tử vi tổng hợp Apps

Loading...
TU VI TRỌN ĐỜI 2019 8.7
Tu vi trọn đời 2019 - Xem tử vi trọn đời 12 con giáp cung cấp chobạn các thông tin tổng quát về tử vi phương đông, về vận hạn cuộcđời, sự nghiệp, công danh, tình duyên, tuổi hợp làm ăn, tuổi hợp vợchồng, những năm may mắn… để từ đó giúp bạn nắm bắt những cơ hộilớn trong cuộc đời. Mời bạn xem tử vi trọn đời. *Tính năng: -Xemtổng quan -Xem về cuộc sống -Tình duyên -Gia đạo, công danh -Tuổihợp làm ăn -Lựa chọn vợ, chồng -Tuổi đại kỵ -Ngày giờ xuất hành-Diễn tiến từng năm Lifelong enlightenment 2019 - See the horoscopeof the 12 lifelong horoscope that gives you general informationabout the oriental horoscope, about life, career, publicity, love,age and age, age married couple, lucky years ... to help you graspthe great opportunities in life. Please see the horoscope for life.*Function: -View overview -View life -Love - Religion, publicity-Combined with business -Choose husband and wife -The age of thegreat cavalry -Date of departure date -Advanced each year
XEM BÓI NGÀY SINH 8.8
Ngày sinh có ý nghĩa cực kỳ quan trọng, nó quyết định số phận, tínhcách, tình duyên của mỗi người. Ngày tháng năm sinh của mỗi ngườitương ứng với 1 con số "mạng đạo". Số này sẽ giúp bạn hiểu rõ vềbản thân, về những mối quan hệ tình cảm và về tương lai của mình.Xem bói ngày sinh sẽ tiết lộ cho bạn biết bạn là người như thế nào?Cuộc sống của bạn ra sao? Con đường sự nghiệp của bạn bằng phẳnghay gồ ghề?... Không những thế ngày sinh còn cho biết những khátvọng, ước mơ, sở thích, nghề nghiệp phù hợp với bạn... Bạn sẽ đượcdự báo trước và chiêm nghiệm về các vấn đề sự nghiệp, tình cảm...cũng như nhận những lời khuyên nên kết đôi với người sinh vào ngàytháng nào để có hạnh phúc. Hãy khám phá tính cách, sự nghiệp vàtình duyên của bạn bằng phần mềm nhé. Tính năng: *tìm và giải nghĩacon số tương ứng với ngày tháng năm sinh *bói theo tháng sinh và ýnghĩa của tháng sinh *bói theo ngày sinh và ý nghĩa của ngày sinhBirthdate have extremely important significance, it decided thefate, personality, the fate of each person. Date of birth of eachone corresponding to one number "network directors". This numberwill help you understand about yourself, about the emotionalrelationships and about their future. View Birthday fortune willreveal to you what you are like? What is your life? Your careerpath is flat or rough? ... None the said birthday aspirations,dreams, hobbies, career suits you ... You will be predictable andcontemplation experience on issues of career, emotional ... as wellas receive advice should be paired with any person born on dates tobe happy. Discover personality, career and the love of you by thesoftware offline. Function: * Find and interpret the numberscorresponding to the date of birth * Fortune by month of birth andmonth of birth meaning * Date of birth and fortune under themeaning of birth
BÓI NỐT RUỒI CƠ THỂ NỮ GIỚI 7.4
Phụ nữ có nốt ruồi mọc ở trước ngực là giàu có, đỏ lại có hoạnhtài. Nốt ruồi mọc ở phía trên và càng gần bầu ngực càng cho thấytướng đại phú quý của người sở hữu nó. Đây là vị trí nốt ruồi tốtnhất ở phần ngực của nữ giới. Bởi lẽ nó mang lại sự thuận lợi trongcông danh, sự nghiệp và gia đình. Phụ nữ có nốt ruồi mọc ở giữa cổlà đại phú quý, mang lại nhiều tài lộc và may mắn cho chủ nhân. Mỗimột nốt ruồi trên cơ thể của phụ nữ đều hàm chứa một ý nghĩa nhấtđịnh nào đó. Xem bói nốt ruồi sẽ giúp chúng ta hiểu được ý nghĩacủa từng vị trí nốt ruồi, đồng thời hé lộ phần nào về tính cách vàsố phận của người đó. Bạn có nốt ruồi ở vị trí nào trên cơ thể, hãyghi nhớ và sử dụng công cụ xem bói nốt ruồi của chúng tôi dưới đâyđể tìm hiểu ý nghĩa của chúng. Tính năng: *Giai mã vị trí nốt ruồitrên khuân mặt nữ giới *Tiết lộ khái quát về tính cách, số phận củabạn Women have a mole that grows in front of the chest is rich, thediaphragm financial red. Mole grows above the breasts and as closeas showing great wealth minister of the wearer. This is the bestlocation in mole fraction of the female breast. Because it givesthe advantage in the title, career and family. Women with molesthat grow in the middle of the neck is great wealth, fortune andbring luck to the owner. Per a mole on the woman's body contains acertain meaning. Fortunetelling mole will help us understand themeaning of each position mole, also reveals something aboutcharacter and fate of the person. Do you have moles at any locationon the body, remember and use tools fortunetelling our mole belowto find out what they mean. Function: * Stage location code mole onthe women porters * Disclosure overview of personality, your fate
Tổng hợp văn khấn 3.0
