TFlat Group Apps

Loading...
Dich tieng Anh - Tu dien Anh Viet TFlat 7.6.0
TFlat Group
English Vietnamese Dictionary is Offline and Free You can searchfor new vocabulary everywhere without any Internet connection. Thedictionary includes the following main functions. ♦ Includestranscriptions and audio pronunciation. ♦ Function translatedsentences, paragraphs from English to Vietnamese and vice versa. ♦The words includes synonym and antonym. ♦ Vietnamese Englishdictionary contains more than 200,000 words ♦ With the vocabularyreminder function daily you can learn vocabulary easier. ♦ Help youto learn 3000 basic English words ♦ Allow open quickly searchwindow. It supports you to translate while reading Englishnewspapers. Developed by TFlat
Vietnamese English Dictionary 3.2.4
TFlat Group
The number one Vietnamese English Dictionary, very easy to use, youcan use it offline. ♦ More than 180.000 words. ♦ You can use thisdictionary without Vietnamese keyboard. You can type with andwithout accent. Developed by TFlat.
Ngữ pháp Tiếng Anh TFlat 4.4.6
TFlat Group
Ngu phap Tieng Anh co ban - English Grammar. Phần mềm học ngữ pháptiếng Anh trên mobile hàng đầu Việt Nam, đã có hơn 1 triệu ngườitải và tin dùng. ♦ Đảm bảo ngữ pháp tiếng Anh của bạn sẽ tiến bộhẳn trong vòng 30 ngày sử dụng phần mềm này. ♦ Sử dụng OFFLINE,giúp bạn học tiếng Anh thuận tiện hơn khi không có mạng Internet. ♦Danh mục bài học phong phú đa dạng, hơn 100 bài học từ cơ bản đếnnâng cao. ♦ Bài tập từng chủ đề có đáp án đầy đủ. ♦ Có kèm theodanh ngôn, truyện cười tiếng Anh giúp bạn vừa học vừa học vừa thưgiãn. Phần mềm được phát triển bởi TFlat. Mọi phản hồi xin liên hệđến contact.tflat@gmail.com
English Listening Practice TFlat 5.8.8
TFlat Group
Learning English by conversations with slow voice. You can useEnglish dictionary right in your app. ♦ Listening is the mostimportant skill in English. This software will help you to practiceEnglish listening easier. ♦ The voice from conversations is quiteslow. Therefore, you can listen almost words in the conversations.♦ Translate any word or text right in the app. You can downloadaudio to use OFFLINE. Developed by TFlat.