UAB Edukacines sistemos Apps

Loading...
Skrydis per Šilalę 1.0.0
Interaktyvus edukacinis žaidimas “Skrydis perŠilalę” supažindins su 14 lankytinų vietų ir objektų Šilalėje.Skrisk lėktuvu ir keliauk po Šilalės kraštą!Kaip žaisti?Žaidimo žemėlapyje spustelėk vietą, kurią norėtum aplankyti.Pasirodžius lėktuvėliui, spustelėk ekraną ir laikyk, kad lėktuvaskiltų, arba pakelk pirštą, kad leistųsi. Stenkis surinkti kuodaugiau žvaigždučių ir išvengti medžių, paukščių ir kitų kliūčių.Kaskart kai sugausi medalį, pasirodys klausimas ir turėsipasirinkti atsakymą.Žaisdamas susipažinsi su šiomis lankytinomis vietomisŠilalėje:1. Medvėgalio piliakalnis2. Lakūno Stasio Girėno sodyba-muziejus3. Šilalės Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčia ir jos vitražai4. Sietuvos kūlgrinda5. Kaltinėnų kapinės6. Paminklas „Laisvės šauklys“ Šilalėje, skirtas 1990-ųjų Kovo11-ajai7. Didžioji Akmenos rėva8. Bilionių piliakalnis ir Aukštagirės apžvalgos bokštas9. Tenenių Šv. Barboros bažnyčia10. Partizanų žieminė Didkiemyje11. Dionizo Poškos Baublių muziejus12. 1863 m. sukilėlių kapai Kirnių kaime13. Padievaičio akmuo-sostas14. Kalbininko Kazimiero Jauniaus klėtelė-muziejusŽAIDIMO INICIATORIUSŠilalės rajono savivaldybės viešoji bibliotekaKONSULTANTAIIstorikas Vytenis AlmonaitisKalbininkė Aldona ŠpečkauskienėRĖMĖJAILietuvos Respublikos kultūros ministerijaLietuvos kultūros tarybaŠilalės rajono savivaldybėInteractive educationalgame "Flight over Šilalė will present 14 tourist attractions andfacilities Šilalėje. Fly the plane and go after Šilalės edge!How to play?The game map, click the location that you want to visit. Whenthe airplane, tap the screen, and hold that the plane would be, orraise your finger to allow themselves. Try to collect as many starsand avoid the trees, birds and other obstacles. Each time you catcha medal, and will be prompted to choose an answer.By playing with these familiar sights Šilalėje:1. Medvėgalio mound2. fliers S.Girėnas Homestead Museum3. Šilalės St. St. Francis of Assisi church and its stained-glasswindows4. Sietuvos kūlgrinda5. Kaltinėnai Cemetery6. Monument to Freedom herald "Šilalėje for 1990, March 11 th7. the great stone shoal8. Bilioniai mound and Aukštagirė tower9. Tenenių St. Barbara's Church10. Partisan winter Didkiemio11. Dionysian Poškos Baubliai Museum12. 1863. rebel village cemetery Kirn13. Padievaičio stone-throne14. linguist Casimir Jauniaus Granary MuseumGAME initiatorŠilalė District Municipality Public LibraryCONSULTANTSHistorian Vytenis AlmonaitisLinguist Aldona ŠpečkauskienėSUPPORTERSLithuanian Ministry of CultureLithuanian Cultural CouncilŠilalė district municipality
Sweet Baby Girl - Birthday 1.0.1
Sweet Baby Girl turns 3! Help her get readyfor a pink baby princess birthday party: create sparkly roomdecorations, make a yummy chocolate cherry cake, dress up in a pinkbirthday princess dress, celebrate with Baby Girl‘s friends andfind out what presents did she get. Have fun!WHAT’S INSIDE• Play 35 birthday party mini games!• Learn how to prepare for a birthday party: decorate the room,bake a cake, get dressed and celebrate!• Use sweet Baby Girl‘s birthday ideas for your owncelebrations!• Learn how to create charming room decorations and make the samefor your own birthday!• Play the game on your birthday and celebrate together with thesweet Baby Girl and friends!FEATURES• Sweet Baby Girl drew a picture of her dream birthday decorations– help her make them!• Grab a paint brush to color letters for a birthday sign and coverthem with glitter!• Stick letters on the wall and make a Happy Birthday sign!• Color paper people, hearts and flowers to make a paper chain andhang it over the door!• Take some paper and paint and make the same wall and doordecorations for your own birthday!• Mix eggs, sugar, flour and chocolate sauce to bake a birthdaycake!• Add whipped cream and cherries to make the birthday cake superyummy!• Change clothes and dress up sweet Baby Girl in a pink fairyprincess birthday dress!• Open the door and meet birthday guests – friends of the sweetestin the world Baby Girl!• Celebrate together and find out what Baby Girl got for herbirthday!