Việt Nam là một đất nước coi trọng tín ngưỡng dân gian. Vào cácngày Lễ Tết trong năm, hay ngày rằm, mùng một đầu tháng, người dânthường sửa soạn các mâm lễ để bày tỏ lòng thành với các vị ThầnLinh, cũng là để tưởng nhớ ông bà, cha mẹ đã quá cố. Khi trải quacác sự kiện quan trọng trong đời như cưới gả, làm nhà, khai trươngcửa hàng,... các thủ tục khấn lễ cũng được tiến hành, nhằm cầu mongcho mọi việc được như ý, hanh thông. Tổng hợp các bài văn khấnthường gặp: lễ động thổ, sửa chữa, nhập trạch, tân gia, khaitrương, tết trung thu, đoan ngọ, hàn thực, giải hạn, giao thừa, lễtang, thượng thọ, đổi tên, cầu tự, cưới gả... tất cả đều có trongphần mềm. Tính năng: *Văn khấn trong xây dung *Văn khấn Lễ Tết *Vănkhấn hiếu hỉ *Văn khấn khác *Văn khấn thần linh Vietnam is acountry that attaches great importance to folk beliefs. In thepublic holidays in the year, or the full moon day, the first day ofa month, people often prepare the ceremony to express my tray intothe Spirit, which is also a tribute to grandparents, parents weredeceased. When going through the important events in life like tomarry, do home, opened shops, ... procedures vows ceremony was alsoconducted, in order to pray for everything to be like that,prosper.    Synthesis vows common texts: thegroundbreaking ceremony, repair, import scouts, housewarming,opening, mid-autumn festival, Dumpling, welding plant, the term,Eve, funeral, that golden age, rename, Spherical, marry ... allincluded in the software. Function: * Van profession inconstruction * Van profession Tet * Van vows wedding or funeral *Van other profession * Van professed spirit
com.turkeystudio.chonmauhoptuoi 7.5
Việc lựa chọn màu sắc phù hợp với sở thích, tính cách của bản thâncũng chính là màu sắc phù hợp với nguyên lý Ngũ Hành tương sinh,tương khắc. Đã có từ rất lâu đời và không thể tách rời với conngười phương Đông chúng ta đó là Ngũ Hành trong phong thuỷ. Theonguyên lý Ngũ Hành, môi trường gồm 5 yếu tố và mỗi yếu tố đều cónhững màu sắc đặc trưng. Màu sắc trong ngũ hành của thuật phongthuỷ được áp dụng trong kiến trúc ngày nay. Tính năng: *Luận giảimàu sắc hợp với 5 ngũ hành The selection of colors matching yourinterests, personality itself is also the color line with theprinciple of mutual Marble, restraint. Following a long life andcan not be separated from our people that oriental Marble in fengshui. Marble principle, environmental factors include 5 elementsand each has its characteristic color. Colors in the five elementsof feng shui be applied in today's architecture. Function: *Interpretation colors with 5 Five
Xem Tuổi Vợ Chồng 7.3
Xem tuổi vợ chồng là một trong những phong tục cưới hỏi truyềnthống của người Việt Nam. Để xem bói tình yêu, xem tuổi cưới vợ,xem tuổi lấy chồng, xem tuổi 2 vợ chồng có hợp nhau hay không,người xưa thường dựa vào tuổi, mệnh và cung của các cặp đôi. Bởibất luận như thế nào thì vấn đề hợp khắc trong hôn nhân cũng luônlà vấn đề được nhiều người quan tâm. Đáp ứng nhu cầu xem tuổi cưới,xem bói tình yêu, xem tuổi vợ chồng hợp khắc của đông đảo cộngđồng, phần mềm xem bói tuổi vợ chồng sẽ giúp các bạn hiểu được cácvấn đề hợp khắc, xem bói tình yêu, xem tuổi cưới vợ chồng để biếtcách hóa giải tuổi xấu, xung khắc, tuyệt mạng trong quan hệ vợchồng, nam nữ. Hãy xem bói tình yêu để biết bạn và người ấy kết hợpvới nhau sẽ như thế nào nhé! Tính năng: *Giai mã các tuổi hợp, xungchọn vợ chọn chồng See the age of husband and wife is one of thetraditional wedding customs of Vietnam. To see divine love, havehis view, see marrying age, age 2 watch where spouses have the sameor not, the ancients often based on age, destiny and deliver thecouple. Because no matter how the issue of carving in marriage isalways a problem to be many people interested. Meet the needs ofthe age of marriage considered superstitious love, watch engravedwith the couple's age of majority community, fortunetelling-oldsoftware will help your wife understand the issue of carving,fortune telling love, see age married couple on how to neutralizebad age, conflict, great network of conjugal relationship, men andwomen. See the love fortune to know you and him together would belike offline!         Function: *During the age of the code, the pulse selecting husband and wifechoose
com.turkeystudio.xembimattinhyeucuacaccunghoangdao 7.7
Tình yêu luôn là địa hạt mà con người khó nắm bắt nhất. Nhiều khi,bạn tưởng đã hiểu rõ người ấy nhưng thực ra vẫn còn những góc tâmhồn bạn chưa thể chạm đến. Các bạn có thể xem mình và các cunghoàng đạo khác có hợp nhau trong tình yêu hay không nhé. Hãy cùngphần mềm tìm hiểu bí mật tình yêu của các cung hoàng đạo nhé. Tínhnăng: *Giai nghĩa bí mật tình yêu của cung hoàng đạo *Đặc điểm tìnhyêu của cung hoàng đạo *Nhận dạng các cung hoàng đạo hợp Love isalways the human realm that most elusive. Many times, you thoughthe understood, but they are still the soul angle you can not touch.Can you see yourself and the other zodiac in love with each otheror not offline.  Let's find out the secret software love thezodiac offline. Function: * During the secret meaning of the zodiaclove * Characteristics of the zodiac love * Identification of thezodiac
Xem ngày cưới hỏi 7.6
