alchimedia Apps

Loading...
Stripfilm - vintage comics Diavetítő v25
alchimedia
Collection of vintage hungarian filmstrips, comics.Tales, stories,movies - more than 180 filmstrip - six of them in English.Issued bythe Hungarian Slide Producing Companysource:http://dia.osaarchivum.org/
Benedek Elek- A csodaszarvas Benedek Elek 2.0
alchimedia
Magyar mese- és mondavilág - A csodaszarvas, A fekete kisasszony, Atűzmadár. Mesélte Benedek Elek.Az égig érő fa, Babszem Jankó, Ahadak útja, Világszép Ilonka, Az Isten kardja és még rengeteg széprégi magyar mese Benedek Elek gyűjtéséből, először androidraingyen!Mind a három kötet.Nappali és éjjeli üzemmód, betűméretváltás, automatikus könyvjelző.Forrás: Magyar Elektronikus Könyvtárhttp://mek.oszk.hu/A legszebb magyar mesék gyűjteménye.Esti meseingyen. Mesélni jó. Mesék bárhol, bármikor. Mesék androidra.Android mesék. Magyar mese, mesék. Mesekönyv.Hungarian tales andlegends - the stag, Miss Black, The Firebird. Benedict told you.Thesky-high tree, Bean Janko, the army way, Ilonka Beautiful World,God's sword and has a lot of beautiful old Hungarian Benedek Elektale collection, first android for free!All three volumes.Day andnight mode, font switching, automatic bookmarking.Source: HungarianElectronic Library http://mek.oszk.hu/The finest collection ofHungarian fairy tales.Bedtime story for free. Tell good. Tales fromanywhere, anytime. Tales android. Android tales. Hungarian fairytales, fables. Story-book.
Rejtő Jenő összes Rejtő összes v27
alchimedia
Rejtő Jenő (P. Howard) összes könyve, regénye ingyenNem kelltelepíteni külön e-book olvasó programokat, az alkalmazástartalmazza a könyveket és az olvasót. Az automatikus könyvjelzősegítségével ott folytathatod a könyvet, ahol abbahagytad. Nappaliés éjszakai üzemmód. Négy választható betű méret.A hangosköny és adiavetítő funkcióhoz internet kapcsolat szükséges és adatforgalomatgenerál. A hangosköny vagy diavetítő bezáráskor egy teljesképernyős banner jelenik meg (köszi a támogatást:)Forrás: MagyarElektronikus Könyvtár és osaarchivum.orgLégiós történetek, bűnügyiregények, humoros írások, vadnyugati kalandok, Rejtő Jenő összeskönyve ingyen letölthető e-book alkalmazásban.Eugene hiding (P.Howard) all books, novels for freeNo need to install a separatee-book reader programs, the application contains the books and thereader. With automatic bookmark the book there you can continuewhere you left off. Day and Night modes. Four selectable fontsizes.The audio book and slide show function to generate thenecessary Internet access and data traffic. The audio book or slidewhen you close a full screen banner appears (thanks for yoursupport :)Source: Hungarian Electronic Library andosaarchivum.orgLegionnaire's stories, crime novels and humorouswritings, wild west adventures, Eugene Rejtő all books can bedownloaded for free e-book app.
