Uğur Kaan Apps

Loading...
Kuranı Kerim Meali 1.9.1
Uğur Kaan
İçerik+Kur'an-ı Kerim ve Meali -Elmalılı Hamdi Yazır Meali -Diyanetİşleri Meali+ Kur'an-ı Kerim'de ara +Allah'ın Kur'an da geçen isimve sıfatları+ 40 hadis+ Namazlarda okunan dualar+40Hadis+Peygamberimizin dilinden dualarÖnemli Not :Her kısımdakaldığınız yeri üzerine bir defa tıklayarak işaretleyip programıdaha sonra açtığınızda en son okuduğunuz yerden devamedebilirsiniz.KaynaklarKuran Meali : diyanet.gov.trAllah'ınKuran'da geçen isim ve sıfatları : diyanet.gov.tr40 hadis,Peygamberimizin dilinden dualar : diyanet.gov.trMesnevi Ciltleri :semazen.netContent+ Holy Koran andMeali           -ElmalılHamdi Text Mealof            -DiyanetAffairs MealiSearch + the Holy Koran+ Last names and attributes ofAllah in the Qur'an+ 40 hadiths+ Prayers in Prayer+40 Hadith+Prayers in the language of the ProphetImportant note :When you openby clicking once on the mark in every part of the program where youleft off at a later time, you can continue from where you were lastreading.resourcesTranslation of the Quran: is diyanet.gov.tThenames and attributes of Allah in the Qur'an: The diyanet.gov.t40hadith, the Prophet's prayer from the language: thediyanet.gov.tMasnavi skin on semazen.net
Haber Merkezi : Haberler 1.2
Uğur Kaan
25 farklı haber sitesini tek program içerisindebulabilirsiniz.Uygulama Özellikleri :-boyutu sadece 2.51 mb'tır.-Kolay kullanılabilir ve çabuk öğrenilebilir arayüzüvardır.-Haber siteleri arasında kolayca dolaşabilir ve haberleriinternet kotanızdan tasarruf ederek okuyabilirsiniz.-Programdakullanıcıyı rahatsız edecek tam ekran reklamlar bulunmamaktadır.Sadece alt kısmına kullanıcıyı rahatsız etmeyecek şekildeküçük(banner) reklam alanı eklenmiştir.-Uygulama sitelerinsağladığı rss hizmetini kullandığı için yasadışı bir durum sözkonusu değildir.-Uygulama haberleri sitelerin verdiği desteğeorantılı toplam 22 farklı kategoride görüntülemektedir.( Her siteiçin 22 kategori yoktur. Toplamda 22 kategori vardır. Bazısitelerin sadece anasayfa kısmı mevcutken bazı sitelerde 6-7 adetalt kategori bulunmaktadır.) Bu kategoriler : Anasayfa, SonDakika,Manşetler, Ekonomi, Dini Bilgiler, Dünya, Türkiye,Teknoloji, Asayiş, Spor, Yazarlar, Kültür & Sanat, Tarih,Sağlık, Eğitim, Çevre, Kent Haberleri, Politika, Memurlar, Sinema,Sosyal Güvenlik ve Karikatür isimli kategorilerdir.Programaşağıdaki haber sitelerini barındırmaktadır :1- Anadolu ajansı -aa.com.tr2- A Haber - ahaber.com.tr3- Aljazeera Haber -aljazeera.com.tr4- Altı Ok Haber - altiokhaber.com5- Anadolu AjansHaber - anadoluhaberajans.com6- Anayurt Gazetesi -anayurtgazetesi.com7- Birgün Gazetesi - birgun.net8- FenerbahçeHaber - fenerbahce.org9- Fotomaç Haber -fotomac.com.tr10-Galatasaray Haber - galatasaray.org11-İhlas Haber- iha.com.tr12-Karakartal Haber - karakartal.com13-Maçkolik Haber -mackolik.com14-Samanyolu Haber - samanyoluhaber.com15-Sözcü Haber -sozcu.com.tr16-Star Gazetesi - star.com.tr17-Takvim Haber -takvim.com.tr18-Trabzonspor Haber - trabzonspor.org.tr19-TRT Haber- trt.net.tr20-Türkiye Gazetesi - turkiyegazetesi.com.tr21-YeniAkit Haber - yeniakit.com.tr22-Yeni Asya Haber -yeniasya.com.tr23-Yeni Mesaj Haber - yenimesaj.com.tr24-Yeni ŞafakHaber - yenisafak.com.25-Zaman Haber - zaman.com.trYou can find 25different news sites in a single program.Application Features:-sizeonly 2:51 MB 't.