oCoder App Apps

Loading...
English Grammar in Use and Test Full 6.3.8
oCoder App
☆ ☆ ☆ ENGLISH GRAMMAR FULL and Test (Learn English grammar) ☆ ☆ ☆English Grammar is the study of words and the ways words worktogether in English. An invisible force that guides us as we putwords together into sentences. Any person who communicates using aparticular language is consciously or unconsciously aware of thegrammar of that language. English grammar in use and test is a freeapp with English grammar lessons and English test feature forimproving your English skill. With this app, your English grammarwill become better and better. Keep this application always in yourpocket. give us feedback and join our English grammar communitiesfor more updates. Essential grammar in use. ✪✪Tenses✪✪ ✪Nouns andusing ✪Ajective and using ✪English Tenses ✪English Ajective✪English punctionaly ✪Use of Shall ✪Use of Should ✪Use of Wish✪Used to ✪Using of Must or Have To ✪Verbs ✪Phrases ✪Plurals✪Practice1 ✪Prepositions ✪Pronouns ✪Punctuation Marks ✪QuantifiersIf you found any problem in this application or anything want toshare with us, please feel free to contact us via email:trungstormsix@gmail.com or oCoderSolutions@gmail.com. with thisapp, you also learning grammar and test your English with theeasiest way. This grammar test is the best way to improve yourEnglish grammar knowledge. Stunning minimalist design and clearuser interface make it easy to test your English language skills.This English Grammar Test app is perfect for Intermediate andUpper-Intermediate levels. The test is divided into two levels.Each one contains 30 tests with 20 exercises. We have managed toput 20 English grammar units (for each level) in each test in a waythat each question is a part of a certain unit. When you completeyour English test you see which aspects of English grammar you aregood at and which of them require more practice. When you make amistake the app explains you why your answer was not correct.Simple explanations will help you revise information about grammardetails. Try not to do all 1200 English exercises at once. Use thisapp to get information about your good and bad sides. Take agrammar test once or twice a week during your curriculum andanalyze your results. Focus not on mistakes but on the explanationsgiven. With the progress page provided in the app you can see yourtotal score and result in each english test. There are three scalesfrom bad to perfect which indicate your percentage. If your totalscore is colored green then you are ready for a new level. Thanks!oCoder for Education!
Cham soc ba bau 1.7.3
oCoder App
Ứng dụng "Cham Soc Ba bau" là 1 ứng dụng hoàntoàn và vĩnh viễn miễn phí, với bài viết được cập nhật hằngngày.Đây sẽ là một cuốn Cam Nang Cho Me giúp mẹ có thể chăm sóc bé tốtnhất từ khi còn trong bụng mẹ.Hiện nay, ứng dụng tạm thời được chia theo các phần sau:+ Bài viết mới: Các bài viết mới nhất được cập nhật trongngày+ Bài của tôi: Các bài viết yêu thích mà bạn đã save lại đểđọc+ Thai Kỳ: Các thời kỳ của thai nhi, giúp bạn nắm rõ hơn về quátrình phát triển của bé+ Lưu ý khi mang thai: Tập hợp các kiến thức về những điều cấm kỵhoặc những điều tốt nhất cho mẹ và bé+ Dinh Dưỡng cho mẹ bầu: Các món ăn, chế độ dinh dưỡng mà mẹ bầunên biết+ Lời khuyên cho mẹ: Những điều mà mẹ bầu nên làm trong quá trìnhmang thai cũng như nuôi dạy conMong moi nguoi ung ho va gop y
Mat Ngu 12 Chom Sao 5.5.6
oCoder App
Mat Ngu 12 chom sao is a free app for any one.Các chức năng chính của ứng dụng:- Giới thiệu 12 cung hoàng đạo: gồm những bài giới thiệu về nguồngốc 12 chòm sao và 12 cung hoàng đạo- Tử Vi Hằng Ngày: Tu vi 12 chom sao hằng ngày, hỗ trợ các chòm saoxem tử vi của mình hằng ngày hoặc hằng tuần.- Cung Hoàng Đạo vui: Các bài viết về Cung Hoàng Đạo và Chòm sao,dí dỏm và hài hước, giúp các sao có thể xả stress cũng như hiểuthêm về bản thân mình- Tình Yêu 12 chòm sao: Các bài về tình yêu của 12 chòm sao và cáccung hoàng đạo, Các sao có thể lý giải được tính cách khi yêu. Khámphá được 12 chom sao khi yêu sẽ giúp bạn cũng như người yêu có thểhiểu và thông cảm nhau hơn.- 12 con giáp: boi tu vi 12 con giap, bao gồm các bài viết về congiáp trong năm nay- Nhóm máu: Các bài viết, hình ảnh vui về nhóm máu, tình yêu cũngnhư con người của các nhóm máu.Chúng tôi sẽ cố gắng cập nhật thêm nhiều bài mới mỗi ngày đểphục vụ các sao.----------Chức năng hỗ trợ:- Download truyện- Đọc online và offline- Thay đổi kích cỡ chử- Sắp xếp bài viết- Vote cho bài viết hayNếu có vấn đề gì, các bạn có thể phản hồi qua email của mình.Địa chỉ email mình là trungstormsix@gmail.comChúc các sao luôn vui vẻ.
So Tay Benh Ly - Suc Khoe 3.6.5
oCoder App
"So tay benh ly - suc khoe" là 1 ỨNG DỤNG HOÀNTOÀN MIỄN PHÍ.Ngày nay, với cuộc sống tất bật, con người ngày ngày phải chịu áplực rất nhiều từ công việc, xã hội, gia đình. Bên cạnh đó, khôngkhí và môi trường sống ngày càng ô nhiễm - nào là tiếng ồn, khóibụi, nguồn nước... Thêm vào đó nữa, thực phẩm chúng ta sử dụng hằngngày cũng ngày càng có nhiều độc tố, gây hại cho sức khỏe của bạnvà gia đình. Vì vậy, hiểu được các vấn đề về sức khỏe là một điềucực kỳ quan trọng với mỗi người.Với lý do đó, chúng tôi đã cố gắng tìm tòi và nghiên cứu để cho rađời sản phẩm "So Tay Benh Ly - Suc Khoe" để giúp mọi người có thểdễ dàng hiểu hơn về các bệnh cũng như cách phòng tránh chúng trongcuộc sống hằng ngày.Ứng dụng là một cuốn So Tay Suc Khoe để bạn có thể hiểu thêm vềbệnh cũng như về sức khỏe của mình.Hiện nay, ứng dụng được chia ra các mục sau:+ Benh Thuong Gap: Chứa các bệnh thường gặp theo mùa (cam cum, daubung...)+ Benh Tieu Hoa va Tiet Nieu: Các bệnh về tiêu hóa (Đau dạdày...)+ Benh Than Kinh+ Benh Tre Em: Các bệnh thường gặp ở trẻ em+ Benh Tim Mach: Bệnh về hệ tuần hoàn và tim mạch+ Benh Ve Mat: Các bệnh thường gặp ở mắt (Đau mắt đỏ, Đau mắthột...)+ Benh Gioi Tinh: Các bệnh về sinh sản và giới tính (Benh VoSinh...)+ Benh Ho Hap: Các bệnh về đường hô hấp+ Benh Da Lieu+ Benh Rang Ham Mat+ Benh Truyen Nhiem: Các bệnh truyền nhiễm và các bệnh do ký sinhtrùng gây ra+ Benh Co Xuong Khop+ Benh Mau va Noi Tiet+ Benh Tai Mui Hong+ Các Bệnh KhácTrong ứng dụng không thể tránh khỏi những thiếu sót, mong các bạnthông cảm.Nếu có bất cứ đóng góp nào, xin vui lòng liên hệ Trương XuânTrungemail: trungstormsix@gmail.comChúc các bạn sống khỏe!