Egri csillagok hangoskönyv Egri csillagok HangosKönyv
alchimedia
Egri csillagok ingeyenes e-book és hangoskönyv. A legnépszerűbbmagyar történelmi regény androidon.Gárdonyi Géza másik népszerűműve, A láthatatlan ember isbekerült az alkalmazásba.Olvasd éshallgasd, vagy csak hallgasd.Keressétek az új Kötelező olvasmányokhangoskönyv és e-book appunkat!Figyelem! A hangoskönyv app ahangfájlokat nem a telefonon tárolja. A hangoskönyv funkcióhozinternet kapcsolat szükséges, az adatforgalomért a szolgáltatóesetleg forgalmi díjat számíthat fel. Kapcsolat hiányában e-bookkönyvként használható.Forrás: Magyar Elektronikus Könyvtárhttp://mek.oszk.hu/Talisman ingeyenes e-book and audiobook. Themost popular Hungarian historical novels on Android.Géza Gárdonyianother popular work, The Invisible Man isbekerült theapplication.Read and listen, or just listen.Look for the newReading List audiobook and e-book appunkat!Attention! The audiobookapp for your audio files are not stored on your phone. The audiofunctionality requires an Internet connection, the datatransmission of the service provider may charge a transactionfee.Contact the absence of suitable e-book as a book.Source:Hungarian Electronic Library http://mek.oszk.hu/
Advent Calendar 2015 Advent
alchimedia
Free Advent calendar for little ones andadults.Open up a surprise every day
The Complete Sherlock Holmes and more Sherlock Holmes v21
alchimedia
The Complete Sherlock Holmes: All Novels and Short Stories freeNow11 more Sir Arthur Conan Doyle books, incl. The Lost WorldGesturecontrol, automatic bookmark.Englis and hungarian as well
Benedek Elek mesék hangoskönyv Hangosmesék Benedek Elek
alchimedia
Benedek Elek mesék hangoskönyv és e-book ingyen.Benedek Eleklegszebb meséiből. Három könyv, 72 hangos mese.Többsincs királyfiés más mesék, Honszerző Árpád, Székely tündérországOlvasd éshallgasd, vagy csak hallgasd a klasszikus magyar és erdélyinépmeséket. Esti mese olvasás vagy mesehallgatás gyerekeknek ésfelnőtteknek is.Figyelem! A hangoskönyv funkcióhoz internetkapcsolat szükséges, az adatforgalomért a szolgáltató esetlegforgalmi díjat számíthat fel. Kapcsolat hiányában e-bookmesekönyvként használható.Forrás: Magyar Elektronikus Könyvtárhttp://mek.oszk.hu/Mesék: A hétszépségű királykisasszony, A halászfia, A fekete havas, A tizenkét varjú, Többsincs királyfi, Asündisznó, A hazug legény, A világvándora herceg, Az aranytulipán,Szóló szőlő, mosolygó alma, csengő barack, Az aranyfogú királyfiak,Gyöngyvirág Palkó, A csúnya királyfi és a szép királykisasszony, Acsudaerejű sár, Bolond Jankó, Csali meseTündérkopac, Az aranyhajúkirályfiúk, A csonka torony, Az elátkozott királykisasszony,Bolondos Gyurka, A telhetetlen kecske, Az aranygyapjas kosok,Bálványos vár, A kétszívű királyfiA fehér ló, Pusztaszer, Átkelés aDunán, Indul a magyar Attila földjére, Regék világa, Anemzetgyűlés, Tündérkopac... és még további mesékBenedek Elek talesaudio book and e-book for free.Benedek Elek beautiful tales. Threebooks, 72 audio tale.By no more prince and other tales HonszerzőArpad Szekely wonderlandRead and listen, or just listen to theclassic Hungarian and Transylvanian folk tales. Bedtime storyreading or listening to fairy tale for children and adults aswell.Attention! The audio functionality requires an Internetconnection, the data transmission of the service provider maycharge a transaction fee.Contact the absence of suitable e-book asa story book.Source: Hungarian Electronic Libraryhttp://mek.oszk.hu/Tales of the Week beautiful princess, thefisherman's son, Black Snow, The Twelve Crow, More By no prince,the hedgehog, the liar bachelor, Prince of világvándora, the goldentulip, grape vines, smiling apples, bell peach, gold-toothed kingsons, Lily Palko The ugly prince and the beautiful princess, thewondrous soft mud, crazy Janko, Bait taleTündérkopac, king of thegolden-haired boys, the truncated tower, the cursed princess,Looney Gyurka, the voracious goats, rams of the Golden Fleece,Bálványos waiting for the double-minded princeThe white horse,Pusztaszer, Crossing the Danube, the Hungarian Attila Let the landof the world long ago, the National Assembly, Tündérkopac ... andother tales
Love messages collection Love Messages 2.01
alchimedia
Love Messages is a ready to use text messages collection. Newcategories: International Women's Day and Flirt romantic or sexyway...:DBe the master of love message!bonus. newborn babymessages!Valentine's Day edition with cute, romantic, funny etc.love messages. And its free! Send love text message, email,facebook, sms, twitter or anything.Plus new Emoji collection toexpress your Love:)Now you can select the type of the banner: biginterstitial once or small banner below.