-Easy Are available and can be learned quicklyinterface.-News Can easily travel between sites and news can beread by saving your internet quota.-Program Users will bother methere is no full-screen ads. Only in such a way as not to disturbthe user to the bottom of a small (banner) advertising space wereadded.An illegal situation because it utilizes the RSS serviceprovided by -Application site is not in question.-Application Newsare illustrative of its support in proportion to the total of 22different categories of sites. (No 22 categories for each site.There are total 22 categories. Some sites are just home side waspresent in some sites in 6-7 categories.) These categories are:Home, Last Minute , Headlines, Economic, Religious Studies, World,Turkey, Technology, Public Security, Sports, Authors, Arts &Culture, History, Health, Education, Environment, Urban News,Politics, Civil Servants, Cinema are Social Security and cartoonsis category.The program contains the following news sites:1-Anatolia agency - is aa.com.t2- News - ahaber.com.t is3- AljazeeraNews - aljazeera.com.t is4- Six Arrows News - My altiokhaber.co5-Anatolia News Agency - anadoluhaberajans.co6- Homeland Newspaper -I anayurtgazetesi.co7. Someday Newspaper - birgun.net8- FenerbahceNews - fenerbahce.org9- Fotomaç news - isfotomac.com.t10-Galatasaray news - galatasaray.org11-Ihlas News -iha.com.t is12-Karakartal news - karakartal.co13-Mackolik news -mackolik.co14-Milky Way News - My samanyoluhaber.co15-SpokesmanNews - sozcu.com.t is16-Star Newspaper - is star.com.t17-CalendarNews - takvim.com.t is18-Trabzonspor news - istrabzonspor.org.t19-TRT - is trt.net.t20-Turkey Newspaper - isturkiyegazetesi.com.t21-New Contracting news - isyeniakit.com.t22-New Asian News - yeniasya.com.t is23-New PostsNews - is yenimesaj.com.t24-Yeni Şafak - yenisafak.co.25-Time News- zaman.com.t is
Tarihte Bugün 1.2
Uğur Kaan
DİKKAT! Uygulamada bulunan tüm bilgiler WİKİPEDİA.ORG Sitesindenalınmıştır. Bu bilgiler üzerinde hiçbir şekildeekleme/çıkarma/değiştirme yapılmamıştır. Tarihte bugün uygulamasıile eski yıllarda o günde yaşanmış Olay, Doğum ve Ölüm bilgilerineulaşabilirsiniz. Tarihi değiştirme seçeneğiyle tarih bilgisinideğiştirip farklı tarihler'de olan olayları okuyabilirsiniz.Uygulama içerisinde toplam 23.660 adet bilgi bulunmaktadır.ATTENTION! All the information in the application is taken fromWIKİPEDİA.ORG Site. No information is added / removed / changed onthis information. With the application of today in history, you canaccess the information of Incident, Birth and Death that happenedin that day in the past years. You can change the date informationwith the option of changing the date and read the events atdifferent dates. There are a total of 23,660 pieces of informationin the application.
