XGAME9X Apps

Loading...
Brain Exercise Games - IQ test 1.3.3
XGAME9X
Brain Exercise Games. Free Brain games for Kids, IQ for kids is aapplication game for kids, it's product games about brain practice.Brain champ game with daily exercise and single exercise. Dailytrain your brain. Get ready for a happy young age through dailymeasurements. Use for kids and aged. The slightest delay the agingof the brain. 1.Math calculation 2. On The Farm 3. Constellation 4.Still Awake 5. Alien Invasion 6. Make a pair 7. Puzzle 8. Sudoku 9.Color Top 10. Shape jump 11. Word memory 12. Mind games More gamesare coming soon. free brain games and brain games for adults, braingames for kids, brain games for older. This game support for allaverybody. We are train yyour brain, games for brain with manymemory exercises. Daily practice with alert on notification
Học Tiếng Anh B1 IELTS B2 C1 2.0.8
XGAME9X
Học Tiếng Anh B1 IELTSlà ứng dụng trợ giúp cho các sinh viên họcsinh và mọi người có thể ôn thi tiếng anh b1 - chuẩn châu âu, Thitiếng anh b1 châu âu với các bài nghe và nói thú vị, sau đây là cácchức năng cơ bản:+ Từ Điển Anh Việt offline : khoảng 100k từoffline giúp bạn tra và không cần kết nối internet+ Dịch văn BảnTiếng Anh: là tính năng cho phép bạn dịch một đoạn văn bản dài,nhưng tính năng này cần sử dụng mạng internet khi dùng+ Ôn ThiTiếng Anh B1: Chức năng ôn thi tiếng anh b1, đề tiếng anh b1 đượccập nhật hồi tháng 6 vừa qua. Cung cấp đề thi tiếng anh b1 sát vớicác dạng nhất và có gợi ý làm bài+ Thi Test Tiếng Anh B1: Bạn cóthể thi với 3 tính năng Nghe Nói và Viết, các tính năng đọc sẽ đượchoàn thiện dần+ Game học tiếng anh: với các trò chơi học tiếng anhbảo đảm bạn sẽ thích chúng- Ứng dụng học tiếng anh B1 được pháttriển bởi WapMeLinh Team - Nguyễn Duy- Cùng là sinh viên năm cuối,mình cũng thấu hiểu những khó khăn mà các bạn sinh viên gặp phảikhi học hành xa nhà. Hiện nay hầu hết các trường đại học trên cảnước đều bắt thi chuẩn đầu ra là tiếng anh B1 - chứng chỉ B1 chuẩnchâu âu. Chính vì vậy mình cũng cố gắng xây dựng ứng dụng này nhằmtrợ giúp các bạn học tiếng anh tốt hơn. Luyện thi tiếng anh sẽ trởlên thú vị hơn với ứng dụng này.+ Luyện thi ielts: là chức năng chophép bạn luyện thi ielts với các tính năng nghe, nói đọc viết.+Luyện thi tiếng anh: Không chỉ có tính năng học và tra từ điển, ứngdụng còn có các tính năng cho phép bạn thi, nhưng chấm điểm thichưa được vì tính năng này chưa được hoàn thiện.+ Tiếng anh b2: Ứngdụng cung cấp cấp các bài thi tiếng anh với độ khó cao dần, trongđó có tiếng anh b2+ Tiếng anh c1: Ứng dụng cung cấp cấp các bài thitiếng anh với độ khó cao dần, trong đó có tiếng anh c1. Tiếng anhc1 là một trong những mục tiêu của rất nhiều người, nếu bạn làgiảng viên thì nên đạt mức độ này.+ Thi thử tiếng anh: với ứng dụngnày bạn có thể dễ dàng thi thử với 3 Kỹ năng: Nghe nói và viết+Tiếng anh giao tiếp: là một người học tiếng anh bạn phải thườngxuyên luyện giao diếp bằng tiếng anh để nhớ các giao tiếp đã học vànâng cao trình độ, nói sẽ tự tin hơn+ Trò chơi tiếng anh: Ứng dụngkhông chỉ cung cấp các bài học, thậm chí chúng tôi còn cung cấpgame học tiếng anh giúp bạn nhớ các tự vựng rất tốt- Mọi thứ đềukhông có gì là hoàn hảo 100% vì vậy khi dùng ứng dụng có gì chưahài lòng các bạn hãy liên hệ với mình để mình hoàn thiện và pháttriển thêm nhé. Thân ÁiIELTS Academic English B1is a helperapplication for students and people can prep English b1 - Europeanstandards, European b1 English Test with listening and speakinglessons interesting, the following is the basic function:VietnameseDictionary of English + offline: approximately 100k from offline tohelp you investigate and do not need an internet connection+Translate text English: is a feature that allows you to translate along text, but this feature need to use the internet when used+ WenThi