English Grammar use & Test Pro 5.9.99
oCoder App
☆ ☆ ☆ ENGLISH GRAMMAR IN USE and Test Pro - The best way to improveyour grammar and the esiest way to learning English grammar ☆ ☆ ☆English Grammar is the study of words and the ways words worktogether in English. An invisible force that guides us as we putwords together into sentences. Any person who communicates using aparticular language is consciously or unconsciously aware of thegrammar of that language. English grammar in use is a free app withEnglish grammar lessons and test function for improving yourEnglish skill. With this app, your English grammar will becomebetter and better. Keep this application always in your pocket.give us feedback and join our English grammar communities for moreupdates. Essential grammar in use. ✪✪Tenses✪✪ ✪Nouns and using✪Ajective and using ✪English Tenses ✪English Ajective ✪Englishpunctionaly ✪Use of Shall ✪Use of Should ✪Use of Wish ✪Used to✪Using of Must or Have To ✪Verbs ✪Phrases ✪Plurals ✪Practice1✪Prepositions ✪Pronouns ✪Punctuation Marks ✪Quantifiers If youfound any problem in this application or anything want to sharewith us, please feel free to contact us via email:trungstormsix@gmail.com or oCoderSolutions@gmail.com. with thisapp, you also learning grammar and test your English with theeasiest way. PS: this app is better if we learn with BBC LearningEnglish, VOA special English, British council, Englishconversation. Thanks! oCoder for Education!
English Vocabulary - PicVocPro 7.9.91
oCoder App
"English Vocabulary Picdic Pro" is pro version of EnglishVocabulary app that helping you improve your English vocabulariesday by day. This app does not have any Ad that annoy you whenyou're learning. This is the same as Picture dictionary but wedivide vocabularies in to small groups that help you easier tolearn. This app is something where the definition of a word isdisplayed in the form of a drawing or photograph. EnglishVocabulary By Pictures is useful in teaching you and a young childor kids about the word and its relation to the picture. (Picturedictionary) has categories, list of words or objects, relatedpicture or images and its explanation with the audio. with PICVOCyou can learn English vocabulary daily and learn English vocabularyeverywhere, every time you want. You can view all the words at atime in the form of pictures in a list. Download this educationalapp for free and have fun learning. We are still working for addingnew vocabularies everyday. Functions: - Learn English by topics -test English vocabularies - English description - Example ofvocabularies - Favorite vocabularies - Daily vocabularies If youfind out any problems with words, please report and we will fix itASAP. Quiz yourself every day to learn the 1200 most importantwords! Thanks! oCoder for Education!
IELTS Vocabulary - ILVOC 9.8.1
oCoder App
New version provide IELTS Listening. Please take it and impvoreyour IETS Listening If you want to get high score in Ielts, youneed to know which words help you to be appreciated. These aremust-have vocabularies for IELTS. Beside this, each word has somesentences or dialog that usually using in an IELTS exam. Appcontain: + IELTS Tips + IELTS Writing examples and Tips. (IELTSmodel writing task 1, IELTS model writing task 2 and IELTS writinggeneral. + IELTS Reading Examples and Tips + List of categories(IELTS Topic) + List of words by Topic + Mean and example for eachwords + Auto play for viewing words + Learn vocabulary from eachsentences + Add more 100 words + Add audio for each vocabulary +Download audio to play offline + Add favorite vocabularies function+ Zoom in and Zoom out article view + IELTS Test - IELTS VocabularyTest Thanks! oCoder for Education! If you think this is a greatapp, you can buy pro version for a very cheap price.https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ocoder.ieltsvocabulariesproThis pro verson has no ad and you can access word without internetconnection.
English Short love stories 2.5.2
oCoder App
This app is free app for who is loving reading short love storiesand wanting to listen to audio story.You can read and listen toaudio stories:+ Fari Tales Story + 1001 nights stories+ Aesop'sFables+ Brothers Grimm+ Greek Myths+ O. Henry short storiesWe alsoprovide text short love stories.Do you like romantic stories? Ourgentle and touching stories about true love embrace you.Love if wedefine the word than its just the most precious time of life, thefeelings that never ends, the beauty that never get dull, relationthat is above all relations.We all know that love never dies but itjust gets stronger by age and time.Share great stories with familyand friends. Share on Whatsapp, Facebook or Gmail. Collection ofseveral moral and inspirational stories. Start your day with greatstories to uplift your moral. Learn the true human values withinteresting story. Use the lessons learned by these inspirationalstories to change your life. Story includes famous fables fromaround the world. Several funny and humorous stories to teach youlesson with a laugh. Stories about love, righteousness, trust,unity, religious and well being.We also provide audio stories andthe stories update every day. Improve your English with Englishshort stories and audio story. This is the fun way.This app doesnot trying to piracy, if you found any wrong, please contact to mevia email:trungstrormsix@gmail.comMany thanks
Spanish Grammar and Test 2.8.7
oCoder App
Spanish GrammarWhen most people think of "grammar" they don't get very excited.But grammar can teach you something in minutes that might take daysto figure out by immersion alone.Grammar is your friend!We believe in grammar, and we include it in our method. But let'sbe honest. Studying Spanish grammar will not make you fluent. Toreach a conversational level you need a complete course like Caminodel éxito.These days, it is popular in some circles to claim that there isno need to learn grammar. The thinking goes something likethis:I didn't learn grammar as a child, and yet I still learned tospeak. Therefore, I do not need to study grammar as an adult.This sort of thinking ignores the fact that as an adult you have ahigher mental capacity, and learning some grammar is easy and willbe a big help to you.Grammar is not the goal.For most people, the goal is not to become a grammar expert—thegoal is to be able to speak Spanish conversationally. To do that,you need a complete conversation course.Camino del éxito is the only course that is fully integratedwith the material on this website. By combining Spanish grammarexercises with real conversational practice, you will much morequickly reach a level where you can communicate effectively.And for most people, communication is the primary goal.
