application. The Most PopularQuran Application that introduce all Islamic religion. Al QuranAudio for Android is a free, open source Quran application forAndroid devices. There are many features under development. Bydownloading and installing the application Al Quran MP3 OfflineFull 30 Juz, you can listen to all the verses in the Quran and alsoall the verses in the Qur'an, without exception, although the sizeof this application is small, but already contains audio all theletters in the Al Quran is complete. Application Al Quran audio isalso very for you who are memorizing the Koran. Since thisapplication has features - features that are quite complete. Nowlisten Full Quran offline without internet connection. Full mp3quran for listen Listen Quran offline without any internetconnection. Just open the Quran and tap to any surah of Quran. Mp3file will be play and you can listen Holy Quran for long time.Featured: - Full Offline Aplication - Listen in backgrund - Thisalso murottal Al Quran 30 juz or al quran mp3 reciting - Touch onlyto play or open next surah / surah list Table of Content Al QuranMP3 Full Offline: Al-Fatihah (The Opening) Al-Baqarah (The Cow)Al-'Imran (The Family of Amran) An-Nisa' (The Women) Al-Ma'idah(The Food) Al-An'am (The Cattle) Al-A'raf (The Elevated Places)Al-Anfal (Voluntary Gifts) Al-Bara'at / At-Taubah(The Immunity)Yunus (Jonah) Hud (Hud) Yusuf (Joseph) Ar-Ra'd (The Thunder)Ibrahim (Abraham) Al-Hijr (The Rock) An-Nahl (The Bee) Bani Isra'il(The Israelites) Al-Kahf (The Cave) Maryam (Mary) Ta Ha (Ta Ha)Al-Anbiya' (The Prophets) Al-Hajj (The Pilgrimage) Al-Mu'minun (TheBelievers) An-Nur (The Light) Al-Furqan (The Discrimination)Ash-Shu'ara' (The Poets) An-Naml (The Naml) Al-Qasas (TheNarrative) Al-'Ankabut (The Spider) Ar-Rum (The Romans) Luqman(Luqman) As-Sajdah (The Adoration) Al-Ahzab (The Allies) Al-Saba'(The Saba') Al-Fatir (The Originator) Ya Sin (Ya Sin) As-Saffat(Those Ranging in Ranks) Sad (Sad) Az-Zumar (The Companies)Al-Mu'min (The Believer) Ha Mim (Ha Mim) Ash-Shura (Counsel)Az-Zukhruf (Gold) Ad-Dukhan (The Drought) Al-Jathiyah (TheKneeling) Al-Ahqaf (The Sandhills) Muhammad (Muhammad) Al-Fath (TheVictory) Al-Hujurat (The Apartments) Qaf (Qaf) Ad-Dhariyat (TheScatterers) At-Tur (The Mountain) An-Najm (The Star) Al-Qamar (TheMoon) Ar-Rahman (The Beneficent) Al-Waqi'ah (The Event) Al-Hadid(Iron) Al-Mujadilah (The Pleading Woman) Al-Hashr (The Banishment)Al-Mumtahanah (The Woman who is Examined) As-Saff (The Ranks)Al-Jumu'ah (The Congregation) Al-Munafiqun (The Hypocrites)At-Taghabun (The Manifestation of Losses) At-Talaq (Divorce)At-Tahrim (The Prohibition) Al-Mulk (The Kingdom) Al-Qalam (ThePen) Al-Haqqah (The Sure Truth) Al-Ma'arij (The Ways of Ascent) Nuh(Noah) Al-Jinn (The Jinn) Al-Muzzammil (The One Covering Himself)Al-Muddaththir (The One Wrapping Himself Up) Al-Qiyamah (TheResurrection) Al-Insan (The Man) Al-Mursalat (Those Sent Forth)An-Naba' (The Announcement) An-Nazi'at (Those Who Yearn) 'Abasa (HeFrowned) At-Takwir (The Folding Up) Al-Infitar (The Cleaving)At-Tatfif (Default in Duty) Al-Inshiqaq (The Bursting Asunder)Al-Buruj (The Stars) At-Tariq (The Comer by Night) Al-A'la (TheMost High) Al-Ghashiyah (The Overwhelming Event) Al-Fajr (TheDaybreak) Al-Balad (The City) Ash-Shams (The Sun) Al-Lail (TheNight) Ad-Duha (The Brightness of the Day) Al-Inshirah (TheExpansion) At-Tin (The Fig) Al-'Alaq (The Clot) Al-Qadr (TheMajesty) Al-Bayyinah (The Clear Evidence) Al-Zilzal (The Shaking)Al-'Adiyat (The Assaulters) Al-Qari'ah (The Calamity) At-Takathur(The Abundance of Wealth) Al-'Asr (The Time) Al-Humazah (TheSlanderer) Al-Fil (The Elephant) Al-Quraish (The Quraish) Al-Ma'un(Acts of Kindness) Al-Kauthar (The Abundance of Good) Al-Kafirun(The Disbelievers) An-Nasr (The Help) Al-Lahab (The Flame)Al-Ikhlas (The Unity) Al-Falaq (The Dawn) An-Nas (The Men)
Shalawat Cinta Rasul Sulis dan Haddad Alwi 4.5.7
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Peace be upon you, andAllah's mercy and blessings This app contains Shalawat Cinta RasulSulis and Haddad Alwi that can be played online, but it also hasthe best of Cinta Rasul. The shalawat in this application include:1. Shalawat Sulis - Single - The Best of Sulis album - Orchestra -Ya Allah 2. Shalawat Haddad Alwi - 12 Lagu Pilihan - MuhammadNabiku's album - The Way of Love - Jalan Cinta - Ziarah Rasul 3.Sholawat Cinta Rasul - The Complete and Best Album of Cinta Rasul -Cinta Rasul Volume 1 - Cinta Rasul Volume 2 - Cinta Rasul Volume 3- Cinta Rasul Volume 4 - Cinta Rasul Volume 5 - Cinta Rasul Volume6 - Cinta Rasul Volume 7 4. Sholawat Habib Syech Bin Abdul QodirAssegaf 5. Sholawat Wafiq Azizah 6. Sholawat Ceng Zamzam also enjoythe various Islamic stories in this application, among others. -The story of 25 Prophets and Apostles - The story of Rasulullah SAW- The story of the Companions of the Prophet - The Stories andStories of Islamic Wisdom - Asmaul Husna - Daily Muslim Prayer -The Muslim Pearl word The advantages of this application include: -Can be shared to family, relatives, friends, friends and others -Can be played in the background, mp3 audio still running even whenthe screen is off - offline apps, in addition there are some onlineto save quotas - easy to use - can be set as ringtones, alarms,alerts and more Thank you for using our application, if you havecomplaints, suggestions, criticism, error report, and request cancontact the application developer at email std.hidayah@gmail.comHopefully this application can get closer to Allah SWT and makeourselves a pious person. Aamin Ya Rabbal Alamin. JazakumullahKhairan Katsiran.