Suicide Sheep HD 1.0
Angry pirate is trying to destroy the world bymounting a huge dynamite on the sweet, little sheep andtransforming it into a SUICIDE SHEEP :)The survival of the sheep is in your hands! Try to rotate themaze clockwise or counterclockwise and get the suicide sheep intothe hands of bomb defuser. This is the only way to save the WORLDand a sheep.Game Play Video: www.suicideSHEEP.comOnly the chosen ONE (with highest IQ) can complete all the 25levels :)Completely new GAME PLAY !Interesting and challengingNeed of thinking and reacting FASTFeatures:-25 challenging levels (Only the smartest ones can complete themall)-Bombs, and gravitation inverters.-No AdsFolow us on:-Twitter: http://www.twitter.com/suicide_sheep-Facebook: http://www.facebook.com/SuicideSheepGame-YouTube: http://www.youtube.com/user/SuicideSheepGameThank you for helping us to get into the #1 Free APP :)
Plant a Zombie 1.0.1
The undead creatures are rising, get ready todefend yourself and your home. Survive zombie apocalypse...Choose a weapons to kill zombiesCollect zombie brainReveal zombies from the crowd
Funny Circus - Educational App 1.0.0
Learning can be fun especially when you are ina circus. Meet Pipo, Eli, Leo, Titi, Bunny, Pimpim, Gigi and Fufy –the fun group of FUNNY CIRCUS, play and learn about shapes andcolors while playing fun games. You will match shapes, do puzzles ,Pop Bubble and balloons, dress up and color drawings. The Circuswill reward you with 10 star each time you do well. Let’s play andlearn!“Funny Circus” features 12 mini games that repeat so that thechild could learn more and more.Coloring gameSelect the correct crayon and color the picture.Fruit Pictures GameFine the correct fruit and match with the shape.Pop Bubble and balloons GameYou can Pop bubble with Eli the elephant and pop balloons too.Mach shape GameMach shapes with Pipo, Fufy ,Leo, Gigi and the little train.Pyzzle GameMake a puzzle with Titi the monkey.Mach Object GameMach shapes with Object and learn where the penguin come from.WHAT’S INSIDELearn shapes and colors with the Funny Circus´s friends.12 mini games and fun inside!Learn to make a puzzle!Learn about the fruits!Will receive a lot of coins if you win!
Where Is My Shoe 1.0.0
Little sock is in trouble: he is lost andcan´t find his shoe. Join the little sock in this great adventureacross the bedroom and help him remember which shoe is is thecorrect one.In “Where is my shoe?” you will find 18 funny mini games that willmake your kid have fun while learning and improving memory skills.WHAT’S INSIDE• Take care of the little sock!• Check your memory!• Play 18 funny mini games!• Learn while playing!TAKE CARE mini gamesHelp and wash the little sock.PAINT/CLEAN mini gamesColour, paint or clean different items.MEMORY mini gamesAnswer the questions about the shoes you meet.PLACE ITEMS mini gamesPut the items to the correct places by dragging them.
Car Builder 2 Mad Race - Free 1.0.0
New super fun car building challenge is ON!Crash cars with monster truck, build a tank and fight on thebattlefield, jump in the mad city chase with a police car or builda hippy van and travel to the desert.Four different cars in four different cities are waiting foryou. Build your awesome ride and get wild on streets!This is second version of popular kids game "Car Builder" -build your dream car! In this fun car construction game you can addheadlights, doors, wheels, bumpers and other important parts tobuild your ride.Pick your favourite: taxi, police car, jeep, van, convertible oreven a tank! Eight different cars are waiting for you – startbuilding now!
Robert, Rabbit and a Rainbow 1.0.0
There once lived a little man named Robert. Hewas very sad because he didn‘t have a friend in the world and livedalone in his little house. One day a misterious magician gave him ahat, inside which was a little white bunny. Since that day Robertand Rabbit became best buddies and did everything together. But afurry white friend wasn‘t the only thing to come out of themagicians hat, a lot of strange and wonderous things startedhappening...Help Robert and Rabbit get ready for their journey to the park,dress them warmly, make sure they eat a healthy breakfast, putwheels on the hat so Rabbit can ride in it, then guide the twofriends as they play in the park and make a rainbow with theirmagical umbrella...
