dunyacepte Apps

TEOG Cepte 4.0
dunyacepte
Sevgili 8. Sınıf Öğrencileri,Bu uygulama TEOG Sınavlarına hazırlanmanız için üretildi.Uygulamamız yakında Fen ve Teknoloji, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi,Matematik, İngilizce, İnkılap Tarihi ve Türkçe dahil bütün derslerive bütün TEOG konularını kapsayacak şekilde güncellenmektedir.Uygulama İle İlgili Birkaç Faydalı BilgiUyarı: Lütfen uygulamamızda (video bölümü hariç) “sadeceuygulamanın kendi tuşlarını” kullanınız. Özellikle telefonunuzungeri tuşuna basmanız sizi uygulamadan çıkaracaktır. Sadece videoizlerken tam ekrandan çıkmak için telefonunuzun geri tuşunukullanabilirsiniz.Dersi seçtikten sonra 3 temel öğe ile karşılaşacaksınız: İlgilidersin TEOG Konuları, Yazılı Sınavları ve TEOG Denemeleri. Şimdiisterseniz bu bölümleri yakından inceleyelim.TEOG 1 Fen ve Teknoloji Konuları: Her konu içinde de 3 temel öğebulunmaktadır.1. Konu Özeti ve Örnek Sorular:Bu bölümde sizin için özenle maddeler halinde hazırlanmış, basitve anlaşılır bir konu özeti mevcuttur.Her maddede interaktif örnekler bulunmaktadır. İnteraktifsorular, örnek sorular tuşuna bastığınızda alt kısımda açılacaktır.Bir sonraki örnek soruya geçebilmeniz için beyaz ok işaretinebasmanız gerekmektedir.2. Konu Anlatım Videoları:www.eba.gov.tr adresinde bulunan konu ile ilgili ders anlatımvideolarına uygulama aracılığı ile erişebilirsiniz.Videolara tıkladığınızda kesintisiz izleyebilmeniz veanlamadığınız yerleri kolaylıkla geri alabilmeniz için videoindirilecektir. Bu işlem sırasında uygulama bir iki dakikadonabilir ama sonrasında konforlu bir şekilde videonuzuizlersiniz.Videonuz indiğinde açılması için play tuşuna basın. Daha genişekranda izlemek isterseniz telefonunuzu yan çevirerekizleyebilirsiniz.3. Bilgi Yarışmaları:Her konuda bilgilerinizi eğlenerek ölçmenizi ve tekrar yapmanızısağlayacak bilgi yarışması kısmı bulunmaktadır.Bilgi yarışmasında her soru için ilk seferde doğru cevabıbilirseniz 10 puan alacağınız 10 soru sorulur. Bu sorular herseferinde o konu için hazırlanmış soru havuzundan rastgele seçilir.Bütün soruları doğru bilirseniz toplamda 100 puan almışolursunuz.İki adet joker hakkınız bulunmaktadır:“Yarı yarıya” jokerini kullandığınızda yanlış şıklardan ikisielenir.“Geç” jokerini kullandığınızda ise bir soruyu puan kaybetmedenpas geçersiniz.Yarışma sonunda kaçırdığınız soruları tekrar edip açığınızıkapatabilirsiniz.Yazılı Sınavları:Yazılı konularına ait sorulardan oluşturulan havuzdan herseferinde rastgele seçilen 10 sorudan oluşan sınavlardır. Sorularher seferinde rastgele seçildiği için kendinizi defalarcasınayabilirsiniz.1. TEOG Denemeleri:Tüm TEOG 1 konuları ile ilgili yüzlerce sorudan oluşan havuzdanher seferinde rastgele seçilen 20 sorudan meydana gelir. Her soruTEOG ’da olduğu gibi 5 puandır. Bütün soruları doğrucevapladığınızda toplamda 100 puan almış olursunuz.Ödül Oyunlar:Bilgi yarışmaları, yazılı sınavlar veya denemelerden 100 puanaldığınızda açılan küçük ama eğlenceli oyunlar sınav stresindensizi bir süreliğine olsun uzaklaştırmak için konuldu. Tadınıçıkartın :)Şimdilik bu kadar. Hepinize başarılı ve mutlu bir gelecekdilerim.Dear 8th GradeStudents,This application was made for teoge you prepare for the exam. Ourpractice soon Science and Technology, Religion and Ethics,Mathematics, English, and all subjects including History of Turkishand updated to include all teoge issues.Applications Related to A Few Useful InformationNotice: Please our application (except for the video section)"own keys, just practice" use. Especially, do not press your phoneback you will remove the application. You can only use the backbutton to exit the full screen while watching videos on yourphone.After you select you will be greeted by 3 basic elements of thecourse: course teoge Related Issues, Examination and teoge Trials.Let us examine closely this section if you want it now.Teoge 1 Science and Technology Topics: There are three basicelements within each topic.1. Subject Summary and Sample Questions:In this section, if carefully prepared material for you, simpleand straightforward topic summary is available.There are interactive examples in each item. Interactivequestions, sample questions will appear when you press the buttonat the bottom. To move on to the next sample questions you shouldpress the white arrow.2. Lecture Videos:www.eba.gov.t in the relevant address on the application you canaccess the course via video narration.Where you can watch a continuous video will be downloaded whenyou click on the video and understand that you can easily get back.This process may freeze for a minute or two during practice butcomfortably after you watch your video.To open when you press play in the video. If you want to track awider screen, you can follow by turning your phone sideways.3. Information Competitions:Everything about you and your information will enable you torepeat information amused measure has some competition.If you know the right answer the first time you get 10 pointsfor each question in the quiz of 10 questions are asked. Thesequestions are randomly selected from a pool of questions preparedfor each time it issues. If you know all the questions correctlyyou will get 100 points in total.You have two lifelines:"Half and half" eliminated two of the wrong stylish when you usethe wildcard."Late" You bypassed a question of losing points if you use thewildcard. The question again whether you miss the end of thecompetition you can close your gap.Examination of:The pool is created each time the questions are the subject ofthe written test consisting of 10 questions randomly chosen.Questions can test yourself repeatedly for the randomly selectedeach time.1. Trials teoge:All teoge 1 each time the pool consisting of hundreds ofquestions regarding issues occur from 20 randomly selectedquestions. Each question teoge 'is the same as the 5 points. If youanswer all the questions correctly you will have received a totalof 100 points.Award Games:Quizzes, you get 100 points from the written exam or essay examstress was placed drop small but fun games for you to get away fora while. Enjoy :)That's all for now. I wish you all a happy and successfulfuture.