Offline Sholawat Gus Azmi 4.5.7
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Gus Azmi whose full nameis Muhammad Ulul Azmi Askandar al-Abshor is the vocalist ofSholbanul Muslimin sholawat group. Sholawat Group derived fromboarding school Nurul Qodim Kalikajar Paiton Probolinggo and raisedby KH. Hafidzul Hakim Noer. Gus Azmi is one of the most prominentvocalists. This is because Gus Azmi has a handsome and cute face.Many women especially from among children and adolescents who arehypnotized by his aura. In addition to Gus Azmi's handsome is alsostill quite young. The young man who is now sitting at the schoolof Nurul Qadim Islamic School class VIII has a characteristic withtahilalat above his lips. The fans who love the song andpersonality are curious about her figure. A new idol has been bornand the coincidence of his background is not from among theartist's children. The sholawat Gus Azmi group called SyubbanulMuslimin was founded in 2005. Syubbanul Muslimin which means Muslimyouth is born out of concern to the youth around the boardingschool that has changed. Initially only consisted of 40 people andover time increased to 70 people. The purpose of this group is toinvite the youth to love the Prophet Muhammad SAW. Gus Azmi wholikes to appear simple has 11 songs sholawat. Sholawat is a lot tohear is Astagfirullah - Kelangan Versi Indonesia, Al Fatihah Foryou, Annabi Shollu Alaih, Ya Rosulullah - Honey Version, Ya Robbi -Forbidden Love Version, Hayyul Hadi (Minal Qudusi), Syiir TanpoWaton and Turi Putih Madura Version. Listening to the sholawat hesings makes the heart shady. Plus her sweet smile makes many womenwho fall in love with her. In addition to Shalawat from Gus Azmi,in this application there are also other salawat, among others, asfollows: - Sholawat Habib Syech Bin Abdul Qodir Assegaf - SholawatVeve Zulfikar - Sholawat Cinta Rasul, Cinta Rasul Volume 1 s.d LoveApostles Volume 7, Complete. - Sholawat Lagu Islam Sulis - SholawatWafiq Azizah - Islamic Content Bonus:   - The story of 25Prophets and Apostles   - The story of Rasulullah SAW  - The story of the Companions of the Prophet  - The story of Islamic wisdom   - AsmaulHusna   - Daily Muslim Prayer   - The MuslimPearl word The advantages of this application include: - Can beshared to family, relatives, friends, friends and others - Can beplayed in the background, mp3 audio still running even when thescreen is off - offline apps, in addition there are some online tosave quotas - easy to use - can be set as ringtone, alarm,notification sound etc Thank you for using our application, if youhave complaints, suggestions, criticism, error report, and requestcan contact the application developer at emailstd.hidayah@gmail.com Hopefully this application can get closer toAllah SWT and make ourselves a pious person. Aamin Ya RabbalAlamin. Jazakumullah Khairan Katsiran.
Al Quran Complete 30 Juz 5.5
Al Quran Complete 30 Juz This application contains recitation ofthe Holy Quran by 25 famous Qori: 1. Abdul Aziz Al-Ahmad 2. AbdulBasit Abdulsamad 3. Abdullah Al-Mattrod 4. Abdur Rahman as- Sudais5. Abu Bakr Al Shatri 6. Ahmed ibn Ali al - Ajmy 7. Ahmad Alhawashi8. Ahmad Khader Al-Tarabulsi 9. Ahmad Saud 10. Fares Abbad 11.Hanif Arrifai 12. Hatem Fareed Alwaer 13. Idrees Abkr 14. Khalid AlJileel 15. Maher Al Muaiqly 16. Mahmoud Khalil 17. Mishary RashidAl Afasy 18. Mustafa Al-Lahoni 19. Mustafa Raad Alazawy 20. NabilAl Rifay 21. Nasser Al Qatami 22. Saad al - Ghamdi 23. SalahAlbudai 24. Sa'ud Ash - Shuraym 25. Yasser Al-Dossari A lightapplication quran recitation to facilitate anyone islam who wantsto learn and also to listen to the Holy coran in holy monthramadhan. This application contains murottal recitation of the HolyQuran sung by dozens of famous Qori , among others : 1. Abdul AzizAl-Ahmad 2. Abdul Basit Abdulsamad 3. Abdullah Al-Mattrod 4. AbdurRahman as- Sudais 5. Abu Bakr Al Shatri 6. Ahmed ibn Ali al - Ajmy7. Ahmad Alhawashi 8. Ahmad Khader Al-Tarabulsi 9. Ahmad Saud 10.Fares Abbad 11. Hanif Arrifai 12. Hatem Fareed Alwaer 13. IdreesAbkr 14. Khalid Al Jileel 15. Maher Al Muaiqly 16. Mahmoud Khalil17. Mishary Rashid Al Afasy 18. Mustafa Al-Lahoni 19. Mustafa RaadAlazawy 20. Nabil Al Rifay 21. Nasser Al Qatami 22. Saad al -Ghamdi 23. Salah Albudai 24. Sa'ud Ash - Shuraym 25. YasserAl-Dossari - You have the choice of either listening koran karimvia audio streaming quran mp3 from the internet or you can downloadthe files to your device. - All files quran karim are streamed fromthe internet - You can download each coran MP3 file by using thedownload icon in the top - If file is quran download, the app willserve the audio file quran online and offline directly from yourdevice (no internet connection needed) to play alquran mp3 quran.there is also recitation in several language: 1. Recitation withEnglish Translation 2. Recitation with French Translation 3.Recitation with German Translation 4. Recitation with SpanishTranslation 5. Recitation with Indonesian Translation 6. Recitationwith Swahili Translation 7. Recitation with Urdu Translation
Shalawat Nabi Lengkap 4.5.3