Kpss Son 10 Yıl Çıkmış Sorular 2006-2017 1.3
Uğur Kaan
Kpss'de son 10 yılda çıkmış soruları çözerek kendinizi testedebilirsiniz. Program 2006-2017 yılları arasında çıkmış sorularıkapsamaktadır.2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017yıllarına ait tüm sorular mevcuttur. İnternette ve ÖSYMkaynaklarında bulunan KPSS ile ilgili tüm çıkmış soru içerikleriprogramda mevcuttur. Programda; Orta Öğretim KPSS GenelYetenek-Genel Kültür Önlisans KPSS Genel Yetenek-Genel KültürLisans KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür KPSS Almanca KPSS İngilizceKPSS Fransızca KPSS Eğitim Bilimleri KPSS Hukuk KPSS İktisat KPSSİşletme KPSS Maliye KPSS Muhasebe KPSS Çalışma Ekonomisi KPSSEkonometri KPSS İstatistik KPSS Kamu Yönetimi KPSS Uluslararasıİlişkiler sınavlarına ait çıkmış sorular bulunmaktadır. In KPSS youcan test yourself by solving the questions that have come out inthe last 10 years. The program covers the questions raised between2006-2017. There are all questions for 2006, 2007, 2008, 2008,2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2013, 2013, All the questions relatedto KPSS on the internet and OSYM sources are available in theprogram. In the program; Secondary Education KPSS GeneralAbility-General Culture Associate Degree KPSS GeneralAbility-General Culture Undergraduate KPSS General Ability-GeneralCulture KPSS German KPSS English KPSS French KPSS EducationalSciences KPSS Law KPSS Economics KPSS Business KPSS Finance KPSSAccounting KPSS Labor Economy KPSS Econometrics KPSS StatisticsKPSS Public Administration KPSS International Relations There arequestions about the exams.
Cumhuriyet Tarihi Kronolojik 1.0
Uğur Kaan
Program kronolojik sırayla 1923'ten 2000'li yılların başına kadargerçekleşmiş 2500+ olayı istifadenize sunuyor.Programın amacı,Kpss,Yks gibi sınavlara hazırlananlara cumhuriyet tarihi ile ilgilikaynak sağlamak ve öğrenmek isteyenlere cumhuriyet tarihi ileilgili kaynak sunmaktır.The program took place in chronologicalorder from 1923 until the early 2000s, the event offers 2500+ toyour benefit.The purpose of the program,KPSS, provide resourcesrelated to the history of the republic and to provide resources forpreparing for the exam as Yks who want to learn about the historyof the republic.
Osmanlı Tarihi Kronolojik 1.0
Uğur Kaan
Osmanlı İmparatorluğu tarihinde yaşanmış tüm olayları bu programüzerinden inceleyebilirsiniz.Program kaynağıwikipedia.org'tur.Dilerseniz olayların üzerine tıklayarakpaylaşabilir veya google üzerinden kolayca arama yapabilirsiniz.Allevents occurred in the history of Ottoman Empire can check out thisprogram.The program source wikipedia.org't.If you wish, you canshare by clicking on the event, or you can easily search throughgoogle.
KPSS Tarih Tüm Konular 1.1
Uğur Kaan