Spainish Grammar and Test Pro 2.8.6
oCoder App
Spanish Grammar and test proWhen most people think of "grammar"they don't get very excited. But grammar can teach you something inminutes that might take days to figure out by immersionalone.Grammar is your friend!We believe in grammar, and we includeit in our method. But let's be honest. Studying Spanish grammarwill not make you fluent. To reach a conversational level you needa complete course like Camino del éxito.These days, it is popularin some circles to claim that there is no need to learn grammar.The thinking goes something like this:I didn't learn grammar as achild, and yet I still learned to speak. Therefore, I do not needto study grammar as an adult.This sort of thinking ignores the factthat as an adult you have a higher mental capacity, and learningsome grammar is easy and will be a big help to you.Grammar is notthe goal.For most people, the goal is not to become a grammarexpert—the goal is to be able to speak Spanish conversationally. Todo that, you need a complete conversation course.Camino del éxitois the only course that is fully integrated with the material onthis website. By combining Spanish grammar exercises with realconversational practice, you will much more quickly reach a levelwhere you can communicate effectively.And for most people,communication is the primary goal.There are grammar topics below inapp:+ Gender of Nouns I+ Gender of Nouns II+ Cardinal Numbers+Plural Forms of Nouns+ Definite and Indefinite Articles+ The VerbForm - hay+ Subject Pronouns+ Regular Verbs. Part I+ Regular Verbs.Part II+ Regular Verbs. Part III+ Adjectives I+ Adjectives II+ Daysof the Week+ Numbers 11 - 30+ Ser and Estar I+ Ser and Estar II+Ser and Estar III+ Ser and Estar IV+ Negation+ Questions+Possessive Adjectives+ Irregular Verbs - Tener and Venir+ Tener que- Hay que+ Idiomatic Expressions with tener+ Weather Expressions+The Personal - a+ Contractions+ Stem-Changing Verbs o ue+Stem-Changing Verbs e ie+ Stem-changing verbs e i+ Irregular Verbs- Estar, Ir, Dar+ Ir a + infinitive+ Acabar de+ Volver a+ OrdinalNumbers+ Months, Seasons, and Dates+ Comparisons of Inequality+Comparisons of Equality+ Superlatives+ Pronouns as Objects ofPrepositions+ Dir. Object Pronouns I+ Dir. Object Pronouns II+ Dir.Object Pronouns III+ Ind. Object Pronouns I+ Ind. Object PronounsII+ Ind. Object Pronouns III+ Direct and Indirect Object PronounsUsed Together+ Verbs Like Gustar+ Present Progressive+ Verbs withIrregular First Persons+ Saber vs Conocer - Pedir vs Preguntar+Cardinal Numbers 31-1000+ Telling Time+ Por and Para+ Irreg.Comparatives+ Demonstratives+ Time Expressions With Hacer+Possessive Pronouns+ Reflexive Verbs I+ Reflexive Verbs II+Definite Article II+ Pret. vs Imp. I+ Preterite I+ Imperfect I+Preterite II+ Imperfect II+ Pret. vs Imp. II+ Preterite III+Imperfect III+ Preterite IV+ Preterite V+ Preterite VI+ Pret. vsImp. III+ Pret. vs Imp. Review+ (Hace ...) to mean (ago)+ Formationof Adverbs+ Subjunctive+ Rel. Pronouns - que+ Rel. Pronouns -quien+ Rel. Pronouns - el que and lo que+ Rel. Adjective - cuyo+Rel. Pronouns and Adjectives - Review+ Formal Commands+ Inform.Commands - tú+ Using Object Pronouns with Commands+ Commands ReviewI+ Informal Commands - vosotros+ 1st Person Commands - nosotros+Indirect Commands+ Commands Review II+ Future Tense+ PastParticiple+ Present Perfect+ Past Perfect+ Future Perfect+ TheConditional Tense
English Idioms and phrases 2.6.4
oCoder App
This app will help you learn Idioms and Phrases in English veryeasily and effectively. We have more than 4500 essential EnglishIdioms and Phrasal Verbs collected and refined from many documentsand resources. 1001 IDIOMS TO MASTER YOUR ENGLISH: EVERY DAYENGLISH IDIOMS. Quiz feature will help you remember phrasesperfectly. It's very easy to learn and remember English idioms.Oxford Dictionary of English Idioms does not have many idioms thanthis. English Idioms in Use Advanced with Answers. Essential Idiomsin English: Phrasal Verbs and Collocations Features: -EnglishIdioms and Phrases dictionary: look up and view details of eachidioms. - English Proverbs - American Slangs FEATURES: -Around 3500English Idioms -Clean User Interface -Offline Database -FavoriteList of English Idioms English Idioms and phrases is very usefulapplication for learning idioms and phrases in English. It's freeand very easy to use. Lists of over 3500 idioms used in everydayconversational English, with their meaning. FREE!!! Learn andpractice a lot of great idioms and phrases for your upcomingconversations, from this app. FREE!!! Offline English grammardictionary of 10000+ of idioms, phrases, expressions, sayings andwords with phrases along with their meanings. Learn and practicegreat idioms and phrases, thereby to improve English sentences foryour upcoming conversations, from this app. An idiom is a phrasewherein the words when used together, have a meaning different fromthe dictionary definitions of individual words. The group of wordsin idiomatic expressions do not mean what they appear to mean. Thisenglish grammar book app lists the English idioms and Phrases,idiomatic expression, proverbs and sayings with their meaning andexamples. Example:- Idiom : Apple of one's eye > Meaning :Favorite Learn some great phrases & vocabulary from this idiomsand phrases app to improve your fluency during public speaking.These phrases can also be the best conversation starters. AppHighlight & Features: * Use our idioms dictionary free topresent ideas in a better way with few sentence. * Personalizedlearning experience compiled by language experts: Improve yourvocabulary & phrases as this app explain each idiom & alsoprovides an example of how the phrase is actually used. * Improveyour english knowledge today: Helps to improve your Englishconversation skills naturally and easily; learn at your own speedand comfort. * Best offline English phrasal dictionary app to findmeanings for thousands of business phrases. * Corrector aid, forframing sentences and statements for official presentations &business emails. * Great english dictionary phrasebook tool foridiomatic words with phrases! * Best of educational apps to learnenglish vocabulary for work, kids, learner students & teachers!* Useful grammer app for GRE prep course, TOEFL listening, IELTSpractice course, SAT prep, GMAT vocabulary prep, MBA vocabulary,CAT reading practice, composition improvement, comprehension andCompetitive Exams preparations. Idioms & phrasal verbs inphrases and sayings are an ultimate challenge for language learnersand so requires advanced explanations. Words with phrases in thisapp helps you improve your English proficiency. It's easycomposition, illustrations in use and vocabulary are perfectlysuitable for english grammar practice for kids, homework as well asfor spoken English. Download this most popular and wanted ofeducational apps for FREE!