Peace be upon you, and Allah's mercy and blessings This appcontains the most complete Prophet Sholawat which can be playedoffline, but it is also available online and Super Completesholawat videos and Islamic songs. By multiplying sholawat andlistening to Sholawat Prophet Muhammad SAW hopefully get intercedein Yaumul Kiyamah. Aamiin The shalawat in this application include:1. Offline Selected Shalawat 2. Sholawat Cinta Rasul - Cinta RasulVolume 1 - Cinta Rasul Volume 2 - Cinta Rasul Volume 3 - CintaRasul Volume 4 - Cinta Rasul Volume 5 - Cinta Rasul Volume 6 -Cinta Rasul Volume 7 3. Shalawat Sulis - Single - Dzikir Anak - TheBest of Sulis album - Orchestra - Ya Allah 4. Shalawat Haddad Alwi- 12 Lagu Pilihan - Muhammad Nabiku's album - The Way of Love -Jalan Cinta - Ziarah Rasul 5. Sholawat Habib Syech Bin Abdul QodirAssegaf 6. Sholawat Veve Zulfikar Online 7. Sholawat Gus Azmi 8.Sholawat Wafiq Azizah 9. Sholawat Ceng Zamzam also enjoy thevarious Islamic stories in this application, among others. - Thestory of 25 Prophets and Apostles - The story of Rasulullah SAW -The story of the Companions of the Prophet - The Stories andStories of Islamic Wisdom - Asmaul Husna - Daily Muslim Prayer -The Muslim Pearl word The advantages of this application include: -Can be shared to family, relatives, friends, friends and others -Can be played in the background, mp3 audio still running even whenthe screen is off - offline apps, in addition there are some onlineto save quotas - easy to use - can be set as ringtones, alarms,alerts and more Thank you for using our application, if you havecomplaints, suggestions, criticism, error report, and request cancontact the application developer at email std.hidayah@gmail.comHopefully this application can get closer to Allah SWT and makeourselves a pious person. Aamin Ya Rabbal Alamin. JazakumullahKhairan Katsiran.
com.muammar.za.murottal.alquran 3.1.0
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. semoga keselamatan danrahmat Allah SWT serta keberkahan-Nya terlimpah kepada sahabatsemuanya. Kami Mempersembahkan Lantunan Murottal Merdu AlQuran dariQari internasional dan terkenal dalam format audio mp3 high qualityQori Muammar Zainal Asykin (Bahasa Arab: معمر زين العاشقين; lahir14 Juni 1954) biasa disingkat Muammar ZA atau Muammar Za adalahseorang Qari' senior dan Hafiz dari Indonesia yang dikenal secaranasional maupun internasional. Beliau pemenang lomba pembacaanQur'an yang dikenal dengan "Musabaqah Tilawatil Quran" ("MTQ") padatahun 1980an di Indonesia maupun di luar negeri. Bakatnya sudahterlihat sejak kecil pada saat mengikuti lomba membaca Quran diPemalang pada tahun 1962 mendapat juara di umur 7 tahun. H.Muammar, dikenal secara internasional dengan kemampuan nafaspanjangnya. Ia dikenal memiliki segudang prestasi yang berhubungandengan dunia qiro’ah Al-Quran. Di antaranya, ia pernah menjadijuara 1 MTQ Se-Propinsi DIY tahun 1967. Selain itu, selama tigakali berturut-turut (1967, 1972, 1973) menjuarai MTQ tingkalnasional mewakili Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Tahun 1979 dan1986 menjadi juara dalam lomba qori’ tingkat Internasional. Atasberbagai keberhasilannya ia kerap diundang keliling di berbagaibelahan dunia. Di antaranya dia diundang mengaji di Istana RajaHasanah Bolkiah (Brunei), Istana Yang Dipertuan Agung Malaysiahingga ke Jazirah Arab. Qari Muammar ZA pernah diundang ke Pakistanuntuk melantunkan ayat suci Al-Quran disana pada tahun 2009. Beliaujuga pernah diundang untuk melantunkan ayat suci Al-Quran di Turkeypada tahun 2004. Usai SD, Muammar mondok di Kaliwungu, Kendal, JawaTengah. Kaliwungu dikenal sebagai kota santri. Di sana puluhanpesantren berdiri. Setelah mondok, Muammar belajar di PGA diYogyakarta. Sempat pula ia belajar di IAIN Sunan Kalijaga. Selamakuliah ia masih menggeluti dunia qari. Mengikuti MTQ tingkatProvinsi DIY tahun 1967, ia berhasil menyabet juara pertama tingkatremaja. Setelah itu langganan tetap menjadi kontingen DIY di MTQNasional. Dari Yogyakarta, Muammar ZA pindah ke Jakarta melanjutkankuliah di Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran (PTIQ), Ciputat. Padatahun 2002, beliau mendirikan Pesantren "Ummul Quro" (Bahasa Arab:أم القرى) yang berada di Cipondoh, Tangerang untuk menciptakan Qaridan qari'ah muda berkelas internasional sejak dini. Selain Alquran30 Juz dari H. Muammar ZA, di dalam aplikasi ini juga ada. Juzz 30,Juz Amma, atau Surah Pendek Al-Quran Dzikir dan Munajat ShalawatTakbiran Tilawah Alquran Belajar Qori Alquran Terjemahan Indonesia(Sheikh Mishary Rashed Alafasy's) Alquran Terjemahan Inggris(Sheikh Mishary Rashed Alafasy's) Waktu Shalat Bonus Konten Islami- Kisah 25 Nabi dan Rasul - Kisah Nabi Muhammad Rasulullah SAW -Kisah Sahabat Nabi - Kisah dan Cerita Hikmah Islam - Asmaul Husna -Doa Harian Anak Muslim - 365 Kata Kata Mutiara Muslim untuk SetahunFitur dan Kelebihan Aplikasi Kami: - memfasilitasi belajar,membaca, mendengarkan Quran, untuk dewasa, anak anak, dan remaja. -anda mempunyai dan memiliki pilihan untuk mendengarkan secaraonline maupun offline, baik melalui streaming dari internet ataudownload ke perangkat anda. - putar ulang, mainkan acak, danmainkan di latar belakang bisa di setel sebagai alarm, nada dering,tanda notifikasi, dan lain