Kpss Tarih alanında çıkan tüm konuları bu uygulamadabulabilirsiniz. Programda bulunan konu başlıkları aşağıdadır:1-İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ 2-TÜRK – İSLAM TARİHİ 3-TÜRKİYETARİHİ 4-OSMANLI DEVLETİ’NİN GENEL ÖZELLİKLERİ 5-OSMANLI DEVLETİKÜLTÜR VE MEDENİYETİ 6-OSMANLI DEVLETİ DURAKLAMA DÖNEMİ 7-OSMANLIDEVLETİ GERİLEME DÖNEMİ 8-AVRUPA’DAKİ BAZI GELİŞMELERİN OSMANLIÜZERİNDEKİ ETKİLERİ 9-OSMANLI DEVLETİ DAĞILMA VE ÇÖKÜŞ DÖNEMİ10-İNKILAP 11-19. YÜZYILIN SONU VE 20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLIDEVLETİ 12-I. DÜNYA SAVAŞI VE SONUÇLARI 13-MONDROS ATEŞKESANTLAŞMASI VE CEMİYETLER 14-KURTULUŞ SAVAŞI HAZIRLIK DÖNEMİ 15-I.TBMM’NİN AÇILMASI 16-KURTULUŞ SAVAŞI MUHAREBELER DÖNEMİ17-CUMHURİYET (İNKILÂPLAR) DÖNEMİ 18-ATATÜRK İLKELERİ 19-CUMHURİYETDÖNEMİ DIŞ POLİTİKA All threads in the history of the area you willfind this application KPSS. subject headings included in theprogram are as follows: 1-ISLAM Turks before DATE 2-Turk - IslamHISTORY 3-HISTORY OF TURKEY 4-Ottoman general state PROPERTIES5-Ottoman STATE OF CULTURE AND CIVILIZATION 6-Ottoman STATEstandstill period 7-Ottoman STATE decline stage 8 EUROPEAN EFFECTSSome improvements in OSMANLI 9-OTTOMAN STATE AND FALL SEMESTERSMEAR 10-REVOLUTION 11-19. Ottoman State in the 20th centuryBEGINNING AND END OF THE CENTURY 12-I. WORLD WAR AND RESULTS 13-ANDCOMMUNITY on Armistice Armistice 14. Preparation for the KURTULUŞSAVAŞ 15-I. The opening of Parliament 16-COMBAT WAR OF INDEPENDENCEthey PERIOD 17-REPUBLIC (revolutions) PERIOD 18-His PRINCIPLES19-REPUBLICAN PERIOD FOREIGN POLICY
İngilizce Türkçe Adam Asmaca 1.0
Uğur Kaan
Eğlenirken öğreten adam asmaca oyunununu ingilizcenizi geliştirmekiçin düzenledik.Oyun içerisinde 15000+ kelime bulunmaktadır.Weorganized to improve your English while having fun man who taughtthe hangman game.There 15000+ words in the game.
Timurtaş Uçar Hoca Sohbetleri Mp3 1.0
Uğur Kaan
Bu uygulama ile Timurtaş Uçar Hoca'nın 480 adet mp3 vaazına vesohbetini internet üzerinden indirmeden dinleyebilirsiniz.With thisapplication Timurtas Hoxha's End to chat and listen to sermons from480 mp3 downloads over the internet.
Sünen-i Tirmizi 1.1
Uğur Kaan
Kütüb-i Sitte'nin 6 eserinden biri olan Sünen-i Tirmizi'yi buuygulamada okuyabilirsiniz.Sünen-i Tirmizi'yi Terceme eden ve maddikazanç sağlamamak şartıyla hizmetimize sunan Abdullah ParlıyanBey'e teşekkürü borç biliriz.Not: Uygulamada Tercemenin tam metnimevcuttur. Sünen-i Tirmizi'de yer alan bölümler aşağıdadır:ADAKLARVE YEMINLERAHKÂM BÖLÜMLERİALIŞVERİŞ BÖLÜMLERİAV BÖLÜMLERIBAYRAMBÖLÜMLERİBOĞAZLAMA (KESIM)CEHENNEMIN ÖZELLIKLERICENAZEBÖLÜMLERİCENNETIN ÖZELLIKLERICIHÂD BÖLÜMLERICIHÂDıN DEĞER VEKıYMETICUMA BÖLÜMLERİDİYET BÖLÜMLERİDUÂ BÖLÜMLERIEDEBBÖLÜMLERIEMSAL (ÖRNEKLEME) BÖLÜMLERIEMZİRME BÖLÜMLERIFERAIZ (ÖLENINMALLARıNıN BÖLÜŞTÜRÜLMESI)FITEN (KARGAŞALıKLAR)GIYECEK BÖLÜMLERİHACBÖLÜMLERİHUDÛD (İSLAM CEZA HUKUKU)HÜKÜMLER VE FAYDALARIÇECEKBÖLÜMLERIILIM BÖLÜMLERIIMAN BÖLÜMLERIIYILIK VE