Bi Quyet Lam Dep (Làm Đẹp) 1.8.6
oCoder App
Bi quyet lam dep is an free app for beauty tip. In this app, wedevide content into these sections:+ Chăm sóc tóc - Các mẹo vặtcũng như các lưu ý giúp chị em luôn có mái tóc đẹp bồng bềnh.+Dưỡng Da - Tập hợp các bài viết, kinh nghiệm về chăm sóc da, giúpda của các bạn luôn như da em bé. :)+ Giảm Cân - Ăn Kiêng: - Cácbài tập hợp về giảm cân cho bạn nào có ý định. Ngoài ra, ở đây còncung cấp kiến thức về sức khoẻ ăn uống, giúp chị em luôn giữ đượcvóc dáng và làn da...+ Môi - Mắt - Móng: Tạm thời mình gom lại cáchchăm sóc mắt, môi và móng (nail) vào đây. + Mẹo trang điểm: cungcấp cho các bạn các mẹo làm đẹp, mẹo trang điểm giúp bạn có thểtrang điểm 1 khuôn mặt thật tự nhiên và xinh xắn.+ Bài mới hôm nay:Các bài viết mới nhất vừa được publish hôm nayVì đây là ứng dụngđầu tay nên có thể còn nhiều sai sót, mong mọi người ủng hộ và gópý để cải thiện app tốt hơn.Chúc chị em luôn xinh đẹp. :)
Ielts Vocabularies - ILVOC PRO 9.9.3
oCoder App
IELTS, or International English Language Testing System, is aninternational standardized test of English language proficiency.Being able to use a rich vocabulary is a major advantage in theIELTS and will certainly help you get a higher score. It will alsobe beneficial in your academic, personal and professional life.This app will help you achieve your goal more efficiently. If youwant to get high score in IELTS, you need to know which words helpyou to be appreciated. These are must-have vocabularies of IELTS.Beside this, each word has some sentences or dialogs that usuallyusing in an IELTS exam. Functions of this app: + Add zoom in andzoom out function to article detail page + IELTS Test function +IELTS Tips + IELTS Writing + IELTS Reading + List of categories(IELTS Topic) + List of words by Topic + Mean and example for eachwords + Auto play for viewing words + No advertising + Support 24/7Thanks! Be better prepared! If you not sure about this app, you cantry free verson before back here and buy pro verson.https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ocoder.ieltsvocabularies
TOEIC Vocabulary target 800 2.1.6
oCoder App
With nearly 2 billion people speaking Englishin the world, English has become the major international language,organizations and individuals prefer to use it in communication andwork, regardless of geographic location, culture, or nativelanguage. The globalization trend is increasing, so the assessmentof English language proficiency, and the international workenvironment, is also constantly increasing. According to a study ofthe TOEIC of Educational Institution (ETS ), the most common testis currently available for people to try. The evaluation of the"Toeic Simulation Test" helps employers measure the Englishproficiency of the applicant accurately, fairly and effectively, asa standardized evaluation criteria of the quality of employees,with uniform foundation for the construction, and development ofhigh-quality staff in the network of the company, nationally,regionally or globally.The TOEIC is the key to your career. To get a score as close to 990TOEIC as possible, please download the application "ToeicSimulation Test", and try and improve your score, everyday!!!oCoder App
English Offline Dictionary - ocDic 3.5.6
oCoder App
Click on word to translate to any languages and get examples. ocDicis a free English dictionary app for android. Oxford dictionary ofEnglish. ocDic is an offline Dictionary, that mean you can learnEnglish every where and every time you want, you can use thisdictionary with or without internet connect. Features: - More than660.000 words. - More than 180,000 senses and 49,000 samplesentences. - A quick search of words while you type. - A 'fuzzyfilter' for when you are not sure of the correct spelling of aword. - Search for finding key words within compound words. -Includes quality sounds for phrases and words. - Includes the "HangOn, man" Game - Include a flash card system to facilitate learningnew words and several articles about English grammar. - Full listof regular and irregular verbs - Fast, as it works offline;internet is used only for a few features. - Includes bookmarks andhistory. If you want to learn English you can download theapplication English Listening Practice - oCoder. The applicationincludes 3000 audio conversations. + Learn English with the lessonsof English grammar included in the dictionary: - Verb Tense -Irregular verbs - Comparative and Superlative Adjectives - Singularand Plural Nouns - Count Nouns and Uncountable Nouns - PossessiveNouns .... If you have any problem with this app. Please feel freeto email us via email: trungstormsix@gmail.com. Hope that you likethis. Thanks!
(JPN4) Japanese Grammar & Test 2.0.2
oCoder App
Japanese N4 Test - JLPT N4 (日本語能力試験 N4) is anfree app for Learn Japanese and testing your skill with more than2000 questions from N4 quizzes.With this app, we provide 3 types:- Japanese Grammar Lessons N4: Help you to Learn Japanese Grammarbefore Take a test.- Japanese Grammar Test: about 2000 questions for Japanese N4grammar testing.- Japanese Vocabularies Test: about 800 questions for Japanese N4Vocabularies test.- Support show result, right and wrong questions.With this app, you can improve your Japanese Grammar N4 andJapanese Vocabulary N4 very easily for JLPT N4 quiz. This does nottake you too much time to Learn Japanese but this will bring youthe best result.Hope it helps for Japanese learners!Because this is the first version so, if you find out any problems,please feel free to contact us via email: trungstormsix@gmail.com orplease vote us if you think this helpful.Good luck to all.oCoder Team.
Best Short Story (English) 7.5.8
oCoder App
Short Stories(S.S.) App, it works offline (no internet isrequired).The stories is written in 2 languages: English andVietnameseVery good collection of Short Stories for every one,where you can enjoy with them. Every story is also having sourcelink that will help you to open the source URL directly from theApp.The more feed back either positive or negative, will help us todeliver better App and it will also encourage us to add more andmore Short Stories collection here.I hope you will enjoy and have afun with this App.Love is every where. Feel the passionate love inthese stories and be lost in the romance.Most romantic love storiescontains more than 50+ true love stories from all over theworld.Love if we define the word than its just the most precioustime of life, the feelings that never ends, the beauty that neverget dull, relation that is above all relations.Get inspired withthe love stories of fantastic people! Express your love with thehelp of these love stories and impress your better half. Put yourfeelings into words to reveal how strongly you feel for yourpartner.• Read stories offline!• Love stories appears randomly•Impressive and user friendly GUI• Share them onSocial.Disclaimer:All SMS messeges gathered from the web. We do notexpress any Ownership of these messages
English Vocabulary Test Pro 2.7.7
oCoder App
Do you want to test and improve your English vocabulary?Englishvocabulary test will help you improve your English skill.Are youpreparing for TOEIC, TOEFL, GMAT, SAT, GRE, MCAT, PCAT or ASVABexam?If you want to score high, you need an extensive vocabulary.The dictionary in this app includes:TOEIC (3420 words)TOEFL (600words)GMAT (1400 words)SAT (5000 words)GRE (3750 words)MCAT (1230words)PCAT (1190 words)ASVAB (300 words)For each word you will finda correct pronunciation (via your Android device) and translationto your mother language (via Google Translate - requires aninternet connection, but only a little data).This application willhelp you learn essential vocabulary. You can test and improve yourknowledge in two ways: You can either match words with theirmeanings or meanings with their words. Every test contains 10questions and each question has 4 answer options. You have toselect the correct answer. In the end of each test you can checkyour answers.------------------------------------------------Duringyour study you can relax and still stay in touch with Englishlanguage. Play some word games, like Anagram, CodeWord,Millionaire, Puzzle or Stop Word.Good luck!