lain - mudah untuk dibagikan melaluisosial media dan aplikasi chatting - bisa berbagi dengan keluarga,teman, kerabat dan handai taulan - aplikasi ringan - tampilanbersahabat dan mudah dimengerti - mudah digunakan - update berkalakami harap aplikasi ini dapat berguna dan bermanfaat untuk kitasemua, sebagai motivasi untuk meningkatkan ketaqwaan kita kepadaAllah SWT. Silahkan berikan rating untuk pengembangan aplikasi ini.terimakasih telah menggunakan aplikasi kami. apabila ada masukan,kritik dan saran dapat menghubungi kami di std.hidayah@gmail.com.Jazakumullah Khairan Katsiran Wassalamu’alaikum warahmatullahiwabarakatuh. Peace be upon you, and Allah's mercy and blessings.hopefully salvation and the mercy of Allah and His blessingsterlimpah to friend everything. We Presents Rebound MurottalTunable Quran from Qari international and famous in high qualitymp3 audio format Qori Muammar Zainal Asykin (Arabic: معمر زينالعاشقين; born June 14, 1954) commonly abbreviated Muammar ZA orMuammar Za is a Qari 'senior and Hafiz from Indonesia, which isknown nationally and internationally. He Qur'an recitation contestwinner, known as "Musabaqah Tilawatil Quran" ( "MTQ") in the 1980sin Indonesia and abroad. Her talent has been seen as a child at thetime of the race to read the Quran in Pemalang in 1962 got achampion at the age of 7 years. H. Muammar, known internationallywith the ability to breath length. He is known to have a myriad ofachievements related to the world qiro'ah Koran. Among otherthings, he had been a champion Se 1-DIY MTQ 1967. In addition,three times in a row (1967, 1972, 1973) won the national tingkalMTQ represent Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). 1979 and 1986became a champion in the race qori 'International level. On varioussuccess he frequently invited to tour in various parts of theworld. Of whom he invited Koran at the Palace of King HasanahBolkiah (Brunei), Palace of Yang di-Pertuan Agong of Malaysia tothe Arabian Peninsula. Qari Muammar ZA been invited to Pakistan torecite verses of the Koran there in 2009. He also has been invitedto recite verses of the Koran in Turkey in 2004. After elementaryschool, studied at Kaliwungu Muammar, Kendal, Central Java.Kaliwungu known as the city of students. There dozens of boardingstanding. After boarding, Muammar studied at the PGA in Yogyakarta.He had also studied at IAIN Sunan Kalijaga. During the lecture hewas still wrestle reciter. Following the Yogyakarta Provinciallevel MTQ 1967, he successfully won the first champion juvenilelevel. After that the subscription remains the MTQ DIY contingentat the National. From Yogyakarta, Muammar ZA moved to Jakarta tocontinue studying at the College of the Quran (PTIQ), Ciputat. In2002, he founded the boarding school "Umm Quro" (Arabic: أم القرى)situated in Jakarta Timur to create Qari and young Qariainternational class early. In addition to the Qur'an 30 Juz of H.Muammar ZA, in this application also. Juzz 30 Juz Amma, or shortSurah Al-Quran Dhikr and Munajat Shalawat takbiran Koranrecitations learning Qori Qur'an Translation Indonesia (SheikhMishary Rashed Alafasy's) English translation of the Koran (SheikhMishary Rashed Alafasy's) Prayer time Bonus Content Islami - Acts25 Nabi and Rasul - The story of Prophet Mohammed - The story ofthe Prophet's Companions - Stories and Stories Islamic Wisdom -Asmaul Husna - Daily Prayer Muslim Children - 365 word MuslimAphorisms for year Features and Advantages Applications We: -facilitate learning, reading, listening to the Quran, for adults,children, and adolescents. - you have and have the option to listenonline and offline, either via streaming from the Internet ordownloaded to your device. - repeat play, random play, and play inthe background can be set as an alarm, ringtones, notificationsigns, etc. - easy to share through social media and chatapplications - can be shared with family, friends, relatives andfriends - a lightweight application - friendly and easy tounderstand display - easy to use - regular updates we hope this appcan be useful and helpful to us all, as motivation to improve ourdevotion to God Almighty. Please give a rating to the developmentof this application. thank you for using our application. if thereis no input, comments and suggestions can contact us atstd.hidayah@gmail.com. Jazakumullah Khairan KatsiranWassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ceramah Islami 1.8.1
Ceramah IslamiKumpulan Ceramah Agama Islam Pilihan LengkapKamikembali menghadirkan kumpulan ceramah Islami dalam 1 Aplikasisehingga tidak perlu untuk install aplikasi ceramah satu persatu.Aplikasi yang menyajikan siraman rohani islam untuk menambahkeimanan dan ketaqwaan kepada Allah serta wawasan keagamaan dalambentuk audio rekaman ceramah dan Pengajian mp3.Mendengarkan CeramahIslam sangat mudah dengan 1 Aplikasi. Kumpulan Ceramah Terdiridari:- KH. Zainuddin MZ- KH Anwar Zahid- Ustadz Yusuf Mansur-Ustadz Jefry Al-Buchori- Ustadz Arifin Ilham- KH AA Gymnastiar-Mamah Dedeh- Buya Hamka- Prof Dr KH Ali Mustofa Yaqubdan akandiupdate lagi untuk kontennyaTerima kasih untuk anda yang telahmemberikan rating dan komentar guna pengembangan aplikasi ini.