Kaip tapti vairuotoju? Regitra 1.1
Šis mokomasis žaidimas greitai ir nuotaikingaisupažindins, kaip įgyti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.Kiekvienas žaidimo lygis padės įsiminti pagrindinius žingsnius,sudarančius B kategorijos vairuotojo pažymėjimo įgijimokelią:-kelių eismo taisyklių mokymąsi,-sveikatos pasitikrinimą ir medicininės pažymos įgijimą,-mokymąsi suteikti pirmąją pagalbą ir sveikatos žinių atestavimopažymėjimo įgijimą,-VĮ „Regitra“ teorijos egzamino išlaikymą,-mokymąsi vairuoti vairavimo mokymo įstaigoje ir su šeimosnariu,-VĮ „Regitra“ praktikos egzamino išlaikymą.Stenkis išvengti kliūčių ir pagauk užduotį.Žaisk ekrane spausdamas rodyklių formos mygtukus.Pirmyn!This educational gamequickly and amusingly introduce how to acquire a category B drivinglicense.Each level of the game will help you learn the basics steps offorming a category B driving license acquisition office:Traffic-learningHealth-check and medical certificate acquisition,-Learning to provide first aid and medical certificate attestingthe knowledge acquisition-Of Regitra theory test maintenanceLearning to drive, driving training institute with a familymember,-Of Regitra practice examination.Try to avoid obstacles and catch the task.Play on the screen by pressing the arrow-shaped buttons.Go!
Toy School - Numbers 1.0.0
Learn numbers with your favourite TOY SCHOOLteachers – Teddy, Doll and Horse!“Toy School – Numbers” has 8 mini games that repeat andgradually get more challenging so that the child could learnnumbers step by step.Meet the Numbers GameTap pictures of numbers to see and hear how many and what objectsare behind them.Number Tracing GameTrace the numbers and learn how to write them.Number Train GamePut the numbers on the correct train wagons and learn the sequenceof numbers.Pencil Counting GameCount pencils in the cups and put a sticker with correct number oneach cup.Object Counting GameCatch flying objects and count them.Building Blocks GameMove the numbers on the building blocks with the matching number ofdots.Bubbles GameCatch and tap the flying bubbles with correct number of stars.Flower Petals GameCount the flower petals and match flowers with numbers.WHAT’S INSIDE•Learn numbers with three cool TOY SCHOOL teachers!•More than 20 tasks inside!•Get your rewards – complete fun tasks and collect all 4stars!•Learn numbers and count from 1 to 10 as you play!
Toy School - Letters 1.0.0
Learn to write letters, match words withmissing first letters, find animals and food that start withdifferent letters and do much more creative tasks with TOY SCHOOLteachers. Time to play and learn the first letters!WHAT’S INSIDE• More than 20 mini games and fun tasks!• Learn 9 letters as you play!• Learn with 3 cool TOY SCHOOL teachers!• Get your rewards – complete fun tasks and collect 4 differentstickers!“Toy School – Letters” has 5 different activities that repeat andgradually get more challenging so that the child could learnletters step by step.Letter Tracing GameTrace the upper and lower case letters and learn how to writethem.First Letter Word GameMatch written names of different objects with missing first lettersand learn names of letters.Sailing Boat GameMove different objects to the correct sailing boat that has amatching first letter and hear the name of each object.Bubble Popping GameTap and pop bubbles with objects that start with a given letter andhear the name of each object.Toy Shelf GamePut the toys to the shelves with the matching first letters andlearn the sequence of letters.