Dân gian Việt Nam từ lâu đã có câu : "Lấy vợ xem tuổi đàn bà, làmnhà xem tuổi đàn ông". Cưới hỏi là ngày trọng đại của cả đời người.Vì vậy việc chọn ngày đẹp, ngày tốt là khâu không thể thiếu trongphong tục cưới hỏi người Việt chúng ta. Việc chọn tuổi ăn hỏi, kếthôn đều dựa theo ngày tháng năm sinh của cô dâu để tính xem mệnhcủa cô dâu thiếu ngũ hành gì. Từ đó mới xác định được ngày, tháng,năm và giờ đẹp cưới hỏi thích hợp nhất cho cô dâu. Hãy để phần mềmxem ngày cưới hỏi lựa chọn cho bạn 1 ngày tốt cho sự kiện trọng đạitrong cuộc đời bạn nhé! Tính năng: *Đưa ra các ngày tốt để xem ngàycưới hỏi trong tháng, năm *Đưa ra các điều nên làm, không nên làmtrong ngày cưới hỏi Vietnam folk have long had a saying: "Gettingmarried woman watching age, see age as a man". Wedding is a greatday for the whole lifetime. So choosing beautiful day, good day isindispensable stage in the Vietnamese customs and our wedding.Selecting age betrothal, marriage are based on date of birth of thebride to calculate destiny of what the five elements missing bride.From that define the day, month, year and time most suitablewedding beautiful bride. Let the software view wedding day 1 dayoption for you is good for important events in your life will youdo? Function: * Provide good day to see wedding day of the month,year * Giving the right thing to do, not to do during the dayweddings
Xem tuổi kết hôn 7.7
Xem tuổi kết hôn là một trong những công việc cực kỳ quan trọng khicác bạn có ý định tiến tới kết hôn với bạn đời của mình. Phần mềmsẽ cho bạn biết sự xung hợp giữ các tuổi, kết hôn với tuổi nào thìsẽ có cuộc sống hạnh phúc, kết hôn với tuổi nào thì sẽ gặp đại kỵtừ đó để các bạn xem xét tuổi và bạn đời của bạn. Phần mềm sẽ tổnghợp lại sự xung hợp giữa các tuổi thông qua các tiêu chí: Mệnh,Thiên can, Địa Chi,Cung mệnh (bát trạch nhân duyên) và Thiên mệnhnăm sinh đưa ra kết luận để bạn chọn tuổi kết hôn hợp với mình.Tính năng: *Xem tuổi kết hôn theo năm sinh và giới tính *Đưa ranhững tuổi nam(nữ) hợp với bạn See marriage age is one of theextremely important job when you intend to proceed to marry yourpartner. The software will let you know where they keep the pulseof the age, any age to marry, it will have a happy life, married toany age, it will have great cavalry from which to consider the ageof your and your partner. The software will collect the impulsesbetween the age through the following criteria: Par, shortsighted,Address, Delivery par (bowl scouts predestined) and Fate of birthconclusions do you choose where marriage age with her. Function: *See marriage age by year of birth and gender * Given the age of themale (female) with you
com.turkeystudio.phongthuyxemtuoilamnha 7.4
Theo Phong thủy, việc xem tuoi lam nha, lựa chọn thời điểm xâydựng, tức ngày giờ, tháng, năm tốt sẽ khiến cho gia chủ nhanh chóngthịnh vượng, tài vận hanh thông. Ngược lại việc chọn thời điểmkhông tốt, nhất là vi phạm các điều cấm kỵ trong phong thủy thì làmgiảm sự tốt đẹp thậm chí gây suy bại và nhiều điều xấu cho giađình. Bạn hãy thử xem năm bạn muốn xây nhà, xem tuổi làm nhà có hợpvới phong thủy của bạn không nhé! Tính năng: *Đưa ra thông tin giachủ *Giai mã phong thủy xem tuổi làm nhà theo 3 yếu tố tam tai, kimlâu, hoàng ốc According to Feng Shui, the view tuoi lam nha, timingof construction, ie the date, month and year of good will causehomeowners to quickly prosper, prosper financial operation.Conversely the timing is not good, especially the violation oftaboos in feng shui, it reduces the fine even cause a wicked andevil family. Try it you want to build a house in, see age as ahouse with your feng shui says! Function:   * Provideinformation homeowners   * Stage view code-old feng shuihouse by 3 factors triangle ears, long needle, royal buildings
com.turkeystudio.xemboihoatay 7.7
Hoa tay chính là hình dạng của các đường vân tay ở đầu các ngóntay. Nếu vân tay có hình xoáy tròn, thì đấy là hoa tay. Nếu khôngcó hình xoáy tròn mà hình vân đó lệch sang hướng khác thì đấy khôngphải hoa tay. Vân tay trên các ngón tay của mỗi người trên thế giớiđều khác nhau, kể cả là anh chị em song sinh. Có người có 10 hoatay nhưng cũng có người không có hoa tay nào. Số lượng hoa tay củamỗi người có sự liên quan nhất định đến số mệnh và tính cách củangười đó. Hãy nhanh chóng kiểm tra xem bạn có bao nhiêu hoa tay,chúng tôi sẽ bật mí tính cách con người bạn Tính năng: *Bật mí tínhcách con người bạn *Tiết lộ nhân duyên trong cuộc đời bạn Unitedhand is the shape of the ridges at the top of the finger. Iffingerprint swirls round, voila flowers hand. Without circularswirls that look skewed in a different direction so that it was notthe hand flower. Fingerprints on the fingers of each person in theworld is different, including siblings are twins. Some people have10 flowers hand but also people without flowers for your hands. Thenumber of flowers per person hands of a certain relevance to thefate and character of the person. Take a quick check to see howmany flowers you have hands, we'll reveal your personality Function: * Revealing your personality * Disclosure ofconditions in your life
lịch âm dương 7.7