Micimackó, Micimackó kuckója Micimackó 2.0
alchimedia
A Micimackó mesekönyv. Ingyenes E-book mesekönyv androidra.Micimackó és Micimackó kuckója a Karinthy-félefordításban.Micimackó, Malacka, Füles, Róbert Gida, Nyuszi, Tigris,Kanga, Zsebibaba és a többiek jól ismert kalandjai várnak rád márandroidon is. Gyerekeknek és felnőtteknek, mesék magyarul.Forrás:Magyar Elektronikus Könyvtár http://mek.oszk.hu/The Pooh storybook.Free E-book storybook android. Winnie the Pooh and kuckójaKarinthy's translation.Winnie the Pooh, Piglet, Eeyore, ChristopherRobin, Rabbit, Tigger, Kanga, Roo and others well-known adventuresare waiting for you already androids. Children and adults, fairytales in English.Source: Hungarian Electronic Libraryhttp://mek.oszk.hu/
Cuentos de Grimm AudioLibro 2.1
alchimedia
Cuentos de hadas de los hermanos Grimm AudioLibro y e-libro.Cuentosde hadas de los hermanos Grimm audiolibro v2.02 nuevos libros, 40nuevos cuentos60 fábula, nuevo motor, nuevo diseño, optimizado paralas tabletasLector de libros electrónicos incorporadosCuentos como:Blancanieves, La Cenicienta, Hänsel y Gretel, Juan sin miedo ymuchos más...Los niños les encantan los cuentos de hadasPara usarcomo audiolibro se necesitas Internet. El proveedor puede cobrarpor el tránsito! Para usar el programa se recomienda wi-fi. Sinacceso de Internet puedes utilisar como e-libro.primer volumen:Caperucita Roja, El Sastrecillo Valiente, El Rey Rana, MonteSimelí, El Rey Pico de Tordo, Blanca Nieves y los Siete Enanos, LasTres Hilanderas, La Luz Azul, Cenicienta, Los Siete Cuervos, UnCuento Enigmático, Los Músicos de Bremen, El Hijo Ingrato, LasMigajas en la Mesa, Pulgarcito, El Diablo con los Tres Pelos deOro, El Lobo y las Siete Cabritas, Rúmpeles-Tíjeles, Rapunzel,Hansel y Grethel, segundo volumen: La Paja, la Brasa y la Judía,Elsie la Lista, El Señor Korbes, Hermano y Hermana, La BellaDurmiente del Bosque, Yorinda y Yoringel, Allerleirauh, El PastorSabio, Los Dos Caminantes, El Doctor Sábelotodo, El Erizo y elEsposo de la Liebre, Los Duendes, El Mantel, la Mochila, elSombrero y el Cuerno, El Campesino y el Diablo, Piel de Oso, LaAbeja Reina, El Enigma, El Azote del Cielo, El Gato con Botas, ElManto, tercer volumen: La Serpiente Blanca, La Zorra y el Caballo,El Pescador y su Esposa, El Alimento de Dios, El Búho, LasZapatillas Desgastadas por Danzar, La Comadre Loba y el Zorro, ElAgua de la Vida, Las Tres Plumas, La Viga, El Ladrón Maestro, LasNovias a Prueba, El Viejo Sultán, Pobreza y Humildad Llevan alCielo, El Músico Maravilloso, La Novia Clara y la Oscura, ElPequeño Vaso de Nuestra Señora, El Hermano Lustig, Los Seis Cisnes,El Ratón y el Gato Asociados,Fuente: librivox.org acústicoliberación de libros en el dominio públicoFairy Tales of theBrothers Grimm and Travel Audio e-book.Fairy Tales of the BrothersGrimm audiobook v2.02 new books, 40 new stories60 fable, newengine, new design, optimized for tabletsEbook reader builtStorieslike Snow