Sant Jordi - Joc per a nens 1.0.0
Escolta! Toca! Juga! Aprèn! ... amb SantJordi!El joc és la millor forma d’aprenentatge que tenim, ja des depetits. Descarrega’t SANT JORDI i anima els més petits a gaudirmentre aprenen.Cruïlla presenta un conte interactiu per escoltar la llegenda deSant Jordi mentre el nen o la nena participa en la construcció dela història, fins al final.El rei, la reina i els habitants d’un poble estan molt tristosperquè el drac es menjarà la princesa. Per sort, el cavaller santJordi està disposat a evitar-ho. Vols animar el teu fill/a adescobrir aquesta llegenda tot jugant?Aquesta aplicació ajuda a treballar la comprensió oral, a aprendrea escoltar i comprendre, a ampliar vocabulari, a escoltarestructures de frases pròpies de la narrativa de la nostra tradicióoral... Tot basat en una de les nostres llegendes més populars: lallegenda de Sant Jordi.Sant Jordi, de Cruïlla i TutoTOONS és:1. Un llibre interactiu, que anima l’infant a escoltar la llegendade sant Jordi, a mirar unes il·lustracions molt cuidades pensadesespecialment per a aquestes edats, i a participar mentre vaavançant.2. Una narració oral, perquè incorpora l’àudio amb la narració dela llegenda, amb l’objectiu que els infants aprenguin referènciesde l'imaginari clàssic i tradicional dels contes de sempre ireforcin l’hàbit de l’escolta activa.3. Un joc interactiu, que inclou activitats diverses, com puzles,jocs per classificar, per comptar, per pintar, jocs d’atencióvisual, memòria visual i comprensió lectora...4. Una eina d’aprenentatge, que ajuda els infants a concentrar-se,a comprendre i a escoltar, que són habilitats bàsiques per a nousaprenentatges.5. Una manera de despertar l’interès de l’infant, perquè lainteracció fa més senzill i motivador l’aprenentatge i li permetavançar al seu ritme.
Elephant Care And Dress Up 1.0.0
Meet the prettiest elephants in the whole wideworld! Elephant queen and her little elephant princess were playingwith jungle animals and got all smudgy. Take care, shower and dressup these cuties. Awesome fun guaranteed!FEATURES:-More than 10 different elephant spa, care and dress-upmini-games!-Tap birds and flies to get some space for the royalmakeover!-Bath time goes first: grab a sponge and cover the elephantqueen in sweet-scented bubbles!-Spray some water and complete the shower fun!-Paint the elephant queen blue!-Create eye-catching makeup with glamorous eyelashes. Purplecolor rocks!-Don’t forget to use pink nail polish for the classy look!-Add more colours to make lady elephant look stunning!-Decorate the charming elephant queen with flowers and dress upin lovely clothes!-Time to shower and bath the sweet elephant princess!-Bubble bath the baby princess, paint her pink and decorate withflowers!-Restart and make the cute elephants look like queen andprincess again!
Day At The Zoo - Fun Kids Game 1.0.0
Through a visit to the Zoo, children willlearn about animals, will be able to cut the hair to the lion, feedthe elephant, the monkey, paint zebra stripes, playing with thelong neck of the giraffe ... Also they may make puzzles andunderstand the environment of each animal, all this throughdifferent and funny games.A day at the zoo are 23 different games that will teach you a lotof things about wild world.Choose the right Option GameFeed the animals with food rightfulPuzzles GamesPut yourself the zebra stripes, set the long neck of the giraffeand do puzzles with different wild scenesChoose GamesChoose the items that correspond to each animalGames associationsWhat color is the monkey? And the elephant? How are zebra stripes?And the giraffe spots?WHAT'S INSIDELearn how animals live in the zoo and out of themA Great day at the zoo with 23 colorful gamesComplete the game to win as many stars as possibleLearn colors, shapes and different animal information
Guess The Car - Supercars 1.0.0
Check how good you know cars. Here are30amazing supercars, can you name them by only looking at photos?Doyour best and top the leaderboard. Every car has 4 images,onlyfirst one is opened at the start. The less images you uncover,thebigger your score will be. It doesn't matter if you arehardcorecar expert or not, this game will give you the rightchallenge andentertainment thanks to it's unique gameplaymechanic.
Dangers in the Home 1.0.0
Walter is here to teach you about thedangersin your home!Help Walter the Wizard spot different dangerous things thatcouldharm you or his friends and put out fires with Fire FightingFly.See items in the house that you should watch out for inyoureveryday life.A fun, educational game for young children.Features:- Learn about the dangers in your home while having fun!- Listen to the story of Walter the Wizard- Seven whiteboard levels with voiceover to guide you- An exciting flying level- Put out the dangerous house fire with your fireextinguisher- Spot the dangerous items in three house roomsA Wiz Media ProductionGame by Loukia Kyriakidou, Created with TutoTOONS
Yokai World 1.0.0
Play with the Yokai, typicalJapanesesupernatural beings. Oni, Kappa, Kitsune, Tanuki, Yuki OnnaandTengu invites you into their world to meet them and have fun.FEATURES- 8 different stages with fun mini games.- Locate the Tengu in the right place of the temple.- Find who is behind the masks of kitsune.- Feed the Oni.- Melt the Yuki Onna’s snow.- Learn the transformations of a Tanuki.- Give water to kappa and find how happy she gets!This way everyone can celebrate the festival in the Yokaiworldtemple.
