TopOfStack Apps Apps

Loading...
தமிழ் குறிப்பு 2.5
எடுத்து மற்றும் தமிழ் 2 சிறப்பு தமிழ் விசைப்பலகைகள் பயன்படுத்திபடத்தை உங்கள் குறிப்புகள் சேமிக்க.அம்சங்கள்:1. குறிப்புகள் உரைமற்றும் பட (குறிப்பு ஒன்றுக்கு ஒற்றை படத்தை பார்க்க) இரண்டுநிர்வகி2. இரண்டு தமிழ் எழுத தமிழ் விசைப்பலகைகள்- (ஆங்கிலம்>தமிழ்) பரிந்துரைகளை கொண்டு ஆன்லைன் ஒலிப்புமுறை விசைப்பலகை- தமிழ்விசைப்பலகை அமைப்பை3. தேடல் உரை வாரியாக, நேரம் குறிப்பிடுகிறார்.4.பேஸ்புக், whatspp, ட்விட்டர் அல்லது நீங்கள் மின்னஞ்சல் செய்யலாம்,தமிழ் உள்ள எவருக்கும் எஸ்எம்எஸ் போன்ற அனைத்து பிரபலமான சமூகவலையமைப்புகளில் பகிரவும்.5. உரைகள் விரைவில் நீங்கள் எழுத என தானாகவேசேமிக்கப்பட்டது உள்ளன.இந்தியா, இலங்கை, மலேஷியா, சிங்கப்பூர்,ரீயூனியன், மொரிஷியஸ், பர்மா, உள்ள மொழியில் அனைத்து Androidபயனர்கள் உதவ வேண்டும்தமிழ்நாடு, அந்தமான், நிக்கோபார் தீவுகள்,புதுச்சேரி மற்றும் உலகம் முழுவதும் தமிழ் பயன்படுத்தும்தாய்மொழியாக.Take & save your notes with image in Tamil using 2special tamil keyboards.Features:1. Manage notes both text andimage (single image per note)2. Two tamil keyboards to write tamil-Online phonetic keyboard with suggestions (English-> Tamil)-Tamil Keyboard layout3. Search notes time, text wise.4. Share toall popular social networks like facebook, whatspp, twitter Or youcan email, sms to anyone in tamil.5. Texts are autosaved as soon asyou write.Should help all android users in India, Sri Lanka,Malaysia, Singapore, Réunion, Mauritius, Burma,language inTamilNadu, Andaman , Nicobar Islands , Puducherry & tamil nativespeakers all over the world .Take advantage and Tamil 2 SpecialTamil keyboards save the image to your specifications.Features:1.Notes with text and image (single image per note) Two Manage2.Write two Tamil Tamil keyboards- (English> Tamil) Onlinephonetic keyboard with suggestions- Norwegian keyboard layout3.Search by text, referring to the time.4. Facebook, whatspp,Twitter, or you can email, sms to anyone in Tamil and share in allthe popular social networks.5. The scripts are saved automaticallyas soon as you write.India, Sri Lanka, Malaysia, Singapore,Reunion, Mauritius, Burma, the language should help all AndroidusersTamil Nadu, Andaman and Nicobar Islands, Pondicherry and Tamilnative speakers around the world.Take & save your notes withimage in Tamil using 2 special tamil keyboards.Features:1. Managenotes both text and image (single image per note)2. Two tamilkeyboards to write tamil- Online phonetic keyboard with suggestions(English-> Tamil)- Tamil Keyboard layout3. Search notes time,text wise.4. Share to all popular social networks like facebook,whatspp, twitter Or you can email, sms to anyone in tamil.5. Textsare autosaved as soon as you write.Should help all android users inIndia, Sri Lanka, Malaysia, Singapore, Réunion, Mauritius, Burma,language inTamil Nadu, Andaman, Nicobar Islands, Puducherry &tamil native speakers all over the world.
Tasbih ( তাসবিহ ) 3.4
স্মার্ট ফোন কে তাসবিহ হিসাবে বাবহার করি। আল্লাহ তায়লার জিকির এরজন্য সময় ফারেগ করি. এই আপ্প এ তসবিহে ফাতেমী (সুবহানাল্লাহ ,আলহামদুলিল্লাহ , আল্লাহু আকবার ) ৩৩ বার করে পরার জন্য একটা উপকারীটুল. এছাড়াও কালিমা , সুবহানাল্লাহি ও বিহামদিহি , দুরুদ , লা হাওলাঅ'লা কুয়াতা ইল্লা বিল্লাহ , ইস্তেগফার , দু'আ ইউনুস ইত্যাদি সংখ্যাহিসাবে দেওয়া আছে. নতুন তসবিহ যোগ করা বা আগের তসবিহ সংখ্যাপরিবর্তনের সুযোগ আছে। আবরী মাসের বিভিন্ন জরুরি ইসলামিক দিন লিপিদিয়া আছে। Misbaha (مسبحة) or subḥah(سبحة) in arabic. Tasbih (تسبيح)in persian & Urdu, tespih (Albanian, Turkish and Bosnian),rosary in EnglishCounter of Zikr or wazifa or dhikr. Auto counteach wazifa , dhikr, tasbih. ولذكر ٱلله أڪبر"The remembrance ofAllah (swt) is the greatest (deed)"Quran (Surah 29 Ankaboot: Verse45)You can complete Tasbih of Fatima using it or any other wazifayou have.Key features :-- Below 8 Tasbih so far included withmeaning & transliteration and each tasbih count autosave-- Youcan find nearest mosque from your current location.-- You findspecial days of islam like Ramadan, Hajj etc. Kalimah Tayyibah :لاإله إلا الله محمد رسول الله (lā ilāha illā llāhu muḥammadur rasūlullāh )The Tasbeeh of Hazrat Fatima Zahra (r) :سبحان الله(Subhan'Allah) الحمد لله (Alhamdulillah) الله أَكْبَر (Allahuakbar)Durood ( الصلاة على النبي‎ ) :اللهم صلي علاء محمد ( AllaahummaSolli Alaa MuHammad)Ḥawqala (الحوقلة‎)لا حول ولاقوة إلا بالله(Lahawla wa la quwwata illa billah ) Rizq (رزق) of all creature :سبحان الله و بحمده سبحان الله العظيم (Subhaan-Allahi wabihamdihiSubhaan-Allahil-Azhim)Istighfar (استغفار‎ ): أستغفر الله‎( Astagfirullah )***********************Don't make delay,make yourtime valuable by Zikr of Allah Subhana-o-taila.
Name of Allah 1.1
Name of Allah with audio,meaning, transliteration,profit in 21languages.The 99 names of Allah; أسماء الله الحسنى‎ ( asmā allāhal-ḥusnā)Abu Hurairah narrated Allah's Rasul Muhammad (durood) assaying: "There are ninety-nine names of Allah; he who commits themto memory would get into Paradise. Verily, Allah is Odd (He is oneand it is an odd number) and He loves odd numbers. And in thenarration of Ibn 'Umar [the words are]: "He who enumeratedthem"."—Muslim ibn al-Hajjaj Nishapuri , Sahih Muslim[6]Features:1. 99 Name of Allah in 21 languages with 2. Name ofAllah is pronounced clearly and correctly.3. Meaning4.Transliteration5. Benefits of reciting each name in specificnumber.The Languages it is available arebelow,Arabic,Bengali,Bosnian,Bulgarian,Chinese,Dutch,English,French,German,Indonesian,Japanese,Lezghian,Malay,Norwegian,Polish,Portuguese,Romanian,Sundanese,Swedish,Turkish,Urdu,Uzbek
Logo Match 1.1
Ready to challenge your memory daily with "Logo Match"?A fun gameto exercise your memory & check out logos of differentbrands!GAME FEATURES
- Match pairs of logos
- Different levels ofdifficulty
- The grid adjusts automatically to your device
-Colourful logos to be easily remembered
Quick Diary 1.0
Quick note, sticky note and diary - in one free application. Getthe part of your daily life with you from now on.... You can saveany writing instantly, edit later or delete, search by text or dateand share any note whenever you wish. Please visit support URL fordetail on how to use.http://topofstack.site40.net/quickdiary/v2.0/index.html
com.dua.arabic 2.2
الدعاء هو صلة العبد بربه, هو فريضة على المسلم في كل وقت, حيث يتضرعالعبد لله في الدعاء في مواقفه جميعه خلال يومه العملي بدء من ادعيةالاستيقاظ من النوم, ادعية الخروج من المنزل, ادعية الذهاب و العودةالى مضجعه , الادعية عند تناول الطعام, ادعية اللباس و الطعام, ادعيةزيارة المريض و الاقراب, وغيرها الكثير من الادعية التي تغطي جميعالنشاطات اليومية وقد نقل الينا العديد و العديد من الادعية من سنةرسولنا الكريمة صلى الله عليه و سلم, وقد حرصنا اشد الحرص ان نجلبالادعية اليومية باسلوب سهل و سلس يستهدف الصغار قبل الكبار لنغرسفيهم مجموعه من افضل لاادعية الشاملة و المختارة لنبارك لهم في كلخطوة, في ادعية الصباح و المساء, ادعية الوضوء و الصلاة, ادعية السلامو الوداع ,ادعية دخول و خروج المنزل , حيث هنالك دعاء لكل موقف و لكلحين, تطبيقنا يهدف ان يجعل كل مسلم من نعومة اظفاره ينطق اسم الله ويتضرع له بالدعاء في كل موقف و كل عمل مهما كان صغيرا.هنالك العديد منالادعية في السنة و الجماع, دعاء لكل نشاط من الانشطة اليومية للفردوالجامعات, حيث ان الحياة اليومية التي نعيشها, هنالك عدة امور اساسيةلا بد منها بشكل يومي مثل الصلاة, و قراءة القرآن, ويعتبر الحديث والاستغفار اشكال اخرى من الورد اليومي التي يجب ان يلتزم بها المسلم.اهتم الاسلام بجعل ذكر الله على لسان العبد طوال الليل والنهار, حيثاحتوت السنة النبوية العديد من الادعية في جميع المناسبات والتي حرصالنبي صلى الله عليه و سلم و اصحابه من الالزام بها ومنها الادعيةاليومية مثل ادعية القيام من النوم , ادعية النوم, ادعية الخروج والدخول من المنزل و الخلاء , ادعية ركوب الحافلة او السيارة, ادعيةالسفر, ادعية تختص بلأحداث و المناسبات الاجتماعية مثل زيارة الاقاربو صلة الرحم, ادعية الاعياد , ادعية بح الاضاحي, و احتوى التطبيقايضاً مجموعه واسعه من ادعية الحج, الطواف,رمي الجمرات, السعي بينالصفى و المروة, ادعية الصلاة, التشهد, القيام من السجود, ادعيةالركوع وغيرها الكثير من الادعية كالتي يدعو بها الفرد في الافراحوقدوم المولود, ادعية الحزن و الابتلاء مثل الادعية التي تقال عندحدوث وفاة, عند المرض وزيارة المرض, وعند الشدائد. لقد جمعنا العديدمن الادعية اليومية , باسلوب جميع سهل و مشوق , يظهر بالرسوم الملونةشارحاً لاطفالنا برسوم جميلة اوقات الادعية , كما يحتوي التطبيق علىخيار قراءة الادعية ليتمكن الطفل من سماع و حفظ نطق الادعية , ونهدفبذلك ان يعرف الطفل حق العرفة اوقات الادعية الصحيح , و المواقفالصحيحة لكل دعاء لتعم البركة كل خطوة من خطواته و ليتقرب الى ربه منذالصغر .ان الادعية الموجودة في التطبيق مختارة من صحيح المسلم والبخاري و هي كلها صحيحة وموثوقة المصدر . نرجو بهذا ان ندخل حبالدعاء في كل وقت وكل حيث في نفوس الاطفال لينمو على ذكر اسم الله فيكل خطواته اليومية مهما كانت بسيطة و اعتيادي, فيتعلم الطفل لفظالادعية في كل خطواته اليومية ابتداءا من دعاء الاستقاظ الى دعاءارتداء الملابس, دعاء دخول الخلاء و الخروج منه, ادعية الوضو, ادعيةالصلاة, ادعية الخروج من المنزل و ادعية العودة اليه في اخر النهار,وغيرها الكثير من الادعية المختلفة و الصحيحة . تعلم الادعية اليوميةو التزم بسنة نبينا الكريم صلى الله عليه و سلم, وسر على نهج الصحابةرضوان الله عليهم وقوي ايمانك و علاقتك بالله عز وجل.Supplication isthe link with God, is obligatory on Muslim all the time, wherecrying slave to God in prayer in his positions Association throughthe practical day start From the prayers waking up, Duas out of thehouse, Duas go and return to his bed, prayers when you eat, Duasdress and food, Duas visit the patient and Alagherab, and lots ofBlessings, which covers all daily activities were transferred to usare many and many Blessings of the year Prophet gracious God blesshim and grant him peace, and we wanted great care to bring dailyBlessings manner easy and smooth targeting young people by adultsto instill in them some of the best overall Aadeih and selected tocongratulate them at every step, in Duas the morning and evening,Duas ablution and prayer, Duas peace and farewell, Duas entry andthe house out, where there is a prayer for each position and eachtime, our application is designed to make every Muslim from anearly age, utter the name of God and prayed to him to pray in everyposition and every action no matter how small.There are manyBlessings in a year and intercourse, a prayer for each activity ofthe daily activities of individual universities, where daily lifein which we live, there are several essential is a must on a dailybasis, such as prayer, and reading the Quran, Hadith andforgiveness and considered other forms of daily Roses that must beadhered to by Muslims. Interested in Islam by making mention of Godon the lips of the slave all day and night, with contained SunnahMany Blessings on all occasions, which is keen Prophet, peace beupon him and his companions from cram them, including the dailyBlessings like Duas do sleep, Duas sleep, Duas out and in from homeand outdoors, Duas ride the bus or car, Duas travel, Duasspecializes Blohaddat and social events such as visiting relativesand kinship, Duas holidays, Duas Bh sacrifice, and the applicationalso contained a wide range of Duas pilgrimage, circumambulation,stoning ritual, seek between classroom and Marwa, Duas prayer,Tashahhud, do the prostration, Duas bowing and many otherBlessings, such as those called for by the individual in thewedding and the arrival of the baby, Duas sadness and afflictionlike Blessings which may be recited at the time of death, whendisease and the visit of the disease, and when adversity.We havecollected many daily Blessings, in a manner all easy andinteresting, showing colorful drawings explaining to our childrenbeautiful drawings times Blessings, as the application to read theBlessings option contain the child from hearing, and save to beable Blessings pronunciation, and aim so that the child knows rightArafa times right Blessings, and correct positions of each pond fora prayer permeated every step of the steps and to draw closer tothe Lord since childhood.The Blessings in the application ofproperly selected and Al-Bukhari and Muslim are all valid andreliable source. We hope this to get into love pray all the timeand every where in the hearts of children to grow to mention thename of God in all the daily steps no matter how simple and normal,the child learns the word Blessings in all daily steps, startingfrom a prayer Alastqaz to prayers wearing clothes, prayers enteringthe toilet and get out of it, Duas clarity, Duas prayer, Duas outof the house and Duas back at him in the last day, and many otherdifferent Blessings and correct. Blessings daily learning andcommitted to a year of our Prophet Muhammad peace be upon him, themystery of the companions, God bless them approach and strong yourfaith and your relationship with God Almighty.
SMS Backup 1.7
Backup all / sent / incoming sms within app / google drive /dropbox. Restore to any android device from sdcard / google drive /dropbox.The backup is created locally on the phone by defaultunless you configure it to upload to Email, Google Drive orDropbox. You are responsible for backup files and the files are notsent to the developer in any case.Access your inbox to forward ,share sms to anyone.Over 1,000 different category quotations areprovided in English, Bengali , Hindi & Spanish languages. Youcan share quote, reference, line, snippet, verse, stanza, sentence,phrase to social networks like facebook, twitter, whatsapp.
Word Master 1.6
Fill in the blank -- word game! Good exercise for your vocabulary.
