knowledge4world Apps

Loading...
Learn English 30 Day in Telugu 1.4
అర్థం మరియు ఇంగ్లీష్ మాట్లాడటం నేర్చుకోవడానికి!మేము గొప్పఅప్లికేషన్ మీరు తీసుకువచ్చారు ఉంది చేశారు!in this, you can getEvery Kind of Tips And Trick to Speak English EasilySuch As : - 1.Simple Grammar (సాధారణ వ్యాకరణం)2. Phrases (తెలుగు పదబంధాలు)3.Conversation (తెలుగు సంభాషణ)4. Grammar lesson (తెలుగు వ్యాకరణం)5.Vocabulary (పదజాలం)6. Antonyms and Synonyms (యాంటోనిమ్స్ మరియుమూలాలు)7. Flowers Names (పువ్వులు పేర్లు)8. Vegetable Name(వెజిటబుల్ పేరు)9. Animals Names (జంతువులు పేర్లు)10. Bird Name(బర్డ్ పేరు)11. Spices Name (మిస్త్రెస్స్ పేరు)12. Fruits Name(పండ్లు పేరు)13. 1500 Most Common Words (1500 ల అధిక సాధారణపదాలు)And More Points Are Available In others Day like GivenAbove..Feature of This App :--It Is Free App..You Can Run &Read This App Offline AlsoSo, Don't Waste Your important Time HereAnd There Download This...I know it is Helpful for you, your Familyand Your FriendsLearn to understand and speak English!We have agreat app is brought to you!in this, you can get Every Kind of TipsAnd Trick to Speak English EasilySuch As: - 1. Simple Grammar(the general grammar)2. Phrases (Telugu phrases)3. Conversation(Telugu conversation)4. Grammar lesson (Telugu grammar)5.Vocabulary (vocabulary)6. Antonyms and Synonyms (yantonims androots)7. Flowers Names (flowers names)8. Vegetable Name (Vegetablename)9. Animals Names (names of animals)10. Bird Name (birdname)11. Spices Name (the name of Spices)12. Fruits Name (name offruits)13. 1500 Most Common Words (1500 most common words)And MorePoints Are Available In others Day like Given Above ..Feature ofThis App: -It Is Free App ..You Can Run & Read This App OfflineAlsoSo, Do not Waste Your important Time Here And There DownloadThis ...I know it is Helpful for you, your Family and Your Friends
Bangla Black Magic 1.0
Categeory Like1. কাউকে গভির ঘুমে অচেতন রাখার মন্ত2. আগুনের উপর হাটা3. বিনা আলোতে বই পড়া4. দূরপথ হেটে গেলেও ক্লান্তি আসবে না5. নিশিদ্ধ তন্ত্র (ব্লাক স্পিল)6. বশীকরণ পান পড়া7. মামলায় জয়ী হওয়া8. অদ্ভুদ ব্ল্যাক ম্যাজিক বা ডাকিনীবিদ্যা:And More Important Points Are Available in ApplicationFeature of This App :--It Is Free App..You Can Run & Read This App Offline AlsoSo, Don't Waste Your important Time Here And ThereDownloadThis...We hope That, It is helpful To You...---------------------------------------------------------------------------Categeory Like1. Mantar to stun someone deep sleep2. walking on fire3. Without light reading4. durapatha fatigue, but will not walk5. ban Tantra (Black Spill)6. Get Conquest Reading7. The case was won8. strange black magic or witchcraft:And More Important Points Are Available in ApplicationFeature of This App: -It Is Free App ..You Can Run & Read This App Offline AlsoSo, Do not Waste Your important Time Here And There DownloadThis...We hope That, It is helpful To You ...---------------------------------------------------------------------------
Chati Chodi karne ke Tarike (offline) 2.0.0
बहुत आसानी से छाती चौड़ी करने के अचूक उपायCategeory like1. चौड़े औरमजबूत सीने के लिए कारगर हैं ये उपाय2. चौड़े और मजबूत चेस्ट बनाने केलिए बटरफ्लाई कैसे करें3. चेस्ट बनाने का खास वर्कआउट4.3 कसरतें जोचेस्‍ट में ऊपर तक लाइन डालती हैं5. महिलाओं के लिए 2 महीने मेंब्रेस्ट का साइज बढ़ाने के 10 बेस्ट घरेलू उपाय6. चौड़े सीने की चाहतहै तो रोज करें ये 5 आसन7. चौड़ी छाती पाने के लिए मर्द खाएं ये आहारFeature of This AppIt Is Free App..You Can Run & Read This AppOffline AlsoSo, Don't Waste Your important Time Here And ThereDownload This...We hope That, It is helpful ToYou...---------------------------------------------------------------------------Thesure way to very easily broadened chestWritten Katgori1. Thesemeasures are effective for wide and strong chest2. Butterfly How tocreate strong and broad chests3. Chest Workout making specialChestexercises which shed 4.3 line up5. To increase the size of thebreast in 2 months for women 10 Best Home Remedy6. Every day, whenI'm looking for the chest, the 5 seat7. Broad Breasted men eatthese foods to getTablet feature is this appIt Is Free App ..YouCan Run & Reed is this app ALSO OfflineSo, two N't Waste Yourimportant Time Here And There Download This ...Hope they wattle, Itis helpful To You...---------------------------------------------------------------------------
Punjabi Shayari in Picture 1.0
Punjabi Picture Shayari will fulfil yourdesireof expressing your emotions the way you want. Now you cansendShayaris which fit your mood with beautiful backgrounds whichadds alot more meaning to the beautiful words.Feature of This App :--It Is Free App..It has all content in Punjabi LanguageYou Can Run & Read This App Offline AlsoSo, Don't Waste Your important Time Here And ThereDownloadThis...We hope That, It is helpful To You...
Pregnancy Guide 1.0
in Application you will come to know thatWhatto Do, Eat And Wear in During Pregnancyby this Application, You can Get your baby FitAndhealthy......Topics Such As : -1. Planning for pregnancy2. Desired/wished child3. Growth of embryo4. Signs & symptoms of pregnancy5. Precautions after conceiving6. Pregnancy All Weeks Tips7. Pregnancy FitnessAnd More Topics Are Available like Given Above ....Feature of This App :--It Is Free App..You Can Run & Read This App Offline AlsoSo, Don't Waste Your important Time Here And ThereDownloadThis...We hope That, It is helpful To You & your New Baby
GK Tricks and Test 2017 1.1
GK in Hindi 2016 - 17 and GK for SSC Exams,SSC CGL Exam, IBPS Bank exams, UPSC/IAS exam all latest GeneralKnowledge/Current Affairs required for all Competitiveexams.*** CATEGORIES ***1. Current Affairs (करेंट अफेयर्स)2. GK-Tricks (जी.के.-ट्रिक्स)4. महत्वपूर्ण जी.के.5. महत्वपूर्ण इतिहास6. महत्वपूर्ण भूगोल7. महत्वपूर्ण राजनीतिक8. महत्वपूर्ण विज्ञान9. सामान्य ज्ञान Mock Test10. English Mock Test*** Features ***Offline app no internet required.Install app and Get Success in all exam.
कहानियाँ 1.0
Bahut Sari Kahaniya, in sabko offline bhipadsakte ho....Ap apna or apne bachhe ka gyan bda sakte ho........Like:-Mahabharat Katha,Betaal Pachchisi,Sinhasan Batisi,Tenaliram,Panchtantra,Akbar-Birbal etc........Too many stories, allofthem offline can also be Pda ....Ap apna or apne bachhe ka gyan bda sakte ho ........Wrote: -Mahabharata legend,Pachisi discordant,Btisi throne,Tenali,Panchatantra,Akbar-Birbal etc ........
Ghost Story in Bangla (offline) 5.0.0
২ আপা ক পাঠ কার আপ ভূত পারেন সে রুবারু হো জায়েঙ্গে!আপা গোস্ট কিদুনিয়া মে খ জায়েঙ্গে ওর জানেনযে ভূত কে রহস্য !in this, you can getEvery Kind of 250 terrifying horrors ghost storiesSuch As :-1.ভূতের গল্প2.পৃথিবীর সবচাইতে ভয়ংকর সব ভূতের বাড়ি3.ভুতের গল্পভয়ংকর এক4.ভয়ঙ্কর কবররে গল্প সমূহ5.ভুতের গল্প ৪৮ মেয়ে ভুত6.ভুতেরগল্প ৪৬ লন্ডনের ভুত7.পেত্নী এফএমে প্রচারিত একটি ভয়ংকর ভুতেরগল্পFeature of This App :--It Is Free App..You Can Run & ReadThis App Offline AlsoSo, Don't Waste Your important Time Here AndThere Download This...We hope That, it Makes you feel Fear fromGhostApa is a lesson that they can up the ghost rubaru JayengeHo!Sister Ghost on earth b Jayenge his janenaye a mystery ghost!inthis, you can get Every Kind of 250 terrifying horrors ghoststoriesSuch As: -1bhutera story2prthibira most terrible ghosthouse3bhutera terrible stories4bhayankara kabarare story homes485bhutera girl ghost story46 London 6bhutera ghost story7petniephaeme circulated a terrible ghost storyFeature of This App: -ItIs Free App ..You Can Run & Read This App Offline AlsoSo, Donot Waste Your important Time Here And There Download This ...Wehope That, it Makes you feel Fear from Ghost
Technology Tips & Tricks 1.0
1. Find information about all kind of latesttechnology in hindi.2. Here are the Latest technology Tips for your Mobile, Laptop andComputer.3. We also added hundreds of computer and mobile tricks.4. Your can learn all the tips step by step with the help of thisapp5. Cool tricks enable you to change your working style on PC.* Use this app free and offline!!!!