German Vocabulary 1.2.1
oCoder App
Learn German Vocabulary Trainer: SpeakGermanfor Travel, Business, Dating, Study & School.• Flashcard dictionary with German-English translations of10,000words.• Fastest growing language course education app for mobile&tablet: 500,000 new users/month.100% Free German lessons for beginners, advanced learners,adultsand kids. Build a solid vocabulary in just 10 mins per day.Learnthe most frequent German words and travel phrases quickly,beforeyour holidays. Proven methodology for accelerated andstress-freelearning of German. Over 10.000 words and phrases withimages andquality audio. More than any other app! Learn vocabularywhiledriving, running or doing housework in listening-onlymode.It's 100% free. Give it a try and download now!Key Features:► Courses: German Travel phrases, Most frequent words, GermanSlang,Business German, Pickup lines... (all 100% free)► Listening-only mode included► Accelerated learning method with spaced repetitions, based onthelatest research for optimum memorization► Quality audio pronunciation and images► No internet connection required while learning (offline)► From absolute beginners to advanced learners► Adapts to mobile phones and tablets___How does it compare to other language learning apps?► 100% Free: No limitations of content or functions in an attempttomake you buy a paid version. Everything is free.► More Words and Courses: Courses adapted to fit yourlanguagelearning objectives, whether you want to study the languageforyour job, your holidays or just for asking someone on adate.► Adjustable Learning Speed► Accelerated Learning Methodology: Research in the fieldofvocabulary learning showed that spaced repetition languagetraininggives the best results for memorization in languagelessons. Plusoptional relaxation music can increase student memorycapacity(superlearning).► Add your own vocabulary lists: If you are taking a course ataschool, university or private academy, you can add the wordsfromyour textbook and learn them here instead of looking them up inadictionary.See our detailed comparison of the most popular languagelearningeducational apps such as duolingo, Rosetta Stone, busuu orbabbelat http://www.languagecourse.net/mobile/comparison___Do not download this app if you want to learn grammar.This app is designed for rapid learning of vocabularyandphrases.For learning grammar thoroughly (such as tenses andverbconjugations) the best option is to attend a languagecourseideally in a country where the language is spoken. On ourwebsitehttp://www.LanguageCourse.net you can compare over 10000reviews oflanguage courses & programs worldwide. The best appis noreplacement for a German course, but can help make thevocabularylearning part of any course so much easier.___Available Flashcard Language Course Lessons:► Most Frequent Words in German- Beginner A1 (500 words)- Elementary A2 (501-1250)- Lower Intermediate B1 (1251-2250)- Upper Intermediate B2 (2251-3500)- Advanced C1 (3501-5000)► Dating Phrases- Dating, Romance and Going Out► Practise Business German- Business Vocabulary► Travel phrases- Basics- Transportation & Direction- Hotel / Accommodation- Free time, Sports & more- Eating out
word search free 1.7
oCoder App
DescriptionWord Search + is word search plus trivia. Expand your vocabularyAND learn about pop culture, food, books, sports, geography,history, films, art, science, and more!All our word lists were made by a person (me--Sarah!), and notby a computer. It took a lot of time to come up with all 321categories, but it was definitely worth it! I think you will findthat our word lists are BY FAR the most interesting and fun.There are lots of ways to personalize the game. Choose your ownbackground, font, pen color, and more!The words are hidden in a new and interesting way each time youplay, so you can play your favorite categories as often as youwant.Free version comes with 21 categories, including a massive SATVocabulary category with more than 4000 words. 300 more categoriesare available to buy, and there are also two new free samplecategories every day.• Great mental exercise• 300+ categories (21 are free)• Two new "Daily Free" categories every day at 6 p.m.• Five puzzle sizes on iPad, four on iPhone• Customizable fonts, pen colors, backgrounds and more!• Tracks your record times and averages• Free SAT Vocabulary category with 4000+ words• New hidden word list challenge mode (It's hard!)
EVIDIC English Vietnamese Dic 3.1.7
oCoder App
Top 1 Vietnamese DictionaryEnglish Vietnamese English Dictionary isa comprehensive and innovative Dictionary for android touch withclear design, friendly interface, simple search functionality andspeaking module for English keywords make learning foreign languageeasier than ever.► Noteworthy• Comprehensive content by manybuilt-in & online dictionaries• Smart word searching includingspell-check• Quick gathering word's definition from manydictionaries• Quick link for synonyms, antonyms, hyponyms, ...•English learning tool, Audio pronunciations► Comprehensivecontents- VOA Special English modules for improving listening &reading skill.- Etymology dictionary with 35,500 entries- Idiomdictionary with 2,800 entries• Built-in dictionaries:- English toVietnamese dictionary with 386,105 entries- Vietnamese to Englishdictionary with 42,122 entries- Vietnamese to Vietnamese dictionarywith 30,155 entries- Full WordNet 3.0 with 200,000 entries, 3.5million words and 1.7 million links- Thesaurus with 20,000 entries-Word list and test modules for GRE, SAT, TOEFL- VOA WordBook•Online dictionaries: Baamboo English – Vietnamese,Google_dictionary, MobileAnswer, MobileWikipedia, WordReference•Audio pronunciation; 120,000 pronunciation samples in IPA► SmartSearching• Wildcard, Anagram & Phonetic search• Spell-check forEnglish keywords► Advanced functions• "Words of The Day"• Favorites& History list• Notes for learning words• Support OnlineTranslation for 36 languages► Note: The dictionary does notrequired an internet connection except online dictionaries andOnline translation.
English Korean Dictionary - OC 3.1.7
oCoder App
This is English - Korean and Korean -EnglishDictionary (영-한, 한-영 사전), containing 157000 translationarticles.The Dictionary is OFFLINE and does not need theinternetconnection.Database size is more than 32MB. It will be downloaded whentheapplication is run first time. We recommend you to useWi-Ficonnection.Main features:1. History – every word you ever viewed is stored in history.2. Favorites – you are able to add words to favorites listbyclicking the “star” icon.3. Managing History and Favorites lists – you are able editthoselists or clear them.4. Various Settings – you may change application’s font andtheme(choose one of several color themes).5. Word spelling, using Text-To-Speech module (requiresinternetconnection). Powered by iSpeech®.6. Context word search – click any word in translation articleandsearch for it’s translation.7. Random word of the day widget. To see the widget in the listtheapplication must be installed to phone memory (dictionarydatabasemay be installed anywhere).This app contains advertising.