تسبيح 3.3
"مسبحة" أو "سبحة" بالعربيّة، تسمّى أيضا "تسبيح" بالفارسية وباللهجةالأردنيّة. كل ذكر أو تسبيح له عدد معيّن يحبّذ أن يتم التقيّد بهولذلك وجدت السبحة للمساعدة على العدّ و التركيز. وفي أيامنا هذه قدلا تتذكر أن تأخذ معك السبحة إلى كل مكان تذهب إليه و لكنك تأخذ هاتفكمعك أينما ذهبت. لذلك، تم تنفيذ تطبيق "تسبيح"، الذي بواسطته يمكنكالتسبيح وإضافة البركة لوقتك ويومك في أي مكان عندما يسمح لك الوقت أويكون هناك فرصة في (العمل، المدرسة، الحديقة، قاعة الإنتظار، إلخ..).لم يعد هناك ما يشغلك عن ذكر الله والتسبيح، عند قيامك بتحميل هذاالتطبيق سوف يمكنك القيام بالتسبيح و بقراءة الأذكار بشكل منظّم و سلسبما يتناسب مع برنامجك اليومي والأفضل من كل هذا أن الأذكار سترافقكأينما ذهبت! التسبيح له فضائل عظيمة إن عرفناها لكنّا واظبنا علىالتسبيح بشكل مستمرّ و من أهم الفضائل أن التسبيح يزيل الهمّ والغمّ،يجلب الرزق، يحيي القلب، ينفع صاحبه عند الشدائد، يؤمّن من الحسرة يومالقيامة، يورث محبة العبد لله، ومراقبته، ومعرفته، والرجوع إليه،والقرب منه والكثير من الفضائل التي لا تعدّ ولا تحصى. فسَبِّحْبِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدينَ . (الحجر 98 ). ميزاتالبرنامج: - يوجد في التطبيق تسعة تسابيح (9)، مع العلم أن عددالتسبيحات التي تقوم بها يحفظ تلقائيا وذلك لجعل التطبيق سلسا و مرنا.- يمكنك أن تجد أقرب مسجد من مكان تواجدك الحالي. ( تفيدك هذه الميّزةعند سفرك لمناطق لا تعرفها و تحتاج إلى أن تجد مسجدا قريبا لأداءالصلاة). - يمكنك استكشاف الأيام المميزة في الإسلام، على سبيلالمثال: رمضان، الحج، الأعياد، إلخ... الأذكار والتسابيح المتوفرة فيالتطبيق: - لا إله إلا الله محمد رسول الله - سبحان الله - الحمدلله -اللهم صلي على محمد - لا حول ولا قوة إلا بالله - سبحان الله وبحمدهسبحان الله العظيم - أستغفر الله - اللهم أنت ربي لا إله إلا أنتخلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شرّ ماصنعت. أبوء لك بنعمتك عليَّ وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوبإلا أنت. - أستغفر الله قال صلى الله عليه وسلم (من قال : سبحان اللهالعظيم وبحمده ؛ غرست له نخلة في الجنة ). (صححه الألباني) أضف البركةلوقتك ويومك وواظب على الأذكار، فأثرها عظيم وفضائلها لا تعدّ ولاتحصى.
नेपाली नोट 2.5
टाइप र मा नेपाली 2 विशेष नेपाली कीबोर्ड प्रयोग छवि तपाईंकोटिप्पणीहरू सुरक्षित गर्नुहोस्।विशेषताहरु:1 टिप्पणीहरू पाठ दुवै रछवि (प्रति टिप्पणी एकल छवि) व्यवस्थापन2 दुई नेपाली नेपाली लेख्नkeypads- सुझावहरू अनलाइन फोनेटिक किबोर्ड (अंग्रेजी-> नेपाली)-नेपाली किबोर्ड लेआउट3 खोज टिप्पणी समय, बुद्धिमानी पाठ।4 फेसबुक,WhatsApp, ट्विटर अथवा इमेल गर्न सक्नुहुन्छ, नेपाली कसैलाई एसएमएसजस्तै सबै लोकप्रिय सामाजिक सञ्जाल शेयर।5 पाठ तपाईँले लेख्न रूपमास्वत: बचत गरियो छन्।अनुप्रयोग गर्ने मूल नेपाली वक्ता छन् नेपाल,भारत, भूटान, बङ्गलादेश र सबै विश्वभरिका नेपाली प्रयोगकर्ता मदतगर्नुपर्छ।Type & save your notes with image in Nepali using 2special Nepali keyboards.Features:1. Manage notes both text andimage (single image per note)2. Two Nepali keypads to write Nepali-Online phonetic keyboard with suggestions (English-> Nepali)-Nepali Keyboard layout3. Search notes time, text wise.4. Share toall popular social networks like facebook, whatsapp, twitter Or youcan email, sms to anyone in Nepali.5. Texts are autosaved as soonas you write.The app should help all Nepali users in Nepal, India,Bhutan, Bangladesh and all around the world who are native Nepalispeakers.Nepali Nepali 2 special keyboard type and use save theimage to your comments.features:1 comments of both text and image(single image per note) Management2 Nepali Nepali to write twokeypads- Tips Online phonetic keyboard (English-> Nepali)-Nepali Keyboard Layout3 Search comment time, text wise.4 Facebook,WhatsApp, Twitter, or you can email, sms to anyone, as all thepopular social networking stock Nepalese.5 text as you writeautomatically are saved.The application to have the original Nepalispeaker in Nepal, India, Bhutan, Bangladesh and Nepal all aroundthe world should help the user.Type & save your notes withimage in Nepali using 2 special Nepali keyboards.Features:1. Managenotes both text and image (single image per note)2. Two Nepalikeypads to write Nepali- Online phonetic keyboard with suggestions(English-> Nepali)- Nepali Keyboard layout3. Search notes time,text wise.4. Share to all popular social networks like facebook,whatsapp, twitter Or you can email, sms to anyone in Nepali.5.Texts are autosaved as soon as you write.The app should help allNepali users in Nepal, India, Bhutan, Bangladesh and all around theworld who are native Nepali speakers.
com.dua.urdu 2.2
Everyday life, with the prayers of the Quran, the Hadith andistighfar other popular saying Dua doorud Audio, meaning &pronunciation for Urdu users in Pakistan , India, Bangladesh &urdu speakers all around the world.Dua on the following topics:1.Imaniyata2. Daily Dua & istighfar (sleep, dinner, clothes,plug-turn, toilet, seen-before, transactions, markets, tour)3.Family, marriage, house-related4. In danger situation, illness,fear, storm and rain, buried on5. Dua, Istighfar, Rabbana,Allahumma6. All the prayers related Dua (Takbeer taharima, Sanaa,strong, bow, glorification, kaoma, jalsa, prostration, Tashahhud,peace, pray masuraha estekhara, funeral, salatula prisons, glorifySalaat)7. Ramadan related Dua (Chad, sehari, Iftar)8. The QuranHajj related Dua (talabiyaha, Hazare Aswad, circumambulating,Zamzam, Safa and Marwa, Arafah, sacrifice, grit die)9. AllIstighfar & Dua for Eid occasion All of Dua collected from theQur'an and hadith & from a reliable medium. Edited by scholarsof Haqqani madrasas & corrected pronunciation recorded by Hafezof the Quran.
GRE 한국의 1.3
목록으로 GRE 단어를 4,000- 정의- 동의어- 모순- 예 / 사용- 의미 벵골어- 발음세련된 방법으로 어휘를학습,- MCQ- 단어 목록- 플래시 카드- 학습 계획GRE를 위해 참석 한 학생에 대한 응용 프로그램해야합니다. 그것은남과 북에서 한국어 스피커를 도움이 될 것입니다.The GRE word list 4000- Definition-Synonym- Contradiction- Yes / Use- Meaning Bengali-PronunciationLearning the vocabulary and stylish way,- MCQ- List ofwords- Flash cards- Study PlanGRE, you need an application for astudent to attend. It will help the South Korean speakers in thenorth.
Ualert ( বিপদ-বন্ধু) 1.1
' বিপদ-বন্ধু ' নারী, বৃদ্ধ, শিশু ও প্রতিবন্ধীদের জন্যজরুরী-ক্ষেত্রে ব্যবহার্য ব্যক্তিগত নিরাপত্তাঅ্যাপ্লিকেশন.অ্যাপ্লিকেশনের প্রধান ফাংশন :১. নারী বা শিশু বিপদেপড়লে২. পরিবারের একটি বয়স্ক সদস্য আহত হয় বা চলতে অক্ষম হয়ে পড়লে৩. কোনো ব্যক্তি হারিয়ে গেলে ৪. ব্যাটারি লো হয়ে গেলে ৫. নির্দিষ্টসময় পর পর ব্যবহারকারীর অবস্থান জানতে উপরের সব ক্ষেত্রে বিপদ-বন্ধুঅটোমেটিক/ম্যানুয়ালি আপনার পরিবার / পরিচিত / বন্ধুর কাছে GPSঅবস্থানসহ SMS / ইমেইল পাঠাতে সক্ষম। ব্যবহারকারী বিপদে পড়লে শুধুডিভাইস নেড়ে / ম্যানুয়ালি পূর্বনির্ধারিত ফোন-নম্বর / ইমেইল-এড্রেসএ GPS অবস্থানসহ জানাতে পারে। বয়স্ক ব্যবহারকারীর পূর্বনির্ধারিতস্থিতিকাল পর্যন্ত মুভমেন্ট পাওয়া না গেলে নির্ধারিত সময় পর পর GPSঅবস্থানসহ পরিবারের সদস্যরা খোজ নিতে পারেন। ব্যাটারি লো হয়ে গেলেঅ্যাড করা সবাই SMS / ইমেইল পাবে। বাচ্চারা বাইরে গেলেস্বয়ংক্রিয়ভাবে পূর্বনির্ধারিত সময় পর পর ব্যবহারকারীর অবস্থানজানতে পারেন।
Supplication 1.8
Everyday life, with the prayers of the Quran, the Hadith andistighfar other popular saying Dua doorud Audio, meaning &pronunciation for English, Arabic speakers all around the world.Itsappropriate for Muslim kids / children as well as for adults whotry to practise Islam in daily life.Dua on the following topics:1.Imaniyata2. Daily Dua in different occasions (sleep, dinner,clothes, house & toilet enter/leave, transactions, markets,tour)3. Family, marriage, house-related , Socialisation related.4.In unexpected / danger situation, illness, fear, storm and rain,buried on5. Dua for Quran ( Rabbana )6. All the salat related Dua(Takbeer taharima, Sanaa, strong, bow, glorification, kaoma, jalsa,prostration, Tashahhud, peace, pray masuraha estekhara, funeral,salatula prisons, glorify Salaat)7. Ramadan related Dua (Chad,sehari, Iftar)8. Hajj related Dua (talabiyaha, Hazare Aswad,circumambulating, Zamzam, Safa and Marwa, Arafah, sacrifice, gritdie)9. Istighfar Related10. Dua for Eid occasion 11. Duroodinstructed by Rasul (s) & Sahaba in Hadis.All of Dua collectedfrom the Qur'an and hadith & from a reliable medium. Edited byscholars of Haqqani madrasas & corrected pronunciation recordedby Taleb -e-Ilim of Madaris.Learn the due / supplication to bringDeen Islam and Sunnah of Rasul (s) in your life and make relationwith Allah Subha-na-o-taila
GRE Hindi 1.1
List of 4,000+ GRE words with -- Definition-- Synonym-- Antonym--Example / usage-- Hindi Meaning-- Pronunciation Learn vocabulary inpresentable ways,-- MCQ-- Word List -- Flash Card -- Study PlanAmust app for students attending for GRE. Will help more to Hindinative speakers in India, Nepal, Fiji & rest of the world.
Gujarati Note 2.7
Take & save your notes with image in gujarati using 2 specialgujarati keyboards.Features:1. Manage notes both text and image(single image per note)2. Two gujarati keyboards to write gujarati-Online phonetic keyboard with suggestions (English-> gujarati)-gujarati Keyboard layout3. Search notes time, text wise.4. Share toall popular social networks like facebook, whatspp, twitter Or youcan email, sms to anyone in gujarati.5. Texts are autosaved as soonas you write.The app should help all gujarati users in Gujarat,Maharashtra, Rajasthan, Karnataka and Madhya Pradesh, Bangladesh,Fiji, Kenya, Malawi, Mauritius, Oman, Pakistan, Réunion, Singapore,South Africa, Tanzania, Uganda, United Kingdom, USA, Zambia ,Zimbabwe. and gujarati native speakers all over the world .Take& save your notes with image in gujarati using 2 specialgujarati keyboards.Features:1. Manage notes both text and image(single image per note)2. Two gujarati keyboards to write gujarati-Online phonetic keyboard with suggestions (English-> gujarati)-Gujarati Keyboard layout3. Search notes time, text wise.4. Share toall popular social networks like facebook, whatspp, twitter Or youcan email, sms to anyone in gujarati.5. Texts are autosaved as soonas you write.The app should help all gujarati users in Gujarat,Maharashtra, Rajasthan, Karnataka and Madhya Pradesh, Bangladesh,Fiji, Kenya, Malawi, Mauritius, Oman, Pakistan, Réunion, Singapore,South Africa, Tanzania, Uganda, United Kingdom, USA, Zambia ,Zimbabwe. and gujarati native speakers all over the world.
GRE中文 1.3
的4000 + GRE单词,列表- 定义- 同义词- 反义词- 示例/使用- 孟加拉语意义- 发音 学习词汇像样的方式,-MCQ- 词汇表- 闪存卡- 学习计划A必须APP的学生参加GRE协议。将帮助更多的在中国,台湾,新加坡,马来西亚和中国母语The4000 + GRE word list- Definition- Synonym- Antonyms- Example / Use-Bengali Meaning- PronunciationLearning vocabulary decent way,- MCQ-Glossary- Flash Card- Learning ProgramA must APP students take theGRE. We will help more in China, Taiwan, Singapore, Malaysia andChina up
com.tos.gre.ar 1.3
قائمة 4،000+ GRE الكلمات مع- تعريف- مرادف- متناقض- مثال /الاستخدام- البنغالية معنى- النطق تعلم المفردات بطريقة أنيق،- MCQ-قائمة الكلمات- بطاقة فلاش- الخطة الدراسيةويجب أن التطبيق لطلابالذين يحضرون لGRE. سيساعد أكثر على الناطقين باللغة العربية فيالمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت والعراقوإيران وقطر وبقية جامعة الدول العربية.List 4,000+ GRE words with-Definition- Synonym- Contradictory- Example / use- Meaning Bengali-Pronunciation Learn vocabulary in a sleek way,- MCQ- Wordlist- Flash Card- Study planThe application must for students whoattend for GRE. It will help to more Arabic speakers in SaudiArabia and the United Arab Emirates, Kuwait, Iraq, Iran, Qatar andthe rest of the Arab League.