Ceramah Ustaz Kazim Elias 3.1.1
Ceramah Ustaz Kazim Elias Assalamualaikum WarahmatullahiWabarakatuh Datuk Ustaz Kazim Elias (lahir 28 November 1972) adalahseorang penceramah bebas yang terkenal di Malaysia. Ceramah DatukUstaz Kazim banyak dimuatnaik di laman youtube. Pendekatan komedidan santai yang digunakan oleh Datuk Ustaz Kazim dapat menarikminat ramai pendengar dari pelbagai latarbelakang masyarakat.Topik-topik berkaitan dengan keluarga dan motivasi sentiasa menjadiintipati ceramah beliau. Merupakan pengasas dan pengetua untukPusat Pendidikan Al Barakah iaitu pusat pendidikan Islam yangberibu pejabat di Kg Manjoi, Ipoh, Perak. Datuk Ustaz Kazim jugabanyak terlibat dengan aktiviti kemasyarakatan dan pembangunanagama Islam. Beliau sering dijemput untuk memberi ceramah disekitartanah air terutama termasuk Singapura dan Brunei. Selain itu jugadijemput menjadi ahli panel atau pensyarah di siaran-siarantelevisyen dan radio utama nasional dan juga ceramah perdana. DatukUstaz Mohammad Kazim Bin Elias dilahirkan di Kampung Paya, BatuKurau, daerah Selama, Perak pada 28 November 1972.Merupakan anak ke7 dari dari 9 adik beradik. Dari pasangan Elias Bin Che Mat danNazirah Binti Ismail iaitu seorang guru agama di sekolah di BatuKurau. Bapanya juga seorang guru agama meninggal dunia ketikabeliau berusia 8 bulan. Menurut salasilah keluarga, kedua-keduadatok dan neneknya juga merupakan guru agama yang aktif di daerahBatu Kurau sekitar awal tahun 1900. Datuk Ustaz Kazim jugamerupakan adik kepada YB Kapt (B) Dato Hj Mohd Najmuddin bin Elias,seorang Ahli Dewan Undangan Negeri Perak. Walaupun telah bermulaberdakwah pada awal tahun 1990 secara kecil kecilan di surau-suraudan madrasah, namun kegiatan dakwahnya mula mendapat sambutan yangluas apabila menubuhkan sebuah pusat dakwah yang diberi nama SedayaIrham pada tahun 2001. Beliau yang juga merupakan Pengarah Urusanpusat itu juga mula berjinak dalam dunia perniagaan dimana beliautelah mula menjual produk-produk kesihatan dan keperluan muslim dipusat operasi Sedaya irham di Jalan Tun Abdul Razak Ipoh. SedayaIrham dan nama Ustaz Kazim mula mendapat perhatian masyarakat yangtertarik dengan ceramah dan hala tuju pusat kelolaannya itu. Ataskesungguhan beliau mengurus tadbir Sedaya Irham dan kekuatanusahanya untuk meluaskan syiar Islam, beberapa penduduk yangprihatin dengan perjuangan Ustaz Kazim dan bersama ustaz telahmenubuhkan sebuah pusat pendidikan Islam di sebuah lokasi di KgManjoi Ipoh Perak yang dinamakan Pusat Pendidikan Al Barakah padatahun 2005. Datuk Mohamad Kazim Elias menerima anugerah PanglimaMahkota Wilayah (PMW) yang membawa gelaran Datuk bersama 71individu lain sempena Hari Wilayah Persekutuan hari 1 Feb 2015.Datuk Mohamad Kazim Elias dipilih sebagai Tokoh Maal Hijrah 1437peringkat negeri Perak pada sambutan Maal Hijrah pada 14 Oktober2015. Sekarang anda bisa menikmati ceramah dari Ustadz Kazim Eliasmelalui smartphone android anda. terima kasih telah menggunakanaplikasi kami. Jazakumullah Khairan Katsiran Wa JazakumullahAhsanal Jaza. Lectures Ustaz Kazim Elias Peace be upon you, andAllah's mercy and blessings Datuk Ustaz Kazim Elias (born 28November 1972) is a well-known independent speaker in Malaysia.Datuk lectures Ustaz Kazim many dimuatnaik on youtube page. Comedyand relaxed approach used by Datuk Ustaz Kazim can attractaudiences of various backgrounds crowded society. The topicsrelated to family and motivation was always be the core of hislectures. Is the founder and dean of the Education Center that iscentral Al Barakah Islamic education that thousands of officials inKg Manjoi, Ipoh, Perak. Datuk Ustaz Kazim also heavily involvedwith community activity and development of Islam. He often pickedup to give lectures around the country mainly including Singaporeand Brunei. It also picked up an expert panel or lecturers inbroadcasts of major national television and radio as well as theinaugural lecture. Bin Datuk Ustaz Mohammad Kazim Elias was born inKampung Paya, Batu Kurau, region Over, Silver on November 281972.Merupakan children from 9 to 7 on the brother and sister. Ofcouples Elias Bin Che Mat and Nazirah Binti Ismail that is, areligion teacher at the school in Batu Kurau. His father was also areligious teacher died when he was 8 months old. Accordingsalasilah family, the two-second Dato and his grandmother is also areligion teacher active in the Batu Kurau around the beginning of1900. Datuk Ustaz Kazim is also a brother to the YB Capt (B) DatoHj Mohd bin Elias Najm, an Expert Council of State SilverInvitation , Although it has been started preaching at thebeginning of 1990, small piecemeal in the mosque-surau andmadrasah, but the early preaching activity widespread acceptancewhen setting up a propaganda center named Sedaya Irham in 2001. Heis also a central Affairs Steering berjinak was also first in theworld of commerce where he was initially sell the productsill-health and the needs of Muslims in Irham Sedaya operationscenter in Jalan Tun Abdul Razak Ipoh. Sedaya Irham and name UstazKazim first got public attention attracted by lectures and halaheaded the kelolaannya center. The seriousness he takes care oftadbir Sedaya Irham and the strength of its efforts to expand thegreatness of Islam, some people who are concerned with the struggleUstaz Kazim and together ust have been setting up a center ofIslamic education in a location in Kg Manjoi Ipoh Perak calledEducation Center Al Barakah in 2005. Datuk Mohamad Kazim Eliasreceived a gift Panglima Mahkota Wilayah (PMW) which carries thetitle Datuk along with 71 other individuals blessing Hari WilayahPersekutuan day 1 Feb, 2015. Datuk Mohamad Kazim Elias selected asthe hero Maal Hijrah 1437 Perak state rankings on Maal Hijrahspeech on October 14, 2015. Now you can enjoy lectures from UstazKazim Elias through your android smartphone. Thank you for usingour application. Jazakumullah Khairan Katsiran Wa JazakumullahAhsanal Jaza.