English B1: Functional English exam review b1, b1 recommendedupdated english 6 last month. Offers english exam b1 and close tomost forms suggest homework+ Test Test English B1: You can competewith 3 Listening Speaking and Writing features, these features willbe gradually improved reading+ Game learn English: to learn Englishgame guarantee you will like them- Application B1 learning English,developed by WapMeLinh Team - Nguyen Duy- With the students lastyear, I also understand the difficulties that students encounterwhen studying away from home. Currently most universities acrossthe country are catching performance, outcomes are English B1 - B1certificate European standards. Therefore I also try to build thisapp to help you learn English better. Prep English will become morefun with this app.+ IELTS: is the function that allows you tocalculate the IELTS listening, speaking reading and writing.+ ExamEnglish: Not only to learn the dictionary, the application also hasfeatures that allow you to competition, but competition has notbeen marked for this feature has not been finalized.+ English b2:The application provides English level tests with high difficultylevel gradually, including English b2+ English c1: Applicationprovides English level tests with high difficulty level gradually,including English c1. English c1 is one of the goals of manypeople, if you are a teacher, you should reach this level.+ Testtry in English: with this application you can easily audition with3 Skill: Heard and write+ English communication: an English learneryou must regularly practice English communication lettuce toremember the learned communication and raise the level of, say willbe more confident+ English Games: Applications not only offerlessons, even we also provide English learning games help youremember the very good vocabulary- Everything is nothing is 100%perfect, so when using applications that do not satisfy you, pleasecontact your yourself to improve and develop offline. Dear
Tìm Bus Hà Nội Xe Buýt Map HN 2.0.5
XGAME9X
Ứng dụng xe bus Hà Nội là ứng dụng dành cho các thiết bị smartphoneandroid. Với các tính năng định vị, tìm và chỉ đường xe bus cho mọingười. Cung cấp các thông tin về xe bus và các tuyết đường có xebus đi qua trên địa bàn hà nội, Mong rằng ứng dụng này làm hài lòngcác bạn. Mình cũng là sinh viên học tập là chủ yếu, ứng dụng có gìchưa chuyên nghiệp mong các bạn thông cảm nhé.- Ở phiên bản nàymình đã cập nhật lại toàn bộ những xe bus có tuyến thay đổi, côngnhận là khá nhiều tuyến đã thay đổi Giờ đây mình đa tạo thêm 1 cáintus cập nhật ngay trong ứng dụng, cứ khi nào có thay đổi thì mìnhsẽ cập nhật số liệu, các bạn chỉ việc nhấn nút caaph nhật là sẽ cósố liệu mới để sử dụng.- Bus Map: Do trang chủ của transerco khôngcòn cập nhật thường xuyên những thay đổi của xe bus và cugnx khôngbáo cáo cho mình mỗi khi có thay đổi nên mình phải xây dựng app nàytheo cách thức mới, tuy nhiên trong khi sử dụng có thể có những chỗchưa hài lòng với các bạn. nhưng mình tra offline được và hiển thịkết quả nhanh lắm. Khi thấy có thiếu xót hay thay đổi gì trong lộtrình xe bus, mong các bạn báo cho mình để mình cập nhật phục vụtốt hơn qua địa chỉ: hotro.cafeit@gmail.com hoặc fb.com/xgame9x.prohoặc trang chủ http://wapmelinh.com . Cảm ơn các bạnHanoi busapplication is an application for android smartphones. Withnavigation features, search and bus directions for everyone.Providing information about the bus and the bus snowy road crossingin the province Hanoi, I hope that this app please you. I also wasstudent learning is essential, what applications have yetprofessional desire for sympathy offline.- In this version you haveto update all of those buses have changed routes, recognizing thatmany routes have changed his Now add 1 the ntus multiple updatesfrom within the application, whenever there instead Change, I willupdate the data, you just press the button that will caaph updatenew data to use.