TheApp4You Apps

Loading...
MonteCarloRadio 2.3
TheApp4You
Elke dag is er op meerdere momenten een liveDj aanwezig waarbij je een verzoekje kan doen via onze buttonVerzoekjes.Wij zijn ook te beluisteren op mobiele apparaten.Chat gezellig mee met de luisteraars en Dj's in onze chatbox.Wij hebben ook FacebookEvery day there is a liveDJ at several moments there where you can make out a requestthrough our Requests button.We are also listening on mobile devices.Cozy chat along with the listeners and DJs in our chatbox.We also have Facebook
Radio Gewoon Voor U 1.4
TheApp4You
Hier kunt u van alles horen van nederlands totduits-verzoekjes-Chat-ContactHere you can heareverything from Dutch to German-verzoekjes-Chat-Contact
De Veluwse Piraten 1.5
TheApp4You
Elke dag is er op meerdere momenten een liveDj aanwezig waarbij je een verzoekje kan doen via onze buttonVerzoekjes.Wij zijn ook te beluisteren op mobiele apparaten.Chat gezellig mee met de luisteraars en Dj's in onze chatbox.Wij hebben ook FacebookEvery day there is a liveDJ at several moments there where you can make out a request viaour button Requests.We also can be heard on mobile devices.Cozy chat along with the listeners and DJs in our chatbox.We also have Facebook
Hitstad FM 1.4
TheApp4You
Hele leuke muziek op deze app met devolgendefunctie:-info-contact-facebookVery nice music onthisapp with the following function:-info-contact-Facebook
Musicpowerradio 2.2
TheApp4You
De App voor MusicPowerRadio. Tevens kun je ook verzoekjes aanvragen.programering zien. Maar ook chatten.
Radio Stillegenieter 1.2
TheApp4You
Elke dag is er op meerdere momenten een liveDj aanwezig waarbij je een verzoekje kan doen via onze buttonVerzoekjes.Wij zijn ook te beluisteren op mobiele apparaten.Chat gezellig mee met de luisteraars en Dj's in onze chatbox.Wij hebben ook FacebookEvery day there is a liveDJ at several moments there where you can make out a request viaour button Requests.We also can be heard on mobile devices.Cozy chat along with the listeners and DJs in our chatbox.We also have Facebook
Klassiekeruitjespeaker 1.3
TheApp4You
Klassiekeruitjespeaker is een radio stationdat zich richt op mensen die van lekkere gezellige oude muziekhouden.Uiteraard draaien wij voor ieder wat wils en kunt u eenverzoekje aanvragen als een dj live draait.Ons radio station bied ude beste klassiekers uit je speakers we hebben ook een leukechatbox, waar iedere dag een dj aanwezig is. Ook kun je alsluisteraar van de week genoemd worden door ons, en komt dit onderinonze chatbox te staan.Ook zoeken we natuurlijk radio dj’s die onsteam willen komen versterken, en zijn of haar kunsten aan u latenhoren. Deze dj’s krijgen natuurlijk velen extra’s die voor u alsbezoeker of luisteraar interessant zijn om er naar te komenluisteren.Kortom u heeft hier altijd veel luister plezier, en oponze pagina met “nieuw” staan de meeste actuele updates voor uklaar. Je kan reageren in onze gastenboek en/of ons een e-mailsturen als u dat wenst. En voor vragen kunt u ook altijd terechtbij de admin van klassiekeruitjespeaker.Wij wensen u allen veel luister plezier bijklassiekeruitjespeaker.Classic LumberjackSpeaker is a radio station that focuses on people who are nice cozyold music houden.Uiteraard we run something for everyone and youcan request a verzoekje as a DJ live draait.Ons radio stationoffers you the best classics from your speakers we have also a nicechat, where every day a DJ is present. You can also be called as alistener of the week by us, and you will arrive at the bottom ofour chat to staan.Ook we look for natural radio DJs who want tojoin our team, and his or her skills allow you to hear. These DJsof course get many extras that are of interest to you as a visitoror listener to have to come luisteren.Kortom you always have a lotof listening pleasure, and at our page with "new" are the mostrecent updates waiting for you. You can respond in our guestbookand / or send us an email if you wish. And for questions you canalways contact the admin of classic checks speaker.We wish you all enjoy listening to classic checks speaker.
