StudioFirdeus Apps

Loading...
40 Hadithet e Imam Neveviut 2
StudioFirdeus
Këtu gjindet koleksioni i 40 haditheve te ImamNeveviut ne gjuhën shqipe, ju lutemi lexojeni hadithet mësojinipërmendësh dhe mësojani të tjerëve në mynyrë që të gjithë tëpërfitojm.Allahu ju shperbleft me të mirat e Tij.
Namazi PRO - Shqip 2.0
StudioFirdeus
Programi Namazi Shqip Namazi ne gjuhen shqipe eshte nje programshumi thjesht dhe shume praktike per cdo person qe ka deshire temesojfaljen e namazit, qellimi i tij eshte qe ti aftesoj njerezitnemesimin e tij dhe avancimin e tij. Disa nga mundesit qe i ofronkyprogram jane: - 5 Kohët e Namazeve - Me tekst - Me video -Abdesti -Hyrje - Tabela e rekateve
Namazi PRO - Shqip 2.0
StudioFirdeus
Programi Namazi Shqip Namazi ne gjuhen shqipe eshte nje programshum i thjesht dhe shume praktike per cdo person qe ka deshire temesoj faljen e namazit, qellimi i tij eshte qe ti aftesoj njerezitne mesimin e tij dhe avancimin e tij. Disa nga mundesit qe i ofronky program jane: - 5 Kohët e Namazeve - Me tekst - Me video -Abdesti - Hyrje - Tabela e rekateve