Ceramah KH Zainuddin MZ 4.5.1
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. semoga keselamatan danrahmat Allah SWT serta keberkahan-Nya terlimpah kepada sahabatsemuanya. Kami Mempersembahkan Ceramah dan Kajian dari Penceramahdan Dai terkenal dalam format audio mp3 high quality Namalengkapnya Kiai Haji Zainuddin Hamidi. Ia lahir di Jakarta, 2 Maret1952, Zainuddin merupakan anak tunggal buah cinta pasangan Turmudzidan Zainabun dari keluarga Betawi asli. Sejak kecil memang sudahnampak mahir berpidato. Udin -nama panggilan keluarganya- suka naikke atas meja untuk berpidato di depan tamu yang berkunjung ke rumahkakeknya. ‘Kenakalan’ berpidatonya itu tersalurkan ketika mulaimasuk Madrasah Tsanawiyah hingga tamat Madrasah Aliyah di DarulMa’arif, Jakarta. Di sekolah ini ia belajar pidato dalam forumTa’limul Muhadharah (belajar berpidato). Kebiasaannya lucumembanyol dan mendongeng terus berkembang. Setiap kali tampil, iamemukau teman-temannya. Kemampuannya itu terus terasah, berbarenganpermintaan ceramah yang terus mengalir. Karena ceramahnya seringdihadiri puluhan ribu ummat, maka tak salah kalau pers menjulukinya‘Da'i Sejuta Umat’. Suami Hj. Kholilah ini semakin dikenalmasyarakat ketika ceramahnya mulai memasuki dunia rekaman. Kasetnyaberedar bukan saja di seluruh pelosok Nusantara, tapi juga kebeberapa negara Asia. Sejak itu, da’i yang punya hobi mendengarkanlagu-lagu dangdut ini mulai dilirik oleh beberapa stasiun televisi.Bahkan dikontrak oleh sebuah biro perjalanan haji yang bekerjasamadengan televisi swasta bersafari bersama artis ke berbagai daerahyang disebut "Nada dan Dakwah". Selain Ceramah dari KH ZainuddinMZ, di dalam aplikasi ini juga ada ceramah dari penceramah lainnya.Ceramah Ustadz Jefri Al Buchori (Uje) Ceramah Ustadz Yusuf MansurCeramah Abdullah Gymnastiar (Aa Gym) Ceramah Ustadz Arifin IlhamCeramah Lucu KH Anwar Zahid Bojonegoro Ceramah Buya Hamka Fitur danKelebihan Aplikasi Kami Antara lain - memfasilitasi belajar,membaca, mendengarkan ceramah dan kajian, untuk dewasa, anak anak,dan remaja. - anda mempunyai dan memiliki pilihan untukmendengarkan secara online maupun offline, baik melalui streamingdari internet atau download ke perangkat anda. - putar ulang,mainkan acak, dan mainkan di latar belakang bisa di setel sebagaialarm, nada dering, tanda notifikasi, dan lain lain - mudah untukdibagikan melalui sosial media dan aplikasi chatting - bisa berbagidengan keluarga, teman, kerabat dan handai taulan - aplikasi ringan- tampilan bersahabat dan mudah dimengerti - mudah digunakan -update berkala kami harap aplikasi ini dapat berguna dan bermanfaatuntuk kita semua, sebagai motivasi untuk meningkatkan ketaqwaankita kepada Allah SWT. Silahkan berikan rating untuk pengembanganaplikasi ini. terimakasih telah menggunakan aplikasi kami. apabilaada masukan, kritik dan saran dapat menghubungi kami distd.hidayah@gmail.com. Jazakumullah Khairan KatsiranWassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ceramah Offline Ustadz Yusuf Mansur 3.1.1
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. semoga keselamatan danrahmat Allah SWT serta keberkahan-Nya terlimpah kepada sahabatsemuanya. Kami Mempersembahkan Ceramah dan Kajian dari Penceramahdan Dai terkenal dalam format audio mp3 high quality Yusuf Mansuratau Jam’an Nurkhatib Mansur (lahir di Jakarta, 19 Desember 1976;umur 40 tahun) adalah seorang tokoh pendakwah, penulis buku danpengusaha dari Betawi, sekaligus pimpinan dari pondok pesantrenDaarul Quran Ketapang, Cipondoh, cikarang Tangerang dan pengajianWisata Hati. Terlahir dengan nama Jam’an Nurkhatib Mansur. Ia lahirdari keluarga Betawi berkecukupan pasangan Abdurrahman Mimbar danHumrifíah dan sangat dimanja orang tuanya.[3] Sejak kecil, ia anakyang cerdas, sehingga nampak kecerdasannya itu dari cara menangkappelajaran di Madrasah Ibtidaiyah Chairiyah Mansuriyah JembatanLima, Tambora Jakarta Barat. (Didirikan oleh Uyutnya, K.H. MuhammadMansur yang dikenal dengan panggilan, Guru Mansur, yang belakangandikelola oleh Uwanya, K.H. Ahmadi Muhammad. Yusuf Mansurmemanggilnya, Ayah Mamat). Sejak usia 9 tahun, kelas 4 MI (MadrasahIbtidaiyah), ia sering tampil di atas mimbar untuk berpidato padaacara Ihtifal Madrasah yang diselenggarakan setiap tahun menjelangRamadhan. Tamat MI , kemudian melanjutkan ke MTs (MadrasahTsanawiyah) Chairiyah Mansuriyah, yaitu lembaga pendidikan yangdikelola oleh keluarganya; KH. Achmadi Muhammad. Dan Yusuf Mansur,adalah siswa paling muda usianya dibandingkan dengan teman-temannyayang lain. Karena di Usia, 14 tahun, ia lulus dari MTs. ChairiyahMansuriyah, pada tahun 1988/1989, sebagai siswa terbaik. Dari MTs.Chairiyah Mansuriyah, kemudian ia melanjutkan ke Madrasah