Sveriges Radio Apps

Gamla Melodikrysset i P4
Med Melodikrysset för Android löser du kryssetdirekt i din telefon. Lyssna på snabbgenomgången och skicka sedanin din lösning för att vara med och tävla. Knappen för att skickain krysset dyker upp då du fyllt i hela krysset. Du kan också rättadina svar och lösa tidigare kryss bara för nöjes skull.With Melody Ticking forAndroid resolve cross directly in your phone. Listen to the rapidcompletion, then submit your solution to participate and compete.Button to submit the cross shows up when you filled out the entirepost. You can also correct your answers and solve the previouscheck just for pleasure.