IRTIBATıKOPARMAMAKKADER BÖLÜMLERİKITAB-ÜL ILELKıYAMETIN ÖZELLIKLERI VEINCELIKLERKUR’ÂN’ıN FAZILETI VE DEĞERIKUR’ÂN’ıN TEFSIRIKURBANBÖLÜMLERIMENÂKıB BÖLÜMLERINAMAZ BÖLÜMLERİNİKAH BÖLÜMLERIOKUYUŞFARKLıLıKLARı (KıRAAT)ORUÇ BÖLÜMLERİRÜYA BÖLÜMLERIŞÂHIDLIKBÖLÜMLERISAVAŞ İÇİN YOLA ÇIKMAK BÖLÜMLERİSIYER BÖLÜMLERİSOSYALHAYATTAKI EDEB KURALLARıTALAK VE LİAN BÖLÜMLERITEMİZLİKBÖLÜMLERİTıP BÖLÜMLERİVASIYET BÖLÜMLERİVELA VE BAĞıŞ BÖLÜMLERİVİTRBÖLÜMLERİYIYECEK BÖLÜMLERİZEKAT BÖLÜMLERİZÜHD BÖLÜMLERIKutub-iSitte 6 Sunan Tirmidhi, one of the book you can read in thisapplication.Sunan Tirmidhi offering our services to provide Tercemecondition and material gain which we know Abdullah Parlı Beythanked debt.Note: In practice Tercer roll full text isavailable.Sunan Tirmidhi is the area in segments:ADAK AND oathAhkâmSECTIONSSHOPPING SECTIONSAVI SECTIONSFESTIVAL SECTIONSSlaughter(SECTION)Hell my FEATURESFUNERAL SECTIONSHeaven FEATURESJihadSECTIONSCihan you VALUES AND SECURITIESSECTIONS FRIDAYDIETSECTIONSSECTIONS OF PRAYERSECTIONS OF LETTERSRATIO (SAMPLING)SECTIONSSECTIONS OF BREASTFEEDINGFeramir (Partitioning of the goodsDEAD)FITAN (turmoil)SECTION will GIIHAC SECTIONSBorder (ISLAMcriminal)REQUIREMENTS AND BENEFITSBEVERAGE SECTIONSILIMSECTIONSIman SECTIONSAnd liaison to favor BREAKOUTSECTIONS OFDESTINYRECORD-PLA iLeleFEATURES AND finesse apocalypse onVirtues ofthe Quran AND VALUEQur'anic exegesisVICTIMS OF SECTIONSMenakıbSECTIONSSECTIONS OF PRAYERSECTIONS OF MARRIAGEDifferences inreadings (recitation)ORUÇ SECTIONSSECTIONS OF DREAMSBear witnessSECTIONSEXIT ROAD DEPARTMENT FOR WARSiyar SECTIONSLETTERS rules ofsocial lifePart of the plunder and LIECLEANING PARTSmedicalSECTIONSTestament SECTIONSVELA AND DIVISIONS donationsVITSECTIONSSECTIONS OF FOODZEKAT SECTIONSAsceticism SECTIONS
Osmanlıca'ya Çeviri - İnternetsiz 1.01
Uğur Kaan
Bu uygulama ile kelimeleri, ecdadımızın kullandığı dilolanOsmanlıca'ya hızlı bir şekilde çevirebilirsiniz.Üstelikinternetbağlantısı kullanmanıza gerek yok.With this application,you canquickly translate words into the language of ourancestor,Osmanlıca.Moreover, you do not need to use internetconnection.
Space Ball 3D 1.0
Uğur Kaan
This is the funnest ball game ever.Only you jump and trytoprogress.
Lagari Hasan Çelebi 3B 1.0
Uğur Kaan
Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi'nde geçen hikayeye göre LagariHasanÇelebi IV. Murat'ın padişahlığı döneminde yaşamış birmucittir. Odönemde ilk uçuşu barut kullanarak bir roketvasıtasıylagerçekleştirmiştir.Bu oyunda Lagari Hasan Çelebi'nindüşmanlara,kuşlara takılmasını engelleyerek uçurmayaçalışacaksınız...Accordingto the story in the Travels of EvliyaÇelebi Hasan Lagarde IV. Is aninventor who lived during the reignof Murat.The first flight usinggunpowder at that time conducted bya rocket.This game Lagarde HasanÇelebi the enemy will try to blowby blocking the attachment to thebirds ...