TEOG Cepte Çıkmış Sorular 1.0
dunyacepte
Sevgili 8. Sınıflar,Bu uygulamada TEOG konuları ile ilgili Matematik, Fen ve Teknoloji,İnkılap Tarihi, Türkçe, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ve İngilizcedahil tüm derslerden daha önce MEB tarafından yapılan sınavlardaçıkmış soruları bulacaksınız.Sizler için TEOG sorularına ulaşmanın en pratik ve kolay yoluolan TEOG Cepte Çıkmış Sorular uygulaması ile soruların cevaplarınıda anında öğrenme fırsatınız olacak.Uygulamamız TEOG'tan önceki yıllarda TEOG konularından çıkmışsorularda eklenerek güncellenecektir.Sınavlarınızda başarılar dilerim.Dear 8.ClassesMathematics teoge issues regarding this application, Science andTechnology, History of Turkish, Religion and Morality emerged inthe examination conducted by the Ministry of Education and beforeall the courses, including English will find the questions.Teoge question of access to the most practical and easiest wayfor you in the teoge Mobile Çýkmýþ Questions with answers to thequestions will have immediate application in learningopportunities.Teoge issues that emerged from our practice in previous years,will be updated by adding teog't in question.I wish you success in your exams.
LGS Cepte 1.4
dunyacepte
LGS Cepte liselere giriş sınavına daha rahat hazırlanabilmeniz içingeliştirildi.Uygulama içeriği:Çıkmış Sorular:* Liselere girişsınavında başarılı olmanız için her dersten daha önceki liseleregiriş sınavlarını çözmeniz çok önemlidir. LGS Cepte Uygulamasındaçıkmış soruları iki şekilde de bulabilirsiniz;1. Yıllara göreçıkmış sorular2. Konularına göre çıkmış sorularSınavDenemeleri:*Sizin sınava girmeden önce daha fazla soruçözebilmenizi sağlamak amacı ile her ders için çıkmış sorulardanseçilen sorularla onlarca sınav denemesi hazırlanmıştır. *Buözelliği sayesinde LGS Cepte aynı zamanda bir Sınav DenemeleriKitabıdır.Çöz Özelliği:*Soruları çözerken ileri tuşunun solundakiçöz tuşuna bastığınızda soruları yazarak çözebilirsiniz. *Çözümsayfasında farklı kalınlıklarda ve renklerde kalem seçeneklerisizin soruları sıkılmadan çözebilmeniz için eklenmiştir.*Çözümsayfasındaki temizle tuşuyla da yazdıklarınızı silebilirsiniz.KonuAnlatım Videoları:*Konulardaki eksiklerinizi daha hızlıkapatabilmeniz için her konu ile ilgili Youtube'dan ders anlatımvideoları derlenmiştir.*Böylece anlamadığınız konunun videosunuYoutube'da ararken vakit kaybetmezsiniz. İnternet Gerektirmez:*LGSCepte'deki bütün sorular uygulamanın içinde kayıtlı olduğu içinÇıkmış Sorular ve Deneme Sınavları kısımlarını internete gerekduymadan kullanabilirsiniz.*Sadece Youtube videoları için internetgerekmektedir. (Videoların yüklenme süresi internet hızınızabağlıdır.)LGS Cepte ekibi olarak, Liselere Giriş Sınavı'da hepinizebaşarılar dileriz.LGS has been created to prepare the Cell in highschool entrance exam more comfortable.Application content:Questionsemerged:* The entrance exam to high school to succeed to solvetheir previous high school entrance examinations for each course isvery important. LGS released in the Mobile Applications questionscan also be found in two ways;1. questions emerged by year2.questions rose by subjectExamination Trials:* Your more questionsbefore taking the exam for each course came with the aim toexperiment with you to resolve dozens of exam questions areprepared from selected questions.* With this feature it is also anexamination of LGS Mobile in Trial of the book.Resolve Feature:*Questions can solve solving questions by typing when you press theforward button to the left to solve.* Pen options in differentthicknesses and colors in the Solutions page has been added inorder to resolve questions before you get bored.* You can alsodelete what you typed the clear button on the Solution page.LectureVideos:* Lecture videos from YouTube about every subject you canclose your missing threads in faster compiled.* Do not lose timewhile searching video on YouTube so that you understand thesubject. Do not Require Internet:* LGS Çýkmýþ is registered inthe application can use all the questions in cept Trial ExamsQuestions and portions without the need for Internet.* You justneed the internet to Youtube videos. (Load time of the videodepends on your internet connection.)LGS Mobile as the team, wewish you all the success in the Introduction to High School Exam.