Yusuf YERLİKAYA Apps

Loading...
Pasor Parsel Sorgu Programı V.5.00
Türkiye Geneli Kadastro Parseli Sorgulaması(Ada Parsel Sorgulaması)Turkey General ofCadastral Parcel Questionnaire (Parcel Enquiry)
Netgom Parsel Sorgu Programı V.1
Netgom Modülüne eklenen CBS Server özelliği sayesinde,Netcaduygulamasında açacağınız Ncz projelerinizi istediğiniz yerdenözellikle arazi ortamında telefonunuzda görüntüleyipsorgulayabilirsiniz.Bunun için öncelikle http://cadplugin.com sayfasından Netgommodülünü bilgisayarınıza indirip kurmalısınız.Modül üzerinde bulunan Cbs özelliğini aktif ettikten sonra modülünsize vereceği ip numarasını Netgom Cbs Client uygulamasınagirmelisiniz.Akabinde ada/parsel araması yada ekran üzerindenada/parsel sorgulamalarınızı yapabilirsiniz.Not:Firewall arkasında bulunan sistemler için firewall yada modemüzerinden Port Forwarding yaparak modülün kurulu olduğubilgisayarın 80 nolu portuna yönlendirme yapmanız gerekebilir.Added tothe GIS server through Netgo Module feature, you open theapplication where you want your NCz project Netcad particular viewon your phone, you can inquire at the land environment.To do this, you must first download and install modules fromhttp://cadplugin.co Netgo page on yourcomputer.After you enable the feature on the GIS module girmelisiniz.akabthe IP number of the module will give you access GIS Client Netgoisland / island parcel search or through the screen / You can makeyour parcel questioning.Note:Forwarding by the module or modem port on the firewall for thecomputer systems behind the firewall is installed on port 80. Youmay need to redirect.
Pasor Arazi Tesbit Programı V.6.00
Yusuf YERLİKAYA
- KML Dosyalarını Okuma ve Görüntüleme dosyaiçerisindeki Ada/Parselleri Listeleme- Aplikasyon Özelliği ~5 mt. hassasiyetinde (Eşzamanlı Yön veMesafe Bilgisi vede Google Map Altlığı Üzerinde)- Arazide Parsel bulma ~5 mt. hassasiyetinde (Yer Tesbit İşlemi,Eşzamanlı Yön ve Mesafe Bilgisi vede Google Map AltlığıÜzerinde)- Navigasyon Özelliği İsterseniz Google Map İsterseniz Yandex SESLİNavigasyon Yapma- Kotlu Nokta Alım Özelliği ve Kml olarak kayıt alma ( HassasiyetBilgisi Ekli)- Cad usulü Alan çevirme cephe ve çevre uzunluk bilgisihesaplama- Ekip takip sistemi olarak kullanabilme (Konum göndermeözelliği)- Koordinat öğrenme ekranı ( ED50, ITRF , UTM )- Kml Dosyanızdan Parsel yada Adres araması- Netgom modülü ile CAD yazılımlarından projelerinizi aktarabilmedesteği.- Pasor masüstü ile entegre çalışabilme- Kapalı alan yön bulma (Pusula)Hepsi tek bir programda ..._________________________________________________________________________________Kimler Kullanabilir ;- Gayrimenkul Uzmanları- Arazi Keşifi- Bilirkişiler- Eksperler- Tarım ve Ormancılık Firmaları- Mühendislik Firmaları- Planlama Firmaları- Mimarlık Firmaları- İnşaat Firmaları- Jeoloji Firmaları- Hidroloji Firmaları- Elektrik Firmaları- Maden Firmaları- İl Özel İdareleri- Belediyeler- Üniversiteler- Kamu Kurumları için birebir !_________________________________________________________________________________Program, kurulumundan önce telefonunuzda yapılması gerekenler;- Google Play Hizmetleri Kurulu ve güncel olmalıdır.- Google Play Store Güncel olmalıdır._________________________________________________________________________________Programın düzgün çalışması için telefonunuzda yapılmasıgerekenler ;- Aktif bir internet bağlantısı olmalıdır.- Hassas konum bilgisi için GPS donanımının açık olması (YüksekHassasiyet Modunda) tavsiye edilir._________________________________________________________________________________Bilmenizde fayda var !!!Programın yüklenmesi ve çalıştırılmasında hata alanlar ücretlerinigeri iade almak için ;Yüklemeden sonraki 2 saat içerisinde https://support.google.com/googleplay/answer/134336?hl=trsayfasındaki yönergeleri takip ederek ücretlerini geri iadealabilirler._________________________________________________________________________________Ayrıca, Programın Masaüstü Versiyonuna http://cadplugin.com sayfasındanulaşabilirsiniz.- Reading and Viewing theKML file in the file name / Parcel Listing- Application Feature ~ 5 m. sensitivity (Concurrent Direction andDistance Information and litter on the Google Map)- Finding the Land Parcel ~ 5 m. sensitivity (LocationDetermination Process, concurrent Direction and DistanceInformation and litter on the Google Map)- If you like the navigation feature do you want Google Map Yandexvoice navigation- Kotler Spot Exchange Feature and kml as records retrieval(Sensitivity Information Attached)- Cad-style flip side area and perimeter calculationinformation- Can be used as a team tracking system (sending locationfeature)- Coordinate learning screen (ED50, ITRF, UTM)- KML file from your parcel or address lookup- Netgo module to transfer your projects with the support of theCAD software.- Ability to integrate with desktop use Paso- Closed area navigation (compass)All in one program ..._________________________________________________________________________________Who can use;- Real Estate Professionals- Land Discovery- Experts- Loss Adjusters- Agriculture and Forestry Companies- Engineering Firms- Planning Firms- Architecture Firms- Construction Companies- Geological Companies- Hydrology Companies- Electricity Companies- Mining Companies- Special Provincial Administrations- Municipalities- Universities- Is perfect for Public Institutions!_________________________________________________________________________________The program needs to be done before the installation on yourphone;- Google Play Services Board and must be updated.- Should be the Google Play Store to date._________________________________________________________________________________What to do on your phone for proper operation of theprogram;- Must have an active internet connection.- Open the GPS equipment for precise location information (HighSensitivity mode) is recommended._________________________________________________________________________________Just so you know !!!Installation and operation of the program areas to get the refundof fees in error;Follow the instructions on the page within 2 hours afterinstallation https://support.google.com/googleplay/answer/134336?hl=tcan get refunded the fee._________________________________________________________________________________You can also contact the program's Desktop Version http://cadplugin.co page.