Gym Guide in Bangla 1.0
যে আপনার ফিটনেস এবং আপনার শরীরের শক্তিশালীকরবেজিম গাইড অ্যাপ!জানুন আপনার সুস্থতা সিক্রেটস স্বাস্থ্যকর নিজেকে রাখা কিভাবে!in this, you can get Every Kind of Bangla Physical Exerciseandhow to fit your bodySuch As : -1.গুরুত্বপূর্ণ ব্যায়াম টিপস2.প্রথম দিন: Chest/Back/Biceps/Triceps/Upper Abs3.দ্বিতীয় দিন: Thighs/Hamstrings/Delts/Calves/Lower Abs4.তৃতীয় দিন: Chest/Back/Biceps/Triceps5.চতুর্থ দিন: Thighs/Hamstrings/Delts/Calves6.প্রাথমিক পর্যায়ের রানারদের জন্য একটি দৌড়ানোর সূচি-7.দৌড়াবেন ব্যায়াম টিপস8.পুরুষেরা কিভাবে কেজেল ব্যায়াম করবেন9.কিন্তু মেটাবলিজম ভালো করার উপায় কি?10.সম্পর্কে জানে আসনFeature of This App :--It Is Free App..You Can Run & Read This App Offline AlsoSo, Don't Waste Your important Time Here And ThereDownloadThis...We hope That, It is helpful To You...That will strengthenyourbody and your fitness gym Guide App!Learn how your fitness secrets to keep yourself healthy!in this, you can get Every Kind of Bangla Physical Exerciseandhow to fit your bodySuch As: -1gurutbapurna Exercise Tips2prathama Day: Chest / Back / Biceps / Triceps / Upper Abs3dbitiya Day: Thighs / Hamstrings / Delts / Calves / LowerAbs4trtiya Day: Chest / Back / Biceps / Triceps5caturtha Day: Thighs / Hamstrings / Delts / Calves6prathamika a run for the ranaradera suci7daurabena Exercise TipsHow to exercise 8purusera kejelaWhat better way to 9kintu metabolism?You know 10samparke seatFeature of This App: -It Is Free App ..You Can Run & Read This App Offline AlsoSo, Do not Waste Your important Time Here And There DownloadThis...We hope That, It is helpful To You ...
Water Therapy in Hindi 1.0
जब आप यह ऐप्प पढोगे तो आपको पता लगेगा की आपजलसे किस तरह चिकित्षा उपचार कर सकते है।जल प्रकृति का अनुपम और अनमोल उपहार है। यदि धरती पर जल नहींहोतातो आज जीवन संभव नहीं होता। जल केवल प्यास बुझाने की वस्तु मात्रनहींहै। अपितु यह जीवनदाता है यानि इंसान की मूल जरूरत है। इसके बगैरएकसप्ताह भी जिंदा रहना मुश्किल है। हमारे शरीर में 70 प्रतिशत जलकाभाग है। यही कारण है कि इसकी कमी जहां अनेक रोगों का कारण बनतीहै,वहीं इसकी समुचित मात्रा रोगों से निजात दिलाती है।संसार में जितनी भी चिकित्सा पद्धतियां हैं उनमें जल चिकित्सासबसेप्राचीन है। प्राकृतिक, आयुर्वेद और यूनानी चिकित्सा पद्धतियोंमेंइसका काफी महत्ता बताई गई है। अब तो इसे एक वैकल्पिक चिकित्सापद्धतिके रूप में भी अपनाया जा रहा है। जापान में तो जल चिकित्सापद्धतिकाफी लोकप्रिय है। तथा अनेक रोगों का उपचार इससे किया जा रहाहै। यहकिसी औषधि से कम नहीं है।in this, you can get Every Kind of Water therapySuch As : -1.सुबह गुनगुने पानी में शहद डालकर पीने के दस लाभ2.त्‍वचा के लिए लाभकारी3.जल से चिकित्सा4.जल ही जीवन है5.बीमारियों में रामबाण जल चिकित्सा6.तांबे के बर्तन से पानी पीने के 12 स्‍वास्‍थ्‍य लाभ7.गृह निर्माण में जल प्रवाह का फल8.जल चिकित्सा के बारे में कुछ विशेष जानकारी9.पानी का तापमान10.ऊषापान (तांबे के बर्तन में रखा बासी पानी पीना)Feature of This App :--It Is Free App..You Can Run & Read This App Offline AlsoSo, Don't Waste Your important Time Here And ThereDownloadThis...We hope That, It is helpful To You...If you Pdoge this appyouwill find water, how you can Cikitsha treatment.Water is a precious gift of nature and unique. If there iswateron the earth today, life is not possible. Water is not only amereobject of thirst. But it is the Source of life, ie basichumanneeds. Without it, even a week is hard to stay alive. Part ofourbody is 70 percent water. That's where its lack causesnumerousdiseases, relieve the disease is the proper volume.About twice as many medical procedures in the world'soldestwater treatment. Natural, Ayurveda and Unani systems ofmedicine,it is stated enough importance. Now as an alternativemedicalpractice is also being adopted. Water treatment method isverypopular in Japan. And many diseases that are being treated. Itisnothing short of a drug.In this was, You Can Get In Every Kind Water TherapyExcludedSuc Us: -Ten benefits of honey in warm water to drink Lksubh2ktwcha benefit3kjl medical4kjl is lifeWater therapy in 5kbimarion panacea12 Health Benefits of drinking water from the pot 6ktambeFruit of water flow in the construction 7kgrih8kjl some specific information about medical9kpani temperatureL0kushapan (drinking stale water kept in a copper vessel)Tablet app feature is this: -It Is Free App ..You Can Run & Reed is this app ALSO OfflineSo, two N't Waste Your important Time Here And ThereDownloadThis ...Hope they wattle, It is helpful To You ...
Herbal Medicine in Bangla 1.0
২ আপা দ্বারা জানে হারবাল খুলস সে সমস্ত রোগকেউপচার!in this, you can get Every Kind of 500 herbal medicine Thesewillall your diseases preventionSuch As : -1.পেটের গ্যাস সমস্যা দূর করতে ৭ ভেষজ ঔষধ2.বিভিন্ন শারীরিক সমস্যার সমাধানে ভেষজ ঔষধ3.অ্যালোভেরা বা ঘৃতকুমারীর রসের কয়েকটি গুণের কথা4.মধু-দারুচিনি মিশ্রণে কার্যকরী ভেষজ ঔষধ5.জানা টুথপেস্টের অজানা ৯টি ব্যবহার!6.যে অভ্যাস গুলোর কারণে চুল পড়ে!7.নিচে রসুনের ১২টি স্বাস্থ্য-উপকারিতা তুলে ধরা হলো8.বেসিল সুবিধার9.কালোজিরা সুবিধার10.জেনে নেয়া যাক বহেড়া ফলের ঔষধি গুন গুলোFeature of This App :--It Is Free App..You Can Run & Read This App Offline AlsoSo, Don't Waste Your important Time Here And ThereDownloadThis...We hope That, It is helpful To You...Well, who knows bytheherbal khulasa all the medical treatment of the disease!in this, you can get Every Kind of 500 herbal medicine Thesewillall your diseases preventionSuch As: -7 herbal medicine to overcome the problem of gas 1petera2. Various solving physical problems herbal medicineSome of the properties of aloe vera juice or 3ayalobhera4madhu-cinnamon mixture of herbal medicineUnknown 9 5jana use toothpaste!6ye the practice of hair loss!7nice the health benefits of garlic 1 highlights8besila facilities9kalojira facilitiesLet 10jene bahera multiply the fruit of the herbFeature of This App: -It Is Free App ..You Can Run & Read This App Offline AlsoSo, Do not Waste Your important Time Here And There DownloadThis...We hope That, It is helpful To You ...
Learn Palmistry 21 Days हथेली पढ़ना सीखें (offline) 5.0.0
अपनी उंगली को देखकर अपना भविष्य जाने ! व अपने हाथ के निशान को देखकरअपने आने वाले सालो के बारे में जाने ! इस एप्लीकेशन में in this, youcan get Every Kind of Tips to know your Future Easily.Such As : -1.आपकी हथेली में हैं ऐसे निशान तो आप भी बनेंगे करोड़पति2. ऐसीहस्तरेखा वालों की मृत्यु हार्ट अटैक से होने की संभावना रहती है3.ऐसी विवाह रेखा वाले व्यक्ति की शादी नहीं हो पाती है4. हथेली की यहरेखा ऐसे राज खोलती है, आपको जरूर जानना चाहिए5. उंगलियां देखकर जानिएअपनी और दूसरों की कुछ खास बातें6. हथेली की यह रेखाएं बताती हैं कैसेऔर कितने धनवान बनेंगे7. आपकी हथेली का रंग और आपका भविष्य7. देखेंहाथों की रेखाएं, जानें कैसा रहेगा जीवनचक्र8. हाथ की उंगलियां औरआपकी पर्सनैलिटीAnd More Topics Are Available like GivenAbove..Feature of This App :--It Is Free App..You Can Run &Read This App Offline AlsoSo, Don't Waste Your important Time HereAnd There Download This...we hope that it is Helpful for You, YourFriends---------------------------------------------------------Seeingyour finger to your future! And his hand prints go about looking atthe year! In the application,In this was, Tablet Tips If You CanGet In Every Kind Knov Aksily Your Future.Suc Us: -1. If you are inthe palm as you become a millionaire2. The death of a heart attackPalmistry is likely3. Line a married person can not be married4.The line of palm opens a secret, you must know5. Know your fingersto see certain things and others6. The lines of the palm and tellshow many will be rich7. The color of your palm and your future7.See the lines of hands, how about lifecycle Learn8. hand fingersand your personalityAnd More Topics Are Available like Given Above..Tablet app feature is this: -It Is Free App ..You Can Run &Reed is this app ALSO OfflineSo, two N't Waste Your important TimeHere And There Download This ...They hope this helpful cradling itfor You, YourFriends-------------------------------------------------- -------
Easy GK Tricks Image (offline) 1.4
GK Tricks Easy to Get Success in Your Government job Exam likeRailwayBankSSCUPSCIASFeature of This App :--It Is Free App..You CanRun & Read This App Offline AlsoSo, Don't Waste Your importantTime Here And There Download This...We hope That, It is helpful ToYou...
