Zdenda Apps

Loading...
190 Irregular English Verbs 0.0.1
Zdenda
Learn 190 irregular verbs in English. Learn EnglishKeywords: LearnEnglish, irregular verbs, learn English verbs, verbs
Top 450 slovicek v AJ final 0.0.1
Zdenda
Naučte se 450 základních slovíček v angličtině. Každé slovíčko sezopakuje nejméně šestkrát.slovickaanglictinanauc seanglickyKeywords: anglictina, slovicka, aj, anglicky jazyk,anglicka slovicka
Speed Reading - Elementary 0.0.1
Zdenda
Speed Reading game for elementary students of English. This gamecontains ten levels. Read a text as quickly as possible and answerthe comprehension questions. At the end you will see the speed ofyour reading in words per minute.speed readingKeywords: speedreading, reading, learn English, elementary students, English
VT Spanish A1G 0.0.1
Zdenda
Learn Spanish VocabularySpanishKeywords: Spanish vocabulary
Learn 50 irregular verbs 7.0
Zdenda
Learn 50 most common irregular verbs in English.learnEnglishKeywords: learn, English, irregular verbs, verbs, Englishirregular verbs
Learn 50 irregular verbs It 7.0
Zdenda
Learn 50 most common irregular verbs in English - Italianversion.learn EnglishKeywords: learn, English, irregular verbs,verbs, English irregular verbs
VT Spanish A1E 0.0.1
Zdenda
Learn Spanish Vocabulary. There are 450 Spanish words tolearnSpanishKeywords: Spanish Vocabulary, vocabulary trainer, VT,Spanish
Spanish Vocabulary Trainer 2 1.0
Zdenda
Learn 450 Spanish wordsSpanish vocabularyKeywords: Spanish,vocabulary, vocabulary trainer, learn Spanish