En Önemli 999 İngilizce Kelime 1.4
Uğur Kaan
Bu uygulama içerisinde bulunan 999 adet İngilizce'de en sıkkullanılan kelimeleri barındırmaktadır. Bu kelimeleri kelimekartları ile görüntüleyebilir ve dinleyebilirsiniz. Uygulamaiçerisinde bulunan 6 farklı test türü sayesinde kelimelerihafızanıza yerleştirmeniz çok daha kolay olacaktır. Bu testler:Verilen kelimenin Türkçe ve İngilizce karşılığını çoktan seçmeli,Dinlediğiniz kelimenin Türkçe ve İngilizce karşılığını çoktanseçmeli ve Dinlediğiniz veya Türkçesini gördüğünüz kelimeninİngilizcesini yazma alıştırması olmak üzere 6 türdür. Ayrıcauygulamayı kullanan diğer kişilerin ne kadar puan topladığını vekendini ne kadar geliştirdiğini görebilirsiniz... The mostfrequently used words in English are contained in this application.You can view and listen to these words with vocabulary cards.Thanks to the 6 different test types in the application, it will bemuch easier for you to memorize words. These tests are: Given thatthe balancing of Turkish and English has to be selected, You musthave already chosen the correct balance of Turkish and EnglishThere are 6 species to listen to or to learn the Turkish languageand to practice writing the English language. You can also see howmany points the other people using the application have collectedand how much they have improved themselves ...
Go Up! - Helix Jumper Ball 1.0
Uğur Kaan
Try to reach the highest point with the ball. You will have a lotoffun in this game and you will improve your hand eye coordination
Ship Loader 3D - Tower Builder 1.0
Uğur Kaan
You have to load containers in the ship. This is a easy andfunnyskill game.
Stay Alive in War 1.0
Uğur Kaan
Assuming you are trapped in a neighborhood in the Middle East,AK-47has the most difficult moments of the world with itssemi-automaticweapon ... What you need to do to survive is verysimple: to destroythe enemies that come upon you with guns andguns to kill you. Ifyou want to be a hero and rescue theneighborhood, you shouldneutralize the enemies that come upon itas soon as possible ...
BomberMan 3D 1.0
Uğur Kaan
Place bombs at the right points at the right time and destroyyourenemies. After placing the bomb, move away. Be careful not toenterthe sight of your enemies. Features - real explosions, -realphysics, - advanced graphics, -10 different sections, Have Fun!
YDS'de Çıkmış Soruları Çözün - İngilizce 1.2
Uğur Kaan
Bu uygulama ile 2013 - 2018 yılları arasında çıkmış YDSİngilizcesorularını çözebilir ve kendinize test yapabilirsiniz.Dilersenizsoruları tek tek çözerek cevaplarını görüntüleyebilirveya sınavşeklinde yapabilirsiniz. Sınav bittikten sonra geriyedönerekyaptığınız yanlışları kontrol edebilir ve tüm sorularındoğrucevaplarını öğrenebilirsiniz. Uygulama tamameninternetsizçalışmaktadır ve boyutu sadece 1.8MB'tır. Uygulamaiçerisinde: YDSİngilizce İlkbahar 2013 YDS İngilizce Sonbahar 2013YDS İngilizceİlkbahar 2014 YDS İngilizce Sonbahar 2014 YDSİngilizce İlkbahar2015 YDS İngilizce Sonbahar 2015 YDS İngilizceİlkbahar 2016 YDSİngilizce Sonbahar 2016 YDS İngilizce İlkbahar2017 YDS İngilizceSonbahar 2017 YDS İngilizce İlkbahar 2018yıllarına ait çıkmışsoruların tamamı mevcuttur. Bu uygulama YDS'yehazırlanırken enbüyük yardımcınız olacak... İyi çalışmalardileriz... With thisapplication, you can solve the YDS Englishquestions between 2013and 2018 and test yourself. If you wish, youcan solve thequestions one by one or you can view their answers ormake an exam.After completing the exam, you can check back themistakes you madeand learn the correct answers to all questions.The application iscompletely non-internet and the size is only1.8MB. Application:YDS English Spring 2013 YDS English Fall 2013YDS English Spring2014 YDS English Fall 2014 YDS English Spring2015 YDS English Fall2015 YDS English Spring 2016 YDS English Fall2016 YDS EnglishSpring 2017 YDS English Fall 2017 YDS EnglishSpring 2018 questionsare all available. This application will beyour biggest help inpreparing for YDS ... We wish you good work...