बाबा रामदेव योगासन 1.4
This app explains about what is yoga, pranayama and how all theseyoga activities help to maintain good helath also helps to cure thediseases.***List of Yoga***BharadvajasanaPadangusthasanaParipurnaNavasanaBaddha KonasanaDhanurasanaSetu BandhaSarvangasanaUstrasanaMarjaryasanaUtkatasanaBalasanaBhujangasanaSavasanaGomukhasanaBitilasanaBakasana
गीता के अनमोल विचार 1.3
गीता चित्र अनमोल विचार, कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान पर कृष्ण औरअर्जुन द्वारा बोले गए अनमोल वचन !Bhagavad Gita Picture Quotes,spoken by Krishna and Arjuna on the battlefield of theKurukshetra.Feature of This App :--It Is Free App..You Can Run& Read This App Offline AlsoSo, Don't Waste Your important TimeHere And There Download This...We hope That, It is helpful ToYou...Gita portrait precious idea, Krishna and Arjuna on thebattlefield of Kurukshetra Precious words spoken by!Bhagavad Gitaquotes picture, Krishna and Arjuna on B were spoken were BttlefieldOF Kurukshetra.Tablet app feature is this: -It Is Free App ..YouCan Run & Reed is this app ALSO OfflineSo, two N't Waste Yourimportant Time Here And There Download This ...Hope they wattle, Itis helpful To You ...
Vastu Tips Picture 1.0
घर के सामान को सही तरीके से रखना और सही जगहपर!Vastu plays a major role in our day to day life.Vastu is the science of direction that combines the fiveelementsof nature and balances them with the man and the material,creatinga congenial settings or a place to live or work, in mostscientificway taking advantages of the benefits bestowed by thefive elementscalled "Paanchbhootas". It paves the way for enhancedhealth,wealth, prosperity and happiness in an enlightenedenvironment.Feature of This App :--It Is Free App..You Can Run & Read This App Offline AlsoSo, Don't Waste Your important Time Here And ThereDownloadThis...We hope That, It is helpful To You...
Pregnancy Guide in Hindi 1.0
by this Application, You can Get your babyFitAnd healthy......Topics Such As : -1. गर्भधारण करने से पहले की तैयारी2. कैसे करें गर्भधारण3. मां बनने के लिए सही समय क्या है4. आईवीएफ तकनीक से गर्भधारण5. गर्भधारण करने का सही तरीका6. गर्भवती होना: क्या करें और क्या नहीं7. जल्‍द गर्भवती बनने के लिये आहार8. बच्चे पैदा न होने के कारणAnd More Topics Are Available like Given Above ....Feature of This App :--It Is Free App..You Can Run & Read This App Offline AlsoSo, Don't Waste Your important Time Here And ThereDownloadThis...We hope That, It is helpful To You & your New BabyB is this application,Youcan Get your baby Fit And healthy ......Topics Suc Us: -1. preparation before conception2. How pregnancies3. What is the right time to become a mother4. pregnancies from IVF techniques5. The right way to conceive6. Be Pregnant: What to do and what not7. Diet to become pregnant soon8. In the absence of child-bearingTopics and More Available written Given Same Damn ....Tablet app feature is this: -It Is Free App ..You Can Run & Reed is this app ALSO OfflineSo, two N't Waste Your important Time Here And ThereDownloadThis ...Hope they wattle, the helpful IT U & Your New Baby
Mole Meaning on Body in Bangla 1.0
ভবিষ্যতে লাভ বা ক্ষতির জ্ঞান যখন শুধুআপনারটিলো দিকে তাকিয়ে!in this, you can get Knowledge of future Profit or losswhenlooking at just your Body Moles!Such As : -1.কোথায় তিল থাকলে কি হয়2.তিলেই জোলির সাফল্য, মনরোর দুর্ঘটনা!3.প্রাকৃতিক উপায়ে দূর হবে আযাচিত তিল4.শরীরের সেই গোপন স্থানে তিল থাকলে কি হয়, দেখুন5.শরীরে তিলের তাৎপর্য6.তিল রহস্য!Feature of This App :--It Is Free App..You Can Run & Read This App Offline AlsoSo, Don't Waste Your important Time Here And ThereDownloadThis...We hope That, It is helpful To You...--------------------------------------------------------------------------------Knowledge of futuregainor loss when you just look at your Tilo!in this, you can get Knowledge of future Profit or losswhenlooking at just your Body Moles!Such As: -What if the mole is 1kothaya2tilei Jolie's success, Monroe accident!3prakrtika ways to remove the mole ayacitaWhat if the mole is the secret 4sarirera lookThe significance of sesame 5sarire6tila mystery!Feature of This App: -It Is Free App ..You Can Run & Read This App Offline AlsoSo, Do not Waste Your important Time Here And There DownloadThis...We hope That, It is helpful To You ...--------------------------------------------------------------------------------
1000 Mehndi Designs (offline) 1.0
Most Beautiful Mahndi Designs 2016Like.....Front Hand Mahndi DesignBack Hand Mahndi DesignLeg Mahndi DesignBridal Mahndi Designif you apply any design of this appYour looks most beautiful....Please,See all Designs
learn English 30 day in Bangla 1.2
বুঝুন এবং ইংরেজী বলতে শিখতে!আমরা আছে মহান অ্যাপ্লিকেশন আপনি আনাহয়!in this, you can get Every Kind of Tips And Trick to Speak,Write and listen English EasilySuch As : - 1. Simple Grammar (সহজব্যাকরণ)2. Phrases (বাংলা বাক্যাংশ)3. Conversation (কথোপকথন)4.Fruits Name (ফলের নাম)5. Grammar lesson (ব্যাকরণ পাঠ)6. VegetableName (সবজি নাম)7. Spices Name (মসলা নাম)8. Bird Name (বার্ড নাম)9.Animals Names (প্রাণী নাম)10. Flowers Names (ফুল নাম)11. Vocabulary(অভিধান)12. Antonyms & Synonyms in Bengali13. 1500 Most CommonWords in BengaliAnd More Points Are Available In others Day likeGiven Above..Feature of This App :--It Is Free App..You Can Run& Read This App Offline AlsoSo, Don't Waste Your important TimeHere And There Download This...I know it is Helpful for you, yourFamily and Your FriendsUnderstand and learn to speak English!Wehave great app is brought to you!in this, you can get Every Kind ofTips And Trick to Speak, Write and listen English EasilySuch As:- 1. Simple Grammar (simple grammar)2. Phrases (Bengaliphrases)3. Conversation (conversation)4. Fruits Name (fruit name)5.Grammar lesson (grammar lesson)6. Vegetable Name (vegetablesname)7. Spices Name (name of spice)8. Bird Name (bird name)9.Animals Names (animal name)10. Flowers Names (full name)11.Vocabulary (dictionary)12. Antonyms & Synonyms in Bengali13.1500 Most Common Words in BengaliAnd More Points Are Available Inothers Day like Given Above ..Feature of This App: -It Is Free App..You Can Run & Read This App Offline AlsoSo, Do not Waste Yourimportant Time Here And There Download This ...I know it is Helpfulfor you, your Family and Your Friends
पेट पतला न हुए तो पैसे वापस 1.0
जानिए की कैसे आप अपना वजन कम कर सकते है औरकिसतरह इन आसान तरीको को अपना सकते है !You can get Every Kind of Tummy-reduction techniquesCategeory like1.पेट,कमर और जांघों पर जमा चर्बी2.बिना डाइटिंग के मोटापा कम करने के सरल उपाय3.मोटापा से मुक्ति के आसान उपाय।4.पेट काम करने के लिए ब्रीदिंग तकनीक5.साइड फैट से कैसे पायें छुटकारा6.बच्चों का पेट कम करने के उपाय7.मांसाहारी आहार योजना जो वजन घटाए चुटकियों में8.दो हफ्ते में पेट कम करने के आसान उपाय9.महिलाओं में पेट कम करने के ऐसे टिप्स जो दूर करें सूजन10.सात दिनों में कम करें पेट की चर्बीFeature of This App :--It Is Free App..You Can Run & Read This App Offline AlsoSo, Don't Waste Your important Time Here And ThereDownloadThis...We hope That, It is helpful To You...Here's how you canloseweight and how to embrace these easy ways!You Can Get In Every Kind OF Tummi-Reduction TechniquesWritten KatgoriLkpet, fat stored on the hips and thighsThe simplest way to reduce obesity dieting 2kbina3kmotapa easy solution to get rid of.Breathing techniques for working 4kpetHow to Get Rid of Fat 5ksaidMeasures to reduce the stomach 6kbchchon7kmansahari diet plan to reduce weight in a snapEasy tips to lose belly 8kdo week9kmahilaon the stomach to reduce the inflammation thattipsoffIn L0ksat reduce abdominal fatTablet app feature is this: -It Is Free App ..You Can Run & Reed is this app ALSO OfflineSo, two N't Waste Your important Time Here And ThereDownloadThis ...Hope they wattle, It is helpful To You ...