Lịch âm dương là loại lịch được nhiều nền văn hóa sử dụng, là kếttinh của thiên văn học. Trong đó, ngày tháng âm của lịch chỉ ra phacủa Mặt Trăng (hay tuần trăng), còn ngày tháng dương của lịch chỉra vị trí của Trái Đất trong chuyển động của nó xung quanh MặtTrời. Lịch Âm Dương có tác dụng to lớn và quan trọng trong đờisống. Để dự đoán tiết khí, mùa, thủy triều, nông nghiệp, tính toánngày tháng cho các công việc trọng đại như cưới xin, khởi công xâydựng nhà cửa, mồ mả hay mua sắm những đồ vật có giá trị lớn ...điều này không chỉ thịnh hành ở nông thôn mà còn ở các thành phốlớn. Các quốc gia đang sử dụng lịch âm dương bao gồm Việt Nam,Trung Quốc, Đài Loan, Nhật Bản, Singapore, Triều Tiên. Đặc biệt,cácnước Hồi Giáo chỉ sử dụng Âm lịch. Tính năng: *Đưa ra thông tinlịch âm dương theo tháng năm chọn *Đưa ra ngày chuyển đổi lịch âmdương Calendar is lunisolar calendars are many cultures used, isthe crystallization of astronomy. In particular, the tone of thecalendar date indicate the phase of the Moon (or lunar), alsopositive date of the calendar indicates the position of the Earthin its motion around the sun. Calendar Yin-Yang has great impactand importance in our lives. To predict the weather and gas,seasons, tides, agriculture, calculate the date for the great worklike weddings, started construction of homes, shopping graves orobjects of great value ... this is not only prevalent in the ruralareas but also in major cities. Countries use lunisolar calendarincluding Vietnam, China, Taiwan, Japan, Singapore, Korea. Inparticular, the only Muslim country to use the lunar calendar.         Function: *Provide information lunisolar calendar by month in select *Introduce a lunisolar calendar date conversion
VẬN HẠN NĂM 2019 CỦA BẠN 4.3
Trong quan điểm cho rằng tinh đẩu trong âm lịch phương Đông làtinh tú có thật trong vũ trụ quan, mỗi tinh đẩu đều cóảnh hưởng đến cho cộng đồng, hay với cá nhân con người làmỗi năm sẽ có sao kiết, sao hung chiếu mệnh. Điều này sẽ ảnhhưởng tới vận mệnh của người đó suốt 1 năm. Một năm có 9 chùm saovà 8 hạn Huỳnh Tuyền, Tam Kheo, Ngũ Mộ, Thiên Tinh, Toán Tận, ThiênLa, Địa Võng, Diêm Vương đi cùng nhau.Tùy theo những sao và hạn vànam hay nữ mà có những ảnh hưởng xấu tốt khác nhau. Dưới đây làcông cụ tra cứu vận hạn năm 2019. Công cụ tra cứu này sẽ cung cấpcác thông tin về Sao chiếu mệnh, Hạn Kết Hung, Hạn Tam Tai, HạnHoàng Ốc, Hạn Kim Lâu, Hạn tổng quát trong đời. *Tính năng -tra cứutuổi, mệnh, xung khắc -tra cứu vận hạn năm kỷ hợi 2019 In the viewthat the ego in the Eastern lunar calendar is true in the universe,every star has an impact on the community, or for the individualperson, every year there will be stars, hung stars projection par.This will affect his destiny for 1 year.    Oneyear, there are 9 star and 8 term beams of Huynh Tuyen, Tam Kheo,Ngu Mo, Thien Tinh, Toan Tan, Thien La, Dia Vong, and Diem Vuong gotogether. Good bad effects vary.    The following isa search engine that expires in 2019. This search tool will provideinformation about the Star Destiny, the Term of the Hunger, theTerm of the Dead, the Term of the Golden Snake, the Term of theGolden Age, the general term in life. *Function -Research for age,destiny and conflict -Training the year of the century 2019
Xem ngày làm nhà tốt 7.3
. Việc chọn thời điểm xây nhà là vô cùng quan trọng. Khi đã chọnđược vị trí tốt để xây nhà, thiết kế hướng và các yếu tố trong ngôinhà phù hợp, thì công việc còn lại là xác định thời điểm xây nhà,tức là xác định yếu tố "Thiên Thời". Nếu việc lựa chọn thời điểmxây dựng, tức ngày, giờ, tháng năm tốt sẽ khiến cho Phong Thuỷ nhàở đã tốt càng tốt hơn gấp bội, gia chủ sẽ nhanh chóng thịnh vượng,tài vận hanh thông. Ngược lại, việc chọn ngày, giờ, tháng năm xâynhà không tốt, nhất là vi phạm các cấm kỵ Phong Thuỷ thì làm giảmsự tốt đẹp của Phong Thuỷ ngôi nhà, gây suy bại và nhiều điều xấucho gia đình. Hãy cùng phần mềm chọn lựa một ngày tốt để xây lênngôi nhà hạnh phúc cho bạn nhé! Tính năng: *Đưa ra ngày làm nhà tốtnhất trong tháng, năm muốn xem *Đưa ra các điều nên làm, kiêng kịtrong ngày làm nhà . The timing of building is extremely important.Once you've selected is positioned to build houses, designdirection and elements in appropriate homes, the remaining work isto determine the time of building, ie determining factor "HeavenlyTime". If the timing of construction, ie the date, time, May goodwill make the house has good Feng Shui better multiply, homeownerswill soon prosper, prosper financial operation. By contrast, thechoice of the date, time, May build a house is not good, especiallythe violation of taboos Fengshui then reduce the goodness of FengShui house, cause a wicked and evil family. Let's software optionsto build up a good day happy home for sisters! Function: * Providethe best days in months, years want to see * Giving the right thingto do, a taboo in days
XEM TỬ VI 2019 NĂM KỶ HỢI 4.4