Arazi Asistanı V.2.0.0
- KML Dosyalarını Okuma ve Görüntülemedosyaiçerisindeki Ada/Parselleri Listeleme- Navigasyon Özelliği İsterseniz Google Map İsterseniz YandexSESLİNavigasyon Yapma- Aplikasyon Özelliği ~5 mt. hassasiyetinde (Eşzamanlı Yön veMesafeBilgisi vede Google Map Altlığı Üzerinde)- Arazide Parsel bulma ~5 mt. hassasiyetinde (Yer Tesbitİşlemi,Eşzamanlı Yön ve Mesafe Bilgisi vede Google MapAltlığıÜzerinde)- Netgom modülü ile CAD yazılımlarından projeleriniziaktarabilmedesteği.- Kapalı alan yön bulma (Pusula)Hepsi tek bir programda ..._________________________________________________________________________________Kimler Kullanabilir ;- Gayrimenkul Uzmanları- Arazi Keşifi- Bilirkişiler- Eksperler- Tarım ve Ormancılık Firmaları- Mühendislik Firmaları- Planlama Firmaları- Mimarlık Firmaları- İnşaat Firmaları- Jeoloji Firmaları- Hidroloji Firmaları- Elektrik Firmaları- Maden Firmaları- İl Özel İdareleri- Belediyeler- Üniversiteler- Kamu Kurumları için birebir !_________________________________________________________________________________Program, kurulumundan önce telefonunuzda yapılmasıgerekenler;- Google Play Hizmetleri Kurulu ve güncel olmalıdır.- Google Play Store Güncel olmalıdır._________________________________________________________________________________Programın düzgün çalışması için telefonunuzdayapılmasıgerekenler ;- Aktif bir internet bağlantısı olmalıdır.- Hassas konum bilgisi için GPS donanımının açık olması(YüksekHassasiyet Modunda) tavsiye edilir._________________________________________________________________________________Bilmenizde fayda var !!!Programın yüklenmesi ve çalıştırılmasında hata alanlarücretlerinigeri iade almak için ;Yüklemeden sonraki 2 saat içerisinde https://support.google.com/googleplay/answer/134336?hl=trsayfasındakiyönergeleri takip ederek ücretlerini geriiadealabilirler.Sonrasında herhangi bir iade talebindebulunmayın!!!- KML file to readanddisplay file in the island / Plot Listing- If you like the navigation feature if you want to do GoogleMapNavigation Yandex VOICE- Application Feature ~ 5 m. sensitivity (Concurrent DirectionandDistance Information and Footer on the Google Map)- Finding the Land Parcel ~ 5 m. sensitivity (LocationDeterminationProcedure, and simultaneous direction and distanceinformation on aGoogle Map Pad)- Netgo module with the support of the CAD software to transferyourproject.- Indoor navigation (compass)All in one program ..._________________________________________________________________________________Who can use;- Real Estate Professionals- Land Discovery- Experts- Loss Adjusters- Agriculture and Forestry Companies- Engineering Firms- Planning Firms- Architecture Firms- Construction Companies- Geological Companies- Hydrology Companies- Electrical Contractors- Mining Companies- Special Provincial Administrations- Municipalities- Universities- Verbatim for Public Institutions!_________________________________________________________________________________The program needs to be done before the installation onyourphone;- Google Play Services Committee and must be updated.- Must have the Google Play Store to date._________________________________________________________________________________your phone needs to be done for the proper functioning oftheprogram;- It should be an active internet connection.- Be open to precise location information of the GPS hardware(HighSensitivity mode) is recommended._________________________________________________________________________________Good to know !!!The installation of the program and run the fault area to getarefund of the fee;Installation of the alabilirler.sonra refund fees followingtheinstructions on page https://support.google.com/googleplay/answer/134336?hl=twithin2 hours of being in any extradition request !!!