NachtPiraat 1.2
TheApp4You
Elke dag is er op meerdere momenten een liveDj aanwezig waarbij je een verzoekje kan doen via onze buttonVerzoekjes.Wij zijn ook te beluisteren op mobiele apparaten.Chat gezellig mee met de luisteraars en Dj's in onze chatbox.Wij hebben ook FacebookEvery day there is a liveDJ at several moments there where you can make out a request viaour button Requests.We also can be heard on mobile devices.Cozy chat along with the listeners and DJs in our chatbox.We also have Facebook
Radio TwinkleStar v1 1.3
TheApp4You
Elke dag is er op meerdere momenten een liveDj aanwezig waarbij je een verzoekje kan doen via onze buttonVerzoekjes.Wij zijn ook te beluisteren op mobiele apparaten.Chat gezellig mee met de luisteraars en Dj's in onze chatbox.Wij hebben ook FacebookEvery day there is atdifferent moments a live DJ on site where you can make out arequest through our Requests button.We also can be heard on mobile devices.Chat cozy along with the listeners and DJs in our chatbox.We also have Facebook
Radio Oranje Internationaal 1.2
TheApp4You
Elke dag is er op meerdere momenten een liveDj aanwezig waarbij je een verzoekje kan doen via onze buttonVerzoekjes.Wij zijn ook te beluisteren op mobiele apparaten.Chat gezellig mee met de luisteraars en Dj's in onze chatbox.Wij hebben ook FacebookEvery day there is atdifferent moments a live DJ on site where you can make out arequest through our Requests button.We also can be heard on mobile devices.Chat cozy along with the listeners and DJs in our chatbox.We also have Facebook
TwenteRadio 1.3
TheApp4You
Elke dag is er op meerdere momenten een liveDj aanwezig waarbij je een verzoekje kan doen via onze buttonVerzoekjes.Wij zijn ook te beluisteren op mobiele apparaten.Chat gezellig mee met de luisteraars en Dj's in onze chatbox.Wij hebben ook FacebookEvery day there is a liveDJ at several moments there where you can make out a request viaour button Requests.We also can be heard on mobile devices.Cozy chat along with the listeners and DJs in our chatbox.We also have Facebook
Muziek Cafe 1.2
TheApp4You
Elke dag is er op meerdere momenten een liveDj aanwezig waarbij je een verzoekje kan doen via onze buttonVerzoekjes.Wij zijn ook te beluisteren op mobiele apparaten.Chat gezellig mee met de luisteraars en Dj's in onze chatbox.Wij hebben ook FacebookEvery day there is a liveDJ at several moments there where you can make out a request viaour button Requests.We also can be heard on mobile devices.Cozy chat along with the listeners and DJs in our chatbox.We also have Facebook
TheHosting4You-v2 1.1
TheApp4You
Met de thehosting4you app blijf je altijd opdehoogte van de storingen en de nieuwe producten die bijonskomenThe thehosting4you appyouwill always be aware of the faults and the new products thatcome tous
GBC 1.6
TheApp4You
De App voor GezelligeBlondeCandy, GBC op jemobiel.Tevens kun je ook verzoekjes aanvragen .Maar ook chattenThe App for Cozy BlondeCandy, GBC on your mobile.Also, you can apply for requests.But also chat
Radiolimburgzuid 1.4
TheApp4You
Een app waar u naar kunt luisteren enverzoekjes kunt aanvragenAn app where you canlisten to and can apply for requests
bw entertainment group 1.0
TheApp4You
U vindt hier een overzicht vandiverseactiviteiten van BW - Entertainment.BW - Entertainment is een jong en dynamisch bedrijf metvelemogelijkheden, zoals:- Het organiseren van:-Evenementen-Bedrijfsfeesten-Bruiloften-Thema-Feesten-Mode-Shows-Tiener-Party´s-enz. enz.You will find anoverviewof various activities of BW - Entertainment.BW - Entertainment is a young and dynamic company withmanyfeatures, including:  - Organizing:                 -Events                 -Bedrijfsfeesten                 -Bruiloften                 -theme-Feasts                 -Mode-Shows                 -Tiener-Partyarea                 -etc.etc.