Xem tử vi 2019 dựa trên nhiều yếu tố, trong đó có các yếu tố về canchi, yếu tố tương sinh tương khắc của ngũ hành kết hợp với luậngiải của kinh dịch sẽ cho các bạn một cái nhìn khái quát và tổngthể nhất về vận mệnh trong năm 2019 tức năm Kỷ Hợi(Âm lịch). Hãycùng xem năm Kỷ hợi sẽ như thế nào các bạn nhé! *Tính năng: -Tử vi2019 -Xem sao, hạn, mệnh, hợp tuổi, kỵ tuổi. -Xem tổng quan -XemCông việc, tài chính, tình cảm, sức khỏe -diễn biến theo các thángcủa năm 2019 -cúng sao hạn See horoscope 2019 based on manyfactors, including the elements of courage, the element of mutualsupport of the Five Elements combined with the interpretation ofthe translation will give you a general and most general view.about destiny in 2019, the year of the Pig (Lunar calendar). Let'ssee what the Year of the Pig will look like! *Function: -Try vi2019 -See stars, term, par, age, age. -View overview -View work,financial, emotional, health -show according to the months of 2019-due stars
Xem Bói 2019 Chính Xác Nhất 2.3
*Xem bói về vận mệnh, tình yêu, gia đình... của bạn trong năm 2019. Đây là kiểu bói theo tử vi, phong thủy, can chi được tổng hợp đầyđủ nhất! Hãy chia sẻ đến người thân và bạn bè quý bạn để cùng đọcqua phòng tránh tai ương cũng như tranh thủ đón nhận những cơ hộivà tài lộc cho bản thân trong năm mới nhé !. *Dân gian có câu "ĐứcNăng Thắng Tướng Số" nếu quý bạn xem xong, cảm thấy năm này vậnmệnh chưa thông, tài lộc không đủ. Thì xin đừng chớ vội buồn rầu,hãy làm thật nhiều việc tốt cho mọi người, từ gia đình ra xã hội.Ắc sẽ cải được phần lớn vận mệnh, an nhàn hạnh phúc ! *Chúng tôixin kính chúc tất cả Quý Bạn đã dùng ứng dụng một năm mới 2019(Kỷhợi) *Tính năng chính -tổng quát về mạng, sao, hạn, vận niên, thiêncan, địa chi, xuất hành, màu sắc -xem tổng quát năm 2019 của bạn-xem vận mạng -sức khỏe -những điểm đặc biệt trong năm -cúng saogiải hạn * See fortune telling about your destiny, love, family ...in 2019. This is the kind of horoscopes according to horoscopes,feng shui, can chi is the most complete synthesis! Please share toyour relatives and friends to read through the disaster preventionroom as well as to take advantage of opportunities and talents foryourself in the new year! * Folk has the phrase "Duc Nang ThangDat" if you have finished watching it, you feel that this year, thedestiny is not clear, the fortune is not enough. Please do not rushto be sad, do lots of good things for everyone, from family tosociety. The battery will be able to improve most of the destiny,happiness and happiness! * We would like to wish you all a good useof the application in a new year 2019 (Anniversary) *Main feature-General network, stars, term, age, celestial body, geography,departure, color -view your 2019 overview - Network transport-health -Special points of the year - Why do we solve the problem?
Bói tình yêu 2019 2.2
Bạn băn khoăn tự hỏi điều may mắn hay xui xẻo nào đang chờ đợi mìnhtrong 2019? Ứng dụng boi tinh yeu 2019 là những tiên đoán về tìnhyêu của bạn năm 2019 để bạn tham khảo và có những chiêm nghiệm choriêng mình. Ứng dụng còn cung cấp một cách khái quát về tình yêucủa bạn trong cả cuộc đời. Tính năng chính: *Tiên đoán về tình yêunăm 2019 *Khái quát tình yêu trên từng tuổi *Đối tượng kết hôn*Tình yêu nam/nữ *Vận giúp vợ, giúp chồng Are you wondering whatkind of luck or bad luck is waiting for you in 2019? Theapplication features 2019 is the predictions of your love in 2019for your reference and your own contemplations. The applicationalso provides an overview of your love throughout your life. Mainfeature: * Prediction of love in 2019 * Overview of love over eachage * Subject to marriage * Male / female love * Helping wife andhusband
Bói Tình Yêu Theo Tên 9.0
Bạn có biết tên gọi của mỗi người là vô cùng đặc biệt. Sự kết hợpgiữa tên của hai bạn sẽ tiết lộ rất nhiều bí mật về tình cảm củahai bạn đó. Hãy cho chúng tôi biết họ tên của hai bạn, giải thuậtxem bói tình yêu của chúng tôi sẽ tiết lộ cho bạn biết liệu hai bạncó duyên phận với nhau hay không? Hai bạn có phải là cặp đôi tâmđầu ý hợp? và điều quan trọng nhất đó là kết quả chuyện tình duyêncủa hai bạn trong tương lai sẽ như thế nào? Câu trả lời sẽ có ngaydưới đây. *Tính năng: -Bói tình yêu theo tên -Bói duyên phận theotên -Bói tâm đầu ý hợp theo tên -Bói tương lai theo tên -Bói tìnhyêu phần trăm -Bói phần trăm yêu -Kiểm tra tình yêu Do you knoweach person's name is very special. The combination of your namewill reveal a lot of their love secrets. Tell us your name, ourlove-reading algorithm will reveal to you whether you two aredestined to be together. Are you two first-minded couples? And themost important thing is the result of what your future love storywill be like? The answer will be immediately below. *Function:-Find love by name -Back to fate by name -The first mind is matchedby name -Package of the future by name -Package love percent -Lovethe percentage of love -Check the love
Bói Tình Yêu Cung hoàng đạo 1.6