- Bus Map: Due homepage Transerco no regularupdates of changes of buses and cugnx not report themselveswhenever there is a change, so I have to build this app in newways, but while history It can take the place are not satisfiedwith you. but his is investigating offline and displays resultsmuch faster. When seen with omissions or changes in the busroute, hope you tell her yourself to better service updates at:hotro.cafeit@gmail.com or fb.com/xgame9x.pro or pagehttp://wapmelinh.com owners. Thank you
Kids Math - Math games for kids 2.1.8
XGAME9X
ABC Kids is a application for kids. Support many funtion for kids,kids study support many language. Now, this application include:+Kids Learn math: Include all funtion about math, it's show We areupdating and build add funtion in next vesion. Its interface as agame so many funny. Kids will happy when using this app.+ Kidslearning numbers: is a funtion for kids, support lessons aboutnumber. Your kid will excite+ alphabet for kids age 4 5 and 6: wehave two funtion for alphabet. First, is a list alphabet attachSound. Second is a alphabet game for kids, help children learn andremember.+ Study English for kids (learning english): If yourcountry does not use english language you can using thisapplication for kids study english: alphabet and base words.Kidslearn furniture: if your country uses English you can using thisapp for kids study about any thing in house and in life grade 1st2nd.+ Counting game: Learn number and counting for kids, it 'scontent furniture animal and fruit.+ Compare numbers and comparingexpression for kids first year.+ Game for Kids: The Funtions inthis application are building as a game. Each time I answeredcorrectly will have smileys.+ Practice subtraction, addition,multiplication, division for kids 4th grade+ abc kids learning gamefor kids 1 2 3We always bring the good application and and continueto add functionality.
Vietnam News 2.1.8
XGAME9X
Vietnam News is android app support news in vietnam and usingVietnamse languge. App contain infomation about dantri, 24h,vietnamnet, tiin. thank you very much. Note: this app usingvietnamese languge
Download game Bird Shooting 1.4
XGAME9X
Game Shoot the Birds game for android isafavorite swimming extremely simple gameplay, gently butequallyhilarious. Today I want to share with everyone shooter FunnyBirdInvander this, the game is simple, students are learning to dothatgame, I do find it fun to share with your game play, game debutasexperience and entertainment for everyone.HOW TO PLAY: Very simple, you just need to click on the screenasbullets will be fired, then go watch the shoot really readythen,the screen will have 2 birds flying past. Each screen willhave anumber of points required for a sufficient number of pointsyouhave to shoot it through the screen is new. The symbols onthescreen includes, Sco scores, P is a requirement of the lever,thetimer, the screen will have the option of sounds and pauses inthegame.Looking forward to your support for true spirit of the game orforeveryone: D
Games for the Brain 1.2.2
XGAME9X
Game for brain are free games for your brain with exercisessuitable for all ages. In this game there are games about memorylogic observe reckoning reflexion and maths. There are levels fromeasy to difficult. If you win at an easy level, you will be able toplay at a more difficult level. In the game of math calculation youcan play everyday. I favor your mental math speed after 1 month.mental - arithmetic The game has an offline play mode and Suitablefor girls and boys. The game helps your brain faster if you areelderly. Children can also play this game to train their brains tohelp intelligence develop.