Quran English 1.10
Assalamu alaikum to everyone. Do you recite the Holy Quran Sharifregularly? If it’s yes, then we are here to help you reciting Quranmajid more convenient way. You can get the whole Quran Sharif inour Holy Quran English application. Interested readers may accessthis application with just a few touches that will help them addmore inclination to Quran. We are now leading busiest life thatsometimes we can not carry holy Quran mazeed in our tiny bag. Inthis circumstance, if we need any ayat of Quran at any moment, thenthe medium or something like the medium of Quran we need, that canhold the whole holy Quran in a body. You can just use thisapplication to eradicate this kind of difficulty. This is how thisapplication can help you.Every one knows that, there aretotally 6236 ayats in Al-Quran and a reader will get tensawab for one letter of Quran. Recitation of the holy Quran Sharif:"There is no doubt that Quran Sharif is the best guide in thisworld". Our Al-Quran English application maintains the way like thebook form of Quran majeed maintains itself. So a reader might notface any problem in the time of recitation. Hence, with honour andrespect, you can keep it reading through this English Quranapplication as like as you read the book of Quran Sharifbefore.With this Islamic book app, you are getting Hafizi quranwith real page-curl experience. This is not just a textual app, itis an audio Quran app. You can listen telwat of Quran ayatscontinuously (internet connection required). You can search wordsor topic in English on this Android Quran app. Bookmark the ayat /verse you like / quote. Share the ayat / verse you want.Features:1. Search by Sura2. Search by Topic/word3. Hafizi quran (Para /Juz & Sura List)4. Play audio verse by verse5. Play audio withEnglish translation6. Bookmark ayat / verse7. Share ayat / verse
Kannada Arabic Dictionary 1.2
Kannada Arabic Dictionary is dual language 100% offline and freedictionary for everyday use. You can search both Arabic and Kannadawords. This is not only a thesaurus but also a learning tool. Youcan use this dictionary when you have no internet connection. MCQ(Multiple Choice Question) option available. There is autosuggestion so you need not type full words. You also can use Speechto text feature.You can manage favourite words at study plan. Ifyou are using low profile/memory mobile handset, just turn on/offauto search from the settings to type quickly. A dictionary icon onnotification bar to start app quickly.Speciality-
- No internetconnection required
- Built in Kannada Keyboard for Kannada wordsearching
- Built in Arabic Keypad for Arabic word searching
-Auto-complete suggestions
- Speech to text feature
- Study plansection
- MCQ word games
Coran en français 1.9
Coran en f Assalamou Alaikoum à tous. Que la paix soit survous.Vous récitez le Saint Coran souvent? Si c'est le cas, alorsnous sommes là pour vous aider à le faire d'une manière plusagréable.Avec notre application, vous aurez un accès instantané aucontenu du Saint Coran dans son intégralité. Les lecteursintéressés peuvent accéder à cette application avec de simplespetits gestes qui leurs permettront d'être plus enclins au Coran.Notre train de vie moderne est tellement chargé que nous pouvons àporter un Saint Coran sur notre personne. Dans ce cas, si on abesoin de tel ou tel Ayate ou Sourate, ce dont on a besoin, estd'un moyen qui peut contenir la totalité du Saint Coran et qu'onpeut tenir dans notre poche. C'est là que notre applicationintervient pour vous aider.Tout le monde sait qu'il y a 6236 VersetCoranique et que pour chaque lettre prononcée du Coran, Allah nousoffre dix récompenses. Il n'y a aucun doute que le Saint Coran soitle meilleur guide dans ce bas monde. Notre application du Corangarde fidèlement le contenu du Livre Saint comme ce dernier à étégardé depuis le temps du Prophète Mohammad (Paix et Salut sur Lui).Par conséquent, vous pouvez lire le Saint Coran via notreapplication comme vous lisiez le livre auparavant. Nous engageonsnotre honneur et notre respect pour ça.Avec cette application dulivre islamique, vous aurez le Coran de style Hafizi, voustournerez les pages comme dans un vrai livre. Vous aureznon-seulement le texte, mais aussi la possibilité d'écouter desVersets coraniques en permanence (connexion internet requise). Lessourates sont téléchargeables rapidement et elles s’écoutent sansinterruption. Vous pouvez rechercher des mots ou des thèmes enFrançais sur notre application, vous pouvez aussi marquer despages, des Ayates ou des Versets pour les réciter ou les partagerplus tard.rançais- Lire le Coran en arabe à côté de sa traductionen français.- Continuer la lecture à partir de la dernière ayah enun seul clic!- Section Paramètres pour configurer facilementl'application.- Copiez le texte dans le presse-papiers- Reprendrela lecture audio à partir de n'importe quel ayat.- Visualicesourates, Ajiza' et ayat.- Recherche en cliquant sur l'icône derecherche. Vous pouvez rechercher le Coran en entier, Ajiza' outoute autre sourate.- Une ayat vous permettra de l'ajouter à vosfavoris, partager avec les réseaux sociaux.- Écoute la récitationdu Coran à l'intérieur de chaque sourate.Assalamu Alaikum f Qur'anat all. Peace be upon you.You recite the Qur'an frequently? If thisis the case, then we are here to help you do it in a nicer way.Withour app, you will have instant access to the content of the Qur'anin its entirety. Interested readers can access this applicationwith simple little things that their will be more prone to theKoran.Our train of modern life is so full that we can carry aQur'an on our person. In this case, if you need this or that orayate Surat, what we need is a way that can hold the entire Quranand can fit in our pocket. This is where our application intervenesto help.Everyone knows there Quranic Verse 6236 and for each letterpronounced the Qur'an, Allah gives us ten awards. There is no doubtthat the Holy Quran is the best guide in this world. Ourapplication of the Quran faithfully guard the content of the HolyBook as the latter has been kept since the days of the ProphetMohammad (peace be upon Him Hi). Therefore, you can read the HolyQuran through our application as you read the book before. We urgeour honor and respect for that.With this application the Islamicbook, you will have the style Hafizi Koran, you turn the pages likea real book. You will not only text, but also the opportunity tolisten to Quranic verses constantly (internet connection required).The suras can be downloaded quickly and they listen withoutinterruption. You can search for words or themes in French on ourapplication, you can also mark pages, Ayates or Verses to recite orshare them later.English- Read the Quran in Arabic alongside itstranslation into French.- Continue playback from the last ayah witha single click!- Section Settings to configure the applicationeasily.- Copy the text from the clipboard- Resume audio playbackfrom any ayat.- Visualice suras Ajiza 'and ayat.- Search byclicking on the search icon. You can search the entire Quran, Ajiza'or any other Sura.- A ayat allow you to add to your favorites,share with social networks.- Listening to the recitation of theQur'an within each sura.
తెలుగు గమనిక 2.3
రకం & 2 ప్రత్యేక తెలుగు కీబోర్డులు ఉపయోగించి తెలుగులోచిత్రాన్ని మీ గమనికలు సేవ్.లక్షణాలు:1. గమనికలు టెక్స్ట్ మరియుచిత్రం (గమనిక కు ఒక చిత్రం) రెండు నిర్వహించండితెలుగు వ్రాయడానికి 2.రెండు తెలుగు కీప్యాడ్లు- ఆన్లైన్ సలహాలను ఫోనెటిక్ కీబోర్డ్(ఆంగ్లం> తెలుగు)- తెలుగు కీబోర్డు లేఅవుట్3. శోధన టెక్స్ట్వారీగా, సమయం సూచించాడు.4. Facebook, WhatsApp, ట్విట్టర్ లేదా మీరుఇమెయిల్ చేయవచ్చు, తెలుగులో ఎవరికైనా sms వంటి అన్ని ప్రముఖ సామాజికనెట్వర్క్లు భాగస్వామ్యం.5. పాఠం వెంటనే మీరు రాయటం ఆటోసేవ్ఉంటాయి.అనువర్తనం స్థానిక తెలుగు భాషను ఎవరు భారతదేశం, నేపాల్,భూటాన్, బంగ్లాదేశ్ మరియు అన్ని ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న అన్ని తెలుగువినియోగదారులు సహాయం చేస్తుంది.TAG: తెలుగు, గమనిక తెలుగు, నోట్అప్లికేషన్, తెలుగు కీబోర్డు, తెలుగు ఇన్పుట్ కీబోర్డుType & saveyour notes with image in Telugu using 2 special Telugukeyboards.Features:1. Manage notes both text and image (singleimage per note)2. Two Telugu keypads to write Telugu- Onlinephonetic keyboard with suggestions (English-> Telugu)- TeluguKeyboard layout3. Search notes time, text wise.4. Share to allpopular social networks like facebook, whatsapp, twitter Or you canemail, sms to anyone in Telugu.5. Texts are autosaved as soon asyou write.The app should help all Telugu users in India, Nepal,Bhutan, Bangladesh and all around the world who are native Teluguspeakers.& 2 special keyboards to type using Telugu in Telugufilm to save your notes.Features:1. notes the text and the image(note to an image) to manage two2. The two keypads to write TeluguTelugu- Online phonetic keyboard suggestions (English> Telugu)-Telugu Keyboard Layout3. Search by text, suggesting that time.4.Facebook, WhatsApp, Twitter, or you can email, sms to anyone inEnglish as a share of all the popular social networks.5. Texts areautosaved as soon as you write.The app is native Telugu language ofIndia, Nepal, Bhutan, Bangladesh and all over the world is to helpusers of all Telugu.TAG: Telugu, note Telugu, note the application,Telugu keyboard, Telugu Input KeyboardType & save your noteswith image in Telugu using 2 special Telugu keyboards.Features:1.Manage notes both text and image (single image per note)2. TwoTelugu keypads to write Telugu- Online phonetic keyboard withsuggestions (English-> Telugu)- Telugu Keyboard layout3. Searchnotes time, text wise.4. Share to all popular social networks likefacebook, whatsapp, twitter Or you can email, sms to anyone inTelugu.5. Texts are autosaved as soon as you write.The app shouldhelp all Telugu users in India, Nepal, Bhutan, Bangladesh and allaround the world who are native Telugu speakers.
Alfabeta indonesia 1.1.9
Visual alfabeta Indonesia adalah sebuah permainan bagi semuakalangan dari anak-anak hingga orang dewasa untuk mengenal lebihbanyak mengenai kosakata dan huruf alfabeta pada bahasa Indonesia.Permainan ini memberikan visualisasi gambar benda-benda disekitarkita dipadukan dengan awalan huruf yang menunjukkan alfabeta kosatabahasa Indonesia.Dengan permainan ini, mereka yang baru mempelajaribahasa Indonesia akan mudah mengingat benda-benda di sekitar sesuaidengan kosakata bahasa Indonesia.Di dalam aplikasi ini, terdapatmacam permainan :- Menentukan Gambar dari kosakata Indonesia yangdiberikan- Menentukan kosakata dari gambar yang diberikanKeuntungandari permainan ini :- Kita akan terbiasa dengan benda-benda bahasaIndonesia di sekitar kita- Visualisasi gambar akan memudahkan kitamemahami bahasa IndonesiaBelajar melalui metode menyenangkan,sangat tepat untuk semua kalangan teutama kalangan anak-anak.VisualAlfabeta Indonesia is a game for all people from children to adultsto get to know more about the vocabulary and letter Alfabeta inIndonesian. This game gives the visualization of images of objectsaround us, combined with the prefix letters indicating Alfabetakosata Indonesian.With this game, they were new to learn Indonesianwill easily remember things around according to the Indonesianvocabulary.In this application, there is a kind of game:- DefineImage of a given vocabulary Indonesia- Determining the vocabularyof the rendered imageAdvantages of this game:- We will be familiarwith Indonesian objects around us- Visualization of images willhelp us understand the IndonesianLearning through fun methods, itis appropriate for all ages teutama among children.
Gujarati Arabic Dictionary 1.2
Gujarati Arabic Dictionary is dual language 100% offline and freedictionary for everyday use. You can search both Arabic andGujarati words. This is not only a thesaurus but also a learningtool. You can use this dictionary when you have no internetconnection. MCQ (Multiple Choice Question) option available. Thereis auto suggestion so you need not type full words. You also canuse Speech to text feature.You can manage favourite words at studyplan. If you are using low profile/memory mobile handset, just turnon/off auto search from the settings to type quickly. A dictionaryicon on notification bar to start app quickly.Speciality-
- Nointernet connection required
- Built in Gujarati Keyboard forGujarati word searching
- Built in Arabic Keyboard for Arabic wordsearching
- Auto-complete suggestions
- Speech to text feature
-Study plan section
- MCQ word games
Learn French Alphabets 1.10
A B C for kids – learning alphabet is fun. Free educational gamesfor your toddler! French alphabet - listen, read and write. This isan educational app for preschoolers or toddlers to learn Frenchalphabet from A to Z. Kids learn the alphabet along with how toread it and how to write. Your kids will enjoy playing with thisapp and will learn alphabet with pictures quickly. Features: * Nicealphabet visualised presentation A B C to X Y Z with pronunciation* Multiple words and pictures for alphabet for better co-relationwith each letter * Pronunciation of whole alphabet and all words *Try the alphabet to draw / write on board * Play with pictures andalphabet * Play Memory Game * Learn environment (Animals, Birds& Insects) In addition, they will enjoy a fun game that willimprove their motor skills and spatial vision. Perfect forpreschoolers!
Quran in Swahili 1.5
Assalamu alaikum kwa kila mtu. Je, kusomea Quran Majeed mara kwamara? Kama ni ndiyo, basi sisi ni hapa kukusaidia akisoma Quranmajid njia rahisi zaidi. Unaweza kupata yote Quran Sharif katikayetu Quran Swahili maombi. Nia wasomaji wanaweza kupata hii yamaombi na kumgusa chache tu kwamba itawasaidia kuongeza zaidimwelekeo wa Quran. Sisi sasa ni kuongoza shughuli nyingi zaidimaisha kwamba wakati mwingine hatuwezi kubeba takatifu Quran Majeedkatika mfuko wetu vidogo. Katika hali hii, kama tunahitaji ayatyoyote ya Quran wakati wowote, basi kati au kitu kama kati ya Qurantunahitaji, kwamba wanaweza kushikilia nzima takatifu Quran katikamwili. Unaweza kutumia tu maombi haya ili kutokomeza aina hii yaugumu. Hii ni jinsi maombi hii inaweza kukusaidia. Kila mtu anajuakwamba, kuna Aya kabisa 6236 katika Al-Quran na msomaji atapatakumi sawab kwa barua moja ya Quran. Kisomo ya takatifu QuranSharif: "Hakuna shaka kwamba Quran Sharif ni mwongozo bora katikadunia hii". Yetu Al-Quran Deutsch maombi inao njia kama kitabu fomuya Quran Majeed inao yenyewe. Hivyo msomaji wanaweza wanakabiliwana tatizo lolote wakati wa kisomo. Hivyo, kwa heshima na heshima,unaweza kuitunza kusoma kwa njia hii ya maombi Deutsch Quran kamakama kama wewe kusoma kitabu cha Quran Sharif kabla. Pamoja kitabuhiki programu Kiislamu, wewe ni kupata Hafizi quran kwa kweliukurasa-curl uzoefu. Hii si tu textual programu, ni redio programuQuran. Unaweza kusikiliza telwat ya Quran Aya kuendelea (internetconnection required). Unaweza kutafuta maneno au mada katikaKiswahili juu ya programu hii Android Quran. Kwanza ayat / aya​​wewe kama / quote. Kushiriki ayat / aya ​​unataka.