Japaness Videos Lessons 2.7.6
oCoder App
Description***********************ALSO AVAILABLE***********************Be sure to check out "Japanese Alphabet Study Guide" and "KanaKanji Funtime", also available in the app store! The perfectcomplements to "Learning Japanese"! Just search for "JapaneseAlphabet Study Guide" or "Kana Kanji Funtime" and downloadtoday!***********************Guide to Learning Japanese now available in the android play store!Topics covered include:- The Japanese Writing System (Hiragana, Katakana, Kanji)- Basic Japanese Grammar (Particles, Gobi, Tense, etc.)- Essential Japanese Grammar (Polite Forms, Conditionals,etc.)- Special Expressions (Causative, Amounts, Honorific, etc.)- Advanced Topics (Formal Expressions, Volitional, etc.)~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~A Japanese guide to learning Japanese grammar~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~This guide is an attempt to systematically build up thegrammatical structures that make up the Japanese language in a waythat makes sense in Japanese. It may not be a practical tool forquickly learning immediately useful Japanese phrases (for example,common phrases for travel). However, it will logically creategrammatical building blocks that will result in a solid grammaticalfoundation. For those of you who have learned Japanese fromtextbooks, you may see some big differences in how the material isordered and presented. This is because this guide does not seek toforcibly create artificial ties between English and Japanese bypresenting the material in a way that makes sense in English.Instead, examples with translations will show how ideas areexpressed in Japanese resulting in simpler explanations that areeasier to understand.
com.ocoder.listenenglishv2 2.6.2
oCoder App
Listening skills practice Practise and improve your listeningskills for your school studies and your English exams. There areactivities for different levels, so find your level and make astart. Welcome to English Listening Listening is a natural way tolearn a language. We offer a very easy way to learn English: JustListen. Enjoy! This is a general application for everyone to learnEnglish. The program focuses on listening and speaking skills,besides being grammar and vocabulary.please join us soon. TheEnglish We Speak The English We Speak is your chance to catch up onthe very latest English words and phrases. In under 3 minutes, wehelp you stay ahead of the pack by giving you 'must have' phrasesthat you can use in your everyday conversation. Amaze your friends,impress your teachers and delight your parents with these fantasticwords and phrases. Learning English by conversations with slowvoice. You can use English dictionary right in your app. Listeningis the most important skill in English. This software will help youto practice English listening easier. The voice from conversationsis quite slow. Therefore, you can listen almost words in theconversations. You can download audio to use OFFLINE. Developed byOCODER.
English Vocabulary Test 2.9.1
oCoder App
Do you want to test and improve your English vocabulary?Are youpreparing for TOEIC, TOEFL, GMAT, SAT, GRE, MCAT, PCAT or ASVABexam?If you want to score high, you need an extensive vocabulary.The dictionary in this app includes:TOEIC (3420 words)TOEFL (600words)GMAT (1400 words)SAT (5000 words)GRE (3750 words)MCAT (1230words)PCAT (1190 words)ASVAB (300 words)For each word you will finda correct pronunciation (via your Android device) and translationto your mother language (via Google Translate - requires aninternet connection, but only a little data).This application willhelp you learn essential vocabulary. You can test and improve yourknowledge in two ways: You can either match words with theirmeanings or meanings with their words. Every test contains 10questions and each question has 4 answer options. You have toselect the correct answer. In the end of each test you can checkyour answers.------------------------------------------------Duringyour study you can relax and still stay in touch with Englishlanguage. Play some word games, like Anagram, CodeWord,Millionaire, Puzzle or Stop Word.Good luck!
English Idioms Pro 3.5.2
oCoder App
This app will help you learn Idioms and Phrases in English veryeasily and effectively. We have more than 3500 essential EnglishIdioms and Phrasal Verbs collected and refined from many documentsand resources. Quiz feature will help you remember phrasesperfectly. It's very easy to learn and remember Englishidioms.Features:-English Idioms and Phrases dictionary: look up andview details of each idioms.- English Proverbs- AmericanSlangsFEATURES:-Around 3500 English Idioms -Clean UserInterface-Offline Database-Favorite List of English IdiomsEnglishIdioms and phrases is very useful application for learning idiomsand phrases in English.It's free and very easy to use.Lists of over3500 idioms used in everyday conversational English, with theirmeaning.FREE!!! Learn and practice a lot of great idioms andphrases for your upcoming conversations, from this app.FREE!!!Offline English grammar dictionary of 10000+ of idioms, phrases,expressions, sayings and words with phrases along with theirmeanings. Learn and practice great idioms and phrases, thereby toimprove English sentences for your upcoming conversations, fromthis app.An idiom is a phrase wherein the words when used together,have a meaning different from the dictionary definitions ofindividual words. The group of words in idiomatic expressions donot mean what they appear to mean. This english grammar book applists the English idioms and Phrases, idiomatic expression,proverbs and sayings with their meaning and examples.Example:-Idiom: Apple of one's eye > Meaning : FavoriteLearn some greatphrases & vocabulary from this idioms and phrases app toimprove your fluency during public speaking. These phrases can alsobe the best conversation starters.App Highlight & Features:*Use our idioms dictionary free to present ideas in a better waywith few sentence.* Personalized learning experience compiled bylanguage experts: Improve your vocabulary & phrases as this appexplain each idiom & also provides an example of how the phraseis actually used.* Improve your english knowledge today: Helps toimprove your English conversation skills naturally and easily;learn at your own speed and comfort.* Best offline English phrasaldictionary app to find meanings for thousands of business phrases.*Corrector aid, for framing sentences and statements for officialpresentations & business emails.* Great english dictionaryphrasebook tool for idiomatic words with phrases!* Best ofeducational apps to learn english vocabulary for work, kids,learner students & teachers!* Useful grammer app for GRE prepcourse, TOEFL listening, IELTS practice course, SAT prep, GMATvocabulary prep, MBA vocabulary, CAT reading practice, compositionimprovement, comprehension and Competitive Examspreparations.Idioms & phrasal verbs in phrases and sayings arean ultimate challenge for language learners and so requiresadvanced explanations. Words with phrases in this app helps youimprove your English proficiency. It's easy composition,illustrations in use and vocabulary are perfectly suitable forenglish grammar practice for kids, homework as well as for spokenEnglish. Download this most popular and wanted of educational appsfor FREE!
com.ocoder.englishlisteningfull 5.7.5
oCoder App
This helpful app will help you listen to English and speak Englishmore fluently. American Accent Training will help you in Americanvoice. Cambridge English Skills Real Listening and Speaking helpyou in British voice. Talk English: The Secret To Speak EnglishLike A Native help you how to talk in English. With more than 1000audio lessons divided into 6 levels from elementary to advanced.This app is The Listening Leader: Creating the Conditions forEquitable School Transformation. Learn English By Listeing is oneof the important ways to help you in English, Listen English withtest will help you know where is your problem. Listeing EnglishFull Audio will help you to listen English in Long Audio and youcan speak like a native language. You can choose one of two audiomodes: Online Streaming and Offline to learn English. This app alsoincludes the list of necessary idioms and phrases used in dailytalk. Learn English By Listening allows you to improve your Englishlistening skills quickly and systematically. The articles aredivided into six levels of difficulty, which range from very easyto very challenging. As your listening proficiency improves, youcan select articles from more challenging levels. Support: - Loopaudio - Add to favorites - Test your English listening skill byoCoder App
Learn English by Video 3.7.7
oCoder App
★★★★★ This English application is absolutely Free! ★★★★★ Total 20months English Conversation Full Package!! ★★★★★ EnglishIdioms,Business English,English Conversation,Easy English, Englishlistening, ★★★★★ English conjugator,Conversation, English Speaking★ English Fist Step & Pre-Beginner course (1day 20min for4month) ★ English Video with subtitles. Dictionary and savevocabulary to learn.