Your Locate Free 1.0
XGAME9X
This application display your locationusingconnection internet (not using GPS)
Tìm Xe Bus HCM android buýt 1.2
XGAME9X
Tìm xe buýt (bus) HCM là ứng dụng trợ giúp chongười đi xe bus khu vực Thành phố Hồ Chí Minh (sài gòn) tiện lợihơn. Sau bao ngày làm ứng dụng rất là mệt mỏi vì mong muốn làm được1 ứng dụng cung cấp cho các bạn được đầy đủ chi tiết, giờ đây ứngdụng đã hoàn thành. Do mình là sinh viên kinh nghiệm năng lực cònkém các bạn đừng chê mình nhé. Sau đây là phần giới thiệu các chứcnăng.+ Từ Điển Xe Bus+ Thống kê xe bus đi qua 1 con đường nào đó (nhập đường)+ Chỉ đường bằng xe bus+ Hệ Thống Bản đồ full+ Định Vị GPS và không cần Bật GPS (Có 2 loại: Định vị bằng văn bảnvà trên bản đồ)Mình ở Hà Nội nhưng cũng mún làm cho đầy đủ ứng dụng xe bus nên cóthể 1 số dữ liệu chưa hài lòng các bạn hay lỗi. Mình đã test vàchưa thấy lỗi gì. Quan trọng là dữ liệu đầy đủ, mình mong muốn cácbạn ai mà phát hiện ra có tuyến xe bus nào thay đổi lộ trình thìhãy báo cho mình (chỉ cần báo mã số xe) để mình cập nhật ngay chocác bạn. EMail mình là: hotro.cafeit@gmail.com , mongđược các bạn giúp đỡ để ứng dụng này luôn cập nhật đúng mọi thayđổi của Xe Bus Thành Phố Hồ Chí Minh. Thân Ái !Find bus (bus) HCMapplication support for regional bus Ho Chi Minh City (Saigon) moreconvenient. After all these days is applied very tired desire to beone application gives you full details, now the application hasbeen completed. Due to his experience as a student capacity of thepoor do not blame yourselves. Here is the introduction offunctions.+ Dictionaries BusStats + 1 passing bus route that (entry way)+ Directions by bus+ System full map+ GPS Locator and without GPS Enabled (There are 2 types: text andpositioning on the map)Body acne in Hanoi but also make full bus applications should beone of the data you are not satisfied or error. I've tested andfound not to blame. Important data is complete, I wish you whodiscovers there any bus route schedule changes, please informyourself (just press vehicle identification number) to your rightfor your update. His EMail: hotro.cafeit@gmail.com, lookingforward to your help for this application are correctly updatedevery change of Bus Ho Chi Minh City. Loving!
com.wapmelinh.mynameringtone 1.0.6
XGAME9X
At FDMR app, you can create custom ringtone from text your name.This app support name ringtone maker in hindi, punjab, tamil,telugu, english, Frence, Germany, Chine, ... all language becauseit's automatic get your language. + Cut music songs to makeringtones. + Record sound to make ringtone. + Convert audio to MP3,M4A, Wav, Wma, AAC, Flac. + Convert video Mp4 to Mp3. + Merge(Join) two Mp3 file + FDMR free with music You can visit uswebsite: ringtonefreedownload.net to download more ringtone fromsong, iphone ringtone, funny ringtone, romantic love ringtone,flute ringtone, ...
Learning English for kids 1.1.7
XGAME9X
Learning english games are games for kids. It support games aboutvocabulary. English for children is a combination of learningEnglish games on android mobile phone. Our application will providethe vocabulary for children. Especially learning English game.English 1st, English 3rd, English 4th, English lop 5th. App forchildren learning English or in other words is essentially infantlearning English game. Game Learning English will help yourchildren learn a lot of vocabulary surrounding real life, Englishfor Children. teaching English to children or more fun and moreexcitement, your baby will be eager to learn more. Manage them withlearning software instead of playing games and watching movies.English refresher for children at an early age will help them havea background vocabulary richer, period English. learning englishfor kids, english games for kids Children learn English 6 7 8 9 10years old. study English.
1st Grade Math Learning Games 1.2.4
XGAME9X
First grade math games is a fun way of practicing and learning mathfor first graders. This is a new version 100% free and fullysupported. It can use for everyone as parents and teacher. Thisgame has many function for kids: First grade math game, secondgrade math, 3rd grade math. This is an educational math game foryour kids and why not. Educational games for kids and kindergarten.Learning games for kids is a function contain some game aboutmemory game, puzzle game for kid. It's free educational gamesbecause it haven't stores. It is trainning for your kids from firstgrade to 4th grade math with it's allow user choose respectivelylever. This game's main menus has 8 function: - Addition andsubtraction for kids first grade. free educational games - Countinggames for kindergarten - Multiplication and division. - ComparingMath expression. - Choose true or false in games. school games forkids. Easy to use experience for your kids. Beatiful UI and cute.It 's really a fun games for kids.
