Zippy Mobile Apps

Loading...
Color Path Challenge 1.3.1
Zippy Mobile
Connect and mix matching colors to create aconnection. Use the blender to create a color mix. Red + Blue willbe Purple, Blue + Yellow will be Green and so on.- 650+ human-designed levels for maximum challenge!!! More levels coming soon in updates, keep the app on yourdevice :) !!!- 24 Extra challenging levels- Day/Night mode- Beautiful ColorsYou can simply break any connection anywhere. Just touch thepath at the point where you want to break it and drag it.The more color you connect the more star you get.
Mix and Connect 1.1.6
Zippy Mobile
Connect and mix matching colors to create a connection. Use theblender to create a color mix. Red + Blue will be Purple, Blue +Yellow will be Green and so on. - 650+ human-designed levels formaximum challenge - 24 Extra challenging levels - Day/Night mode -Beautiful Colors You can simply break any connection anywhere. Justtouch the line at the point where you want to break it and drag it.The more color you connect the more star you get.
Civis Könyvelőiroda Kkt. 1.0
Zippy Mobile
Könyvelőirodánk Debreceni központtal 2013-ban jött létre azzal anem titkolt céllal, hogy a kis- és középvállalkozások számáraprofesszionális könyvelési, bérszámfejtési és adótanácsadásiszolgáltatást nyújtson.Filozófiánk: valljuk, hogy egy megbízhatókönyvelő nem csak anyagilag jelenthet hasznot egy vállalkozószámára, de a nyugodt élet megteremtésének is alapfeltétele. Önfoglalkozzon a vállalkozásának muködtetésével, fejlesztésével, akönyvelési és adózási ügyeket pedig nyugodtan bízzaránk!Küldetésünk: elérni ügyfeleinknél, hogy ne költségkénttekintsenek a könyvelési szolgáltatás díjára, hanem egybefektetésként, amellyel a biztonságot és nyugalmat lehetmegteremteni.MIÉRT MINKET VÁLASSZANAK?* Nálunk nincshűségnyilatkozat. Nem szerződéssel akarjuk ügyfeleinket megtartani,hanem a munkánk minőségével és az Önnek megtakarítottadóforintokkal. Ha szolgáltatásunk Önnek nem megfelelő, bármikorszabadon távozhat, kötöttségek nélkül.* Felelősségbiztosítás:könyvelőirodánk nagy összegű felelősségbiztosítással rendelkezik,amely ügyfeleink biztonságát garantálja.* Partner ügyvédi irodánkonkeresztül akár a cégalapítással kapcsolatos összes teendőt iselvégezzük.* Nálunk nem kell azzal fáradnia és drága idejéttöltenie, hogy havi rendszerességgel elhozza nekünk könyvelésianyagait. Egyedi megállapodásunk alapján előre egyeztetettidopontban személyesen megyünk érte.* Nem utolsó sorban aversenyképes díjszabásunk miatt: sok könyvelőiroda azért nem tudmegfelelő hatékonysággal és eredményességgel dolgozni, mertegymástól nagyon eltérő tevékenységi körrel rendelkező, különfélevállalkozási formákban muködő és eltérő profilú vállalkozásokatkönyvelnek. Ahogyan az ügyvédek és orvosok is specializálódnakegy-egy szakterületre, mi is specializálódtunk olyan cégekre,amelyek közel azonos profillal fognak működni. Ez teszi lehetővémunkánk hatékonyabb és alacsonyabb költséggel történő végzését,amely szolgáltatásunk versenyképes árában tükröződik.AccountantDebrecen Our center was created in 2013 with the unconcealed aim ofproviding professional accounting, payroll and tax consultingservices to small and medium-sized businesses.Our philosophy: Webelieve that a trusted accountant not just mean financially benefitof an entrepreneur, but a prerequisite for creating a peacefullife. You focus on the business of the operation, development,accounting and tax matters calmly and trust us!Our mission is toachieve our clients not to look to the accounting service feeexpense, but as an investment, which can create safety and peace ofmind.WHY you choose?* We do not have loyalty. We do not want ourcustomers to keep contract, but also the quality of our work andwith the forint tax savings for you. If your service is notappropriate, at any time, free to go, no strings attached.*Liability insurance: accountant office is a large amount ofliability insurance that guarantees the safety of our customers.*Partner To-do list up to carry out all related to setting up acompany through a law office.* You do not have to spend precioustime and fáradnia to bring us a monthly accounting materials. At aprearranged time personally go for it on the basis of specificagreements.* Last but not least due to our competitive tariffs: somany accounting office is unable to efficiently and effectivelywork because businesses are very different from each other with arange of activities, a variety of enterprise forms in operation andwith different profile is posted. As lawyers and doctors specializein one area of ​​expertise, so we are also specialized companiesthat will work with almost the same profile. This makes it possibleto carry out our work in a more efficient and lower cost, which isreflected in our services at competitive rates.
Ancient Bricks 1.4.26
Zippy Mobile
Welcome adventurer! It is time to prove your brick breaker skills.You have an opportunity to journey through an ancient temple,collecting as many treasures as you can. You can either explore thetemple's chambers through 180 beautifully handcrafted levels orventure below into the mine where the deeper you get the moreprecious treasures you will find! Are you ready for the thischallenge? *** Game Modes *** Exploration: you can discover 6different labyrinths containing 180 unique chambers. You must breakall bricks in a chamber to complete the level. Use the paddle tocollect the falling treasurers and power-ups. Be careful, though,as not all power-ups are handy! Mine: lots of gold, crystals andancient treasure are buried deep under the temple. You can use ahuge mining machine to break even the strongest bricks but somespecial powerful balls can also be very useful for this work. Howfar can you get? *** Main Features *** – 240 handcrafted levels inExploration Mode – endless destruction in Mining Mode – 7unlockable ball types – 4 unlockable paddle types with powerfulabilities – more than 30 unlockable upgrades – real-time physics –lots of power-ups, power-downs and collectable items – daily,weekly missions and ad hoc challenges – single touch and tiltcontrols – fast-paced addictive gameplay