Kids Logo Quiz 1.0.1
Have fun with your favorite kids brands!“KidsLogo Quiz” is a perfect game for everyone who likes riddlesandpuzzles.Guess the hidden kids logo, then drag and drop letters tocomposethe name of the brand. Good luck!Logos in the game:LEGOKitKatFantaSimpsonsxBoxHello KittyPampersCarsShrekBatmanSupermanand much more...
Super Fruits Dojo 1.0.0
An Apple, an orange, a pear and a grapehavereached the legendary dojo to become legendary heroes. Followtheinstructions of the great banana sensei: Break wooden trunks,throwshuriken and strengthens the body and mind, that way you willlearnthe ancient techniques that will give you the power to becomeasuper fruit.FEATURES- More than 10 different stages with fun mini games.- Discover the ancestral key of the master roll.- Learn the secret of absolute meditation.- Break wooden trunks with mortal blows.- Improve your aim by throwing amazing shurikens.- Try the superstrength jutsu for heavyweights.Practice as many times as necessary to deserve thelegendaryuniforms of the superfruits dojo and when you're readywill comenew adventures.About sempaiCarlos Higuera is a Colombian graphic designer andillustratorcurrently residing in Argentina focused on creatingpicture booksand mobile applications for children.Do not forget to visit his dojo in www.carloshiguera.net
Monster Friends - Kids Game 1.0.0
Create, paint and take care of themostfriendly monsters you have ever met! Four little monsters arelostand lonely – they need your love. Build them a house and feedthemonsters, and they will always be your friends.WHAT’S INSIDEPlay 16 different mini games!Make 4 new monster friends: Bob, Mod, Rod and Tod!Match monsters with 4 vehicles: skateboard, bicycle, boat andhotair balloon!Build a monster house and have lots of fun with yourmonsterfriends!FEATURES• Find the correct monster parts and put the monstersbacktogether!• Paint every monster in a different color and make them fulloflife again!• Find and match vehicles with monsters so that your new friendscanmove!• Build a monster house where they can live!• Don´t forget to color the house and spread the happinessallaround!• Find food so that friendly monsters can eat!• Feed your new friends with healthy food so they getmonstervitamins!• And never forget – happy monsters make happy friends!
Jet Life - Free Kids Game 1.0.0
Hop on board for the awesome adventurejourneyacross the sky with your own jet!Learn what’s the life of a jet is like and become themasterpilot: get ready for the flight, avoid the enemies in the skyandsafely land on the beautiful ocean to fix and paint yourfellowairplane.Key Features:-Prepare for the fligh: tap the cover, wake the jet and makehimlook cool again by adding sunglasses and turbo power!-Watch out in the sky: tap the enemies like furious birdsorflying missiles and make way for the jet!-Act fast and save the jet from crashing: hurry to tap andputout the accidental fire!-Drag and drop missing parts of the jet to safely land ontheocean.-Wash and paint your jet to look smooth and shiny after suchalong trip.-Don’t delay the next fun high speed flight across thesky:restart the game and play again!
Dog Doctor - Free Kids Game 1.0.2
One day poor little dog was chased by akittenand fell out of the window.Hurry, this cute fellow needs your help!First dress up the Pet Doctor and prepare him for the work.Then treat injuries of your little patient.You will have to clean the bacteria, take X-ray pictures,putsome band-aids and much more.Start now – there’s a lot of work to do.Make this sweet puppy happy and healthy again!
Movie Llama - Cinema Quiz 1.0.1
Travel in time throughout the history ofcinemawith Llama – the true movie expert! Answer the questions andlearninteresting facts from film history – from the very beginningtillmodern times.This app is an educational quiz type of game, consistingofdifferent types of questions and short facts from the filmhistory.The questions include such topics as directors, filmplots,soundtracks, characters, props, etc.We certainly hope that the Llama inspires you to learn moreaboutmovies!