Vipengele :1.Quran maana katika Kiswahili kwa translator,- Ali MuhsinAl-Barwani2 Search by Sura3. Tafuta kwa Topic / word4. Hafizi quran(Para / Juz & Orodha Sura) 5. Kucheza aya redio na verse6.Kwanza ayat / verse7. Kushiriki ayat / verse8. Reciters Tatu kwaaya kwa mstari Quran audio- Abdullah Ali Jabir- Maher al-Muaiqly-Abdulrahman as-SudaisAssalamu alaikum for everyone. Can reciteQuran Majeed often? If so, then we are here to help you reciteQuran majid simple way. You can find all our Quran Quran Sharif inSwahili application. Interested readers can get this applicationwith just a few touches that will help them add more dimensionQuran. We are now leading the busiest life that sometimes we cannot carry the holy Quran Majeed in our tiny package. In thissituation, if we need any ayat of the Quran at any time, let out orsomething like between the Quran we need, that can hold the entireholy Quran in the body. You can only use this application in orderto eradicate this kind of difficulty. This is how this applicationcan help you. Everyone knows that there is absolutely Aya 6236 inthe Al-Quran and the reader will find sawab ten to one letter ofthe Quran. Recitation of the Holy Quran Sharif: "There is no doubtthat the Quran Sharif is the best guide in this world". OurAl-Quran Deutsch maintains application method as a form of QuranMajeed book maintains itself. So the reader can face any problemduring the recitation. Thus, with respect and dignity, you can keepreading through this application Deutsch Quran as if as you readthe book of Quran Sharif before. With this book Islamic software,you are actually getting Hafizi quran page-curl experience. Thissoftware not only textual, audio software is Quran. You can listento Quran verses continue telwat (internet connection required). Youcan search for keywords or topics in Swahili on this Android appQuran. First ayat / verse you like / quote. Share ayat / verse youwant. Features:1. Quran meaning in Swahili for the translator,- AliMuhsin Al-Barwani2 Search by Shape3. Search by Topic / word4.Hafizi quran (Para / Juz & Track Sura)5. Play the audio verseand verse6. First ayat / verse7. Share ayat / verse8. Threereciters Quran verse by verse audio- Jabir- Maher Abdullah Alial-Muaiqly- Abdulrahman Al-Sudais
Quran Sindhi 1.5
Assalamu هر کي عليڪم. توهان قرآن پاڪ شريف پڙھي باقاعدي ٿا؟ جيڪڏهنان کي اڳتي آهي، ته پوء اسان کي هتي آهن اوھان کي قرآن مجيد ورد وڌيڪآسان واٽ جي مدد ڪرڻ لاء.توهان اسان جي امام قرآن مجيد سنڌي درخواست ۾سڄي قرآن شريف جي حاصل ڪري سگهو ٿا. شوق قارئين صرف چند ڇھي کين قرآنکي وڌيڪ ميلان شامل ڪرڻ ۾ مدد ڪندو آهي ته ان سان هن ايپليڪيشن جيرسائي حاصل ڪري سگهون ٿا. هاڻي اسان کي مصروف ترين زندگي آهي ته ڪڏهنڪڏهن اسان کي قرآن پاڪ Mazeed اسان ٺهي ٻوري ۾ نه کڻندا ڪري سگهو ٿااهم ترين آهن. هن جو ڪھڙو ۾، ته اسان کي ڪنهن به وقت قرآن جي ڪنهن جيآيتن جي ضرورت آهي، ان کان پوء سنڌ جي وچولي يا قرآن جي وچولي اسان جيضرورت آهي، ته هڪ جسم ۾ سڄي قرآن پاڪ ۾ ڏسجي ٿو وانگر شيء. توهان صرفاوکائي جي هن قسم سان ڪيوبا ۾ هن ايپليڪيشن کي استعمال ڪري سگهو ٿا.هي ڪيئن هن ايپليڪيشن توهان جي مدد ڪري سگهي ٿو.هر هڪ ڄاڻي ٿو بالڪل6236 سورة قرآن ۾ ayats موجود آهن ۽ هڪ پڙهندڙ قرآن جو هڪ اکر لاء ڏهنsawab حاصل ڪندو آهي ته،. قرآن پاڪ شريف جي تلاوت: "ڪو به شڪ نه آهيته قرآن شريف جي هن دنيا ۾ بهترين ھدايت آھي نه آهي". اسان جي امامقرآن مجيد سنڌي درخواست قرآن مجيد جي هن ڪتاب جو روپ جيان واٽ پاڻ کيبرقرار ڪجي ٿي. پوء هڪ پڙهندڙ تلاوت جي وقت ۾ ڪنهن به مسئلي کي منهننه ٿئي. انهيء ڪري، عزت ۽ احترام سان، توهان ان کي اسان جي امام قرآنمجيد سنڌي درخواست جي ذريعي پڙهڻ وانگر ته جيئن توهان کي قرآن شريف جيهن ڪتاب کان اڳ ۾ پڙهڻ جي حيثيت رکي سگهي ٿو.هن اسلامي ڪتاب ائپ سان،توهان کي اصل صفحو-زلف تجربو Hafizi قرآن ملڻ ڪري رهيا آهن. هي صرف هڪtextual ائپ نه آهي، ان جي هڪ آڊيو قرآن ايپ آهي. توهان قرآن ayats جيtelwat لاڳيتو ٻڌو ڪري سگهو ٿا (انٽرنيٽ ڪنيڪشن جي ضرورت هوندي).توهان هن کي Android قرآن ايپ تي لفظن يا موضوع جي ڳولا ڪري سگهو ٿاسنڌي ۾. سنڌ اوھان / اقتباس پسند جي آيتن / آيت. جي آيتن / آيت توهانچاهيو کي مشهور ڪريو.خاصيتون:1. سورت جي ڳولا2. مضمون / لفظ جي ڳولا3.Hafizi قرآن (Para / الجزء ۽ ٻه دفعا لسٽ)4. آيت جي ٻڌڻ آيت ھلايو5.سنڌي ترجمي سان راند آڊيو6.: فهد ميمڻ جي آيتن / آيت7. کي مشهور ڪريوآيتن / آيت8. ٽي reciter جو قرآن تلاوت، - عبدالله علي Jaber- Maherامام Muaiqly- عبدالرحمان امام SudaisAssalamu alaikum to everyone.Do you recite the Holy Quran Sharif regularly? If it’s yes, then weare here to help you reciting Quran majid more convenient way.Youcan get the whole Quran Sharif in our Al-Quran Sindhi  application. Interested readers may access thisapplication with just a few touches that will help them add moreinclination to Quran. We are now leading busiest life thatsometimes we can not carry holy Quran Mazeed in our tiny bag. Inthis circumstance, if we need any ayat of Quran at any moment, thenthe medium or something like the medium of Quran we need, that canhold the whole holy Quran in a body. You can just use thisapplication to eradicate this kind of difficulty. This is how thisapplication can help you. Every one knows that, there aretotally 6236 ayats in Al-Quran and a reader will get ten sawab forone letter of Quran. Recitation of the holy Quran Sharif: "There isno doubt that Quran Sharif is the best guide in this world". OurAl-Quran Sindhi   application maintains the way like thebook form of Quran majeed maintains itself. So a reader might notface any problem in the time of recitation. Hence, with honour andrespect, you can keep it reading through our Al-Quran Sindhi application as like as you read the book of Quran Sharifbefore. With this Islamic book app, you are getting Hafiziquran with real page-curl experience. This is not just a textualapp, it is an audio Quran app. You can listen telwat of Quran ayatscontinuously (internet connection required). You can search wordsor topic in Sindhi on this Android  Quran app. Bookmark theayat / verse you like / quote. Share the ayat / verse youwant. Features :1. Search by Sura2. Search by Topic/word3.Hafizi quran (Para / Juz & Sura List)4. Play audio verse byverse5. Play audio with Sindhi translation6. Bookmark ayat /verse7. Share ayat / verse8. Qur'an recitation of the threereciter, 
- Abdullah Ali Jaber
- Maher Al-Muaiqly
- AbdulRahman Al-Sudais
Abecedario para niños 3.3
Abecedario para niños Una forma fácil y divertida de aprender elabecedario, el abecedario les ayudara a aprender, estudiar, hablar,divertirse, leer, escuchar. Contiene divertidas imágenes que haránmás divertido el reconocimiento de las letras. Es una aplicaciónmuy educativa, los niños disfrutarán jugando y aprenderán losalfabetos con imágenes rápidamente. Esta es una aplicación completacon la cual sus hijos pronto pronunciarán y aprenderán a decirtodas las letras del alfabeto español - ¡Una forma divertida deaprender el alfabeto en español! Contiene divertidas imágenes queharán mas ameno el aprendizaje. Aprenderá todo el alfabeto de unamanera didáctica. Además, disfrutarán de un juego divertido quemejorará sus habilidades motoras y su visión espacial. ¡Perfectopara preescolares! A B C for kids – learning alphabet is fun. Freeeducational games for your toddler! Spanish alphabet - listen, readand write. This is an educational app for preschoolers or toddlersto learn Spanish alphabet from A to Z and numbers from 1 to 9. Kidslearn the alphabet and number along with how to read it and how towrite. Your kids will enjoy playing with this app and will learnalphabet and numbers with pictures quickly. Features: ->Nicealphabet visualized presentation A B C to X Y Z with pronunciation->Multiple words and pictures for alphabet for betterco-relation with each letter ->Pronunciation of whole alphabetand all words ->Learn numbers using items ->Try the alphabetto draw / write on board ->Play with pictures and alphabet->Play Memory Game ->Teach your kids about basic human bodyparts in Spanish ->Teach your kids about environments (Birds,insects and animals) in Spanish In addition, they will enjoy a fungame that will improve their motor skills and spatial vision.Perfect for preschoolers!
ഖുർആൻ 1.8
Assalamu എല്ലാവർക്കും ഇലാര്നു. പതിവായി വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഷെരീഫ് പാരായണംചെയ്യുന്നുണ്ടോ? അതു അതെ ഉണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങളിൽ ഖുർആൻ മജീദ് കൂടുതൽസൗകര്യപ്രദവുമായ മാർഗ്ഗം ഓതികേൾപിക്കുന്ന ഇവിടെ സഹായിക്കാൻഉണ്ട്.നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ അൽ-ഖുർആൻ മലയാള അപ്ലിക്കേഷൻ മുഴുവൻ ഖുർആൻ ഷരീഫ്ലഭിക്കും. താത്പര്യങ്ങൾ അവരെ ഖുർആൻ കൂടുതൽ ചെരിവ് ചേർക്കുക സഹായിക്കുംഏതാനും സ്പർശനങ്ങളിലൂടേയും ഈ അപ്ലിക്കേഷൻ പ്രവേശിക്കാം. നാം ഇപ്പോൾചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ചെറിയ ബാഗിൽ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ Mazeed കൊണ്ടുപോകുംകഴിയാത്ത തിരക്കേറിയ ജീവിതം ലീഡ് ചെയ്യുകയാണ്. ഈ സന്ദർഭത്തിൽ, ഞങ്ങൾഒരു നിമിഷം ഖുർആൻ ഏതെങ്കിലും ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളെ വേണമെങ്കിൽ, പിന്നെഇടത്തരം അല്ലെങ്കിൽ ഖുർആൻ ഇടത്തരം ഞങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ ഒരു ശരീരത്തിൽമുഴുവൻ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞു. നിങ്ങൾതന്നെ വൈഷമ്യം ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇല്ലാതാക്കുവാൻ ഈ അപ്ലിക്കേഷൻഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും. ഇത് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുംഎങ്ങനെ.എല്ലാം ആ തികച്ചും 6236 അൽ-ഖുർആനിൽ ലാംറാ അവിടെ ഒരു വായനക്കാരൻഖുർആൻ ഒന്നു അക്ഷരം പത്തു sawab ലഭിക്കും അറിയുന്നു. വിശുദ്ധ ഖുർആൻഷെരീഫ് പാരായണം: "ഖുർആൻ ഷെരീഫ് ലോകത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച ഗൈഡ് യാതൊരുസംശയവും ഇല്ല". നമ്മുടെ അൽ-ഖുർആൻ മലയാള അപേക്ഷ ഖുർആൻ മജീദ് പുസ്തകംഫോം പോലെ സ്വയം പുലർത്തുന്നുണ്ട് പുലർത്തുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരുവായനക്കാരൻ പാരായണം സമയം ഏതെങ്കിലും പ്രശ്നം അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടിവരില്ല. അതുകൊണ്ട് ബഹുമാനവും ബന്ധപ്പെട്ട്, ഇനി അത് ഞങ്ങളുടെ അൽഖുർആൻ മലയാളം അപ്ലിക്കേഷൻ വഴി reading നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഖുർആൻ ഷെരീഫ്പുസ്തകം വായിക്കുമ്പോൾ പോലെ സൂക്ഷിക്കാനും കഴിയും.സവിശേഷതകൾ :1.സൂറത്ത് പ്രകാരം തിരയുക2. വിഷയം / വചനത്താൽ തിരയൽ3. Hafizi ഖുർആൻ(ഖണ്ഡിക / Juz & സൂറത്ത് പട്ടിക)4. വാക്യം വഴി ഓഡിയോ വാക്യംപ്ലേ5. പ്ലേ ഓഡിയോ6. ബുക്ക്മാർക്ക് ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളെ / വാക്യം7.പങ്കിടുക ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളെ / വാക്യംഓഡിയോ ചേർത്തു 8. മൂന്ന്ചൊല്ലുന്നവരുമായ- അബ്ദുള്ള അലി ജാബിർ- മഹേർ അൽ-Muaiqly- അബ്ദുൽറഹ്മാൻ അൽ-Sudais - അബ്ദുള്ള അലി ജാബിർ- മഹേർ അൽ-Muaiqly- അബ്ദുൽറഹ്മാൻ അൽ-SudaisAssalamu alaikum to everyone. Do you recite theHoly Quran Sharif regularly? If it’s yes, then we are here to helpyou reciting Quran majid more convenient way.You can get the wholeQuran Sharif in our Al-Quran Malayalam application. Interestedreaders may access this application with just a few touches thatwill help them add more inclination to Quran. We are now leadingbusiest life that sometimes we can not carry holy Quran Mazeed inour tiny bag. In this circumstance, if we need any ayat of Quran atany moment, then the medium or something like the medium of Quranwe need, that can hold the whole holy Quran in a body. You can justuse this application to eradicate this kind of difficulty. This ishow this application can help you.Every one knows that, there aretotally 6236 ayats in Al-Quran and a reader will get ten sawab forone letter of Quran. Recitation of the holy Quran Sharif: "There isno doubt that Quran Sharif is the best guide in this world". OurAl-Quran Malayalam application maintains the way like the book formof Quran majeed maintains itself. So a reader might not face anyproblem in the time of recitation. Hence, with honour and respect,you can keep it reading through our Al-Quran Malayalam applicationas like as you read the book of Quran Sharif before. Features :1.Search by Sura2. Search by Topic/word3. Hafizi quran (Para / Juz& Sura List)4. Play audio verse by verse5. Play audio 6.Bookmark ayat / verse7. Share ayat / verse8. Three reciters audioadded- Abdullah Ali Jaber- Maher Al-Muaiqly- Abdul RahmanAl-Sudaisഇലാര്നു all Assalamu. Do you regularly read the Holy QuranSharif? If it is, yes, you are here to help and more convenient wayto rehearse the Qur'an Majeed.You can get the whole Al-Quran inMalayalam Quran Sharif in our application. This application willhelp you add them to sign in just a few touches of the interests ofthe Qur'an and more tilt. We are now able to lead a busy life andsometimes bring our small bag Mazeed the Holy Quran. In this case,we do not need any of the revelations of the Quran in a moment, andthen said that we need to be able to accommodate the entire mediumor medium-Quran Holy Quran in one body. You can also use this appto delete this kind of difficulty. This is how this application canhelp you.All of that is quite easy to know where to get a reader in6236, al-Ayats of the Quran, one of the ten sawab character.Sheriff's recitation of the Holy Quran: "There is no doubt that theQuran Sharif's guide to the best in the world". Al-Quran QuranMajeed a Malayalam book form as well as in our applicationmaintains maintains itself. So when a reader recite the time andnot face any problem. So, with respect, honor, and keep it as it isno longer able to read the Al-Quran English in our application byreading the Quran Sharif in the book before you.features:1. Searchby sura2. Subject / word search3. Hafizi Quran (Para / Juz &Sura list)4. The verse by verse audio play5. Play the audio6.bookmark verses / Text7. Share Signs / Text8. The audio is added tothe three reciters- Abdullah Ali Jaber- Maher al-Muaiqly- AbdulRahman al-Sudais- Abdullah Ali Jaber- Maher al-Muaiqly- AbdulRahman al-SudaisAssalamu alaikum to everyone. Do you recite theHoly regularly Quran Sharif? If it's yes, then we are here to helpyou reciting Quran majid more convenient way.You can get the wholeQuran Sharif in our Al-Quran Malayalam application. Interestedreaders may access this application with just a few touches thatwill help them add more inclination to Quran. We are now leadingbusiest life that sometimes we can not carry holy Quran Mazeed inour tiny bag. In this circumstance, if we need any ayat of Quran atany moment, then the medium or something like the medium of Quranwe need, that can hold the whole holy Quran in a body. You can justuse this application to eradicate this kind of difficulty. This ishow this application can help you.Every one knows that, there aretotally 6236 ayats in Al-Quran and a reader will get ten sawab forone letter of Quran. Recitation of the holy Quran Sharif: "There isno doubt that Quran Sharif is the best guide in this world". OurAl-Quran Malayalam application maintains the way like the book formof Quran majeed maintains itself. So a reader might not face anyproblem in the time of recitation. Hence, with honour and respect,you can keep it reading through our Al-Quran Malayalam applicationas like as you read the book of Quran Sharif before.Features:1.Search by Sura2. Search by Topic / word3. Hafizi quran (Para / Juz& Sura List)4. Play audio verse by verse5. Play audio6.Bookmark ayat / verse7. Share ayat / verse8. Three reciters audioadded- Abdullah Ali Jaber- Maher Al-Muaiqly- Abdul Rahman Al-Sudais
꾸란 한국어 1.5