Bạn đang muốn biết liệu rằng tình yêu của mình và của người ấy nhưnào? liệu rằng có hợp nhau không? sự kết hợp giữa 2 người với nhaucó thực sự tốt? Ứng dụng dựa trên khoa học nghiên cứu về chòm saocung hoàng đạo sẽ đem đến cho bạn cái nhìn chi tiết về tình yêu của2 người, sự hòa hợp của 2 người trên phương diện khoa học sẽ thựcsự như nào. *Tình năng của ứng dụng: -Bói tình yêu theo chòm saocủa 2 người -Bói tình yêu theo cung hoàng đạo của 2 người -Kiểm trasự hòa hợp theo cung hoàng đạo -Có cái nhìn tổng quát và chính xácnhất về tính cách của 2 chòm sao khi kết hợp với nhau You want toknow whether his love of him as yet? Materials that do not fittogether? the combination of two of them together are really good?Applications based on scientific research on the constellation ofthe zodiac will give you a detailed view about the love of twopeople, the harmony of two people on the scientific aspects willactually occurred. * The application's features: -Because Love inthe constellation of 2 people -Because Of love according to thezodiac of 2 people -Check Harmony under the zodiac -There Overviewand most accurate of the two constellations character when combinedtogether
com.turkeystudio.xemcungmenhban 7.4
Cung Mệnh là cung chính trong tử vi dùng để xem vể chính bản mệnhcủa người có số. Xem cung Mệnh chúng ta có thể biết được khái quátvề tướng mạo, tính tình, công danh tài lộc, khả năng chuyên môn, sựthọ yểu, thăng trầm, những bệnh tật hay tai họa trong cuộc đời. Nếumuốn biết rõ hơn về từng khía cạnh trên thì phải xem phối hợp vớicung liên quan - ví dụ nếu muốn biết chính xác về những bệnh tậthay tai họa trong cuộc đời thì phải xem phối hợp với cung Tậtách... Theo ý kiến các chuyên gia phong thủy: Từ lúc lọt lòng mẹcho đến năm 30 tuổi, phải căn cứ vào cung Mệnh để xem xét một sựtốt xấu và luận đoán vận hạn, còn từ 30 tuổi trở đi, phải căn cứvào cung Thân, nhưng dù sao cũng vẫn phải chú ý đến cung Mệnh. Hãycùng phần mềm khám phá bí mật trong cung mệnh của bạn nhé! Tínhnăng: * Biết được khái quát về tướng mạo, tính tình, công danh tàilộc, khả năng chuyên môn,thăng trầm, những bệnh tật hay tai họatrong cuộc đời. Par is a key provision in the horoscope supply usedon your own to see who has the destiny. View Par our supply canknow an overview of general appearance, personality, careerfortune, the expertise, the premature life, ups and downs, sicknessor disaster in their lives. If you want to know more about eachaspect must be considered in coordination with the relevantprovision - for example, if you want to know exactly about theillness or disaster in their lives, they must look to coordinatewith Disabilities yoke bow ... In the opinion of experts of fengshui: From the womb to the age of 30 years, must be based on thesame face to consider a good and bad fortunes infer, also from 30years of age, must be based on providing body, but nonetheless mustpay attention to supply Par. Let's discover the secret software ofyour offers destined offline! Function: * Knowing an overview ofgeneral appearance, personality, career fortune, professionalcompetence, ups and downs, sickness or disaster in their lives.
com.turkeystudio.phongthuyphongngu 7.4
Phòng ngủ là nơi được sử dụng nhiều nhất trong một căn nhà. Cuộcđời của con người có đến một phần ba thời gian là dành để ngủ. Giấcngủ không chỉ đảm bảo việc phục hồi sức khỏe mà còn duy trì sự minhmẫn để đưa ra những quyết định đúng trong cuộc sống. Vì vậy, việcthiết kế không gian của phòng ngủ là rất quan trọng. Theo PhongThủy Bát Trạch chánh tông, giường ngủ nên đặt Tọa Cát Hướng Cát.Nếu không thể đặt vị trị Cát thì có thể đặt tại Hung nhưng phảihướng Cát (lưu ý hướng giường là hướng đầu của người nằm trêngiường, tính phương vị giường ngủ theo tâm phòng ngủ) Tính năng:*Xem phong thủy phòng ngủ, giường ngủ, tủ áo theo tuổi *Tìm vị tríđặt (tọa) và hướng hợp phong thủy Bedroom is the place to be themost used in a house. The life of human beings to a third of thetime is spent sleeping. Sleep not only ensure the restoration ofhealth, but also to maintain sanity to make the right decisions inlife. Therefore, the design space of the bedroom is very important.According to Feng Shui Bat Trach district tone, bed should beplaced Sitting Cat Cat Route. If you can not put a value Cat may beplaced in Hungary but to guide Cat (note direction is towards thetop of the bed lying on the bed, calculated according to the centerazimuth Bed Bedroom) Feature: * See feng shui bedroom, bed, dresserwith age * Find location (coordinates) and direction of feng shui
XEM HƯỚNG NHÀ 7.8
Xem phong thủy nhà ở, tìm hướng nhà hợp tuổi theo phong thủy, kiểmtra hướng nhà hiện tại có hợp phong thủy không theo Bát Trạch vàHuyền Không. Hướng nhà - Yếu tố quan trọng hàng đầu trong phongthủy của một ngôi nhà. Không phải ngẫu nhiên nó lại xếp đầu tiêntrong Dương Trạch Tam Yếu (ba yếu tố quan trọng nhất trong PhongThủy Bát Trạch) là: MÔN - CHỦ - TÁO Dùng phần mềm và đưa ra nhữngquyết định đúng đắn khi xây nhà View feng shui house, lookingtowards the age of feng shui, check the current direction of fengshui can not follow Bat Trach and Huyen Khong. Direction - the mostimportant element in feng shui of a house. No coincidence it rankedfirst in Tam Duong Trach Essentials (the three most importantelements in Feng Shui Bat Tse) is: MON - HOME - APPLES Using thesoftware and make the right decisions when building