Color and Top - funny game 1.0
XGAME9X
Together tested observe your color withColorand Top, top game fun colors for android phone. Game size<1Mbwith simple gameplay help you comfortably minutes afterintensestudy.How to play: You have 2 seconds to comply with the requirementsofthe game alone, require that you have to click on thecoloraccuracy. Every time you click in the box, it will be therightcolor, add 1 point. Who was the most points, the result isthat oneperson of color reflections extremely well dentist. Hisrecord of40 points. I challenge anyone to have the ability toovercomethemselves. Wish you happy with this game :*
News Reading 24H VietNam 2.3.0
XGAME9X
Applications include: + Every time a daily newspaper + Quick Update+ Full category about News + Sources 24h.com.vn + Storage slightlyfaster page load - Everyone please take the time to read the dailynewspaper increased your understanding on this lot. We hope thatthis small app will help you more comfortable while readingnewspapers, reading newspapers faster and not heavy load on the website of your browser. Friendly
Pineapple Pen 2 Free Games 1.0.2
XGAME9X
Pineapple pen game is a fun game for everybody. In this game, yourmission is shoot pineapple and apple by a pen. Each pineapple orapple you will get 1 point, lever in game is increase.The game iscompletely free to you.Challenge your friends to find out which oneof you is a master of the pen.Try to see who reaches the highestpoint
Kids Piano - Piano for Kids 1.0.4
XGAME9X
Kids Piano is a free musical instrument app for kids. This appprovides fun songs. Helping children play to the instrument andthey will love music.HOW MUSIC BENEFIT CHILDREN?- Increase theskill to listen and memorize.- Your baby will happy and lovemusic.- It stimulates the imagination and creativity of your kids.-Your child will learn about musical instruments.We are provides alot of different instruments: Piano, guitar, Bamboo flute,xylophone and more in future.There are 3 mode in this app.- Free toPlay: Your kids will free to play or play your favorite music.-Play by Song: We provide guidance play songs available- Animalsound effect for kids.+ Piano for kids: We are using real pianosound+ Kids Xylophone: visual sound xylophone+ Guitar for kids: Weuse electric guitar+ Visual Bamboo flute
Chụp Ảnh Màn Hình Điện Thoại 1.0
XGAME9X
CHỤP ẢNH MÀN HÌNH ĐIỆN THOẠI: là ứng dụng chụp ảnh màn hình miễnphí dành cho bạn với dung lượng cực nhẹ. Với ứng dụng này các bạ cóthể chụp ảnh màn hình dễ dàng, nhanh chóng.- Ứng dụng chụp ảnh mànhình: Ứng dụng được tạo ra với mong muốn tạo ra sự tiện lợi nhấtcho người sử dụng.- HƯỚNG DẪN CHỤP ẢNH MÀN HÌNH: Sau khi tải ứngdụng về các bạn mở ứng dụng lên, giao diện chương trình nhỏ gọn, đểbắt đầu chụp các bạn nhấn nút "Start". Khi đs một icon hình máy ảnhmàu xanh sẽ hiện lên ở góc phái trên bên trái. Các bạn có thể thoátra khỏi ứng dụng và đi tới khu vực mà mình muốn chụp ảnh, nhấn vàoicon xanh để chụp ảnh. Ảnh sẽ được lưu trong thư mụcPictures/Screenshot bên trong thẻ nhớ của bạn. Sau khi chụp xongquay lại ứng dụng để nhấn nút stop kết thúc quá trình chụp ảnh.-Chụp ảnh màn hình điện thoại oppo: Ứng dụng này có thể chụp ảnh vớihầu hết moi điện thoại trong đó có điện thoại oppo thông dụng củatrung quốc.- Chụp ảnh màn hình cho samsung: Điện thoại samsung màchụp với ứng dụng này thhif quả là tuyệt- Phần mềm chụp ảnh mànhình cho LG Sony HTC là các dòng điện thoại phổ biến đều chụp rấtnhanh.- Với ứng dụng này mình mong muốn mọi người sẽ yêu thích nóđể tác giả ngày càng cập nhật những ứng dụng tâm huyết hơn- Chụpảnh màn hình nhân vật, Chụp ảnh màn hình điện thoại không cần nútnguồn- Phần mềm chụp ảnh màn hình điện thoại android- Ứng dụng chụpảnh màn hình cho asus, giống với ứng dụng chụp màn hìnhiphoneTELEPHONE screen capture: the screen capture app free for youwith super light. With it, the registration can take screenshotseasily and quickly.- Screen capture app: The app was created withthe desire to create the most convenient for the user.- Take ascreenshot DIRECTIONS: After downloading the app on the app youopen up, compact program interface, to start shooting you click"Start". When the camera rail a green icon will appear in the upperleft corner of the sect. You can exit the application and go to thearea you want to capture an image, click on the green icon to takea photo. Photos are stored in the Pictures folder / Screenshotinside your memory card. After taking back the application to hitthe stop button ends the process of photography.