Constitutional History of England 1760-1860 2.0.0
1 Key statutes 1.1 Selected Scottish documents and statutes 1.2Selected Welsh statutes 1.3 Selected English statutes 1.4 SelectedBritish statutes2 Kingdom of Scotland 2.1 Origins 2.2 Government3Principality of Wales 3.1 1216–1542 3.2 After 1542: union withEngland4 Pre-Civil War England 4.1 Before the Norman Conquest 4.2The Normans 4.3 The Plantagenets 4.4 The Tudors 4.5 James VI and I5The Civil War 5.1 Charles I and the Civil War 5.2 Oliver Cromwelland the Commonwealth 5.3 Richard Cromwell and Charles II6Post-Civil War 6.1 Popular political movements 6.2 GloriousRevolution 6.3 Act of Settlement7 The Kingdom of Great Britain 7.1Prime ministerial government8 The United Kingdom 8.1 Supremacy ofthe Commons 8.2 Expansion of the electoral franchise 8.3 Irishindependence and partition 8.4 European law 8.5 Devolution andother New Labour reforms 8.5.1 First term 8.5.2 Second term 8.6Conservative-Liberal Democrat reforms 8.6.1 Royal succession in theCommonwealth Realms 8.7 Further devolution 8.7.1 ScottishIndependence referendum 8.8 EU referendum
Mehndi Design Course 1.0
आप अस्थायी टैटू को हिना या मेहंदी के रूप मेभीबोल सकते है |मेंहदी मुख्य रूप से भारत, पाकिस्तान की महिलाओं और अरबी देशों केकुछलोगों द्वारा लगाया जाता है |पैटर्न और मेंहदी या हिना के डिजाइन उम्र, अवसरों और प्राथमिकताओंकेआधार पर बदलती है |कुछ मेहंदी पैटर्न बहुत ज्यादा विस्तृत कर रहे हैं और उनमें सेकुछबहुत सरल है |आप इन अस्थायी टैटू के लिए टन डिजाइनों पा सकते है | लेकिन कुछडिजाइनबहुत ज्यादा आम हैं, उनमें से एक चूड़ी पैटर्न है| चूड़ीपैटर्नडिजाइन दुल्हनों के बीच बहुत प्रसिद्ध और आम है|जानने के लिए यह एप्प डाउनलोड करे और जाने ढेरों टिप्स फॉरमेहंदीडिसइंग!You can get Every Kind of Festival Mehandi Design Course$$$ Categeory Like $$$$$1.नई चूड़ी हिना, मेहंदी डिजाइन2.पैरों के लिए सर्वोत्तम मेहँदी के डिजाइन3.पैरों के लिए कुछ और डिजाइन4.अरबी मेहंदी पैरों के लिए पंद्रह बेहतरीन डिजाइन5.पैरों के लिए पंद्रह सबसे बेहतरीन हेना मेहंदी डिज़ाइनस6.पंद्रह प्रेरणादायक मेंहदी डिजाइन हथेलियों के लिए7.पूरे हाथ की मेंहदी हिना की सचित्र श्रेष्ठ डिजाइन8.पंद्रह बेहतरीन दुल्हन के हाथ की मेंहदी9.सरल गोल मेंह्दी आकृतियां10.पैरों के लिए सर्वश्रेष्ठ दुल्हन डिजाइन$$$ Feature of This App $$$$$It Is Free App..You Can Run & Read This App Offline AlsoSo, Don't Waste Your important Time Here And ThereDownloadThis...We hope That, It is helpful To You...Henna or Mehnditemporarytattoos as you can say |Rosemary mainly India, Pakistan and Arab countries, some ofthewomen are imposed by |Rosemary or myrtle design patterns and age, opportunitiesandpriorities vary |Some henna patterns are widespread, and some of them are verysimple|You can find these temporary tattoo designs for t | But somedesignsare much more common, is one of them bangle pattern |Bangle patterndesign very popular and common among brides |Download this app and learn many tips for going Dising henna!Tablet You Can Get In Every Kind Festival MehndiDesigncourseKatgori written $$$ $$$$$Lkni bangle Hina, Mehndi DesignsBest Mehandi design for 2kparon3kparon and design somethingFifteen best designs for henna feet 4karbiHanna 5kparon fifteen best henna Dijhains6kpandrah inspirational henna designs for handsBest illustrated henna designs of henna hand 7kpure8kpandrah finest bridal henna hand9ksrl rounded shapes MenhdiL0kparon Best Bridal DesignClipboard feature is this app $$$ $$$$$It Is Free App ..You Can Run & Reed is this app ALSO OfflineSo, two N't Waste Your important Time Here And ThereDownloadThis ...Hope they wattle, It is helpful To You ...
Fruits Health Benefits Bangla 1.0
ফলের হেল্থ বেনিফিট ২ আপা জানিয়ে কাজে ফ্রুইটঅপকসভাস্থ বানাতে হয় ওর কাজে অপক ফিট এন্ড ফাইন রাখতে হয়!in this, you can get Every Kind of Fruit Health BenefitsSuch As : -1.বেদানা ফলের ৯ টি অজানা উপকারিতা2.পুরুষের যৌন ক্ষমতা3.আপনার ওজন কমাতে সাহায্য করবে যে ৭টি ফল4.প্রচুর অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট এবং ভিটামিনে ভরপুর এই ৭টি খাবার5.জেনে নিন সর্বোচ্চ ভিটামিন সি যুক্ত ১০টি খাবারের তালিকা6.মধুমাসের মধুফল কাঁঠালের ৬ স্বাস্থ্য উপকারিতা7.তরমুজ সুবিধার8.স্প্রতিদিন কেন সালাদ খাবেন9.দিনে একটি আপেল খান রোগ মুক্ত জীবন পান10.ওজন কমাতে লেবু-মধু পানীয়Feature of This App :--It Is Free App..You Can Run & Read This App Offline AlsoSo, Don't Waste Your important Time Here And ThereDownloadThis...We hope That, It is helpful To You...Health Benefits ofFruitphruita apaka meetings with the sister of his work is tobuildapaka is to keep fit and fine!in this, you can get Every Kind of Fruit Health BenefitsSuch As: -Unknown Benefits of fruit 9 1bedana2purusera sexual power3. Your weight will help to reduce that 7 resultsThese foods are full of vitamins and antioxidants 4pracura 7Take the list of the highest intake of vitamin C, 10 5jene6 Health Benefits of jackfruit 6madhumasera madhuphala7taramuja facilitiesWhy eat salad 8spratidinaEat an apple 9dine disease-free life,Reduce lemon and honey drinks 10ojanaFeature of This App: -It Is Free App ..You Can Run & Read This App Offline AlsoSo, Do not Waste Your important Time Here And There DownloadThis...We hope That, It is helpful To You ...
Personality Development Tricks 1.0
इस App से जाने की आप अपनी Personality कैसेऔरकिस तरह Develop करे!जाने ये है बेहतरीन तरीके आपकी Personality में लगा देंगे चार चाँद!in this Application, You can Get Every Kind of butter tipsandTricks For Your Personality Development.in this,Such As : -1.जाने क्यों निखारे Personality2.जाने कैसे आत्मविश्वास (Confidence) बढ़ाये3.कैसे बनाये आंतरिक संतुलन (Internal balance)4.खुद को कैसे रखे सकारात्मक (Positive) सोच5.कैसा हो आपका ड्रेस कोड (Dress Code)6.शिष्टाचार (Manners)Feature of This App :--It Is Free App..You Can Run & Read This App Offline AlsoSo, Don't Waste Your important Time Here And ThereDownloadThis...We hope That, It is helpful To You(आप के लिए उपयोगी है HowToImprove Your Personality)
घरेलू उपचार Home remedies 1.1
घरेलु उपचार एक सामान्य और सरल तरीका है रोगोंसेमुक्ति का.- खाँसी के लिए घरेलू उपचार- वजन घटाने के लिए घरेलू उपचार- मौसमी मधुमेह के लिए घरेलू उपचार- फ्लू के लिए घरेलू उपचार- बवासीर या बवासीर के लिए घरेलू उपचारऑफ़लाइन एप्लिकेशनइस्तेमाल करने में आसान
Sunlight Treatment in Hindi 1.0
किसी भी प्राणी के जीवन की रक्षा करने वालीसारीताकतों का असली स्रोत सूर्य ही है। `सूर्यो हि भूतानामायु:। अगरसूर्यना हो तो कोई भी प्राणी एक पल भी ज़िंदा नही रह सकता है। जिंदगीमेसूर्य की किरणों का भी बहुत ज्यादा महत्व होता है। जब सूर्य कीकिरणेंकिसी भी मनुष्य के शरीर पर पड़ती है तो उसके बड़े से बड़े रोग दूरहोजाते हैं।in this, you can get Every Kind of Sun Medical Whensunlightfalls on the body of any human disease are cured hisgreatest.Such As : -1.सूर्य चिकित्सा के बारे में कुछ जानकारियां2.सूर्य के सभी रंगों की किरणों का प्रभाव3.सूर्य चिकित्सा में प्रयोग किए जाने वाले कुछ पदार्थ4.आंखों के खराब होने के प्रमुख कारण एवं सूर्य दुवारा चिकित्षा5.सूर्य दुवारा त्वचा की रोग चिकित्सा6.सूर्य दुवारा दमा चिकित्सा7.सूर्य दुवारा गला, मुंह और दांतों के रोग की चिकित्सा8.सूर्य चिकित्सा दुवारा स्त्री रोग चिकित्सा9.सूर्य चिकित्सा दुवारा दिल के रोग चिकित्सा10.सूर्य चिकित्सा दुवारा कब्ज चिकित्साFeature of This App :--It Is Free App..You Can Run & Read This App Offline AlsoSo, Don't Waste Your important Time Here And ThereDownloadThis...We hope That, It is helpful To You...Protect the life ofanycreature that the sun is the true source of all powers. `SuryoHPBhutanamayu :. If the sun is not any creature could not liveamoment. In life, too much of the sun's rays is important.Whensunlight falls on the body of any human disease are curedhisgreatest.These is this, When You Can Get In Every Kind Medical hearOFBODY OF Sunlight Falls s other human diseases were diggingHisGreatest Shit.Suc Us: -Lksury some information about medicalThe effect of the rays of all the colors of 2ksury3ksury some substances to be used in medicineThe major causes of failure and the sun Cikitsha4kaankhonRepossessionRepossession 5ksury Skin DiseasesRepossession 6ksury asthma therapyRepossession 7ksury throat, mouth and teeth diseasestreatmentRepossession 8ksury gynecology medical therapyRepossession 9ksury medical therapy of heart diseaseRepossession constipation L0ksury medical therapyTablet app feature is this: -It Is Free App ..You Can Run & Reed is this app ALSO OfflineSo, two N't Waste Your important Time Here And ThereDownloadThis ...Hope they wattle, It is helpful To You ...