Easter Egg Race - Kids Game 1.0.0
Get ready for some wild Easter action and helpEaster chickens defeat Easter bunnies and hedgehogs!Turn your Easter eggs into crazy machines and get the ultimateracing fun in the Easter Egg Race!Features• Collect eggs from different hens!• Crack the egg to hatch a racer baby chicken !• Paint the egg and build a racing car!• Dress up racer chicken to race in style!• Buckle up and compete in Easter Egg Race!• Avoid Easter bunnies and hedgehogs!• Collect Easter eggs in the race and get more lives!• Collect more eggs ant hatch more racer chickens to build evencooler racing vehicles: egg-tank, egg-plane or egg-motorbike!• Show your racing skills in 4 different Easter Egg Racechallenges!
Išmanieji robotai (1-4 klasei) 1.0.4
IšmaniejiRobotai.lt mobili versija.Mokomiejižaidimai vaikams.*Šiai programėlei reikalingas interneto ryšys(ismanieji robotai, zaidimai, ismaniejirobotai)IšmaniejiRobotai.ltmobileversion. Educational games for children.* This applet requires an Internet connection(Smart robots, games, ismaniejirobotai)
Steampunk Planes 1.0.0
Re-discover the power of steammachinery!Choose your favorite steampunk plane – Windjet,Skydocker, Nautilusor Speedster, boost it with weapons and flythrough sci-fi worldfighting enemies. Perfect game for fans ofscience fiction!WHAT’S INSIDE4 planes1 sci-fi world map4 sci-fi locations4 enemies16 weapons16 levelsPick a planeStart the game by selecting your favorite steampunk plane. Youhave4 planes to choose from!Add weaponsRemember that your goal is to fight enemies so getyourselfprepared. Add a weapon to your plane before every new leveltocomplete it. You will get a different weapon in every level.Protect the sci-fi world from enemiesWhen you finally meet your enemies, tap to fire and swipe up ordownto move your plane. Colect stars and avoid enemies!Play in different sci-fi locationsIn this sci-fi world there are 4 main hot spots. With everylevelyou will fight in a different location: the mountains, thedesert,the ruins and the village. Fight in 4 different locationswith 4different steampunk planes to complete all 16 levels!
First Day at Preschool 1.0.0
Inside you will find 8 mini games thatwillallow the child to experience first day at preschool. Childwilllearn how to meet new friends, play outside andsolveproblems.
Trippin Hard 0.0.2
“Trippin’ Hard” is a fun game that takes youona memorable journey across the enchanted forest. Thick mossandevergreen trees hide many magical creatures and surprises.Youwon’t be tripping alone – team up with Joe and have fungies!Imean, funzies.
Butterfly Tale - Kids Game 1.0.1
“Butterfly Tale” is an educational gamethattells a story about the life cycle of a butterfly.The app starts with the earliest stage – the egg – and goes alltheway to an adult butterfly.Funny games will teach preschoolers what happens duringthisprocess.Kids will be involved in various activities:help baby butterfly survive the attack of evil birds,build its cocoon,make sure it survives a cold winter,dress up and decorate fabulous wings of a grown up butterfly.
BRAZIL 2014 - FIFA WORLD CUP 1.0.0
In this game you can see how much youknowabout your team and opposing teams, we challenge you to knowtheOfficial T-Shirts of the Teams that participate in theFootballWorld Cup. You will have to hit the correct Country foreachT-Shirt. These are the Official T-Shirt that Players will wearinthe Football World Cup in Brazil.Choose the right Option GameWe offer you three options and one T-shirt. Choose thecorrectoption.What's InsideShow how much you know about the Football World Cup.Learn the Official T-Shirts which wear the participating Teamsinthe Football World Cup in Brazil 2014
Car Builder - free kids game 1.0.1
Build your dream car! In this funcarconstruction game you can add headlights, doors, wheels,bumpersand other important parts to build your ride.Pick your favorite: taxi, police car, jeep, van, convertibleoreven a tank! Eight different cars are waiting for you –startbuilding now!
Pet Doctor - Free Kids Game 1.0.1
One day poor little kitten was chased by adogand fell out of the window. Hurry, this cute fellow needsyourhelp!First dress up the Pet Doctor and prepare him for the work.Then treat injuries of your little patient. You will havetoclean the bacteria, take X-ray pictures, put some band-aidsandmuch more. Start now – there’s a lot of work to do.Make this sweet kitten happy and healthy again!
