TURKCELL İNTERAKTİF Apps

Loading...
TV+
Uygulama ile ilgili talep ve önerilerinizi uygulama içinde yer alan"Bize Ulaşın" bölümünden veya “info-turkcelltv@turkcell.com.tr”adresine e-posta ile iletebilirsiniz. TV+ ile en sevdiğiniz TVkanallarını izleyin, kaçırdığınız ya da yeniden izlemek istediğinizprogramları 24 saate kadar geri sararak izleyin. En popüler vegüncel HD kalitesindeki yüzlerce film keyfini doya doya yaşayın.TV+ uygulaması ile istediğiniz an istediğiniz yerde; • Yüzlercepopüler ve güncel HD kalitesindeki filmi dilediğiniz hiçbir paketeabone olmadan kiralayabilir, • İstediğiniz yayınları kaydedebilir,• Hangi operatörden olursanız olun, TV+ artık herkese açık! Önemlihususlar: • TV+ abonesi olabilmek için aktif bir cep telefonunuzolması gerekmektedir. TV+ kullanıcıları cep telefonu ve "TurkcellŞifre"lerini kullanarak TV+ platformuna giriş yapabilirler. •Android 5.x ve daha yeni sürümler desteklenmektedir. • Turkcellşifrenizi bilmiyorsanız veya hatırlayamıyorsanız; Turkcellabonesiyseniz SIFRE yazıp 2200'a kısa mesaj gönderip şifreniziücretsiz alabilirsiniz. Turkcell abonesi değilseniz, SIFRE yazıp05327552222'ye kısa mesaj göndererek şifrenizi alabilirsiniz. •Servisten, GSM operatörleri tarafından sunulan mobil internet ileyararlanılması halinde GSM operatörünün Mobil data kullanımıkoşulları uygulanır. GSM operatörü tarafından internet kullanımlarıile ilgili Adil Kullanım Noktası/Adil Kullanım Koşulları (AKK, hızalanı) uygulanabilir. GSM operatörlerinin Servis kullanımı içinuyguladığı mobil internet ücretlendirme bilgileri ve yöntemleriiçin ilgili GSM operatörünüze başvurabilirsiniz. Turkcell bireyselhatlı müşterilerin Mobil kullanımları ile ilgili detay bilgiyewww.turkcell.com.tr adresinden ulaşablirsiniz. • TV+ uygulaması,3G/4,5G netbook, notebook, USB modemler tarafından kullanılan MobilGenişbant (MGB/MGBS) erişim noktaları ve kurumsal APN ler üzerindenyapılan TV kullanımlarda standart internet bağlantı ücretiyansıtılır, data paketi varsa paketten düşülür. Bilgisayarınızdan"TV+” servisini kullanırken ise data miktarı Turkcell SuperonlineFiber İnternet kullanıcılarının kotasından düşmez. TurkcellSuperonline ADSL kullanıcıları için kullanılan data miktarı mevcutkotalarından düşer. • Uygulama sadece Türkiye’de kullanılmaktadır.• Yayın hakları doğrultusunda yayın kuruluşlarının talebi ile TVkanallarında karartma uygulanabilir. • Sıkça sorulan sorularawww.turkcelltvplus.com.tr veya www.turkcell.com.tr adresindenulaşabilirsiniz. • "TV+” Superonline İletişim Hizmetleri A.Şhizmetidir. (*) Turkcell Superonline müşterileri adil kullanımkotası ve diğer kullanım koşulları içinhttps://webislem.superonline.net/bireysel/login.xhtml adresine gözatabilir. Uygulama içerisinden aylık üyelik yapılması durumundaülkenize uygun fiyat seçeneği ile Google Playstore hesabınızdanücretlendirilirsiniz. Fiyat bilgisi ödeme işlemi tamamlanmadan öncegösterilir. Üyeliğiniz, üyelik bitimine 24 saat kala otomatikyenileme özelliği kapatılmadıkça, aylık olarak yenilenir. Otomatikyenileme hizmetini, istediğiniz zaman Play Store hesapayarlarınızdan kapatabilirsiniz. Üyelik alınmış ay için iptalyapılamamaktadır, üyelik ay sonuna kadar geçerlidir. You can sendyour requests and suggestions about the application from the"Contact Us" section of the application or by e-mail to“info-turkcelltv@turkcell.com.tr” address. Watch your favorite TVchannels with TV +, rewind the programs you missed or want to watchagain, up to 24 hours. Enjoy hundreds of movies in the most popularand up-to-date HD quality. With TV + app, you can use it anytime,anywhere; • Rent hundreds of popular and up-to-date HD qualitymovies without subscribing to any package, • You can save thebroadcasts you want, • No matter which operator you are, TV + isnow available to everyone! Highlights: • To be a TV + subscriber,you must have an active mobile phone. TV + users can log in to theTV + platform using their mobile phone and "Turkcell Password". •Android 5.x and newer versions are supported. • If you do not knowor remember your Turkcell password; If you are a Turkcellsubscriber, you can send SIFRE, send a text message to 2200 andreceive your password for free. If you are not a Turkcellsubscriber, you can get your password by typing SIFRE and sending atext message to 05327552222. • If the service is used with themobile internet offered by GSM operators, Mobile data usageconditions of GSM operator shall apply. Fair Use Point / Fair UseConditions (SAR, speed area) may be applied by the GSM operatorregarding internet usage. You can contact the relevant GSM operatorfor the mobile internet pricing information and methods that GSMoperators apply for the use of the Service. You can reach detailedinformation about mobile usage of Turkcell individual linecustomers at www.turkcell.com.tr. • TV + application, 3G / 4,5Gnetbooks, notebooks, mobile broadband (MGB / MGBS) access pointsand corporate APNs used by TV modems are used to charge thestandard internet connection fee. When using "TV +" service fromyour computer, the amount of data does not fall from the quota ofTurkcell Superonline Fiber Internet users. The amount of data usedfor Turkcell Superonline ADSL users decreases from their currentquotas. • The application is used only in Turkey. • In accordancewith broadcasting rights, dimming may be applied on TV channelsupon the request of broadcasting organizations. • Frequently askedquestions can be found at www.turkcelltvplus.com.tr orwww.turkcell.com.tr. • "TV +” is the service of Superonlineİletişim Hizmetleri A.Ş. (*) Turkcell Superonline customers cancheck https://webislem.superonline.net/bireysel/login.xhtml forfair usage quota and other usage conditions. In case of a monthlymembership from within the application, you will be charged fromyour Google Playstore account with a price option appropriate foryour country. Price information is shown before the payment processis completed. Your membership will be renewed on a monthly basisunless the automatic renewal feature is turned off 24 hours beforethe end of the membership. You can turn off auto-renew at any timein your Play Store account settings. Membership cannot be canceledfor the month, membership is valid until the end of the month.