Relaxing and Sleeping Sound 2.1
oCoder App
Latest app for sleep and relaxation, based on a unique compilationof nature sound effects and white noise. It's most suitable forrelaxing, yoga, sleeping, stress relief, meditation, spa andwellness activity, overcoming anxiety and insomnia, achievingintense concentration and studying! Listening to nature sounds,relax and improve your sleep quality! Listening to nature sounds isthe most natural and healthy way to relax and improve your sleepquality! People use Lusity relaxing ambience to achieve thefollowing: - Significantly reduce stress and anxiety levels -Improve sleep cycle and eliminate insomnia - Achieve profoundlydeep states of relaxation and/or meditation - Manage anger andnervous tension - Overcome depression - Boost energy and vitalitylevels - Improve mental health and emotional well-being
Học tiếng Nhật - JLPT Toàn Thư 7.2
oCoder App
JLPT toàn tập là ứng dụng android giúp bạn luyện tiếng Nhật dễ dàngtrong các kỳ thi.Trong ứng dụng hiện tại cung cấp các bài học chocác cấp độ từ N1 tới N5 như sau:- Ngữ Pháp N5- Từ Vựng N5- KanjiN5- Ngữ pháp N4- Từ Vựng N4- Kanji N4- Ngữ Pháp N3- Từ Vựng N3-Kanji N3- Ngữ pháp N2- Từ Vựng N2- Kanji N2- Ngữ Pháp N1- Từ VựngN1- Kanji N2Ứng dụng JLPT toàn thư còn cung cấp cho bạn các bài đểluyện đọc cũng như kiểm tra kanji và từ vựng của các bạn bao gồm cảluyện đọc N1, luyện đọc N2 cho tới luyện đọc N5.Ứng dụng này sẽgiúp các bạn học tiếng Nhật (hoc tieng Nhat) một cách dễ dàng cũngnhư kiểm tra lại trình độ tiếng Nhật của mình qua các bài TestTiếng Nhật.Ứng dụng không chỉ bao gồm Ngữ Pháp Tiếng Nhật (Ngu PhapTieng Nhat) mà còn bao gồm Luyện nghe Tiếng Nhật (Luyen Nghe TiengNhat), Từ Vựng Tiếng Nhật (Tu vung tieng Nhat) và cả Luyện ĐọcTiếng Nhật (luyen doc tieng Nhat).Chúng mình cũng đang cố gắng pháttriển để hoàn thiện phần luyện nghe tiếng Nhật cho ứng dụng này.Nếucó bất cứ sai sót nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi.Chúc các bạnhọc tốt!
Learn English vocabulary by topic 2.8.9
oCoder App
Dear All, If you are learning English and you do not know where tobegin, bingo, you found it. OCoder English is a free app to helpyou to learn and improve your 4 skills. - English Grammar: withfull lessons will help you to know what's the rules and how towrite or talk correctly. - English Grammar Test: will find yourmistake, show you how to fix it and which lessons you need toreview. - English Vocabulary: provide more than 2000 basicvocabulary with examples, and images. Very easy to learn. - EnglishListening: help you to improve your listening skill, how you listenand what you listen is correct or not. - English Idioms is advancelessons to help you to improve your skill and you can talk like anative English. Hope that you love this.
Girls Hair Style Step by Step 1.2
oCoder App
We know that you not only want to look cute, but also strive forboys’ attention and recognition from your peers.No problem, we aresure you’ll easily have both. The only thing to keep in mind iswhen you are developing your individual style,Want to Look Easy,Unique and Stylish with some easy hairstyles and beauty tips andhair styling techniques? Well, you’ve come to the right place! Thisapp will let you explore 1000+ hairstyles that you can adopt byeasily learning. No longer have to worry about going to a parlor orsalon before going out somewhere.Get your Hairs with wonderfulHairstyles, Use these app and love with your Hairs because it's areflection of yours and you are so beautiful..If you are intoextremes, note that most educational institutions have regulationson the looks for students.Sometimes something that seems ravishingfor you is rather shocking in public opinion.A hairstyle for a busyteen should be cute and stylish yet easy to do.Our app will provideyou the following hairstyles from teenage blend style, creativityand glamour. Youth is the best time to embrace super long, carefreehair before jobs, kids and term papers get in the way.On days whenyou are in between washes or just want to pull your hair back in astylish way, a side Dutch braid is simple and easy.Features.You canzoom in and out the images.- Images can be shared to your friendand family via social application, email or sms.- Everything inthis Application is absolutely free.- Images can be save in mobilememory card or set as mobile wallpapers.
Full Audio Stories (Audio Books) 3.2.1
oCoder App
Audio Stories Free with text and audio for your kids.★Features★-Best collection of more than 1000 kids' favorite stories- Originalstories, original stories, junior stories, educational stories,classic audio books, poems and music, myths and world stories.-Easy and simple storyline♥ Enjoy with Audio Stories Free ♥- Morethan 2500 stories.- Many kinds of stories for example:------------------------------------------------------+ Fairytales+ Classic+ Educational+ Myths+ Junior+ Bible+ Poems+Original...------------------------------------------------------===========================~OriginalStories : Have stories about pirates, witches, birds who travel intime, and animals who travel in space.~Fairytales Stories : Classicfairy tales by Hans Christian Andersen, The Brothers Grimm, CharlesPerrault, Aesop and others. This is where frogs are kissed byprincesses, wolves huff and puff, and gingerbread men runaway.~Classic : Stories and poems by classic authors includingLewis Carroll, Rudyard Kipling. Oscar Wilde and Charles Dickens,Edward Lear and others.~Educational Stories : Myths, History, andBible Stories. Includes the story of Helen of Troy, the WoodenHorse, and the sea-journey of Odysseus. Biblical stories ...~...NewStory :It’s Christmas. Gladys feels she is on the brink of success,but once again she finds herself working in the background to helpothers with little credit for herself....go to app now to read andlistening!======================================================Thanks fortrusting and using.Hope you have a relaxing and useful time.
How to Draw Animal Step By Step (Draw Kute Animal) 1.2
oCoder App
Draw Animals is an app that teaches you how to draw animals step bystep.You can draw it youself and teach your child and children howto draw a lovely animal.