Health Problem Solution Bangla 1.0
২ আপা দ্বারা জানে কাজে রাখে রোগ ক খুব সে দূরওরহামেস কাজে রাখে খুব ক তন্দ্রাত!in this, you can get Every Kind of solve your AllhealthproblemsSuch As : -1.সুন্দর, স্বাস্থ্যোজ্জ্বল চোখের জন্য যা করবেন2.ঘাড়ের ব্যাথা দূর করুন সহজ ঘরোয়া উপায়ে3.স্বাস্থ্যগত যে ভুলগুলো আমরা প্রতিনিয়ত করি4.যে লক্ষণ গুলো দেখে বোঝা যায় আপনার কিডনী রোগ আছে5.কিডনির পাথর দূর করতে অসাধারণ কার্যকরী এই ২ টি পানীয়6.সুস্থ কিডনির জন্য অত্যাবশ্যকীয় ১০ টি কাজ7.হৃদরোগ প্রতিরোধ8.হার্বাল চায়ের গুণ বাড়াতে ৭টি উপাদান9.নারীর স্বাস্থ্য10.শিশু স্বাস্থ্যFeature of This App :--It Is Free App..You Can Run & Read This App Offline AlsoSo, Don't Waste Your important Time Here And ThereDownloadThis...We hope That, It is helpful To You...Well known by the workheputs the disease in a way that keeps his head in a tandrataJames!in this, you can get Every Kind of solve your AllhealthproblemsSuch As: -1sundara, which is not healthy for the eyesDomestic easy way 2gharera pain away3sbasthyagata make the mistakes that we constantlyHave you seen the signs of kidney disease 4ye5kidanira stone to remove the effect of these twoextraordinarydrinks10 work is vital for kidney 6susthaResistance 7hrdaroga7-fold increase 8harbala tea components9narira health10sisu healthFeature of This App: -It Is Free App ..You Can Run & Read This App Offline AlsoSo, Do not Waste Your important Time Here And There DownloadThis...We hope That, It is helpful To You ...
तिल और मस्सों मतलब जाने 1.0
आपके शरीर पर तिल और मस्सों का मतलब औररहस्यजाने ।जानिए क्या कहते है मोल्स,क्या है इनके रहस्य,और किस तरह बताएँगेयेआपका भाग्य,क्या है इनके महत्व!in this, you can get Every Kind of Know The Secret Of MolesOnYour Body.Such As : -1.शरीर पर तिल होने का फल2.जानिए आपके चेहरे पर किस तिल का कैसा असर होता है3.शरीर पर तिल लाभ व् नुकशान4.स्त्रियों में तिल का फल5.पुरुषों के शरीर पर तिल का असर6.शरीर के अंगो पर तिल के होने का महत्त्व7.हाथ,उंगलियाँ अथवा भुजा पर तिल का महत्त्व8.मस्तिष्क की ऊँचाई पर तिलों के प्रभाव9.मस्तिष्क की ऊँचाई पर तिलों के प्रभाव10.निचले होंठ के नीचे तिलों के प्रभावFeature of This App :--It Is Free App..You Can Run & Read This App Offline AlsoSo, Don't Waste Your important Time Here And ThereDownloadThis...We hope That, It is helpful To You...Means mole and wartonyour body and let the mystery.Here is what the moles, what their secret is, and what it willtellyour fortune, what is their significance?In this was, You Can Get Your Body's malls OF Secret InEveryKind OF was Knov.Suc Us: -Lksrir fruit of the moleWhat is the effect on your face sesame 2kjanie3ksrir Nukshan mole on business profits4kstrion sesame fruitThe effect on the body mole 5kpurusonOn the importance of being members of the Sesame 6ksrir7khath, fingers, or mole on the side of the importanceAt the height of the influence of Tilo 8kmstishkAt the height of the influence of Tilo 9kmstishkL0knicle lip under the influence of TiloTablet app feature is this: -It Is Free App ..You Can Run & Reed is this app ALSO OfflineSo, two N't Waste Your important Time Here And ThereDownloadThis ...Hope they wattle, It is helpful To You ...
Hair Skin Care in Bangla 1.0
এই অ্যাপ্লিকেশানটির-জানেন কিভাবে আপনি আপনারচুলএবং ত্বকের যত্ন নিতে পারেন!হাল্কা ত্বক সবসময় সুন্দর এবং শক্তিশালী এবং ঘন হয় এবং সর্বদাজাভাথাকতে পারে!in this, you can get Every Kind of care of hair and skin andhowto be long leave young and strongSuch As : -1.গরমে ত্বকের যত্ন2.শীতে ত্বকের যত্নে টি ফেইস মাস্ক3.সমস্ত শরীরের রূপচর্চায় ভিনেগারের ব্যবহার4.রূপচর্চায় তাজা শসার ৩টি ব্যবহার5.ত্বকের ধরণ অনুযায়ী দারুণ উপকারি টমেটোর ফেইস প্যাক6.শুষ্ক ত্বক এড়াতে শীতের আগেই প্রস্তুতি নিন7.চুল পড়া কমাবে প্রাকৃতিক কন্ডিশন8.চুল পড়া রোধ করার কার্যকরী ৫টি প্যাক9.সূর্যের তাপ থেকে ত্বককে বাঁচাতে ৪টি ঘরোয়া মাস্ক10.প্রাকৃতিক উপায়ে ত্বক উজ্জ্বল রাখার কিছু গোপন টিপসFeature of This App :--It Is Free App..You Can Run & Read This App Offline AlsoSo, Don't Waste Your important Time Here And ThereDownloadThis...We hope That, It is helpful To You...This applicationknow-howyou can take care of your hair and skin!Light skin is always beautiful and strong and dense and alwayshaveJava!in this, you can get Every Kind of care of hair and skin andhowto be long leave young and strongSuch As: -1garame skin care2site the face mask skin care3.All the body uses vinegar rupacarcaya3. Use fresh cucumber 4rupacarcaya5tbakera very beneficial according to the type of tomatofacepackPrepare the skin before winter to avoid 6suska7cula reduce the natural conditions8cula to prevent the fall of the 5-packDomestic mask to protect the skin from the heat 9suryera 410prakrtika some secret tips on ways to keep skin brightFeature of This App: -It Is Free App ..You Can Run & Read This App Offline AlsoSo, Do not Waste Your important Time Here And There DownloadThis...We hope That, It is helpful To You ...
कर्ज़ों से मुक्त होने के उपाय 1.0
इस एप्प द्वारा जानिए की आप ऋण से किस प्रकारमुक्ति पा सकते है और ऋण को चुकाने के ये है आसान तरीके क्या है ऋणचुकाने के आसान तरीके पढ़े और जाने इस अप्प सेin this, you can get Every Kind of How can get out of debtSuch As : -1.ऋण तीन प्रकार होते हैं2.ऋण मुक्ति के लिये निम्न मंत्रों में से किसी एक का जाप नित्य प्रतिकरें3.लोन या कर्ज से जल्दी मुक्ति के लिए ये टोटके4.ऋण मुक्ति के लिए करें, श्रीसूक्तम के मंत्र पाठ5.धन एवं ऋण उपायFeature of This App :--It Is Free App..You Can Run & Read This App Offline AlsoSo, Don't Waste Your important Time Here And There DownloadThis...We hope That, It is helpful To You...Know this app you can getout of debt, how to pay off debt and to repay the loan in easy way,what is the easiest way to read and with this appThese is this, How Can You Can Get Out Get In Every KindNegative Negative DebtSuc Us: -There are three kinds Lkhrin2khrin for liberation against the continual chant mantras toone3klon or early redemption of debt for these tricks4khrin for liberation, the mantra text Srisuktm5kdn and debt measuresTablet app feature is this: -It Is Free App ..You Can Run & Reed is this app ALSO OfflineSo, two N't Waste Your important Time Here And There DownloadThis ...Hope they wattle, It is helpful To You ...