Assalamu 모두에게 알라이 쿰. 당신은 정기적으로 신성한 Quran 샤리프를 낭송 하는가? 이 예 있다면, 우리는여기에 코란 마지드에게 더 편리한 방법을 낭송 당신을 도울 수 있습니다.당신은 우리의 알 - 꾸란 하우사어 응용프로그램에서 전체 꾸란 샤리프를 얻을 수 있습니다. 관심있는 독자는 그들이 꾸란에 더 많은 경사를 추가 도움이 될것입니다 몇 터치로이 응용 프로그램에 액세스 할 수 있습니다. 이제 우리는 때때로 우리는 우리의 작은 가방에 거룩한 꾸란Mazeed을 수행 할 수없는 바쁜 생활을 선도하고 있습니다. 우리가 어느 순간 다음, 중간 또는 우리가 필요로하는꾸란의 매체 같은에서 꾸란의 아야 필요하면이 상황에서, 그는 몸 전체 거룩한 꾸란을 보유 할 수 있습니다. 당신은어려움의이 종류를 근절하기 위해이 응용 프로그램을 사용할 수 있습니다. 이것은이 응용 프로그램은 당신을 도울 수있는방법이다.모든 사람이 알 - 꾸란에서 완전히 6236 ayats이와 독자가 꾸란의 한 문자에 대한 열 sawab을 얻을것이다 것을 알고있다. 거룩한 꾸란 샤리프의 암송 : "꾸란 샤리프이 세계 최고의 가이드입니다 의심의 여지가 없다".우리의 알 - 꾸란 하우사어 응용 프로그램은 꾸란 마지드의 책 형태와 같은 방식 자체를 유지 관리합니다. 그래서 독자는암송의 시간에 어떤 문제에 직면하지 않을 수 있습니다. 따라서, 명예와 관련하여, 당신은 당신이 전에 꾸란 샤리프의 책을읽을 때 등 우리의 알 - 꾸란 하우사어 응용 프로그램을 통해 독서를 유지할 수 있습니다.특징 :수라 1. 검색주제 /단어 2. 검색3. Hafizi의 꾸란 (파라 / Juz & 수라 목록)4 절에서 오디오 구절을 재생5. 재생오디오6. 책갈피 아야 / 절7. 공유 아야 / 절오디오가 추가 8 세 암송- 압둘라 알리 자베르- 마 헤르 알 -Muaiqly- 압둘 라만 알 - SudaisAssalamu alaikum to everyone. Do yourecite the Holy Quran Sharif regularly? If it’s yes, then we arehere to help you reciting Quran majid more convenient way.You canget the whole Quran Sharif in our Al-Quran Korean application.Interested readers may access this application with just a fewtouches that will help them add more inclination to Quran. We arenow leading busiest life that sometimes we can not carry holy QuranMazeed in our tiny bag. In this circumstance, if we need any ayatof Quran at any moment, then the medium or something like themedium of Quran we need, that can hold the whole holy Quran in abody. You can just use this application to eradicate this kind ofdifficulty. This is how this application can help you.Every oneknows that, there are totally 6236 ayats in Al-Quran and a readerwill get ten sawab for one letter of Quran. Recitation of the holyQuran Sharif: "There is no doubt that Quran Sharif is the bestguide in this world". Our Al-Quran Korean application maintains theway like the book form of Quran majeed maintains itself. So areader might not face any problem in the time of recitation. Hence,with honour and respect, you can keep it reading through ourAl-Quran Korean application as like as you read the book of QuranSharif before. Features :1. Search by Sura2. Search by Topic/word3.Hafizi quran (Para / Juz & Sura List)4. Play audio verse byverse5. Play audio 6. Bookmark ayat / verse7. Share ayat / verse8.Three reciters audio added- Abdullah Ali Jaber- Maher Al-Muaiqly-Abdul Rahman Al-SudaisAlai Kum both Assalamu. Do you regularlyrecite the Holy Quran Sharif? If this example, we are here to helpyou recite the Qur'an more convenient way to Majid.You know our -you get the entire Quran Quran Sharif in Hausa applications.Interested readers can access some touch this application they willhelp add more inclined to the Quran. Now we sometimes we areleading a busy life that can not be performed in the Holy QuranMazeed our small bags. If we need any Aya in Quran in the samemoment, then medium or medium of the Quran that we need in thissituation, he can hold the whole body holy Quran. You can use anapplication program to eradicate this kind of difficulty. Thisapplication is a way to help you.I know that it is completely 6236ayats in the Qur'an readers obtain this heat sawab about thecharacter of the Koran - every person to know. Sharif recitation ofthe Holy Quran: "The Quran syaripeuyi world's best guide there isno doubt." Our Al-Quran Hausa application maintains the same manneras the book itself in the form of Quran Majid. So readers may notface any problem at the time of recitation. Therefore, with respectand honor, you know our time, such as before you read the book ofthe Quran Sharif - you can keep reading through the Quran Hausaapplications.Characteristic :1. Sura SearchSubject / 2 wordsearch3. Quran (Para / Juz & Sura list) HafiziPlay the audiophrase in clause 45. Play Audio6. bookmarks Aya / Section7. ShareAya / SectionRecitation audio additional 8 years- Abdullah AliJaber- Maher al - Muaiqly- Abdul Rahman Al - SudaisAssalamu alaikumto everyone. Do you recite the Holy Quran Sharif regularly? If it'syes, then we are here to help you reciting Quran majid moreconvenient way.You can get the whole Quran Sharif in our Al-QuranKorean application. Interested readers may access this applicationwith just a few touches that will help them add more inclination toQuran. We are now leading busiest life that sometimes we can notcarry holy Quran Mazeed in our tiny bag. In this circumstance, ifwe need any ayat of Quran at any moment, then the medium orsomething like the medium of Quran we need, that can hold the wholeholy Quran in a body. You can just use this application toeradicate this kind of difficulty. This is how this application canhelp you.Every one knows that, there are totally 6236 ayats inAl-Quran and a reader will get ten sawab for one letter of Quran.Recitation of the holy Quran Sharif: "There is no doubt that QuranSharif is the best guide in this world". Our Al-Quran Koreanapplication maintains the way like the book form of Quran majeedmaintains itself. So a reader might not face any problem in thetime of recitation. Hence, with honour and respect, you can keep itreading through our Al-Quran Korean application as like as you readthe book of Quran Sharif before.Features:1. Search by Sura2. Searchby Topic / word3. Hafizi quran (Para / Juz & Sura List)4. Playaudio verse by verse5. Play audio6. Bookmark ayat / verse7. Shareayat / verse8. Three reciters audio added- Abdullah Ali Jaber-Maher Al-Muaiqly- Abdul Rahman Al-Sudais
Коран български 1.5
Assalamu Alaikum за всеки. Смятате ли, рецитират Корана Шарифредовно? Ако е да, тогава ние сме тук, за да ви помогне да рецитираКоран Маджид по-удобен начин.Можете да получите цялата Коран Шарифв нашия Ал-Коран българска кандидатура. Заинтересованите читателимогат да получат достъп до това приложение само с няколкодокосвания, които ще им помогнат да добавите повече склонност къмКорана. В момента се води най-натоварените живот, че понякога ниене може да носи Свещения Коран Mazeed в нашата малка чанта. Притова обстоятелство, ако имаме нужда от знамения от Корана във всекиедин момент, а след това на средата или нещо подобно средата наКоран се нуждаем, че може да побере цялата Свещения Коран в тялото.Можете просто да използвате това приложение, за да се изкорени тозивид трудност. Това е начина, това приложение може да випомогне.Всеки знае, че има общо 6236 ayats в Ал-Коран и читател щеполучите десет sawab за една буква от Корана. Прочитането наСвещения Коран Шариф: "Няма съмнение, че Коран Шариф е най-добриятводач в този свят". Нашата Ал-Коран български приложение поддържапътя като книга под формата на Коран Маджид самата поддържа. Такачитател може да не са изправени пред някакъв проблем в момента нарецитация. Следователно, с почит и уважение, можете да я държичетене чрез нашия Ал-Коран Bulgarianapplication като подобно,докато четете книгата на Коран Шариф преди.Характеристика :1.Търсене по сура2. Търсене по тема / дума3. Hafizi Коран (Para /джуз & сура Списък)4. Възпроизвеждане на аудио стих по стих5.възпроизвеждане на аудио6. Запомнете знамения / стих7. Shareзнамения / стих8. Три reciters аудио добавени- Абдула Али Джабер-Maher Al-Muaiqly- Abdul Rahman Al-SudaisAssalamu alaikum toeveryone. Do you recite the Holy Quran Sharif regularly? If it’syes, then we are here to help you reciting Quran majid moreconvenient way.You can get the whole Quran Sharif in our Al-QuranBulgarian application. Interested readers may access thisapplication with just a few touches that will help them add moreinclination to Quran. We are now leading busiest life thatsometimes we can not carry holy Quran Mazeed in our tiny bag. Inthis circumstance, if we need any ayat of Quran at any moment, thenthe medium or something like the medium of Quran we need, that canhold the whole holy Quran in a body. You can just use thisapplication to eradicate this kind of difficulty. This is how thisapplication can help you.Every one knows that, there are totally6236 ayats in Al-Quran and a reader will get ten sawab for oneletter of Quran. Recitation of the holy Quran Sharif: "There is nodoubt that Quran Sharif is the best guide in this world". OurAl-Quran Bulgarian application maintains the way like the book formof Quran majeed maintains itself. So a reader might not face anyproblem in the time of recitation. Hence, with honour and respect,you can keep it reading through our Al-Quran Bulgarian applicationas like as you read the book of Quran Sharif before. Features :1.Search by Sura2. Search by Topic/word3. Hafizi quran (Para / Juz& Sura List)4. Play audio verse by verse5. Play audio 6.Bookmark ayat / verse7. Share ayat / verse8. Three reciters audioadded- Abdullah Ali Jaber- Maher Al-Muaiqly- Abdul RahmanAl-SudaisAssalamu Alaikum to everyone. Do you recite the QuranSharif regularly? If yes, then we are here to help you recite QuranMajid more convenient way.You can get all our Quran Sharif inAl-Quran Bulgarian candidacy. Interested readers can access thisapplication with just a few touches that will help them add moreprone to the Koran. Currently leading the busiest life thatsometimes we can not be held Quran Mazeed in our little bag. Inthis circumstance, if we need verses from the Koran at any time,then the middle or something like mid Qur'an need that can hold theentire Holy Quran in the body. You can just use this app toeradicate this kind of difficulty. This is how this application canhelp you.Everyone knows that there are a total of 6236 ayats inAl-Qur'an and the reader will get ten sawab for one letter of theQur'an. Reading the Quran Sharif: "There is no doubt that the QuranSharif is the best guide in this world." Our Al-Quran Bulgarianadministration maintains the road as a book in the form of QuranMajid itself supported. Thus the reader may not face any problem atthe time of recitation. Therefore, with honor and respect, you cankeep reading our Al-Quran Bulgarianapplication as similar as youread the book of Quran Sharif before.characteristics:1. Search bysura2. Search by topic / word3. Hafizi Quran (Para / Juz '&Surat List)4. Play the audio verse by verse5. audio playback6.Remember the signs / verse7. Share Signs / verse8. Three recitersaudio uploads- Abdullah Ali Jaber- Maher Al-Muaiqly- Abdul RahmanAl-SudaisAssalamu alaikum to everyone. Do you recite the Holy QuranSharif regularly? If it's yes, then we are here to help youreciting Quran majid more convenient way.You can get the wholeQuran Sharif in our Al-Quran Bulgarian application. Interestedreaders may access this application with just a few touches thatwill help them add more inclination to Quran. We are now leadingbusiest life that sometimes we can not carry holy Quran Mazeed inour tiny bag. In this circumstance, if we need any ayat of Quran atany moment, then the medium or something like the medium of Quranwe need, that can hold the whole holy Quran in a body. You can justuse this application to eradicate this kind of difficulty. This ishow this application can help you.Every one knows that, there aretotally 6236 ayats in Al-Quran and a reader will get ten sawab forone letter of Quran. Recitation of the holy Quran Sharif: "There isno doubt that Quran Sharif is the best guide in this world". OurAl-Quran Bulgarian application maintains the way like the book formof Quran majeed maintains itself. So a reader might not face anyproblem in the time of recitation. Hence, with honour and respect,you can keep it reading through our Al-Quran Bulgarian applicationas like as you read the book of Quran Sharif before.Features:1.Search by Sura2. Search by Topic / word3. Hafizi quran (Para / Juz& Sura List)4. Play audio verse by verse5. Play audio6.Bookmark ayat / verse7. Share ayat / verse8. Three reciters audioadded- Abdullah Ali Jaber- Maher Al-Muaiqly- Abdul Rahman Al-Sudais
quran svenska 1.3
Assalamu Alaikum till alla. Har du recitera den heliga KoranenSharif regelbundet? Om det är ja, då är vi här för att hjälpa digatt recitera Koranen Majid mer bekvämt sätt.Du kan få hela KoranenSharif i vår Al-Quran svenska ansökan. Intresserade läsare kan fåtillgång till denna ansökan med några inslag som kommer att hjälpadem att lägga mer benägenhet att Koranen. Vi är nu ledande mesttrafikerade liv som vi ibland inte kan bära Koranen Mazeed i vårlilla väska. I denna omständighet, om vi behöver någon vers avKoranen när som helst, då mediet eller något liknande medietKoranen vi behöver, kan det hålla hela Koranen i en kropp. Du kanbara använda det här programmet för att utrota denna typ avsvårigheter. Detta är hur detta program kan hjälpa dig.Var och envet att det finns totalt 6236 verser i Al-Koranen och en läsarekommer att få tio sawab för en skrivelse av Koranen. Recitation avKoranen Sharif: "Det finns ingen tvekan om att Koranen Sharif ärden bästa guiden i denna värld". Vår Al-Quran svenska ansökanupprätthåller sätt som bokform av Koranen Majeed håller sig. Så enläsare kanske inte möta några problem i samband med recitation.Därför, med ära och respekt, kan du hålla det läser igenom vårAl-Quran svenska ansökan som när du läser bok Koranen Sharifinnan.Funktioner :1. Sök efter Sura2. Sök efter ämne / ord3. HafiziKoranen (Para / Juz & Sura List)4. Spela upp ljud vers förvers5. Spela upp ljud6. Bokmärk Ayat / vers7. Dela Ayat / vers8.Tre reciterare ljud tillsatta- Abdullah Ali Jaber- MaherAl-Muaiqly- Abdul Rahman Al-SudaisAssalamu alaikum to everyone. Doyou recite the Holy Quran Sharif regularly? If it’s yes, then weare here to help you reciting Quran majid more convenient way.Youcan get the whole Quran Sharif in our Al-Quran Swedish application.Interested readers may access this application with just a fewtouches that will help them add more inclination to Quran. We arenow leading busiest life that sometimes we can not carry holy QuranMazeed in our tiny bag. In this circumstance, if we need any ayatof Quran at any moment, then the medium or something like themedium of Quran we need, that can hold the whole holy Quran in abody. You can just use this application to eradicate this kind ofdifficulty. This is how this application can help you.Every oneknows that, there are totally 6236 ayats in Al-Quran and a readerwill get ten sawab for one letter of Quran. Recitation of the holyQuran Sharif: "There is no doubt that Quran Sharif is the bestguide in this world". Our Al-Quran Swedish application maintainsthe way like the book form of Quran majeed maintains itself. So areader might not face any problem in the time of recitation. Hence,with honour and respect, you can keep it reading through ourAl-Quran Swedish application as like as you read the book of QuranSharif before. Features :1. Search by Sura2. Search by Topic/word3.Hafizi quran (Para / Juz & Sura List)4. Play audio verse byverse5. Play audio 6. Bookmark ayat / verse7. Share ayat / verse8.Three reciters audio added- Abdullah Ali Jaber- Maher Al-Muaiqly-Abdul Rahman Al-SudaisAssalamu Alaikum to everyone. Have you recitethe Holy Quran Sharif regularly? If it is yes, then we are here tohelp you recite the Quran Majid more convenient way.You can get theentire Quran Sharif in our Al-Quran Swedish application. Interestedreaders can get access to this application with some elements thatwill help them add more prone to the Koran. We are now leadingbusiest lives that we sometimes can not bear the Quran Mazeed inour little bag. In this circumstance, if we need any verse of theKoran anytime, then medium or similar media Qur'an we need, it cankeep the whole Qur'an in one body. You can use this program toeradicate this type of difficulty. This is how this program canhelp you.Everyone knows that there are a total of 6236 verses ofAl-Quran and a reader will get ten sawab the letter of the Koran.Recitation of the Quran Sharif: "There is no doubt that the QuranSharif is the best guide in this world." Our Al-Quran Swedishapplication maintains as a book of Quran Majeed stays. So a readermay not face any problems in connection with the recitation.Therefore, with honor and respect, you can keep it, read ourAl-Quran Swedish application when you read the book before theQur'an Sharif.features:1. Search for Sura2. Search by subject /word3. Hafizi Quran (Para / Juz & Sour List)4. Play audio verseby verse5. Play sound6. Mark Ayat / verse7. Share Ayat / verse8.Three reciters sound added- Abdullah Ali Jaber- Maher Al Muaiqly-Abdul Rahman Al-SudaisAssalamu alaikum to everyone. Do you recitethe Holy Quran Sharif Regularly? If it's yes, then we are here tohelp you reciting the Quran Majid more convenient way.You can getthe whole Quran Sharif in our Al-Quran Swedish application.Interested readers apr access this application with just a fewtouches thatwill help them add more inclination to the Quran. Weare now leading busiest Life That sometimes we can not carry holyQuran Mazeed in our tiny bag. In this circumstance, if we need anyayat of the Quran at any moment, then the media or something likethe medium of the Quran we need, That can hold the whole Holy Quranin a body. You can just use this application to eradicate this kindof difficulty. This is how this application can help you.That everyone knows, there are totally 6236 Ayats in the Al-Quran and areader will get ten sawab for one letter of the Quran. Recitationof the Holy Quran Sharif: "There is no doubtthat Quran Sharif isthe best guide in this world". Our Al-Quran Swedish applicationMaintains the way like the book form of Quran Majeed Maintainsitself. So a reader might not face any problems in the time ofrecitation. Hence, with honor and respect, you can keep it throughour reading Al-Quran Swedish application as like as you read thebook of Quran Sharif before.Features:1. Search by Sura2. Search byTopic / word3. Hafizi quran (Para / Juz & Sour List)4. Playaudio verse by verse5. Play audio6. Bookmark ayat / verse7. Shareayat / verse8. Three reciters audio Added- Abdullah Ali Jaber-Maher Al Muaiqly- Abdul Rahman Al-Sudais
Punjabi Note ( ਡਾਇਰੀ ) 2.5
Take & save your notes with image in punjabi using 2 specialpunjabi keyboards. Features: 1. Manage notes both text and image(single image per note) 2. Two punjabi keyboards to write punjabi -Online phonetic keyboard with suggestions (English-> punjabi) -punjabi Keyboard layout 3. Search notes time, text wise. 4. Shareto all popular social networks like facebook, whatspp, twitter Oryou can email, sms to anyone in punjabi. 5. Texts are autosaved assoon as you write. The app should help all punjabi users in punjabpeople in india, pakistan and punjabi native speakers all over theworld .