JLPT Toàn Thư Pro (JLPT Toàn Tập Pro) 7.2
oCoder App
JLPT toàn tập là ứng dụng android giúp bạn luyện tiếng Nhật dễ dàngtrong các kỳ thi.Trong ứng dụng hiện tại cung cấp các bài học chocác cấp độ từ N1 tới N5 như sau:- Ngữ Pháp N5- Từ Vựng N5- KanjiN5- Ngữ pháp N4- Từ Vựng N4- Kanji N4- Ngữ Pháp N3- Từ Vựng N3-Kanji N3- Ngữ pháp N2- Từ Vựng N2- Kanji N2- Ngữ Pháp N1- Từ VựngN1- Kanji N2Ứng dụng JLPT toàn thư còn cung cấp cho bạn các bài đểluyện đọc cũng như kiểm tra kanji và từ vựng của các bạn bao gồm cảluyện đọc N1, luyện đọc N2 cho tới luyện đọc N5.Ứng dụng này sẽgiúp các bạn học tiếng Nhật (hoc tieng Nhat) một cách dễ dàng cũngnhư kiểm tra lại trình độ tiếng Nhật của mình qua các bài TestTiếng Nhật.Ứng dụng không chỉ bao gồm Ngữ Pháp Tiếng Nhật (Ngu PhapTieng Nhat) mà còn bao gồm Luyện nghe Tiếng Nhật (Luyen Nghe TiengNhat), Từ Vựng Tiếng Nhật (Tu vung tieng Nhat) và cả Luyện ĐọcTiếng Nhật (luyen doc tieng Nhat).Chúng mình cũng đang cố gắng pháttriển để hoàn thiện phần luyện nghe tiếng Nhật cho ứng dụng này.Nếucó bất cứ sai sót nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi.Chúc các bạnhọc tốt!
JLPT N5 PRO 6.2.4
oCoder App
This is free app to help you to test your Japaness language skillofJLPT N5The app including Reading Test and Listening Test withaudiosand images.This will help you to learn Grammar, Vocabularyand KanjieaslyIf you found any problem, please feel free tocontact me viaemail.Thanks!
JLPT Test Pro (Japanese Test Pro) 6.2.1
oCoder App
This is free app to help you to test your Japaness languageskillfrom NLPT N5, JLPT N4, JLPT N3, JLPT N2 to JLPT N1.Thetestincluding Reading Test and Listening Test with audios andimages.Ifyou found any problem, please feel free to contact meviaemail.Thanks!
English vocabulary by picture - English words 8.0.2
oCoder App
English vocabulary with more than 100 topics, 3000 vocabularieswith pictures, pronunciation and meaning. App provide dictionaryfor you to lookup and translate word into your mother language, youcan test your vocabulary with the test function.
JLPT N5 FREE 6.3.4
oCoder App
This is free app to help you to test your Japaness language skillofJLPT N5The app including Reading Test and Listening Test withaudiosand images.This will help you to learn Grammar, Vocabularyand KanjieaslyIf you found any problem, please feel free tocontact me viaemail.Thanks!
English Story with audios - Audio Book 3.3.3
oCoder App
English Story with audios is a free application, this app provideyou many stories with transcription and audio. English Story withAudios will help you relax after a work hard day. You can let yourchild listen to this app with many fairy tail story. If you are aEnglish learner, you can use this app to learn. We providetranscript to help you to follow speaker and dictionary function tohelp you to understand which word you do not understand clearly.Hope that you love this app.
Vocabulary for IELTS - IELTS Full 9.3.5
oCoder App
ELTS Preparation full is a free application to help you improveyour IELTS skills. With IELTS Tips in IELTS Preparation app, youwill find the tips that show you some ways to get high score, howto make an IELT Test. The app contain: + IELTS Vocabulary withacademic IELTS vocabularies and General IELTS vocabulary + IELTSTips: Many Tips for IELTS exam and tips to learn IELTS + IELTSListening: more than 20 IELTS Listening full Tests + IELTSSpeaking: speaking samples with audios + IELTS Writing + IELTSReading Hope that this app help you much in IELTS!
com.ocoder.learn.english.free 3.5.2
oCoder App
Step by Step English Listening is an free app with more than 1000audios with test. Each lesson include test and transcript to helpyou check your listening skill and follow the speaker. If you haveany word that make you confuse, you can click on it to translate toyour mother language. The listening lessons divide into many gradesfrom beginner English Listening, Intermediate Listening to AdvanceEnglish listening. + Listening English Level A + Listening EnglishLevel B1 + Listening English Level C1 + Listening English Level C2You can hear English American Voice, English British Voice orInternational Voice. We also divide the lessons in many topics: +Family + Self Information + Food + Life Style + Education + Science+ Business + Story liestening Please feel free to tell us if youhave any suggestion or the app have any problem need to beimproved.
Spanish Audio Stories - Spanish Audio Book 2.9.6
oCoder App
Spanish audio Stories - Spanish audio book is an free app with morethan 1000 stories in Spanish. You can hear and follow the teller.
English Pronunciation 1.9.6
oCoder App
If you are learning English and you feel hard to speak? If you tryto speak but your partner does not understand. EnglishPronunciation of oCoder app will help you. With this app, you knowhow to pronunciation, how to speak and how to speak well. Pleasefeel free to contact us if you have any suggestion.
4K And HD Wallpaper - New Wallpaper 2.2
oCoder App
this is an free app to help you set beauty wallpaper
JLPT N2 - Từ Vựng N2, Học Từ Vựng N2 1.0
oCoder App
JLPT N2 - Từ Vựng N2 là một ứng dụng hoàn toàn miễn phí giúp bạnhọcvà chuẩn bị cho kỳ thi JLPT N2 một cách nhanh chóng và hiệuquảnhất. JLPT N2 - Vocabulary N2 is a free application that helpsyoustudy and prepare for the JLPT N2 exam quickly and effectively.
Học Tiếng Nhật N5, Từ Vựng N5 - JLPT N5 1.0
oCoder App
Ứng dụng JLPT N5 - Từ Vựng là ứng dụng hoàn toàn miễn phívàoffline. Ứng dụng sẽ giúp bạn ghi nhớ các từ vựng một cách dễdàngvà khoa học nhất. Chúc các bạn học tốt! Application JLPT N5-Vocabulary is completely free and offline application.Theapplication will help you remember the vocabulary most easilyandscientifically. Wish you all good study!
Best Quotes of the day - English Quotes 1.2
oCoder App
100+ Categories ! Works offline - No internet required ! EasytoCopy and Share ! Save quotes as Image & Share ! Like quotes-Make your own collection of Liked Quotes ! Don't wait - HittheInstall button and thank us later :)
Learn English By Videos (PRO) 3.7.6
oCoder App
This is the pro version of Learn English By Video app:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ocoder.englishvideoYou can get free app to check first. ★★★★★ This English applicationis absolutely Free! ★★★★★ Total 20 months English Conversation FullPackage!! ★★★★★ English Idioms,Business English,EnglishConversation,Easy English, English listening, ★★★★★ Englishconjugator,Conversation, English Speaking ★ English Fist Step &Pre-Beginner course (1day 20min for 4month) ★ English Video withsubtitles. Dictionary and save vocabulary to learn.