AliyahNegeri 1 Grogol sebagai lulusan terbaik. Lulusan Madrasah AliyahNegeri 1 Grogol, Jakarta Barat, tahun 1992 ini pernah kuliah diFakultas Hukum, Jurusan Syari'ah di IAIN Syarif HidayatullahJakarta. Hal ini tertuang dalam pengantar bukunya "Lukmanul HakimMencari Tuhan yang Hilang" yang diungkap oleh Prof. Dr. H. AminSuma, MA., M.H. Namun, berhenti tengah jalan karena lebih sukabalapan motor. Yusuf Mansur juga menggagas berdirinya ProgramPembibitan Penghafal Al Quran (PPPA) yang mencetak penghafal Qur’anmelalui pendidikan gratis bagi para dhuafa yang ada di PondokPesantren Daarul Qur’an Bulak Santri, Alamat: Jl. Ketapang Poncol,Ketapang, Cipondoh, Kota Tangerang, Banten. Dana dari program inidiambil dari sedekah jamaah Wisata Hati. Selain Ceramah dari UstadzYusuf Mansur, isi dalam aplikasi ini antara lain: Ceramah UstadzYusuf Mansur Murottal Alquran Ustadz Yusuf Mansur Ceramah KHZainuddin MZ Ceramah Ustadz Jefri Al Buchori (Uje) Ceramah AbdullahGymnastiar (Aa Gym) Bonus Konten Islami - Kisah 25 Nabi dan Rasul -Kisah Nabi Muhammad Rasulullah SAW - Kisah Sahabat Nabi - Kisah danCerita Hikmah Islam - Asmaul Husna - Doa Harian Anak Muslim - 365Kata Kata Mutiara Muslim untuk Setahun Fitur dan Kelebihan AplikasiKami Antara lain - memfasilitasi belajar, membaca, mendengarkanceramah dan kajian, untuk dewasa, anak anak, dan remaja. - andamempunyai dan memiliki pilihan untuk mendengarkan secara onlinemaupun offline, baik melalui streaming dari internet atau downloadke perangkat anda. - putar ulang, mainkan acak, dan mainkan dilatar belakang bisa di setel sebagai alarm, nada dering, tandanotifikasi, dan lain lain - mudah untuk dibagikan melalui sosialmedia dan aplikasi chatting - bisa berbagi dengan keluarga, teman,kerabat dan handai taulan - aplikasi ringan - tampilan bersahabatdan mudah dimengerti - mudah digunakan - update berkala kami harapaplikasi ini dapat berguna dan bermanfaat untuk kita semua, sebagaimotivasi untuk meningkatkan ketaqwaan kita kepada Allah SWT.Silahkan berikan rating untuk pengembangan aplikasi ini.terimakasih telah menggunakan aplikasi kami. apabila ada masukan,kritik dan saran dapat menghubungi kami di std.hidayah@gmail.com.Jazakumullah Khairan Katsiran Wassalamu’alaikum warahmatullahiwabarakatuh. Peace be upon you, and Allah's mercy and blessings.hopefully salvation and the mercy of Allah and His blessingsterlimpah to friend everything. We Presents Lecture and Study ofthe preacher and Dai-known in high quality mp3 audio format Jam'anNurkhatib Yusuf Mansur or Mansur (born in Jakarta, December 19,1976; age 40) was a prominent preacher, author and entrepreneurfrom Betawi, as well as leaders of pesantren Daarul Quran Ketapang,Cipondoh, Tangerang and recitation Travel cikarang Heart , Bornwith the name Jam'an Nurkhatib Mansur. He was born to a wealthycouple Abdurrahman Betawi Pulpit and Humrifíah and very pamperedparents. [3] Since childhood, he was a smart kid, so it appearsthat his intelligence on how to capture subjects in MansuriyahChairiyah Elementary School Jembatan Lima, Tambora, West Jakarta.(Established by Uyutnya, K.H. Muhammad Mansur, known by the call,Teacher Mansur, who later managed by Uwanya, K.H. Mohammad Ahmadi.Yusuf Mansur call him, Dad Mamat). Since the age of 9 years, class4 MI (Elementary School), he often appeared in the pulpit to speakat Madrasah Ihtifal event held every year before Ramadhan.Graduated MI, then proceeded to MTs (MTs) Chairiyah Mansuriyah, areeducational institutions run by the family; KH. Achmadi Muhammad.And Yusuf Mansur, is the youngest student in comparison with otherfriends. Because in age, 14 years old, he graduated from the MTs.Chairiyah Mansuriyah, in 1988/1989, as the best student. Of MTs.Chairiyah Mansuriyah, then he went on to Madrasah Aliyah Negeri 1Grogol as the best graduates. Graduate of Madrasah Aliyah Negeri 1Grogol, West Jakarta, in 1992 it had studied at the Faculty of Law,Department of Shariah in IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. This wasstated in the introduction to his book "Lukmanul Hakim for the Lordof the Lost" revealed by Prof. Dr. H. Amin Suma, MA., M.H. However,stopped halfway as more like a motorcycle race. Yusuf Mansur alsoinitiated the establishment of the Quran memorizers BreedingProgram (PPA) who scored penghafal Qur'an through free educationfor the orphans in the Qur'an Bulak Daarul Boarding School Pupils,Address: Jl. Poncol Ketapang, Ketapang, Cipondoh, Tangerang City,Banten. Funds from this program are taken from the charity HeartTravel pilgrims. In addition to lectures from Yusuf Mansur, fill inthis application include: Lectures Yusuf Mansur Murottal Qur'anYusuf Mansur Lectures KH Zainuddin MZ Lectures