लम्बाई और वजन कैसे बढाये 1.0
जाने की लम्बाई और वजन कैसे बढाये कैसे 18 सालकेबाद भी आप बढ़ा सकते हैं खुद की लंबाईYou can get Every Kind of How extended length and weightSuch As : -1.वजन बढ़ाने के प्राकृतिक तरीके2.लंबाई कैसे बढ़ायें3.दस उपाय जो वजन बढ़ायें4.वजन बढ़ाने के लिये खाएं ये फूड5.लम्बाई बढ़ाने के प्राकृतिक तरीके6.बच्चों की लंबाई बढ़ाएंगे ये वर्कआउट्स7.जड़ी-बूटियों के सेवन से आसानी से बढ़ा सकते हैं वजन8.महिलाओं का वजन बढ़ाने के लिए कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन9.कैसा हो वजन बढ़ाने की इच्छुक महिलाओं का वर्कआउट प्लान10.गर्भावस्था के दौरान वजन बढ़ाने के अन्‍य टिप्‍सFeature of This App :--It Is Free App..You Can Run & Read This App Offline AlsoSo, Don't Waste Your important Time Here And ThereDownloadThis...We hope That, It is helpful To You...How was extended to18years after the height and weight, how you can increase thelengthof aHow You Can Get In Every Kind OF Extended Length &WeightSuc Us: -Natural Ways to Increase LkvjnTo increase the capacity 2klnbai3kds measure weight increaseEat these foods to increase 4kvjnNatural Ways to Increase 5klmbaiThese workouts will increase the length of 6kbchchon7kjdi plants intake can increase weight easily8kmahilaon of carbohydrates and protein for weight gainWorkout plans for women seeking to gain weight 9kkasaOther tips to gain weight during L0kgrbavsthaTablet app feature is this: -It Is Free App ..You Can Run & Reed is this app ALSO OfflineSo, two N't Waste Your important Time Here And ThereDownloadThis ...Hope they wattle, It is helpful To You ...
Computer Repairing Sikhe 2016 1.0
अपने PC की छोटी-से-छोटी प्रॉब्लम को आसानी सेघरपर ही ठीक करना सीख जाओगे !Small-to-small problem of your PC easily learn to Repairathome!Such As : -कम्प्यूटर क्या है? (What is Computer?)---------------------------------------* पर्सनल कम्प्यूटर* कम्प्यूटर के विभिन्न भाग* कम्प्यूटर के विभिन्न हार्डवेयर* कम्प्यूटर हार्डवेयर:इनपुट,आउटपुट डिवाइस* सॉफ्टवेयर क्या होता है ?Hardware knowledge (हार्डवेयर ज्ञान)_________________________________* कम्प्यूटर हार्डवेयर की जानकारी* ऑपरेटर इंटरफेस* इनपुट डिवाइस* ऑन लाइन इनपुट डिवाइसेज* ऑफ लाइन इनपुट डिवाइसेज* सोर्सडेटा इनपुट युक्तियाँ* आउटआउट डिवाइसकंप्यूटर की समस्याओं के समाधान_________________________________* पीसी के रख-रखाव के लिये ध्यान देने योग्य बातें!* कंप्यूटर की सुस्ती से परेशान हैं* Debug Card Error Code With Meaning and Solution* System Restore : अपने कंप्यूटर को दुबारा से सही स्थितिमेंलाये* PC Laptop Hanging Problem And Repair* Computer में Keyboard Mouse का काम न करनाAnd More Points Are Available like Given Above..Feature of This App :--It Is Free App..You Can Run & Read This App Offline AlsoSo, Don't Waste Your important Time Here And ThereDownloadThis...I know it is Helpful for you, and Your FriendsThesmaller-than-smallproblem of your PC easily learn to do right athome!Small-so-small problem Aksily Learn the puck OF YOUR HOMErepairso!Suc Us: - what is computer? (What is a computer?)---------------------------------------* Personal Computer* Computer Components* Various computer hardware* Computer hardware: input, output devices* What is the software?Hardware knowledge (hardware knowledge)_________________________________* Computer hardware information* Operator Interface* input device* On-line Input Devices* Off-line Input Devices* Sorsdeta input devices* Autaut deviceSolutions to computer problems_________________________________* Considerations for PC maintenance!* Computer disturbed sleeping* Debug card with error code Meaning and Solution* System Restore: bring your computer back into thecorrectposition* Hanging puck Laptop Problem and repairI do not work * Computer Keyboard MouseAnd More Points Are Available like Given Above ..Tablet app feature is this: -It Is Free App ..You Can Run & Reed is this app ALSO OfflineSo, two N't Waste Your important Time Here And ThereDownloadThis ...The IT e Knov Helpful For You, and Your Friends
History of United States of America (offline) 3.0.0
1 Pre-Columbian Era 1.1 Native development prior to Europeancontact 1.1.1 Major cultures 1.2 Native development in Hawaii2Colonial period 2.1 Spanish, Dutch, and French colonization 2.2British colonization3 18th century 3.1 Political integration andautonomy4 American Revolution5 Early years of the republic 5.1Confederation and Constitution 5.2 President George Washington 5.3Slavery6 19th century 6.1 Jeffersonian Republican Era 6.2 War of1812 6.3 Era of Good Feelings 6.4 Indian removal 6.5 Second PartySystem 6.6 Second Great Awakening 6.7 Abolitionism 6.8 Westwardexpansion and Manifest Destiny 6.9 Divisions between North andSouth 6.10 Civil War 6.11 Emancipation 6.12 Reconstruction Era 6.13The West and the Gilded Age7 20th century 7.1 Progressive Era 7.2Imperialism------------------------------------------------------------------------------------------
Health Tips Images 1.0
अपने स्वास्थ्य को अच्छे तरीके से फिट रखेयहफाइल पढ़ने के बादIt fit beautifully maintained their health after readingthefileFeature of This App :--It Is Free App..You Can Run & Read This App Offline AlsoSo, Don't Waste Your important Time Here And ThereDownloadThis...We hope That, It is helpful To You...It fitbeautifullymaintained their health after reading the fileTheir health was Mentaned After Reading file BeawtifulliITFITTablet app feature is this: -It Is Free App ..You Can Run & Reed is this app ALSO OfflineSo, two N't Waste Your important Time Here And ThereDownloadThis ...Hope they wattle, It is helpful To You ...
Blood Test Result (offline) 5.0.0
Blood Test Result What is the normal range of each part of Bloodtest? What is the normal maximum and normal minimum result in eachpart of a Blood test? For instance, what id the normal range ofuric acid? What is the normal white Blood cell count? etc.Bloodtest result Values gives both non-medical readers and healthprofessionals a fast-navigable and clearly structured overview ofthe main routine laboratory parameters and possible causes of theirincrease and decrease.Each result contains important clinicalinformation, critical lab values, differential diagnoses and etc.The Normal Lab Values are clearly arranged, alphabetically orderedand quickly located.Whether you are a patient looking for answersthat might reassure you about your health, or a medicalpractitioner seeking quick confirmation regarding a particulartest, this app puts the information into the palm of your hand.Thisapp shows the content onto your mobile device or tablet, meaningyou won’t be dependent on an Internet connection to navigate to theinformation you need, when you need it.Includes labs frombiochemistry, haematology (hematology), immunology, toxicology,microbiology, virology and genetics departments plus common screensfrom neurology, respiratory, rheumatology, endocrinology,cardiology, gastroenterology and oncology.Even after theseimportant points Please see:-1.Biochemistry Test2.Test :5-Hydroxyindole 3-acetic acid in urine3.Hematology Test4.Immunology& Serology Test5.Microbiology Test Alphabetically6.MolecularTest Detection7.Hormone Test8.Sputum TestFeature of This App :--ItIs Free App..You Can Run & Read This App Offline AlsoSo, Don'tWaste Your important Time Here And There Download This...We hopeThat, It is helpful To You...Blood Test Result What is the normalrange of each part of Blood test? What is the normal maximum andnormal minimum result in each part of a Blood test? For instance,what id the normal range of uric acid? What is the normal whiteBlood cell count? etc.Blood test result Values ​​gives bothnon-medical readers and health professionals a fast-navigable andclearly structured overview of the main routine laboratoryparameters and possible causes of their increase and decrease.Eachresult contains important clinical information, critical labvalues, differential diagnoses and etc. The Normal Lab Values ​​areclearly arranged, alphabetically ordered and quicklylocated.Whether you are a patient looking for answers that mightreassure you about your health, or a medical practitioner seekingquick confirmation regarding a particular test, this app puts theinformation into the palm of your hand.This app shows the contentonto your mobile device or tablet, meaning you will not bedependent on an Internet connection to navigate to the informationyou need, when you need it.Includes labs from biochemistry,haematology (hematology), immunology, toxicology, microbiology,virology and genetics departments plus common screens fromneurology, respiratory, rheumatology, endocrinology, cardiology,gastroenterology and oncology.Even after these important pointsPlease see: -1.Biochemistry Test2.Test: 5-Hydroxyindole 3-aceticacid in urine3.Hematology Test4.Immunology & SerologyTest5.Microbiology Test Alphabetically6.Molecular TestDetection7.Hormone Test8.Sputum TestFeature of This App: -It IsFree App ..You Can Run & Read This App Offline AlsoSo, Do notWaste Your important Time Here And There Download This ...We hopeThat, It is helpful To You ...