Коран на русском языке 1.7
Assalamu алейкум всем. Есть ли читать Священный Коран Маджидрегулярно? Если это да, то мы здесь, чтобы помочь вам читать КоранМаджид более удобный способ. Вы можете получить всю Коран Шариф внашем Священном Коране российской заявке. Заинтересованные читателимогут получить доступ к этим приложением с помощью несколькихприкосновений, которые помогут им добавить больше склонность кКорану. Мы сейчас ведущим оживленных жизнь, что иногда мы не можемнести Священный Коран mazeed в нашей крошечной сумке. В этомобстоятельстве, если нам нужно любой аят Корана в любой момент, тосреда или что-то вроде среде Корана мы должны, который можетсодержать всю священного Корана в теле. Вы можете простоиспользовать это приложение, чтобы уничтожить этот вид трудности.Это, как это приложение может помочь вам. Каждый знает, что Естьсовершенно 6236 аяты Аль-Коран и читатель получит десять Саваб дляодной буквы Корана. Чтение Священного Корана Шариф: "Существует нетсомнений, что Коран Шариф является лучшим проводником в этом мире".Наша Аль-Коран России применение ведет путь, как книги виде КоранМаджид поддерживает себя. Таким образом, читатель может не никакихпроблем во время декламации. Следовательно, с почетом и уважением,вы можете сохранить его прочтения этой российской заявки Коранапохожи как вы читаете книгу Коран Шариф раньше. С этой исламскойкниги приложение, вы получаете Хафизи Коран с реальным стрскручивание опыта. Это не просто текстовый приложение, это аудиоприложения Коран. Вы можете слушать telwat Корана непрерывно аяты(требуется подключение к Интернету). Вы можете искать слова илитему в России на это приложение Android Корана. Закладка аят / стихвам нравится / цитата. Поделитесь аят / стих выхотите.

Особенности :1. Коран означает на русском языке для 7переводчиков,- Абу Адель- Эльмир Кулиев- Игнатий ЮлиановичКрачковский- Министерство вакуфов, Египет- Магомед-Нури ОсмановОсмановичу- В. Пороховой- Горди Семенович Саблуков2 .. Поиск поSura3. Поиск по темам / word4. Хафизи Коран (Para / Juz &Список Сура) 5. Играть аудио стих за verse6. Закладка аят / verse7.Доля аят / verse8. 5. Слушайте quran популярными читателями a)Sheikh Ali Jaber b) Abdur Rahman as Sudais c) Maher al Muaiqly d)Mishary Rashid Al-AfasyAssalamu alaikum all. There I read the HolyQuran Majid regularly? If this is so, we are here to help you readQuran Majeed more convenient way. You can get all the Quran Sharifin our Holy Koran of the Russian proposal. Interested readers canaccess this application with just a few touches that will help themadd more inclination to the Koran. We are now the leading busylives that sometimes we can not be the Holy Quran mazeed in ourtiny bag. In this circumstance, if we need any Qur'anic verse atany time, the media or something like Quran environment we have,which may contain the entire Holy Quran in the body. You can justuse this app to destroy this kind of difficulty. This is how thisapplication can help you. Everyone knows that there are totally6236 verses of Al-Quran and the reader will get ten Savab for oneletter of the Qur'an. Reading the Quran Sharif: "There is no doubtthat the Quran Sharif is the best guide in this world." OurAl-Quran Russian application is leading the way as a book QuranMajeed supports itself. Thus, the reader may not have any problemsduring the recitation. Consequently, with honor and respect, youcan save it to read this Russian bid Quran like you are reading abook the Quran Sharif before. With this Islamic book application,you get a Hafiz Quran with the real page twisting experience. Thisis not just a text application, an audio Quran application. You canlisten to the Quran continuously telwat verses (Internet connectionrequired). You can search for a word or topic in Russia on this appAndroid Quran. Bookmark ayah / verse you like / quote. Share ayah /verse you want. Features:1. The Qur'an is in Russian for the 7interpreters- Abu Adel- Elmir Kuliev- Ignaty Krachkovsky- Ministryof Awqaf, Egypt- Magomed-Nuri Osmanov Osmanovich- B. Powder- GordySemyonovich Sablukov2 .. Search Sura3. Search by subject / word4.Hafiz Quran (Para / Juz & Sura List) 5. Play the audio verse byverse6. Bookmark verse / verse7. The share of the verse / verse8.5. quran Listen popular readers a) Sheikh Ali Jaber b)Abdur Rahman as Sudais c) Maher al Muaiqly d) MisharyRashid Al-Afasy
Kannada Note ( ಗಮನಿಸಿ ) 2.6
Type & save your notes with image in Kannada using 2 specialKannada keyboards.Features:1. Manage notes both text and image(single image per note)2. Two Kannada keypads to write Kannada-Online phonetic keyboard with suggestions (English-> Kannada)-Kannada Keyboard layout3. Search notes time, text wise.4. Share toall popular social networks like facebook, whatsapp, twitter Or youcan email, sms to anyone in Kannada.5. Texts are autosaved as soonas you write.The app should help all Kannada users in India, Nepal,Bhutan, Bangladesh and all around the world who are native Kannadaspeakers.
Telugu Arabic Dictionary 1.2
Telugu Arabic Dictionary is dual language 100% offline and freedictionary for everyday use. You can search both Arabic and Teluguwords. This is not only a thesaurus but also a learning tool. Youcan use this dictionary when you have no internet connection. MCQ(Multiple Choice Question) option available. There is autosuggestion so you need not type full words. You also can use Speechto text feature.You can manage favourite words at study plan. Ifyou are using low profile/memory mobile handset, just turn on/offauto search from the settings to type quickly. A dictionary icon onnotification bar to start app quickly.Speciality-
- No internetconnection required
- Built in Telugu Keyboard for Telugu wordsearching
- Built in Arabic Keypad for Arabic word searching
-Auto-complete suggestions
- Speech to text feature
- Study plansection
- MCQ word games
Khmer Note ( ចំណាំ ) 2.5
Take & save your notes with image in Khmer using special Khmerkeyboard.Features:1. Manage notes both text and image (single imageper note)2. Khmer Keyboard layout3. Search notes time, text wise.4.Share to all popular social networks like Facebook, Whatspp,Twitter Or you can email, sms to anyone in Khmer.5. Texts areautosaved as soon as you write.The app should help all Khmer usersin Cambodia, Vietnam and Khmer native speakers all over the world .
Corán en español 1.10
Assalamu alaikum a todo el mundo. ¿Se recita el Sagrado CoránSharif con regularidad? Si es así, entonces estamos aquí paraayudarle a recitar Corán Majid manera más conveniente.Usted puedeobtener todo el Corán Sharif en español. Los lectores interesadospueden acceder a esta aplicación con sólo unos toques que lesayudarán a añadir más inclinación a Corán. Ahora estamos llevandola vida más activo que a veces no podemos llevar a santa MajeedCorán en nuestra pequeña bolsa. En esta circunstancia, sinecesitamos aleya del Corán en cualquier momento, y luego el mediodel Corán que necesitamos, que puede contener todo el Sagrado Coránen un cuerpo. Usted sólo puede utilizar esta aplicación paraerradicar este tipo de dificultad. Así es como esta aplicaciónpuede ayudar.Hay un total de 6.236 aleyas en Al-Corán y un lectorobtendrá de diez Sawab para una letra del Corán. Recitación delSagrado Corán Sharif: "No hay duda de que el Corán Sharif es lamejor guía en este mundo". Nuestra aplicación española de Al-Coránmantiene la forma como la forma de libro del Corán majeed semantiene. Así que un lector no podría hacer frente a cualquierproblema en el momento de la recitación. Por lo tanto, con honor yrespeto, se puede mantener la lectura a través de este Coránespañol como al igual que al leer el libro de Corán Sharifantes.Con esta aplicación libro islámico, que está recibiendoHafizi corán con la experiencia de páginas rizo real. Esto no essólo una aplicación de texto, es una aplicación de audio Corán.Puede escuchar tilawat del Corán Ayats continua (requiere conexióna Internet). Usted puede buscar palabras o tema en esta aplicaciónAndroid Corán. Marcar el aleya / verso en el que quieres /presupuesto. Comparte la aleya / verso que desea.Caracteristicas:1. Búsqueda por Sura2. Búsqueda por Tema / palabra3. Hafizi corán(Para / Juz y Lista Sura)4. Juega el versículo por versículo deaudio5. Juego de audio con traducción al español6. Bookmark aleya /verso7. Compartir aleya / versoAssalamu alaikum everybody. Is theQuran Sharif is recited regularly? If so, then we are here to helpyou recite Quran Majid most convenient way.You can get all theQuran Sharif in Spanish. Interested readers can access thisapplication with just a few touches that will help them add moreinclined to Koran. We are now taking the more active life thatsometimes we can not carry our holy Quran Majeed small bag. In thiscircumstance, if need verse of the Koran at any time, and then themiddle of the Koran we need, which may contain the entire Quran inone body. You can only use this application to eradicate this typeof difficulty. This is how this application can help.There are atotal of 6,236 verses in Al-Quran and a reader get ten Sawab to aletter of the Koran. Recitation of the Quran Sharif: "There is nodoubt that the Quran Sharif is the best guide in this world." OurSpanish application of Al-Quran holds its shape as a book the QuranMajeed is maintained. So a reader could not face any problem at thetime of recitation. Therefore, with honor and respect, can you keepreading through this Koran as Spanish like to read the book ofKoran Sharif before.With this Islamic book application, which isreceiving Hafizi Koran with the experience of actual curl pages.This is not just a text application is an audio application Koran.You can listen to the Quran Ayats tilawat continuous (Internetconnection required). You can search for words or Android Koranissue in this application. Mark the verse / verse in which you want/ budget. Share the verse / verse you want.Characteristics :1.Search by Sura2. Search by Topic / word3. Hafizi Koran (To / ListSura and Juz)4. Play the verse by verse audio5. Set audio withSpanish translation6. Bookmark ayat / verse7. Share verse / verse
Kur'an-ı Kerim 1.9
Esselamu Aleyküm. Düzenli Kur'an-ı Kerim Şerif okuduğun musunuz?Evet ise, o zaman biz burada Kuran Majid daha uygun bir şekildeokuyan size yardımcı olacak. Bizim Kur'an-ı Kerim Türkçe app tümKuran Şerif alabilirsiniz. Biz şimdi bazen bizim küçücük torbayakutsal Kuran Majeed yapamazlar yoğun hayat lider vardır. Biz her anKuran Kareem herhangi âyet gerekiyorsa bu durumda, daha sonrauygulama yardım eli olacak. İlgilenen okuyucular sadece birkaçdokunuşları ile bu erişebilir.Her biri var Al-ı Kerim tamamen 6236âyetleridir ve bir okuyucu Kur'an'ın Bir harf için on SAWAB alacak,biliyor. Kutsal Kuran Şerif Rehberli problem çözme: "Kuran Şerif budünyanın en iyi rehber olduğuna şüphe yoktur". Bizim Al-ı KerimBangla uygulaması Kuran Majeed kitap formu gibi yolu kendini korurkorur. Yani okuyucu uygulama ders zamanında herhangi bir problemlekarşılaştığınızda olmayabilir. Dolayısıyla, onur ve saygı ile, sizedaha önce Kuran Şerif kitap okumak kadar gibi bu Bangla Kur'anuygulaması aracılığıyla okuma tutabilirsiniz.Bu İslami kitapuygulaması ile, gerçek sayfa curl deneyime sahip Hafizi Kur'analıyorsanız. Bu bir ses Kur'an uygulaması, sadece bir metinuygulaması değildir. Sen Kur'an telwat (internet bağlantısıgerekli) sürekli âyet dinleyebilirsiniz. Bu Android Kuran appBengalce kelimeleri veya konuyu arama yapabilirsiniz. Yerimi ayat /ayet / quote seviyorum. İstediğiniz ayat / ayet paylaşın.Özellikler:1. Sura göre ara2. Konu / kelime ara3. Hafizi kur'an (Para / Cüz& Sura Listesi)4. Ayet ses ayet oyna5. Türkçe tercümesi ile sesOyna6. Şarkı ayat / ayet7. Hisse ayat / ayetAssalamu alaikum me. Doyou regularly read the Koran Karim Sharif? If yes, then we are hereto help you read more in accordance with the Quran Majid.Our HolyKoran Turkish app, you can get the entire Quran Sharif. We now haveour tiny bag can sometimes holy Quran Majeed are leading busylives. If we need every moment Quran Kareem any revelations in thiscase, then the application will help hand. Interested readers canaccess it with just a few touches.Each has totally 6236 Al-Quranverses and a reader for Quran on SAWAB receive a letter, he knows.Sheriff Holy Quran Recitation: "There is no doubt that the QuranSharif is the best guide in this world." Our application QuranMajeed Al-Quran Bangla book form as a way to protect itselfpreserves. That time course reader application may not be anyproblem you encounter. Thus, with dignity and respect, you can keepBangla Quran reading through this application so as you read thebook before the Quran Sharif.With this application of Islamicbooks, with page curl real experience of getting Hafiz Quran. Thisis a sound application of the Koran, is not just a textapplication. You Quran Telwatta (internet connection required) Youcan listen to continuous revelations. This Android app, you cansearch Quran Bengali word or subject. Bookmark ayat / verse / quoteI love. You want ayat / Share verse.Features :1. Search by Sur2.Thread / word search3. Memory of currency (money / Juz & SuraList)4. Play audio verse Verse5 Play audio with a Turkishtranslation6. Song ayat / verse7. Share ayat / verse
Quran Tamil 1.7
அஸ்ஸலாமு அனைவருக்கும் அலை. நீங்கள் ஒழுங்காக குர்ஆன் மஜீத், ஓதி? அதுசரி தான் என்றால், நாம் குர்ஆன் மஜீத் ஒப்புவிக்கும் வசதியான வழிஉங்களுக்கு உதவ இங்கே உள்ளன. நீங்கள் எங்கள் குர்ஆன் தமிழ்பயன்பாட்டில் முழு குர்ஆனையும் ஷெரீப் பெற முடியும். ஆர்வமா வாசகர்கள்குர்ஆனை அவர்கள் இன்னும் சாய்வு சேர்க்க உதவும் என்று ஒரு சிலதொடுகின்ற இந்த பயன்பாடு அணுகலாம். நாம் இப்போது சில நேரங்களில்நாம் நமது சிறிய பையில் புனித குர்ஆன் மஜீத் செயல்படுத்த முடியாதுஎன்று பரபரப்பான வாழ்க்கையை வாழ்கிறீர்கள். இப்படிப்பட்டசூழ்நிலையில், நாம் எந்த நேரத்தில், பின்னர் நடுத்தர அல்லது குர்ஆன்நடுத்தர நாம் வேண்டும் போன்ற ஏதாவது குர்ஆன் எந்த ஆயத்தை வேண்டும்என்றால், அந்த குர்ஆனை ஒரு உடலில் நடத்த முடியும். நீங்கள் சிரமம்இந்த வகையான ஒழிக்க இந்த பயன்பாட்டை பயன்படுத்த முடியும். இந்தபயன்பாட்டை நீங்கள் உதவ முடியும் எப்படி உள்ளது. ஒவ்வொரு ஒருஅல்-குர்ஆன் முற்றிலும் 6236 சிந்திக்க உள்ளன மற்றும் ஒரு வாசகர்குர்ஆன் ஒரு எழுத்தை பத்து sawab கிடைக்கும், என்று தெரிகிறது. புனிதகுர்ஆன் ஷரீப் ஒப்புவித்தல்: "குர்ஆன் ஷரீப் இந்த உலகில் சிறந்தவழிகாட்டி என்று எந்த சந்தேகமும் இல்லை". எங்கள் அல்-குர்ஆன் தமிழ்பயன்பாடு குர்ஆன் மஜீத் புத்தகம் வடிவம் போன்ற வழி தன்னை பராமரித்துபராமரிக்கிறது. எனவே ஒரு வாசகர் பாராயணம் நேரத்தில் எந்த பிரச்சனையும்இல்லை என்று. எனவே, மதிப்பு மரியாதையுடன், நீங்கள் அதை நீங்கள் முன்குர்ஆன் ஷரீப் புத்தகம் படிக்க என போல இந்த தமிழ் குர்ஆன் பயன்பாடுமூலம் படித்து வைத்திருக்க முடியும். இந்த இஸ்லாமிய புத்தகம்பயன்பாட்டை, நீங்கள் உண்மையான பக்கம்-சுருட்டை அனுபவம் Hafizi குர்ஆன்பெறுகின்றனர். இது ஒரு ஆடியோ குர்ஆன் பயன்பாடு ஆகும், ஒரு உரைபயன்பாடு ஆகும். நீங்கள் குர்ஆனின் telwat தொடர்ந்து சிந்திக்க (இணையஇணைப்பு தேவை) கேட்க முடியும். நீங்கள் Android குர்ஆன் பயன்பாட்டைதமிழ் வார்த்தைகளை அல்லது தலைப்பை தேடலாம். புக்மார்க் ஆயத் / வசனம்நீங்கள் / மேற்கோள் விரும்புகிறேன். நீங்கள் விரும்பும் ஆயத் / வசனம்பகிர்ந்து.