- Take a screenshotof your phone OPPO: This app can take photos with the phone most ofthe phone including the Chinese common oppo.- Take a screenshot forsamsung: samsung phone with this app that shooting was absolutelythhif- Screen capture software for LG Sony HTC's popular phones aretaken very quickly.- With this application they want everyone wouldlove it to author more updated than dedicated applications- Take ascreenshot of the character, Screen Capture device without powerbutton- Screen capture software android phone- Applications forasus screen capture, similar to the iphone app screenshots
Kids Math Games 123 1.0.5
XGAME9X
Kids Math Games 123 is a fun game for kids learn numbers, counting,kids math. Kids math number game is avaiable free for both mobileand tablet. The features of kids math game and number game:1. Kidslearn numbers: This app support a mobile keyboard content numbersfrom 0 to 20 and music button for kids. Your baby will pressbuttons to listen.2. Numbers games: This is a balloons numbersgames, your children will be relaxed. When playing this game, yourchild will distinguish the numbers3.Couting games: Kids learncounting, Children learn to count the number of animals, furnitureof fruits with funny sound. It help your baby love and hard.4. KidsMath: Final, baby will practices with math game. Your baby will getacquainted with the addition, subtraction.5/ Piano for kidsNumbersfor kids is one of the extremely useful, education free game forkids because the activity of counting numbers for kids apart frombeing free on the android platform. GUI fantastic math game helpchildren to learn math with ease. 123 numbers song will add on thisgame in next version.This is free game for kids 1st grade, 2ndgrade. with for children from 3 4 5 6 years olds.
com.wapmelinh.datbom 1.0.6
XGAME9X
Bomb is a my first games. Game is similar to bombs and boomclassic. Collect powerups to get more powerful bombs. Use theexplosive bombs as traps to blast zombies. They are very crowdedand aggressive. You must dodge them and use bombs to destroy themall.. Each lever you will get 3 heart. This is an offline game. Inthis version you just kill the zombies, monster to win by control aman. Classic game play, with controls polished for touchscreen.Each lever will have different missions and new maps with morezombie This game is played offline and does not require an internetconnection.
com.wapmelinh.carrescue 1.0.7
XGAME9X
This is a offline car shooting game. Your mission is drive a jeepcar and attack enemy base to rescue your teammate. Your weaponsinclude grenades and missiles. Do not worry about the bulletsbecause it's a lot. In this battle, you are alone and all are theenemy. Destroy all bunkers and enemy bases. The enemy forces arevery strong. They include tanks, planes, bunkers, soldiers, bombs,mines, etc. You have free 5 heart to play for each times. If yourheart is left 0 then the game ends On the way collect the missilesin the houses, it will help you become stronger, shoot further. Youhave to be smart to stay away from the bullets. Now join thebattle, good luck
Chuyển Sửa Danh Bạ 11 Số 10 Số 1.0.4
XGAME9X
Ứng dụng chuyển danh bạ 11 số thành 10 số là công cụ giúp các thuêbao của các nhà mạng viettel, vinaphone, mobifone, vietnam mobile,gmobile sửa danh bạ tự động nhanh nhất. Chỉ với một cú click là bạnđã có thể quét và chọn những số điện thoại 11 số trong danh bạ đểsửa. - Cập nhật danh bạ 11 số thành 10 số - Chuyển đổi số điệnthoại 11 số (sdt) - Kiểm tra số điện thoại 11 số - Ứng dụng sửadanh bạ 11 số tự động - Sao lưu danh bạ 11 số trước khi chuyển -Khôi phục danh bạ 11 số - Chuyển sdt 11 số thành sdt 10 số - Đổiđầu số 11 số The application of transferring 11 numbers into 10numbers is a tool that helps subscribers of viettel, vinaphone,mobifone, vietnam mobile, gmobile to edit contacts automaticallyautomatically. With just one click, you can scan and select the11-digit phone numbers in your contacts to edit. - Update 11-digitphonebook to 10 digits - Convert phone number 11 number (sdt) -Check the 11-digit telephone number - Application to edit 11-digitcontacts - Backup your 11-digit phonebook before transferring -Restore 11-digit phonebook - Convert 11 numbers to 10 decimalnumbers - Changed the first 11 numbers