नशा करना भुलाने के लिए Tricks 1.0
इस अप्प द्वारा पढ़े ये टिप्स इन टिप्स को जानेऔरअपना और अपने आस पास के लोगो रिस्तेदारो को नसे की लत से दूर करसकतेहैYou can get Every Kind of Measures addictionCategeory like1.शराब छुड़ाने के तरीके2.मुद्रा, ध्यान और योगाभ्यास से नशा छोड़े3.धूम्रपान छोड़ने के व्यावहारिक तरीक4.कैसे पाएं शराब से छुटकारा5.इलाज से टूट सकते हैं नशे की बेड़ियां6.नशे मुक्ति के इलाज़7.धूम्रपान छोड़ने के लिए प्रेरित करते हैं ये एड8.नशे की मिथक सोच9.नशे मुक्ति के घरेलू नुस्खे10.तंबाकू में नुकसानदायक केमिकलFeature of This App :--It Is Free App..You Can Run & Read This App Offline AlsoSo, Don't Waste Your important Time Here And ThereDownloadThis...We hope That, It is helpful To You...This app let youreadthese tips and these tips and around your logo can stray nervestoRistedaroTablet You Can Get In Every Kind Addiction MeasuresWritten KatgoriLksrab ways to deliver2kmudraa, meditation and yoga drug release3kdhumrpan practical ways to quit4. How to get rid of alcohol5kilaj drug chains are broken6knse discharge treatmentThey leave 7kdhumrpan inspire EdThinking of the Myth 8knse9knse discharge home remediesL0ktnbaku harmful chemicalTablet app feature is this: -It Is Free App ..You Can Run & Reed is this app ALSO OfflineSo, two N't Waste Your important Time Here And ThereDownloadThis ...Hope they wattle, It is helpful To You ...
English Speaking Course इंग्लिश सीखे (offline) 5.0.0
इंग्लिश बोलने समझने व सीखने के लिए ! बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन हमआपके लिए लाये है ! in this, you can get Every Kind of Tips AndTrick to Speak English EasilySuch As : - * पहले घंटे (FirstHour)Basic usage of 'I'm'Grammar (व्याकरण)Fruits Name (फलों केनाम)Antonyms and Synonyms (विलोम और समानार्थक)Vegetable Name(सब्जियों के नाम)Spice/utensils/Food Grains (स्पाइस / बर्तन /अनाज)Important Words (महत्वपूर्ण शब्द)Conversation (बातचीत)1000Most Common Phrases (A)1500 Most Common Words (A)* दूसरे घंटे(Second Hours)Variations of 'I'm in/at/on' का प्रयोगGrammar(व्याकरण)Fruits Name (फलों के नाम)Antonyms and Synonyms (विलोम औरसमानार्थक)Vegetable Name (सब्जियों के नाम)Spice/utensils/FoodGrains (स्पाइस / बर्तन / अनाज)Important Words (महत्वपूर्णशब्द)Conversation (बातचीत)1000 Most Common Phrases (B)1500 MostCommon Words (B)* तीसरे घंटे (Third Hours)I'm good at काप्रयोगGrammar (व्याकरण)Fruits Name (फलों के नाम)Antonyms andSynonyms (विलोम और समानार्थक)Vegetable Name (सब्जियों केनाम)Spice/utensils/Food Grains (स्पाइस / बर्तन / अनाज)ImportantWords (महत्वपूर्ण शब्द)Conversation (बातचीत)1000 Most CommonPhrases (C)1500 Most Common Words (C)* चौथें घंटे (Fourth Hours)I'm+ (verb) का प्रयोगGrammar (व्याकरण)Fruits Name (फलों केनाम)Antonyms and Synonyms (विलोम और समानार्थक)Vegetable Name(सब्जियों के नाम)Spice/utensils/Food Grains (स्पाइस / बर्तन /अनाज)Important Words (महत्वपूर्ण शब्द)Conversation (बातचीत)1000Most Common Phrases (D)1500 Most Common Words (D)* पांचवें घंटे(Fifth Hours)I'm getting का प्रयोगGrammar (व्याकरण)Fruits Name(फलों के नाम)Antonyms and Synonyms (विलोम और समानार्थक)VegetableName (सब्जियों के नाम)Spice/utensils/Food Grains (स्पाइस / बर्तन /अनाज)Important Words (महत्वपूर्ण शब्द)Conversation (बातचीत)1000Most Common Phrases (E)1500 Most Common Words (E)And More PointsAre Available In others Day like Given Above..Feature of This App:--It Is Free App..You Can Run & Read This App Offline AlsoSo,Don't Waste Your important Time Here And There Download This...Iknow it is Helpful for you, your Family and Your Friends
Aromatherapy Guide in hindi 1.0
इस एप्प से जाने की अरोमाथेरेपी(Sungadhचिकित्सा) वैकल्पिक चिकित्सा का एक प्रकार आवश्यक तेलों औरअन्यसुगंधित पौधों का उपयोग द्वारा की जाती हैजो एक व्यक्ति के स्वास्थ्य या मूड में सुधार लाने के लिए अतिआवश्यकहैin this, you can get Every Kind of knowledged thataromatherapymakes you feel good although there was no evidence thatit makesyou well.Such As : -1.मुँहासों के लिए ऐरोमा फेस मास्क2.ऐरोमाथैरेपी से महक-महक जाएँ3.नींद न आना4.तन-मन निखारे ये सुगंधित मसाज5.एरोमा थेरेपी से प्रतिदिन निखारें अपनी त्वचा6.एरोमा थेरेपी से त्वचा की रंगत निखारे मास्क7.एरोमा थेरेपी खुशबू से इलाज8.एरोमा थेरेपी मसाज के ये तरीके कर सकते हैं आपकी सेहतमेंसुधारके9.खुशबुओं​ की पालकी पर सवार तंदुरूस्ती के राज़10.सुगंध देने वाली वनस्पतियाँ और चिकित्सकीय उपयोगFeature of This App :--It Is Free App..You Can Run & Read This App Offline AlsoSo, Don't Waste Your important Time Here And ThereDownloadThis...We hope That, It is helpful To You...Aromatherapy this apptogo (Sungadh therapy) is a type of alternative medicineusingessential oils and other aromatic plants are made byA person who is very important to improving health or moodIn this was, You Can Get In Every Kind OF U Feel Good AltugTheredwell Knovledged cradling aromatherapy Mkes no evidencecradling itwell Mkes war.Suc Us: -Face Mask for Lkmuhason AeromaGo-smelling smelling 2kaeromatharepiOmit 3knindThese scented massage enhanced mind 4ktnHone your skin daily therapy 5.aroma6.aroma therapy enhanced texture of the skin mask7.aroma aroma therapy treatmentThese methods of massage therapy can 8.aroma Reformation inyourhealthFitness Secrets of 9kkhusbuon aboard sedanAnd the therapeutic use of vegetation that L0ksugandTablet app feature is this: -It Is Free App ..You Can Run & Reed is this app ALSO OfflineSo, two N't Waste Your important Time Here And ThereDownloadThis ...Hope they wattle, It is helpful To You ...
Color Treatment Guide in Hindi 1.0
इस एप्प द्वारा जानिए रंगों द्वारा चिकित्साएवंरंगों से दूर भगाये हर प्रकार के रोगों को !कई बीमारियों में अचूक रंग चिकित्सा !in this, you can get Every Kind of Color therapy, The sure wayofcolor therapy!Such As : -1.क्‍योंकि हर रंग कुछ कहता है2.कई बीमारियों में अचूक रंग चिकित्सा3.रंग चिकित्सा (ऋषियों के ज्ञान की पराकाष्ठा)4.पीला रंग की दवा5.रंग चिकित्सा6.कलर थैरेपी-रंगों से करें इलाज7.उपचार के लिए रंग8.वास्तु में रंगों का महत्व9.कलर थेरेपि से करें रोगों का ईलाज10.ज्योतिष के उपचारों मे रंगों का महत्वFeature of This App :--It Is Free App..You Can Run & Read This App Offline AlsoSo, Don't Waste Your important Time Here And ThereDownloadThis...We hope That, It is helpful To You...Know the colors andshadesfrom the app hounded by all kinds of medical ailments!Accurate color therapy in many diseases!In this was, You Can Get In Every Kind Tablet ColourTherapy,Colour Therapy Excluded they were Surrey!Suc Us: -Lkkyonki each color says something2kki diseases unmistakable color therapy3krng therapy (sages of the culmination of knowledge)4kpeela colored medicine5krng therapy6kklr treatment of therapy-colors7kupchar colorThe importance of color in 8kwashuTreatment of the diseases of 9kklr TherepiThe importance of color in L0kjyotis therapiesTablet app feature is this: -It Is Free App ..You Can Run & Reed is this app ALSO OfflineSo, two N't Waste Your important Time Here And ThereDownloadThis ...Hope they wattle, It is helpful To You ...
Best Tech Knowledge 1.0
You can get Every Kind of Best TechKnowledge2016 how to get Top Tech KnowledgeCategeory like1.How to Build a Personal Desktop Computer2.The Ultimate Guide to Installing Windows 73.How to enter the BIOS or CMOS setup4.How to Solve the Common PC Hardware & SoftwareProblems?5.Computer Basics Common Windows and software problemsandSolutions6.Computer windows recovery7.How to Maximize the Speed of Your Internet Connection8.Optimizing Your Computer and Network9.Upgrading Your Hardware10.How to recover lost drive with test diskFeature of This App :--It Is Free App..You Can Run & Read This App Offline AlsoSo, Don't Waste Your important Time Here And ThereDownloadThis...We hope That, It is helpful To You...