FreeStarRadio 1.2
TheApp4You
Vanaf nu ook mogelijk om via de app naar onsteluisteren en de app wordt voorzien van info zodat u altijd opdehoogte blijft.Now possible to listentous via the app and the app will provide information so that youarealways up to date.
RadioVeronique. 1.5
TheApp4You
Elke dag is er op meerdere momenten een live Dj aanwezig waarbij jeeen verzoekje kan doen via onze button Verzoekjes. Wij zijn ook tebeluisteren op mobiele apparaten. Chat gezellig mee met deluisteraars en Dj's in onze chatbox. Wij hebben ook Facebook
Muziek Toppers 1.1
TheApp4You
Elke dag is er op meerdere momenten een liveDjaanwezig waarbij je een verzoekje kan doen via onzebuttonVerzoekjes.Wij zijn ook te beluisteren op mobiele apparaten.Chat gezellig mee met de luisteraars en Dj's in onze chatbox.Wij hebben ook FacebookEvery day there isatdifferent moments a live DJ on site where you can make outarequest through our Requests button.We also can be heard on mobile devices.Chat cozy along with the listeners and DJs in our chatbox.We also have Facebook
Studio Music Station 1.2
TheApp4You
In hele vroege jaren toen de piraten in dejaren 80 aktief waren kwamen ook wij al in aktie.We hadden toen een zender met de naam radio Calypso, uitAmsterdam.Nu heel wat jaren verder zijn we er nog steeds, alleen opinternet.Wij zijn mensen die van muziek houden en de passie nu overbrengenop internet.Tijden zijn veranderd, maar wij zijn mee veranderd.Geniet van internet radio zonder storing en overal te horen.Nu ook op alle smart Phone's, en of tablets te beluisteren!Software die niet meer werd ondersteund op tablet's en mobielhebben wij aangepast.Wij willen iedereen vast veel luister plezier wensen op onzesite.In the early years whenthe pirates were active in the 80s, we were also already inaction.We then had a station called Radio Calypso, from Amsterdam.Now many years later, we are still only on the Internet.We are people who love music and passion now transmit on theInternet.Times have changed, but we have changed with it.Enjoy Internet radio without interference and heardeverywhere.Now listen to all smart phone programs, and or tablets!Software that was no longer supported on tablet and mobile, we haveadapted.We want everyone fixed listening enjoyment wishes on oursite.
Hollandse Hits Radio 1.5
TheApp4You
Hier kunt u van alles horen van NederlandstotDuits-Facebook-Verzoekjes-Chat-ContactHere you canheareverything from Dutch to German-Facebook-Verzoekjes-Chat-Contact
Olympia Radio 1.3
TheApp4You
Elke dag is er op meerdere momenten een liveDjaanwezig waarbij je een verzoekje kan doen via onzebuttonVerzoekjes.Wij zijn ook te beluisteren op mobiele apparaten.Chat gezellig mee met de luisteraars en Dj's in onze chatbox.Wij hebben ook FacebookEvery day there is aliveDJ at several moments there where you can make out a requestviaour button Requests.We also can be heard on mobile devices.Cozy chat along with the listeners and DJs in our chatbox.We also have Facebook
Radio Stereo 1.0
TheApp4You
Elke dag is er op meerdere momenten een liveDjaanwezig waarbij je een verzoekje kan doen via onzebuttonVerzoekjes.Wij zijn ook te beluisteren op mobiele apparaten.Chat gezellig mee met de luisteraars en Dj's in onze chatbox.Wij hebben ook FacebookEvery day there isatdifferent moments a live DJ on site where you can make outarequest through our Requests button.We also can be heard on mobile devices.Chat cozy along with the listeners and DJs in our chatbox.We also have Facebook
GDSound 1.7
TheApp4You
Elke dag is er op meerdere momenten een liveDj aanwezig waarbij je een verzoekje kan doen via onze buttonVerzoekjes.Wij zijn ook te beluisteren op mobiele apparaten.Chat gezellig mee met de luisteraars en Dj's in onze chatbox.Wij hebben ook FacebookEvery day there is atdifferent moments a live DJ on site where you can make out arequest through our Requests button.We also can be heard on mobile devices.Chat cozy along with the listeners and DJs in our chatbox.We also have Facebook