White, Cinderella,Hansel and Gretel, Juan without fearand many more ...Kids love fairy talesFor use as audiobook Internetneed. The provider may charge for the traffic! To use the programrecommended wi-fi. Without internet access you can I use ase-book.first volume: Red Riding Hood, The Brave Little Tailor, TheFrog King, Monte Simeli Thrushbeard King, Snow White and the SevenDwarfs, The Three Spinners, Light Blue, Cinderella, The SevenRavens, A Tale Enigmatic, Musicians Bremen, The Ungrateful Son, TheCrumbs on the Table, Tom Thumb, The Devil with the Three GoldenHairs, The Wolf and the Seven Cabritas, Rúmpeles-Tíjeles, Rapunzel,Hansel and Gretel,Volume II: The Straw, and the Jewish Brasserie,Elsie List, The Lord Korbes, Brother and Sister, The SleepingBeauty, and Yoringel Jorinda, Allerleirauh, Pastor Wise, The TwoHikers, Smarty Doctor, The Hedgehog and the Spouse of the Hare, TheElves, The Mantel, Backpack, the Hat and the Horn, The Peasant andthe Devil, Bearskin, The Queen Bee, The Enigma, The Scourge ofHeaven, Puss in Boots, The Manto,third volume: The White Snake, TheFox and the Horse, The Fisherman and his Wife, The Food of God, TheOwl, The Dancing Slippers Worn by, La Comadre Wolf and the Fox, TheWater of Life, Three Feathers, Beam, Master Thief, Brides Locks,Old Sultan, Poverty and Humility Lead to Heaven, The WonderfulMusician, Clara and The Dark Bride, The Little Glass of Our Lady,Brother Lustig, The Six Swans, The Cat Mouse and Associates,Source:librivox.orgAcoustic liberation of books in the public domain
Music Box Xmas 1.0
alchimedia
Christmas Music Box, Bell piano and soundboardpopular christmassongsand polyphonic christmas bell pianoand beautiful bellsoundsand christmas sound effects: Sleigh Bells, Merry Christmas,Santa says Ho Ho Ho and moreJingle Bell, O Tannenbaum, We wish Youa Merry Chrstmas, Feliz Navidad and more Christmas songs in thMusic Box.
The Complete Sherlock Holmes Sherlock Holmes
alchimedia
The Complete Sherlock Holmes: All Novels and Short Stories freeebooksBuilt in e-book reader.Day and Night mode, adjustable fontsize, bookmark function.Englis and spanish as well
Hangman HD free Akasztófa
alchimedia
This is the best hungarian hangman game. For english version pleasevisit Smart Hangman HD Free:https://www.play.google.com/store/apps/details?id=hu.alchimedia.Hangman
SMS Maestro español SMS Maestro
alchimedia
Versión actualizada: ¡Feliz dia de la mujer!Sea el dueño demensajes para cada ocación. SMS Maestro está listo para elegir deuna gran colección de mensajes de texto SMS.Ahora no sólo laedición especial de San Valentín sino más mensajes lindos,graciosos y positivos, para cumpleaños o sólo divertir tusamigos.Updated version: Happy Women's Day!Be the master of messagesfor every occasion. SMS Maestro is ready to choose from a largecollection of SMS text messages.Now not only the special editionValentine but cute, funny and positive messages for birthdays orjust amuse your friends.