IQ Test in Bangla 1.0
২ আপা দ্বারা জানে কি কাজে আপনা দিমাগ ক তেজকরেওর কুড ক বাঁয়ে ভাতার !Increase Your Brain Power By Using This IQ Test In BanglaSuch As : -1.IQ - Test2.Math IQ Test3.আই কিউ উল্লেখ্য4.আই-কিউ (I.Q) কি এবং কিভাবে আই-কিউ (I.Q) নির্ণয় করা হয়Feature of This App :--It Is Free App..You Can Run & Read This App Offline AlsoSo, Don't Waste Your important Time Here And ThereDownloadThis...We hope That, It is helpful To You...You know what happenedtoyou in two by a fire in his Walls Could dimaga a pension ontheleft!Increase Your Brain Power By Using This IQ Test In BanglaSuch As: -1.IQ - Test2.Math IQ TestThe queue 3ai4ai-Q (I.Q) and how i-Q (I.Q) is calculatedFeature of This App: -It Is Free App ..You Can Run & Read This App Offline AlsoSo, Do not Waste Your important Time Here And There DownloadThis...We hope That, It is helpful To You ...
Amazing Science Project 1.0
When you Read this App You Will Come toKnowAbout Science Easily & You Never ForgetSuch As : -1.Electronics Project2.Chemistry Projects3.Biology Projects4.Physics Projects5.Magical ProjectsFeature of This App :--It Is Free App..You Can Run & Read This App Offline AlsoSo, Don't Waste Your important Time Here And ThereDownloadThis...We hope That, It is helpful To You...Reed is this app youwillhave the Knov About When You And You Never Forget ScienceAksilySuc Us: -1.Electronics Project2.Chemistry Projects3.Biology Projects4.Physics Projects5.Magical ProjectsTablet app feature is this: -It Is Free App ..You Can Run & Reed is this app ALSO OfflineSo, two N't Waste Your important Time Here And ThereDownloadThis ...Hope they wattle, It is helpful To You ...
इनकम टैक्स सेविंग मंत्र 1.0
जाने की इनकम टैक्स सेविंग मंत्र अपना इनकमटैक्सकैसे बचाये कैसे ज्यादा से ज्यादा टैक्स बचा सकते हैYou can get Every Kind of Income tax saving mantraSuch As : -1.काले धन की सूची में आने से बचने के यह हैं 7 तरीके2.पंद्रह तरीके आयकर बचाने के3.टैक्स नोटिस से बचने के 9 उपाय4.टैक्स छूट के तरीके5.टैक्स डिक्लयरेशन में महंगी पड़ेगी भूल6.क्या आपने सभी टैक्स छूटों का फायदा उठाया है?7.टैक्स रिटर्न फाइल करने में इन 5 गलतियों से बचें8.टैक्स रिटर्न की ई-फाइलिंग में बरतें सावधानी!9.जल्द टैक्स रिफंड लेने के लिए क्या करें? जानें10.टैक्स सेविंग वाले प्रॉडक्ट्सFeature of This App :--It Is Free App..You Can Run & Read This App Offline AlsoSo, Don't Waste Your important Time Here And ThereDownloadThis...We hope That, It is helpful To You...How your income taxtoincome tax saving mantra how much tax can save is savedYou Can Get In Every Kind Negative income tax saving mantraSuc Us: -Lkkale money list are 7 ways to avoid coming2kpandrah ways to save taxes9 ways to avoid notice 3ktaksMethods of relaxation 4ktaksForget expensive will 5ktaks Diclyreshn6. You took advantage of the tax exemptions?Avoid these 5 mistakes in filing returns 7ktaks8ktaks caution in e-filing of returns!9kjld tax refunds to do? LearnSaving products manufactured L0ktaksTablet app feature is this: -It Is Free App ..You Can Run & Reed is this app ALSO OfflineSo, two N't Waste Your important Time Here And ThereDownloadThis ...Hope they wattle, It is helpful To You ...
हर समस्या से बचने के उपाय 1.0
एप्प पढ़े और जाने हर समस्या से किस तरह निजातप्सकते है चाहे वह बीमारी हो या काम,ऑफिस अनेको समस्या से निजात केढेरोसरे उपाय तो इस्टॉल करे और जाने हर समस्या का समाधान !in this, you can get Every Kind of Tips to avoid every problemsoFind out by reading this App.Such As : -1.काली नजर से बचाएं ये साधारण उपाय2.भूकम्प से बचने के उपाय3.एटीएम चार्ज से बचने के छह तरीके4.निमोनिया से बचने के तरीके5.बुढ़ापे से बचने के लिए 7 उपाय6.कान के दर्द से छुटकारा पाने के घरेलू उपचार7.मानसून में भयंकर बीमारियों से बचने के उपचार8.मोबाइल चोरी से बचने के 4 आसान उपाय9.बलात्कार से बचने के उपाय10.प्रदूषण : नियंत्रण के उपाय11.गर्मी से बचने के उपायFeature of This App :--It Is Free App..You Can Run & Read This App Offline AlsoSo, Don't Waste Your important Time Here And ThereDownloadThis...We hope That, It is helpful To You...App to read and howtosolve every problem can plant disease or whether it is workingtosolve the numerous problems Surrey office Aneko measures tosolveevery problem and then Install!These is this, if You Can Get In Every Kind OF TIPS fundAvoidsleeping out in Every problem is this app B readings.Suc Us: -These simple measures Avoid eye LkkaliTips to avoid 2kbhukmpSix Ways to Avoid charging 3.atimWays to avoid 4knimonia7 ways to avoid 5kbudhape6kkan home remedies to get rid of the pain7kmansun avoid the diseases treatment4 easy ways to avoid theft 8kmobailTips to avoid 9kblatkarL0kpradusn control measuresTips to avoid LlkgrmiTablet app feature is this: -It Is Free App ..You Can Run & Reed is this app ALSO OfflineSo, two N't Waste Your important Time Here And ThereDownloadThis ...Hope they wattle, It is helpful To You ...
Women Fitness Gym Guide 1.0
Categeory like1.Easy Lower Abdominal Exercises2.Easy Lower Abdominal Exercises3.Best Biceps Exercises for Women4.Exercises for a sexy back5.The Best Chest Exercises6.The Best Leg Workout7.Ladies: 6 Exercises For Shoulders8.Best Exercises for Weight Loss9.Home Yoga Exercises Women's Health10.Home Yoga Exercises for Great AbsFeature of This App :--It Is Free App..You Can Run & Read This App Offline AlsoSo, Don't Waste Your important Time Here And ThereDownloadThis...We hope That, It is helpful To You...
Nails Design 2017 (offline) 1.0
This application gives you many ideas howtomake many designs for your nails!Step by step how to have stronger and more beautiful nails.Feature :-You Can Show Every Nail Design....without download...It is free & run as well as offline...
Filmy Dialogue 1.0
बॉलीवुड मूवी के फेमस डायलॉग जो लाखो लोगोकीपसंद है!Famous Bollywood movie dialogue, which is the choice ofmillionsof people!Feature of This App :--It Is Free App..You Can Run & Read This App Offline AlsoSo, Don't Waste Your important Time Here And ThereDownloadThis...We hope That, It is helpful To You...Famous Bollywoodmoviedialogue, which is the choice of millions of people!Famous Bollywood Movie Dialogue, Which is the People'sChoiceExcluded Excluded Millions!Tablet app feature is this: -It Is Free App ..You Can Run & Reed is this app ALSO OfflineSo, two N't Waste Your important Time Here And ThereDownloadThis ...Hope they wattle, It is helpful To You ...
Amazing Facts in Hindi 1.0
you can get Every Kind of Facts in our orotherCountrySuch As : -भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ से जुड़ी रोचक बातेंएशिया महाद्वीप से जुड़ी रोचक बातेंगणित से जुड़ी रोचक बातें‘प्रकृति’ से जुड़ी रोचक बातेंपानी से जुड़ी रोचक बातेंदुनिया की रोचक बातेंदुनिया के रोचक बातें -2शराब से जुड़ी रोचक बातें‘राष्ट्रीय ध्वज’ से जुड़ी रोचक बातेंप्लास्टिक के बारे में रोचक बातेंभारतीय मुद्रा (रुपया) से जुड़ी रोचक बातेंस्विट्जरलैंड के बारे में रोचक बातेंAnd More Points Are Available In this App like Given Above..Feature of This App :--It Is Free App..You Can Run & Read This App Offline AlsoSo, Don't Waste Your important Time Here And ThereDownloadThis...We hopes that it is Helpful to you, and Your Friends---------------------------------------------------------You Can Get In EveryKindNegative facts in our country and beyondSuc Us: -Indian intelligence agency RAW interesting things relatedInteresting things related to AsiaInteresting things related to mathematics'Nature' of the interesting things aboutInteresting things related to waterThe world of interesting things-2 Interesting things of the worldAlcohol-related interesting things'National Flag' interesting things relatedInteresting things about plasticIndian currency (rupee) attached to the interesting thingsInteresting things about SwitzerlandAnd More Points Are Available In this App like Given Above..Tablet app feature is this: -It Is Free App ..You Can Run & Reed is this app ALSO OfflineSo, two N't Waste Your important Time Here And ThereDownloadThis ...He hopes this helpful if u cradling it, and Your Friends-------------------------------------------------- -------