Ustadz Jefri AlBuchori (Uje) Lectures Abdullah Gymnastiar (Aa Gym) Bonus ContentIslami - Acts 25 Nabi and Rasul - The story of Prophet Mohammed -The story of the Prophet's Companions - Stories and Stories IslamicWisdom - Asmaul Husna - Daily Prayer Muslim Children - 365 wordMuslim Aphorisms for year Features and Advantages Applications OurAmong other - facilitate learning, reading, listening to lecturesand studies, for adults, children, and adolescents. - you have andhave the option to listen online and offline, either via streamingfrom the Internet or downloaded to your device. - repeat play,random play, and play in the background can be set as an alarm,ringtones, notification signs, etc. - easy to share through socialmedia and chat applications - can be shared with family, friends,relatives and friends - a lightweight application - friendly andeasy to understand display - easy to use - regular updates we hopethis app can be useful and helpful to us all, as motivation toimprove our devotion to God Almighty. Please give a rating to thedevelopment of this application. thank you for using ourapplication. if there is no input, comments and suggestions cancontact us at std.hidayah@gmail.com. Jazakumullah Khairan KatsiranWassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sholawat Ceng ZamZam 3.1.1
Peace be upon you, and Allah's mercy and blessings   AhmadZamzam Zainal Muttaqin or better known as Ceng Zam-Zam may not beforeign to be heard, especially among young santriwan-santriwati.He is the singer of sholawat as well as the qori cilik / qoriinternational teenager. through this application you can enjoymelodious sholawat chant from Ceng Zam Zam. As for Shalawat in thisapplication among others 1. Shalawat Ceng Zam Zam 2. Sholawat CintaRasul - Cinta Rasul Volume 1 - Cinta Rasuk Volume 2 - Cinta RasulVolume 3 - Cinta Rasul Volume 4 - Cinta Rasul Volume 5 - CintaRasul Volume 6 - Cinta Rasul Volume 7 3. Shalawat Sulis - Single -Dzikir Anak - The Best of Sulis album - Orchestra - Ya Allah 4.Sholawat Habib Syech Bin Abdul Qodir Assegaf    Comes with Video 5. Sholawat Veve ZulfikarOnline      Equipped With Video 6. SalawatWafiq Azizah also enjoy the various Islamic stories in thisapplication, among others. - The story of 25 Prophets and Apostles- The story of Rasulullah SAW - The story of the Companions of theProphet - The Stories and Stories of Islamic Wisdom - Asmaul Husna- Daily Muslim Prayer - The Muslim Pearl word The advantages ofthis application include: - Can be shared to family, relatives,friends, friends and others - Can be played in the background, mp3audio still running even when the screen is off - onlineapplications, in addition there are some online to save quota -easy to use - can be set as ringtones, alarms, alerts and moreThank you for using our application, if you have complaints,suggestions, criticism, error report, and request can contact theapplication developer at email std.hidayah@gmail.com Hopefully thisapplication can get closer to Allah SWT and make ourselves a piousperson. Aamin Ya Rabbal Alamin. Jazakumullah Khairan Katsiran.
Murottal Muzammil Hasballah and Friends 3.1.0
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh May the peace, mercy,and blessings of Allah be with you. We Present MP3 Audio AlQuranRecitation By Famous Qari in High Quality Audio Format. You canlisten to beautiful and melodious voice of Reciter, such as: 1.Muzammil Hasballah 2. Wirda Mansur 3. Muhammad Thaha Al Junayd 4.Fatih Seferagic 5. Maghfirah M. Hussein Apps Consist of Al-QuranSurah, Especially Juzz Amma or Juz 30, which can be played onlineand offline from your device. Anywhere, Anytime. Some Feature ofOur Apps: -Facilitate Learning, Reading, Listening, and MemorizingAlQuran, for Adults and Children / Kids - Available online andoffline. - You have a choice to streaming from internet or downloadfiles to your device. - Free Islamic content. - Repeat, shuffle,Playing in Background. - Can be set as alarm, ringtone,notification sound etc. - Easy to share through social media andmessaging apps. - Share with family, friends, colleagues and / orrelatives. - Lightweight application. - Friendly user interface. -Easy to use, just tap play to start listening. - Update regularly.We hope this application is useful, helpful and can be beneficialfor all of us. We Hope this Apps can be a motivation and guidanceto increase our faith and belief to ALLAH SWT and be a betterperson. Please give us rating and review for further andsignificant development of this application. Thank you for usingour application. Jazakumullah Khairan Katsiran Wa JazakumullahAhsanal Jaza. Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.