Móra Ferenc hangosmesék Móra ferenc HangosKönyv
alchimedia
Hangoskönyv Móra Ferenc legszebb meséiből. Kincskereső kisködmön, Akörtemuzsika, Hogyan tanultam meg olvasni, A kis bice-bóca, Szegényember vízzel főz, Igazságos Mátyás és még rengeteg gyönyörű mese éselbeszélés.Három könyv, 69 hangos mese, több, mint 9 órányimese.Mese magyarul. Gyermekmesék. Olvasd és hallgasd, vagy csakhallgasd a klasszikus meséket. Esti mese vagy mesehallgatásgyerekeknek és felnőtteknek is.Figyelem! A hangoskönyv funkcióhozinternet kapcsolat szükséges, az adatforgalomért a szolgáltatóesetleg forgalmi díjat számíthat fel. Kapcsolat hiányában e-bookmesekönyvként használható.Forrás: Magyar Elektronikus Könyvtárhttp://mek.oszk.hu/Audio Mora Ferenc beautiful tales. Treasure Huntkisködmön, Pear Music, How I learned to read, the little bice Boca,a poor man's cooking water, Matthias Just beautiful and so manytales and stories.Three books, 69 audio tale, more than nine hoursof fable.Tale of English. Children's Tales.Read and listen, or justlisten to the classic tales. Listening to a bedtime story or fairytale for children and adults as well.Attention! The audiofunctionality requires an Internet connection, the datatransmission of the service provider may charge a transactionfee.Contact the absence of suitable e-book as a story book.Source:Hungarian Electronic Library http://mek.oszk.hu/
Mit főzzek ma? Receptajánló. v1.1
alchimedia
Figyelem! Ez nem receptkereső, hanem napi receptajánló alkalmazás!Naponta friss receptek! De persze csak akkor tud frissülni, ha vaninternetkapcsolat:)A Mit főzzek ma? app a www.receptvarazs.hu többezer receptje közül kínál naponta frissülő menüt és kategóriákszerint rendezett recepteket. Ha megtetszik egy étel, csak mentsdle a Kedvencek közé, így magad szerkesztheted a sajátszakácskönyved, amelyet ezután bármikor bárhol elővehetsz, méginternetkapcsolat nélkül is.Kellemes sütés-főzéstkívánunk!Attention! This is not a recipe search engine, but alsooffers a daily recipe app! Fresh daily recipes! But of course, canonly be updated if you have an internet connection :)What to cooktoday? www.receptvarazs.hu the app offers thousands of recipes areupdated daily menus and recipes organized by category. If you likea dish, just save your favorites, so you can edit your owncookbook, which you can buy in at any time from anywhere, evenwithout an internet connection.Enjoy your cooking and baking!
Kötelező olvasmányok Kötelező olvasmányok
alchimedia
Kötelező olvasmányok - hangoskönyv és e-book ingyenOlvasd el vagyhallgasd meg a kötelező irodalom könyveket, drámákat, versekettelefonon vagy tableten.A HangosKönyv funkció internetesadatforgalmat generál. A HangosKönyv funkcióhoz internetkapcsolatszükséges!forrás: Magyar Elektronikus Könyvtárhttp://mek.oszk.hu/Required reading - audiobook and e-book forfreeRead or listen to the compulsory literature books, plays, poemsby phone or tablet.The function Audiobooks generate Internettraffic. Required for the function Audiobooks internetconnection!Source: Hungarian Electronic Library http://mek.oszk.hu/
Fözdefeszt craft beer festival 3.11
alchimedia
Fozdefest - Budapest craft beer festival.If you want to enjoyunique Hungarian craft beers in Budapest, you should visit thisfestival from sept 20 to 21 2014.
Üzenetek Üzenet Mester 2.01
alchimedia
13 témakörben több, mint 1400 üzenet, idézet, bölcsesség, versvárja, hogy elküldd szeretteidnek, ismerőseidnek,barátaidnak.Egyszerűen kezelhető (másolás vagy megosztás teszőlegesalkalmazással, akár facebookra, akár emailben, sms-ben vagy tumblrreblogban, twitteren vagy bárhogy, amit a telefonod csak tud:)Új!Mostanól kiválaszthatod, hogy a hirdetés hogy jelenjen meg:kategória választásnál egyszer egy teljes oldalas, becsukhatóhirdetés, vagy pedig az oldal alján egy csík hirdetés. A választása tied! Keresd a beállítást menüben.Üzenetek születésnapra,névnapra, Valentin-napra, szerelmes és beugratós, vicces üzenetek,de húsvétra, esküvőre, karácsonyra sem maradsz üzenetek, viccesvagy megható üzenetek nélkül...13 topics over 1,400 posts, quote,wisdom, poetry waiting to send to loved ones, friends, friends.Easyto use (copying or sharing application teszőleges or Facebook oremail, sms or Reblog tumblr, twitter or whatever to what the phonecan only :)New! Mostanól, you can select your ad to appear:choosing a category once a full-page advertisement foldable or in astrip at the bottom of the page advertisements. The choice isyours! Find the setting menu.Messages birthdays, name day,Valentine's Day, love and novelty, funny messages, but Easter,weddings, Christmas or stay up messages without touching or funnymessages ...