PHONG THỦY PHÒNG BẾP 7.6
Xem phong thủy phòng bếp, bếp nấu theo tuổi, hợp tuổi, bố trí bếptheo phong thủy, theo nguyên tắc tọa hung hướng cát, tàng phong tụkhí Đặt bếp ở vị trí nào là điều mà hầu hết những người xây nhà đềurất lưu tâm. Theo quan niệm của người phương Đông, khu vực này vôcùng quan trọng, quyết định sự thành bại của gia chủ chứ không chỉđơn thuần là một nơi để nấu nướng. Theo Phong Thủy Bát Trạch chánhtông, bếp nên đặt Tọa Hung Hướng Cát, tức là tọa ở phương vị Hungđể trấn yểm Hung khí, cửa bếp quay về hướng Tốt để kích thích, mởrộng, phát triển những điều tốt lành. Ngoài các điểm nêu trên, cầnlưu ý, bếp là nơi Tàng Phong Tụ Khí, cần tránh đặt xung thẳng vớicửa chính vào nhà, lưng bếp nên dựa vào bức tường vững chắc, khôngnên dựa vào cửa sổ. Bếp là đại diện cho hành Hỏa, để tránh Thủy HỏaXung Khắc, cần tránh đặt bếp sát với nhà vệ sinh, hoặc nằm dưới nhàvệ sinh. Bếp nấu và chậu rửa cũng nên đặt cách xa nhau, tốt nhấtnên ở hai phía khác nhau của tủ bếp. Bếp cũng nên tránh đặt dưới xàngang, tránh các góc nhọn xung chiếu thẳng vào, nên mở nhiều cửađón gió và ánh sáng, sàn bếp nên để khô ráo. Các hệ thống thoát mùicần được lưu tâm tránh khói bị ứ đọng. View feng shui kitchen,stove with age, the age, the kitchen layout according to feng shui,the principle is hung direction sand, wind convergence Air MuseumPlace the stove in any position is what most people are verymindful building. According to the opinion of the East, this areais extremely important in determining the success or failure of theowner and not merely a place to cook. According to Feng Shui BatTrach district tone, stove should be placed Well Hung User Cat,which is situated in the town position to cover Hung Hung air,turned toward the kitchen door Good to stimulate and expand,develop good things. In addition to the above points, it should benoted, the kitchen is the organ since, to avoid placing the pulsestraight to the main entrance to the house, back kitchen should bebased on solid walls, windows should not be relied on. Kitchen Firerepresents act to avoid hydration conflict, should avoid placingthe kitchen close to the toilet, or under the toilet. Stove andsink should be placed far apart, it is best to at the other side ofthe kitchen cabinets. Kitchens should be avoided under thecrossbar, avoid sharp corners on sheer impulse, should open manydoors and light winds, so the kitchen floor to dry. The drainagesystem should be mindful to avoid the smell of smoke was stagnant.
Bói ngày tháng năm sinh 7.5
Xem bói ngày tháng năm sinh là hình thức xem tử vi dựa trên ngàytháng năm sinh của bạn, thông thường thì là ngày sinh sẽ được tínhtheo lịch âm, dựa trên cơ sở triết lý Kinh Dịch với các thuyết âmdương, ngũ hành, can chi…bằng cách lập lá số tử vi với Thiên bàn,địa bàn và các cung sao; căn cứ vào giờ sinh và giới tính để lýgiải những diễn biến xảy ra trong đời người. Xem tử vi theo ngàysinh giúp chúng ta tiên đoán được vận mệnh, những diễn biến sẽ xảyra trong từng giai đoạn của cuộc đời đồng thời tiên liệu được nhữngvận hạn, điều không may xảy ra để giúp ta đề phòng và có sự chuẩnbị từ trước. *Tính năng: -Bói ngày sinh -Tiên đoán về tình cảm, sứckhỏe -Dự đoán về gia đình, sự nghiệp - Đưa ra tính toán tổng quátBirthday fortunetelling is forms horoscopes based on your birthdate, usually the date of birth will be calculated according to thelunar calendar, based on the philosophy of the I Ching yin andyang, the five elements , can spend ... by making horoscopes withGod desk, geographical and provision stars; based on the hours ofbirth and gender to explain these developments to happen in ourlifetime. Horoscopes by date of birth helps us to predict thedestiny, the events will occur in each stage of life and anticipatethe fortunes, misfortunes happen to help us precaution and there isprepared in advance. *Function: -Because Birthday -Money Guessemotional, health -The Guess about family, career - Introduce ageneral calculation
THƯỚC LỖ BAN CHUẨN NHẤT 7.7
Nếu bạn đang chuẩn bị xây nhà đóng cửa hay các việc liên quan đếnâm trạch thì việc chọn kích thước hợp phong thủy là điều rất cầnthiết. Xin giới thiệu đến các bạn bộ thước lỗ ban chuẩn nhất để cácbạn có thể tham khảo. Tính năng: -Thước Lỗ Ban 52.2cm: Khoảng khôngthông thủy (cửa, cửa sổ...) -Thước Lỗ Ban 42.9cm (Dương trạch):Khối xây dựng (bếp, bệ, bậc...) -Thước Lỗ Ban 38.8cm (Âm phần): Đồnội thất (bàn thờ, tủ...) If you are preparing to build a houseclose or related to the scouts, the selected audio feng shui sizeis essential. Presenting to you the standard size to the originalholes you can reference. Function: 52.2cm ruler Lu Ban: The spacenavigation (doors, windows ...) Lu Ban ruler 42.9cm (Yang Tse):Building blocks (stove, pans, steps ...) Lu Ban ruler 38.8cm (Audiosection): furniture (altar, cabinets ...)
