United Software Factory Iberia SL Apps

Loading...
FesCAT Catalan Culture APP 4.14
Aplicació mòbil de les festes populars de Catalunya, amb lacol·laboració del Departament de Cultura de la Generalitat deCatalunya. Ofereix guia per GPS fins als esdeveniments, subscripcióals ajuntaments per a rebre'n notificacions i notícies d'interès,pujada de fotos i molt més! Xarxa Social FesCAT inclou una xarxasocial per a aquelles persones que desitgen estar informades sobreels programes d'esdeveniments de les festes populars de Catalunya.Podreu pujar fotos, xatejar, conèixer gent i molt més! Àlbum defotos Podreu pujar fotografies a l'Aplicació, les quals sortiran al"mur" i seran visibles per tothom que sigui part d'aquesta novaxarxa social. Podreu veure i comentar les fotos que altres personesfan a les festes populars i animar-vos a assistir-hi. Xat internConeixereu gent nova, fer amics... i, també, estareu en contacteamb la vostra gent a través de FesCAT. Disposeu d'un xat intern(privat) a través del qual podeu parlar amb aquelles persones queestimeu i, també, relacionar-vos amb gent nova. Programes Podreuveure el programa de totes les festes populars a l'APP amb ubicacióa un mapa incloent guia GPS. Podreu filtrar-los per província ipoblació. També podreu confirmar la vostra assistència alsesdeveniments i realitzar el pagament d'aquells que no siguingratuïts si els Ajuntaments o organismes responsables ho permeten.Geo Localització Gràcies a la guia assistida per GPS, podreuarribar als esdeveniments que us interessin sense perdre-us pelcamí. Arribareu, fins i tot, als petits poblets de costa o muntanyasense pèrdua. Ara serà molt més fàcil! Informació immediata Podreusubscriure-us als ajuntaments de qualsevol municipi, i rebre’nalertes, notificacions i notícies com ara talls de llum, informacióimportant, etc. de forma completament gratuïta. Això suposa un granestalvi econòmic de cara als ajuntaments, ja que s’elimina ladependència de l’enviament de SMS i els seus alts costos associats.
Bodify App. Bodas: Tu Boda 2.0 2.0.7
Bodify es una aplicación para bodas. La App tendrá un accesoexclusivo para vuestra boda, llevando vuestros nombres, lo cual lahará mucho más personal y próxima. 250 invitados = 250 fotógrafos.En Bodify, tendréis tantos fotógrafos como invitados, y …¡osentregaremos el álbum digital de vuestra boda completamente gratis!Esta aplicación permite, de forma rápida y sencilla, comunicaroscon vuestros invitados y darles toda la información necesaria paraeste día tan especial. Además, permite que aquellos que no puedanasistir o vivan en el extranjero tengan la posibilidad de asistirvirtualmente a vuestra celebración. El tiempo de puesta en marchaes inmediato, ya que disponemos del software completamentedesarrollado.
Dog Lovers 1.29
Adoption: With this app you will see a dog list available foradoption. You can also filter the searching to find the dog whosteals your heart or see the adoption dog list from eachassociation. We encourage the responsible adoption opposite thepurchase. Rescue: Thanks to the geo location you will see the lostdogs nearby you at this moment, if we work together, it will beeasier to recover a lost dog. Create your account and your dogsfile, if at any time you lost your dog, it will be faster uploadthe information. Avoid giving you telephone number to strangersusing our own message center of the app.