Muziek Express Radio 1.6
TheApp4You
Elke dag is er op meerdere momenten een live Dj aanwezig waarbij jeeen verzoekje kan doen via onze button Verzoekjes. Wij zijn ook tebeluisteren op mobiele apparaten. Chat gezellig mee met deluisteraars en Dj's in onze chatbox. Wij hebben ook Facebook
Radio 657 1.1
TheApp4You
Welkom bij Radio657.Wij zijn een team met een grote hobby en dat is muziek.En wij zijn dan ook voor U 24/7 online te beluisteren.Tevens vragen wij uw aandacht voor het volgende.Dat wij dj's en lady's hebben zitten met een beperking, het zoukunnen zijn dat U iets langer op een verzoekje moet wachten.Wij vragen om Uw begrip hiervoor.Wij wensen U veel luister plezierMet vriendelijke groetjes het team van radio657Welcome toRadio657.We are a team with a great hobby and that is music.And we are also listening to you online 24/7.We also ask for your attention to the following.That we sit DJs and ladies with disabilities, it could be that youjust have to wait longer for a verzoekje.We ask for your understanding.                                                                                                                                                                       Wewish you much enjoyment                                                                                                                                                                   With friendly greetings team radio657
Breedband Piraten 1.0
TheApp4You
Elke dag is er op meerdere momenten een liveDjaanwezig waarbij je een verzoekje kan doen via onzebuttonVerzoekjes.Wij zijn ook te beluisteren op mobiele apparaten.Chat gezellig mee met de luisteraars en Dj's in onze chatbox.Wij hebben ook Facebook.Every day there isatdifferent moments a live DJ on site where you can make outarequest through our Requests button.We also can be heard on mobile devices.Chat cozy along with the listeners and DJs in our chatbox.We also have Facebook.
Internetradio ONE 1.0
TheApp4You
SymfoCity is de hele dag te horenopInternetradio ONE Vanaf 7 oktober 2016zendt Internetradio ONE de hele dag SymfoCity uit. SymfoCity iseenradioprogramma over symfonische en progressieve rock. Erwordenwillekeurigafleveringen gekozen uit de rijke historie (de laatste 15 jaar)vanonsprogramma. Luister naar de muziek en presentatoren vanweleer.Internetradio ONE wordt mogelijk gemaakt door het teamvanSymfoCity,Dorien van der Ham en Stephan Verrips. We dragen auteursrechtenennaburigerechten af en zenden dus legaal uit in Nederland.Symphonic City canbeheard all day Internet ONE From October 7, 2016Internet ONE sends all day Symphonic City from. Symphonic City isaradioprogram of symphonic and progressive rock. There willberandomlyepisodes selected from the rich history (the last 15 years)fromusprogram. Listen to the music and presenters of yesteryear.Internet ONE is made possible by the team Symphonic CityDorien van der Ham and Stephan Verrips. We carry copyrightandrelatedRights now and then broadcast legally in the Netherlands.
Piratenpower 1.3
TheApp4You
Hier hoor je de leukste muziek van het internet, wlkom bij onze app
GewoonFM 1.9
TheApp4You
Gewoon FM is een uniek Nederlandstalige radiostation op internetdat24 uur per dag en 7 dagen per week gezelligheid brengt van uitjespeakers van je computer. Wij richten ons op deNederlandstaligemuziek Wat zo nu en dan wordt aangevuld metEngelstalige muziek,the oldies piratenmuziek, en goud van oud,Zoals veleinternetradio’s het zelfde draaien, onderscheid Gewoon FMzich vande rest. Gewoon FM is dan wel een internetradio maar hetgeluidklinkt als een commercieel en lokale omroep, net zo als opeenGewoon FM frequentie maar dan op het internet.
Discobar-Jukebox 1.0
TheApp4You
Hier kunt u verzoekjes aanvragen en selfie maken en insturen.
verynice-radio 1.5
TheApp4You
verynice-radio Is een radio station die kort is begonnen en hooptopvele luisteraars.
Radio Ronalisa 1.1
TheApp4You
Met deze app kunt u na de leukste muziek luisteren die dezestationuitzend.