அம்சங்கள் :1. குர்ஆன் தமிழ் பொருள்2 .. Sura3 தேடல்.தலைப்பு / word4 மூலம் தேடல். Hafizi குர்ஆன் (பாரா / Juz மற்றும்சூரா பட்டியல்) 5. Verse6 மூலம் ஆடியோ வசனம் விளையாட. புக்மார்க்ஆயத் / verse7. பகிர் ஆயத் / verse8. வசனம் மூன்று காரிகள் வசனம்குர்ஆன் ஆடியோ அப்துல்லா அலி Jabir- மேகர் அல்-Muaiqly- அப்துர் ஏ.ஆர். ரகுமான் மூலம்-Sudais
Features :1. Quran meaning in Tamil 2..Search by Sura
3. Search by Topic / word
4. Hafizi quran (Para /Juz & Sura List)
5. Play audio verse by verse
6. Bookmark ayat/ verse
7. Share ayat / verse
8. Three reciters for verse by verseQuran Audio
- Abdullah Ali Jabir
- Maher al-Muaiqly
- Abdur-Rahmanas-Sudaisஅஸ்ஸலாமு அனைவருக்கும் அலை. நீங்கள் ஒழுங்காக குர்ஆன் மஜீத்,ஓதி? அது சரி தான் என்றால், நாம் குர்ஆன் மஜீத் ஒப்புவிக்கும் வசதியானவழி உங்களுக்கு உதவ இங்கே உள்ளன. நீங்கள் எங்கள் குர்ஆன் தமிழ்பயன்பாட்டில் முழு குர்ஆனையும் ஷெரீப் பெற முடியும். ஆர்வமா வாசகர்கள்குர்ஆனை அவர்கள் இன்னும் சாய்வு சேர்க்க உதவும் என்று ஒரு சிலதொடுகின்ற இந்த பயன்பாடு அணுகலாம். நாம் இப்போது சில நேரங்களில்நாம் நமது சிறிய பையில் புனித குர்ஆன் மஜீத் செயல்படுத்த முடியாதுஎன்று பரபரப்பான வாழ்க்கையை வாழ்கிறீர்கள். இப்படிப்பட்டசூழ்நிலையில், நாம் எந்த நேரத்தில், பின்னர் நடுத்தர அல்லது குர்ஆன்நடுத்தர நாம் வேண்டும் போன்ற ஏதாவது குர்ஆன் எந்த ஆயத்தை வேண்டும்என்றால், அந்த குர்ஆனை ஒரு உடலில் நடத்த முடியும். நீங்கள் சிரமம்இந்த வகையான ஒழிக்க இந்த பயன்பாட்டை பயன்படுத்த முடியும். இந்தபயன்பாட்டை நீங்கள் உதவ முடியும் எப்படி உள்ளது. ஒவ்வொரு ஒருஅல்-குர்ஆன் முற்றிலும் 6236 சிந்திக்க உள்ளன மற்றும் ஒரு வாசகர்குர்ஆன் ஒரு எழுத்தை பத்து reward கிடைக்கும், என்று தெரிகிறது. புனிதகுர்ஆன் ஷரீப் ஒப்புவித்தல்: "குர்ஆன் ஷரீப் இந்த உலகில் சிறந்தவழிகாட்டி என்று எந்த சந்தேகமும் இல்லை". எங்கள் அல்-குர்ஆன் தமிழ்பயன்பாடு குர்ஆன் மஜீத் புத்தகம் வடிவம் போன்ற வழி தன்னை பராமரித்துபராமரிக்கிறது. எனவே ஒரு வாசகர் பாராயணம் நேரத்தில் எந்த பிரச்சனையும்இல்லை என்று. எனவே, மதிப்பு மரியாதையுடன், நீங்கள் அதை நீங்கள் முன்குர்ஆன் ஷரீப் புத்தகம் படிக்க என போல இந்த தமிழ் குர்ஆன் பயன்பாடுமூலம் படித்து வைத்திருக்க முடியும். இந்த இஸ்லாமிய புத்தகம்பயன்பாட்டை, நீங்கள் உண்மையான பக்கம்-சுருட்டை அனுபவம் Hafizi குர்ஆன்பெறுகின்றனர். இது ஒரு ஆடியோ குர்ஆன் பயன்பாடு ஆகும், ஒரு உரைபயன்பாடு ஆகும். நீங்கள் குர்ஆனின் Telwat தொடர்ந்து சிந்திக்க (இணையஇணைப்பு தேவை) கேட்க முடியும். நீங்கள் Android குர்ஆன் பயன்பாட்டைதமிழ் வார்த்தைகளை அல்லது தலைப்பை தேடலாம். புக்மார்க் ஆயத் / வசனம்நீங்கள் / மேற்கோள் விரும்புகிறேன். நீங்கள் விரும்பும் ஆயத் / வசனம்பகிர்ந்து. அம்சங்கள்:1. குர்ஆன் தமிழ் பொருள்2 .. Sura3 தேடல்.தலைப்பு / Vord4 மூலம் தேடல். Hafizi குர்ஆன் (பாரா / Juz மற்றும்சூரா பட்டியல்) 5. Verse6 மூலம் ஆடியோ வசனம் விளையாட. புக்மார்க்ஆயத் / verse7. பகிர் ஆயத் / verse8. வசனம் மூன்று காரிகள் வசனம்குர்ஆன் ஆடியோ அப்துல்லா அலி Jabir- மேகர் அல்- Muaekaly- அப்துர் ஏ.ஆர். ரகுமான் மூலம்- SudesFEATURES:1. Quran meaning in Tamil2 ..Search by Sura3. Search by Topic / Word4. Hafizi quran (HG / Juz& Surah List)5. Play audio verse by verse6. Bookmark ayat /verse7. Share ayat / verse8. Three reciters for verse by verseQuran Audio- Abdullah Ali Jabir- Maher al-Muaekaly- Abdur-RahmanAs-Sudes
คัมภีร์กุรอาน ( Thai Quran ) 1.3
แอพลิเคชันไทยอัลกุรอานจิดใน Android จะให้คุณด้านล่างคุณสมบัติ  1. คัมภีร์กุรอานแปลไทยจาก "King Fahadคัมภีร์กุรอานที่ซับซ้อน" 2. ค้นหากระทู้ในคัมภีร์กุรอานใช้คำไทย /ภาษาอาหรับเพื่อหา Ayats ที่เกี่ยวข้อง 3. Hafizi คัมภีร์กุรอาน 15สาย 4. ค้นหาโดยสุระ / บท 5. ฟังอัลกุรอานโดย reciters นิยม   ก)ชีคอาลี Jaber   ข) อับดูร์เราะห์มานเป็น Sudais   c)เฮอร์อัล Muaiqly 6. Bookmark / หุ้น Ayat / บทกวี Thai Holy QuranMajid application in Android is offering you below features, 1.Quran's Thai Translation from "King Fahad Quran Complex" 2. Topicsearch in quran using thai / arabic words to find related ayats 3.Hafizi Quran 15 lines 4. Search by sura / chapter 5. Listen quranby popular reciters a) Sheikh Ali Jaber b) Abdur Rahman as Sudaisc) Maher al Muaiqly 6. Bookmark / Share ayat / verse
คัมภีร์กุรอาน ( Thai Quran ) 1.3
แอพลิเคชันไทยอัลกุรอานจิดใน Android จะให้คุณด้านล่างคุณสมบัติ  1. คัมภีร์กุรอานแปลไทยจาก "King Fahadคัมภีร์กุรอานที่ซับซ้อน" 2. ค้นหากระทู้ในคัมภีร์กุรอานใช้คำไทย /ภาษาอาหรับเพื่อหา Ayats ที่เกี่ยวข้อง 3. Hafizi คัมภีร์กุรอาน 15สาย 4. ค้นหาโดยสุระ / บท 5. ฟังอัลกุรอานโดย reciters นิยม   ก)ชีคอาลี Jaber   ข) อับดูร์เราะห์มานเป็น Sudais   c)เฮอร์อัล Muaiqly 6. Bookmark / หุ้น Ayat / บทกวี Thai Holy QuranMajid application in Android is offering you below features, 1.Quran's Thai Translation from "King Fahad Quran Complex" 2. Topicsearch in quran using thai / arabic words to find related ayats 3.Hafizi Quran 15 lines 4. Search by sura / chapter 5. Listen quranby popular reciters a) Sheikh Ali Jaber b) Abdur Rahman as Sudaisc) Maher al Muaiqly 6. Bookmark / Share ayat / verse
Nepali Arabic Dictionary 1.2
Nepali Arabic Dictionary is dual language 100% offline and freedictionary for everyday use. You can search both Arabic and Nepaliwords. This is not only a thesaurus but also a learning tool. Youcan use this dictionary when you have no internet connection. MCQ(Multiple Choice Question) option available. There is autosuggestion so you need not type full words. You also can use Speechto text feature.You can manage favourite words at study plan. Ifyou are using low profile/memory mobile handset, just turn on/offauto search from the settings to type quickly. A dictionary icon onnotification bar to start app quickly.Speciality-
- No internetconnection required
- Built in Nepali Keyboard for Nepali wordsearching
- Built in Arabic Keypad for Arabic word searching
-Auto-complete suggestions
- Speech to text feature
- Study plansection
- MCQ word games
Quran Hausa 1.5
Assalamu Alaikum ga kowa da kowa. Shin, ba ka karanta Alkur'ani maigirma Sharif a kai a kai? Idan yana da a, to, muna nan ya taimakeka karanta Quran majid more dace hanya.Za ka iya samun dukan QuranSharif a cikin Al-Quran Hausa aikace-aikace. Sha'awar masu karatuiya samun damar wannan aikace-aikacen da kawai 'yan shãfe da za sutaimake su ƙara ƙarin karkata zuwa ga Quran. Muna yanzu manyanbusiest rai cewa, wani lokacin ba za mu iya gudanar da wani m QuranMazeed a cikin kankanin jakar. A cikin wannan shã'aninku, idan munabukatar wani Ayat na Quran a kowane lokaci, sa'an nan kumamatsakaici ko wani abu kamar matsakaici na Quran muna bukatar,wanda zai iya riƙe dukan mai tsarki Quran a jiki. Za ka iya kawaiamfani da wannan aikace-aikace don kauda irin wannan wahala. Wannanshi ne yadda wannan aikace-aikace zai taimake ka.Kowane wanda yasan cewa, akwai kaucewa 6236 ãyõyin a cikin Al-Quran, kuma maikaratu zai samu goma Sawab daya wasika daga Alqur'ani. KaratunAlqur'ani Sharif: "Babu shakka cewa Quran Sharif ne mafi shiryarwaa cikin wannan duniya". Our Al-Quran Hausa aikace-aikace kulahanyar kamar littafin nau'i na Quran Majeed kula da kanta. To maikaratu zai ba fuskanci wata matsala a lokacin karatun. Saboda haka,da girma, da daraja, ba za ka iya ci gaba da shi karanta ta hanyarmu Al-Quran Hausa aikace-aikace kamar yadda kamar yadda ka karantalittafin Quran Sharif da.Features:1. Search da Sura2. Search daTopic / kalma3. Hafizi quran (Para / Juz & Sura List)4. Playaudio aya da aya5. Play audio6. Bookmark Ayat / ayar7. Share Ayat /ayar8. Three karatun audio kara- Abdullah Ali Jaber- MaherAl-Muaiqly- Abdul Rahman Al-SudaisAssalamu alaikum to everyone. Doyou recite the Holy Quran Sharif regularly? If it’s yes, then weare here to help you reciting Quran majid more convenient way.Youcan get the whole Quran Sharif in our Al-Quran Hausa application.Interested readers may access this application with just a fewtouches that will help them add more inclination to Quran. We arenow leading busiest life that sometimes we can not carry holy QuranMazeed in our tiny bag. In this circumstance, if we need any ayatof Quran at any moment, then the medium or something like themedium of Quran we need, that can hold the whole holy Quran in abody. You can just use this application to eradicate this kind ofdifficulty. This is how this application can help you.Every oneknows that, there are totally 6236 ayats in Al-Quran and a readerwill get ten sawab for one letter of Quran. Recitation of the holyQuran Sharif: "There is no doubt that Quran Sharif is the bestguide in this world". Our Al-Quran Hausa application maintains theway like the book form of Quran majeed maintains itself. So areader might not face any problem in the time of recitation. Hence,with honour and respect, you can keep it reading through ourAl-Quran Hausa application as like as you read the book of QuranSharif before. Features :1. Search by Sura2. Search by Topic/word3.Hafizi quran (Para / Juz & Sura List)4. Play audio verse byverse5. Play audio 6. Bookmark ayat / verse7. Share ayat / verse8.Three reciters audio added- Abdullah Ali Jaber- Maher Al-Muaiqly-Abdul Rahman Al-Sudais
Quran Uyghur 1.5
Assalamu alaikum to everyone. Do you recite the Holy Quran Sharifregularly? If it’s yes, then we are here to help you reciting Quranmajid more convenient way.You can get the whole Quran Sharif in ourAl-Quran Uyghur application. Interested readers may access thisapplication with just a few touches that will help them add moreinclination to Quran. We are now leading busiest life thatsometimes we can not carry holy Quran Mazeed in our tiny bag. Inthis circumstance, if we need any ayat of Quran at any moment, thenthe medium or something like the medium of Quran we need, that canhold the whole holy Quran in a body. You can just use thisapplication to eradicate this kind of difficulty. This is how thisapplication can help you.Every one knows that, there are totally6236 ayats in Al-Quran and a reader will get ten sawab for oneletter of Quran. Recitation of the holy Quran Sharif: "There is nodoubt that Quran Sharif is the best guide in this world". OurAl-Quran Uyghur application maintains the way like the book form ofQuran majeed maintains itself. So a reader might not face anyproblem in the time of recitation. Hence, with honour and respect,you can keep it reading through our Al-Quran Uyghur application aslike as you read the book of Quran Sharif before. Features :1.Search by Sura2. Search by Topic/word3. Hafizi quran (Para / Juz& Sura List)4. Play audio verse by verse5. Play audio 6.Bookmark ayat / verse7. Share ayat / verse8. Three reciters audioadded- Abdullah Ali Jaber- Maher Al-Muaiqly- Abdul RahmanAl-Sudaisالسلام عليكم للجميع. هل يقرأ القرآن الكريم شريف بانتظام؟اذا كان الجواب نعم، ثم نحن هنا لمساعدتك على تلاوة القرآن المجيدسيلة أكثر ملاءمة.يمكنك الحصول على كامل القرآن الكريم شريف في طلبناآل القرآن الأويغور. القراء المهتمين يمكنهم الوصول إلى هذا التطبيقمع عدد قليل من اللمسات التي تساعدهم على إضافة المزيد من الميل إلىالقرآن. ونحن الآن الرائدة ازدحاما الحياة أنه في بعض الأحيان لايمكننا تحمل المقدس القرآن Mazeed في حقيبة صغيرة لدينا. في هذاالظرف، إذا كنا بحاجة إلى أي آية من القرآن في أي لحظة، ثم المتوسطةأو شيء من هذا القبيل وسيلة القرآن نحتاج إليه، والتي يمكن أن تعقدالمقدس القرآن كله في الجسم. يمكنك فقط استخدام هذا التطبيق من أجلالقضاء على هذا النوع من الصعوبة. هذا هو كيف يمكن لهذا التطبيق يمكنأن تساعدك.كل واحد يعرف أن هناك تماما 6236 الآيات في آل القرآن وسوفقارئ الحصول على عشرة sawab عن حرف واحد من القرآن الكريم. تلاوةالقرآن الكريم شريف: "ليس هناك شك في أن القرآن الشريف هو أفضل دليلفي هذا العالم". يحافظ على طلبنا آل القرآن اليوغور الطريق مثل شكلكتاب القرآن المجيد تحتفظ نفسها. ولذلك فإن القارئ قد لا يواجه أيمشكلة في الوقت التلاوة. وبالتالي، بشرف واحترام، يمكنك الاحتفاظ بهامن خلال القراءة لدينا تطبيق آل القرآن اليوغور كما مثل وأنت تقرأالكتاب من القرآن الشريف من قبل.ميزات :1. البحث عن طريق سورة2. البحثحسب الموضوع / كلمة3. Hafizi القرآن الكريم (الفقرة / الجوز وقائمةسورة)4. لعب الآية الصوتية التي كتبها آية5. تشغيل الصوت6. احفظالآيات / الآية7. حصة الآيات / الآية8. ثلاثة قراء وأضاف الصوت- عبدالله علي جابر- ماهر Muaiqly- عبد الرحمن السديس
Quran Bosnian 1.6