Boi Ten 7.8
Xem bói tên theo Thần số học (khoa học phương Tây gọi là Thần số -Numerology) là phương pháp tính bắt nguồn từ thời Hy Lạp thời cổđại. Đây là môn khoa học huyền bí dựa theo nhân sinh quan của ThầnTam Giác (Divine Triangle) được sử dụng để phán đoán tính tình,nhân cách, sự nghiệp, năng khiếu cũng như đường tình duyên của đờingười. Ra đời từ 600 năm trước Thiên Chúa giáng sinh, do nhà toánhọc Pythagorax sáng tạo ra bằng cách dùng phương trình C2-A2-B2 củahình tam giác (pythagorean theorem) để giải đoán định mệnh.Môn siêuhình học này gồm có tất cả 9 số. Mỗi một con số sẽ mang ý nghĩakhác nhau, thể hiện cho tính cách và vận mệnh, số phận con người.
boi 12 cung hoang dao 7.7
12 Cung Hoàng Đạo có nguồn gốc từ những năm 1645 trước Công nguyên,do các nhà Chiêm tinh Babylon cổ đại sáng tạo ra. Theo các nhàChiêm tinh học và Thiên văn học thời cổ đại, vòng tròn 12 cunghoàng đạo là một vòng tròn hoàn hảo 360 độ được phân thành 12nhánh. Theo đó, mỗi nhánh sẽ tương ứng với một cung - tức ứng vớimột góc 30 độ. Người ta cho rằng 12 cung sẽ ứng với 12 tháng trongnăm. Các cung hoàng đạo được chia đều theo 4 nhóm nguyên tố chínhcủa đất trời: Lửa, Nước, Khí, Đất. Ứng với 4 nhóm nhân tố đó là bốnmùa trong 1 năm. Cứ 3 cung đại diện cho mỗi nhóm có nét đặc trưngtương đồng với nhau.Việc sử dụng 12 cung hoàng đạo để tiên đoán vềtính tình, cốt cách con người cũng như công việc, sự nghiệp, chuyệntình cảm... đã trở nên rất phổ biến trong đời sống văn hóa các nướcphương tây và cả giới trẻ Việt Nam ngày nay.Bạn thuộc cung hoàngđạo nào? Bạn muốn khám phá những bí ẩn về tính cách bản thân cũngnhư cuộc sống của mình sẽ diễn tiến ra sao trong tương lai sắp tới?Chuyện tình cảm của bạn sẽ đi đến đâu? Chỉ cần điền đầy đủ ngàytháng năm sinh vào ô dưới đây bạn sẽ được tiết lộ rất nhiều bí mậtthú vị đấy.
ĐOÁN ĐIỀM LÀNH DỮ 8.0
Đoán sự việc hiện tượng lành dữ theo điềm báo: nháy mắt, hắt xì,nhảy mũi, giật chân tay,... đây là những điềm hầu như tất cả chúngta đều trải qua. Đó là điềm xảy ra trong lúc ta còn thức, dù ngàyhay đêm. Trong khoc học cổ đại Trung Hoa, có hẳn một ngành chuyêngiải đoán ý nghĩa xảy ra của điềm báo hay giấc mộng. Nghĩa là dựavào các hiện tượng xảy ra mà đoán trước tương lai, xem sự việc lànhdữ ra sao để có cách phòng tránh thích hợp. Tính năng: *Giai mã cácsự việc hiện tượng lành dữ theo điểm báo * Đưa ra cách phòng tránhthích hợp Recognize the phenomenon of evil healing by omen: blinkof an eye, sneezing, sneezing, shaking hands ... These are thesigns we almost all experienced. This is a sign that occurs whilewe are awake, whether day or night. In ancient Chinese studies,there was a disciplinary field that explained the meaning of omenor dream. That is, based on the phenomena that occur inanticipation of the future, see how good things are for the properprevention.   Function: * The events of the healing phenomenaaccording to the report * Provide appropriate prevention
Ngày giờ xuất hành Khổng Minh 2019 8.0
Là người châu Á, sử dụng lịch âm dương để tính toán xem giờ tốtxấu, xem giờ hoàng đạo đã ăn sâu vào tiềm thức của mỗi con người.Phàm làm việc gì cũng nên chọn thời điểm thích hợp xem giờ tốt đểtiến hành. Việc gì lúc mới bắt đầu như lúc mới xuất hành, lúc mớira ngõ đi cưới, lúc mới dựng nhà, lúc hạ huyệt... Thường đều kénchọn giờ tốt để tiến hành. Xem Giờ Tốt - Xem Giờ Xuất Hành để thựchiện công việc quan trọng nhé của bạn nhé Tính năng: *Luận giảitheo lịch xuất hành của cụ Khổng minh 2019 *Luận giải giờ xuất hànhtốt trong ngày của cụ Lý Thuần Phong *Ngày giờ xuất hành Khổng Minh2019 As an Asian, using the lunisolar calendar to calculate howgood and bad the hour is, the zodiacal time has been ingrained inthe subconscious of every human being. Anything you do shouldchoose the right time to see the good time to proceed. What startedat the beginning of the journey, when I first came to the wedding,when I first built the house, when I was in the grave ... I oftenchose to choose a good time to proceed. See Good Time - SeeDeparture Time to do your important work Function: * Interpretationaccording to the departure schedule of Khong minh 2019 *Interpretation now comes out well in the day of Ly Thuan Phong *The date and time of Khong Minh departure 2019
XEM SAO HẠN NĂM KỶ HỢI 2019 8.1
Hãy cùng kiểm tra xem năm Kỷ hợi này sao chiếu mệnh của bạn là saogì nhé? Và cả cách cúng sao giải hạn cho năm 2019 nữa nhé. Tínhnăng: -chuyển đổi lịch dương -xem sao chiếu mệnh -xem hạn -Sơ đồthắp nến dâng sao giải hạn Let's check out this Year of the Pig,why is your destiny? And also how to offer a limited time star for2019. Function: -Change solar calendar -see the starring star -viewterm -The chart shows the candle to give stars a limit