Two Piglets 0.0.12
Free your imagination with two little butverysmart piglets. Swim over the ocean on a giant fish, travel totheplanet of cakes or make friends with a dragon. Let thenever–endingadventures begin!This app is based on a popular book for kids by aLithuanianauthor Lina Žutautė. It’s half audio book, halfeducational gamefor kids. In this app you’ll find not only theextracts from theoriginal audio book but also a set of fun andentertaininggames.The original book “Two Piglets” was published by ALMALITTERA,the leading book publishing company in Lithuania.Created with TutoTOONS
Mad Lab 1.0.1
Enter the Mad Lab and build thewackiestcreatures!Help Dr Franco create kids’ new best friends withcolourfulfeathers, glowing patterns, astronaut suits and muchmore!Use the parts in your lab to put together the creaturesandcustomise them with your trusty tools!Features:- Build ten different imaginary animals, with over 80 parts- Paint patterns on the creatures, according to the drawings- See the children’s reactions to your creations!A game by Loukia Kyriakidou, Created with TutoTOONS
Kolaston and Diamosil 1.0.0
Meet two new superheroes who keep ourcitysafe.Help Kolostan and Diamosil in their fight against BacteriusA story of two unique superheroes and a villain who won’tstopcausing trouble in the city.Its engaging graphics convert the experience into aninteractiveadventure.All the fantasy of science fiction with an educationalbackgroundand a great atmosphere.In this first chapter the superheroes have to achieve nosmallfeat: getting children to love spinach! Do you want to findouthow?
Anagramio 1.0.1
Test your skills to solve word puzzleswithAnagramio! Anagrams is a game in which you have torearrangeletters of the word or phrase to build a new word orphrase. Thisapp includes 10 anagram riddles related to mass mediaand itseffects. Drag and drop letters in a different order tosolveanagrams.As you play, think of mass communication and try to relateeachgiven word with its anagram on your mind. Contemplatemasscommunication and notice its effects on postmodernsociety.
City Cleanup 1.1.0
It is possible to find a lot of neglectedandderelict monstrous buildings in every city. For example, thehotel"Respublika" or "Britanika" in Kaunas. Their constructionstartedin the Soviet Union, but after the end of the Soviet Era itwashalted. Today these ghosts are located in city centers as wellasthey occupy precious space and disrupt the city landscape.Destroythese buildings and clean up the city!Game has 3 levels: hotel Respublika in Kaunas, hotel BritanikainKaunas and Lithuanian national stadium in Vilnius.
Rain Master - Free Rhythm Game 1.0.1
Our main game character is a shaman,whoperforms a rain dance to make it rain in the desert. It's arhythmgame where you need to tap quickly, if you make a mistaketheclouds will just laugh at you and spread away. The quicker youtap,the more clouds will gather.- No Ads.- No In-App Purchases.
Who Stole The Carrot 1.0.1
“Who Stole the Carrots” is a colourfulgamewith a twist, created only in 48 hours, during “Global GameJam2014” in Lithuania, Kaunas.Game Jam theme:“We don’t see things as they are, we see them as we are”.Creators & Team Members:Mantas Kavaliauskas, Modestas Povilaitis, LinaVyšniauskaitė,Deividas Baumilas, Arvydas Burdulis, Mantas Radvilaand VytautasTautkevičius.
Potion Party - free game 1.0.1
Catch flying ingredients and have funmixingmagical potions in the Potion Party! If you love magic,thisexciting game is just right for you. Help the little evil witchtomake the desirable Love potion – add and combinevariousingredients from lemons and carrots to oysters with pearlsandeyeballs!Potion Party was created during Startup Weekend LithuaniabySneakyBox www.sneakybox-studios.com
Secret Robot Lab - Kids Game 1.0.0
Robots need your help!Unlock the Secret Robot Lab and you will find a huge pileofcolourful robot parts.Build and boost your robots: add not only head, arms, legsorwheels but also eyes, batteries, speakers, antennas, wires,gearsand other important robot parts.If you like to construct, create or build things, youwilldefinitely enjoy this thrilling game!
Why Does Earth Smell So Bad? 1.0.1
Once upon a time, far far away in thegalaxylived happy little monsters.They were always wondering: "Why does the Earth smell so bad?"One day they decided to find out! One little monster was sent onaquest to find the source of the smell.Help little monster to travel around the Earth and:- clean polluted forests- plant new trees- take care of the plants- watch out for the bees- find the source of the smellLearn ecology and recycling in a very funny andinteractiveway.Best for kids, but really funny to parents too.Created with TutoTOONS.