Assalamu alejkum svima. Da li redovno recitovati Kur'ana Sharif?Ako je odgovor da, onda smo tu da vam pomognemo recituje Kur'anMajid više prikladan način.cijeli Kur'an Sharif možete dobiti unašoj Al-Quran bosanski aplikacija. Zainteresovani čitaoci mogupristupiti ovu aplikaciju sa samo nekoliko dodira koji će im pomoćida dodati više sklonost Kur'ana. Mi se sada vodi najprometnijihživot da ponekad ne možemo nositi Kur'an Mazeed u našim sitnimtorbu. U takvim okolnostima, ako nam treba bilo koji ajet Kur'ana usvakom trenutku, onda je srednje ili nešto slično medij Kur'anatrebamo, da mogu držati cijeli Kur'an u tijelu. Možete jednostavnokoristiti ovu aplikaciju za iskorijeni ovu vrstu problema. Ovo jekako ova aplikacija može vam pomoći.Svako zna da postoje potpuno6236 ajeta u Al-Kur'an i čitač će dobiti deset sawab za jedno slovoKur'ana. Recitovanje Kur'ana Sharif: "Nema sumnje da je Kur'anSharif je najbolji vodič u ovom svijetu". Naša Al-Quran bosanskiaplikacija održava na način kao što je knjiga oblik Kur'ana majeedodržava sebe. Dakle, čitalac možda neće suočiti bilo kakav problemu vremenu od recitacija. Stoga, uz čast i poštovanje, možete držatičitanje kroz naš Al-Quran bosanski aplikacija kao kao što stepročitali knjigu Kuran Sharif prije.karakteristike:1. Traži poSura2. Pretraga po Tema / riječi3. Hafizi Kur'ana (Para / Juz iSura List)4. Igrajte audio stih po stih5. Play audio6. Bookmarkayat / stih7. Share ayat / stih8. Tri recitatora audio dodao-Abdullah Ali Jaber- Maher Al-Muaiqly- Abdul RahmanAl-SudaisAssalamu alaikum to everyone. Do you recite the Holy QuranSharif regularly? If it’s yes, then we are here to help youreciting Quran majid more convenient way.You can get the wholeQuran Sharif in our Al-Quran Bosnian application. Interestedreaders may access this application with just a few touches thatwill help them add more inclination to Quran. We are now leadingbusiest life that sometimes we can not carry holy Quran Mazeed inour tiny bag. In this circumstance, if we need any ayat of Quran atany moment, then the medium or something like the medium of Quranwe need, that can hold the whole holy Quran in a body. You can justuse this application to eradicate this kind of difficulty. This ishow this application can help you.Every one knows that, there aretotally 6236 ayats in Al-Quran and a reader will get ten sawab forone letter of Quran. Recitation of the holy Quran Sharif: "There isno doubt that Quran Sharif is the best guide in this world". OurAl-Quran Bosnian application maintains the way like the book formof Quran majeed maintains itself. So a reader might not face anyproblem in the time of recitation. Hence, with honour and respect,you can keep it reading through our Al-Quran Bosnian application aslike as you read the book of Quran Sharif before. Features :1.Search by Sura2. Search by Topic/word3. Hafizi quran (Para / Juz& Sura List)4. Play audio verse by verse5. Play audio 6.Bookmark ayat / verse7. Share ayat / verse8. Three reciters audioadded- Abdullah Ali Jaber- Maher Al-Muaiqly- Abdul Rahman Al-Sudais
Quran in German 1.8
Assalamu alaikum to everyone. Do you recite the Holy Quran Majeedregularly? If it’s yes, then we are here to help you reciting Quranmajid more convenient way. 

You can get the whole Quran Sharif inour Holy Quran German application. Interested readers may accessthis application with just a few touches that will help them addmore inclination to Quran. We are now leading busiest life thatsometimes we can not carry holy Quran mazeed in our tiny bag. Inthis circumstance, if we need any ayat of Quran at any moment, thenthe medium or something like the medium of Quran we need, that canhold the whole holy Quran in a body. You can just use thisapplication to eradicate this kind of difficulty. This is how thisapplication can help you.

Every one knows that, there aretotally 6236 ayats in Al-Quran and a reader will get tensawab for one letter of Quran. Recitation of the holy Quran Sharif:"There is no doubt that Quran Sharif is the best guide in thisworld". Our Al-Quran Deutsch application maintains the way like thebook form of Quran majeed maintains itself. So a reader might notface any problem in the time of recitation. Hence, with honour andrespect, you can keep it reading through this Deutsch Quranapplication as like as you read the book of Quran Sharifbefore.

With this Islamic book app, you are getting Hafizi quranwith real page-curl experience. This is not just a textual app, itis an audio Quran app. You can listen telwat of Quran ayatscontinuously (internet connection required). You can search wordsor topic in German on this Android Quran app. Bookmark the ayat /verse you like / quote. Share the ayat / verse you want.

Features:1. Quran meaning in german for 5 translators,- Abu Rida Muhammadibn Ahmad ibn Rassoul- A. S. F. Bubenheim and N. Elyas- AdelTheodor Khoury- Amir Zaidan2.. Search by Sura
3. Search by Topic /word
4. Hafizi quran (Para / Juz & Sura List)
5. Play audioverse by verse
6. Bookmark ayat / verse
7. Share ayat / verse
8.Three reciters for verse by verse Quran Audio
- Abdullah AliJabir
- Maher al-Muaiqly
- Abdur-Rahman as-Sudais
Keyboard Universal 2.4
Take notes in your native language using phonetic keyboard. Writein English, get suggestion in your own language. Save notes. Sharethe text and image on all popular social networks.You can use it asa self diary.supported language in universalnote:AmharicArabicBanglaChineseGreekGujratiHindiKannadaMalayalamMarathiNepaliOriyaPersianPunjabiRussianSanskritSinhaleseSerbianTamilTeluguTigrinyaUrdu
Koran polski 1.3
Salam alejkum każdemu. Czy regularnie recytować Koran Sharif? Jeślijest tak, to jesteśmy tutaj, aby pomóc recytuje Koran Majidbardziej wygodny sposób.Można uzyskać cały Koran Sharif w naszejpolskiej aplikacji Al-Koran. Zainteresowani czytelnicy mogą uzyskaćdostęp do tej aplikacji z zaledwie kilku dotknięć, które pomogą imdodać więcej skłonności do Koranu. Obecnie prowadzi najbardziejruchliwych życie, które czasem nie możemy nosić Koranu Mazeed wnaszym malutkim woreczku. W tej sytuacji, jeśli potrzebujesz ayatKoranu w każdej chwili, medium czy coś takiego medium Koranumusimy, że może pomieścić cały Koran w organizmie. Można po prostuużyć tej aplikacji w celu wyeliminowania tego rodzaju trudności. Wten sposób ta aplikacja może pomóc.Każdy wie, że istniejecałkowicie Ayats 6236 w Al-Koran i czytelnik dostanie dziesięćsawab dla danej litery Koranu. Recytacja Koranu Sharif: "Nie mawątpliwości, że Koran Sharif jest najlepszym przewodnikiem po tymświecie". Nasza polska aplikacja Al-Koran utrzymuje sposób jak wformie książkowej Koranu Majeed utrzymuje się. Tak więc czytelnikmoże nie napotkają żadnych problemów w czasie recytacji. Stąd, zhonorem i szacunkiem, można przechowywać go poprzez czytanie naszejpolskiej aplikacji Al-Koran tak jak jak przed czytać księgę KoranSharif.Cechy :1. Wyszukiwanie przez Sura2. Szukaj w temacie /słowo3. Hafizi koran (para / Juz & Sura List)4. Zagraj wierszpo wierszu dźwięku5. Odtwarzanie dźwięku6. Zaznacz ayat / wers7.Udział ayat / wers8. Trzy recytatorów dodane dźwięku- Abdullah AliJaber- Maher Al-Muaiqly- Abdul Rahman Ibn Abdul AzizAl-SudaisAssalamu alaikum to everyone. Do you recite the Holy QuranSharif regularly? If it’s yes, then we are here to help youreciting Quran majid more convenient way.You can get the wholeQuran Sharif in our Al-Quran Polish application. Interested readersmay access this application with just a few touches that will helpthem add more inclination to Quran. We are now leading busiest lifethat sometimes we can not carry holy Quran Mazeed in our tiny bag.In this circumstance, if we need any ayat of Quran at any moment,then the medium or something like the medium of Quran we need, thatcan hold the whole holy Quran in a body. You can just use thisapplication to eradicate this kind of difficulty. This is how thisapplication can help you.Every one knows that, there are totally6236 ayats in Al-Quran and a reader will get ten sawab for oneletter of Quran. Recitation of the holy Quran Sharif: "There is nodoubt that Quran Sharif is the best guide in this world". OurAl-Quran Polish application maintains the way like the book form ofQuran majeed maintains itself. So a reader might not face anyproblem in the time of recitation. Hence, with honour and respect,you can keep it reading through our Al-Quran Polish application aslike as you read the book of Quran Sharif before. Features :1.Search by Sura2. Search by Topic/word3. Hafizi quran (Para / Juz& Sura List)4. Play audio verse by verse5. Play audio 6.Bookmark ayat / verse7. Share ayat / verse8. Three reciters audioadded- Abdullah Ali Jaber- Maher Al-Muaiqly- Abdul RahmanAl-SudaisAs-Salamu Alaykum everyone. Do you regularly recite theQuran Sharif? If this is so, we are here to help you reciting theQuran Majid more convenient way.You can get the whole Quran Sharifin our Polish applications Al-Quran. Interested readers can accessthe application with just a few touches that will help them addmore prone to the Koran. He currently runs the busiest life thatsometimes we can not carry the Koran Mazeed in our tiny bag. Inthis situation, if you need ayat of the Qur'an at any time, mediumor something medium of the Koran we have that can accommodate theentire Qur'an in the body. You can simply use this app in order toeliminate such difficulties. In this way, this application canhelp.Everyone knows that there is a completely Ayats 6236 in theAl-Quran and the reader will get ten sawab for one letter of theQur'an. Recitation of the Quran Sharif: "There is no doubt that theQuran Sharif is the best guide in the world." Our Polishapplication of Al-Qur'an maintains manner as in the form of a bookQuran Majeed persists. So the reader may not encounter any problemsduring the recitation. Hence, with honor and respect, you can storeit by reading our Polish applications Al-Quran as a book beforereading the Quran Sharif.Features:1. Search by Sura2. Search in thesubject / word3. Hafizi Koran (steam / Already & Sura List)4.Play row after row of sound5. Audio Playback6. Select ayat /verse7. Participation ayat / verse8. Three reciters added sound-Abdullah Ali Jaber- Maher Al-Muaiqly- Abdul RahmanAl-SudaisAssalamu alaikum to everyone. Do you recite the Holy QuranSharif regularly? If it's yes, then we are here to help youreciting Quran majid more convenient way.You can get the wholeQuran Sharif in our Al-Quran Polish application. Interested readersa small access this application with just a few touches That willhelp them add more inclination to Quran. We are now leading busiestlife That sometimes we can not carry holy Quran Mazeed in our tinybag. In this circumstance, if we need any ayat of the Quran at anymoment, then the medium or something like the medium of Quran inneed, that can hold the whole holy Quran in a body. You can justuse this application to Eradicate this kind of difficulty. This ishow this application can help you.That every one knows, there aretotally 6236 Ayats in the Al-Quran and the reader will get thesawab for one letter of the Quran. Recitation of the holy QuranSharif: "There is no doubt That Quran Sharif is the best guide inthis world." Our Al-Quran Polish application maintains the way likethe book form of Quran Majeed maintains itself. So a reader mightnot face any problems in the time of recitation. Hence, with honorand respect, you can keep it through our reading Al-Quran Polishapplication as like as you read the book of Quran Sharifbefore.Features:1. Search by Sura2. Search by Topic / word3. Hafiziquran (Para / Already & Sura List)4. Play audio verse byverse5. Play Audio6. Bookmark ayat / verse7. Share ayat / verse8.Three reciters audio added- Abdullah Ali Jaber- Maher Al-Muaiqly-Abdul Rahman Al-Sudais
Punjabi Note ( ਡਾਇਰੀ ) 2.5
Take & save your notes with image in punjabi using 2 specialpunjabi keyboards.Features:1. Manage notes both text and image(single image per note)2. Two punjabi keyboards to write punjabi-Online phonetic keyboard with suggestions (English-> punjabi)-punjabi Keyboard layout3. Search notes time, text wise.4. Share toall popular social networks like facebook, whatspp, twitter Or youcan email, sms to anyone in punjabi.5. Texts are autosaved as soonas you write.The app should help all punjabi users in punjab peoplein india, pakistan and punjabi native speakers all over the world.Take & save your notes with image in punjabi using 2 specialpunjabi keyboards.Features:1. Manage notes both text and image(single image per note)2. Two punjabi keyboards to write punjabi-Online phonetic keyboard with suggestions (English-> punjabi)-Punjabi Keyboard layout3. Search notes time, text wise.4. Share toall popular social networks like facebook, whatspp, twitter Or youcan email, sms to anyone in punjabi.5. Texts are autosaved as soonas you write.The app should help all punjabi users in punjab peoplein india, pakistan and punjabi native speakers all over the world.