1.3 / November 5, 2018
(4.8/5) (6)
Loading...

Description

DigiRay, aplicatia retelei de centre de imagistica maxilo-faciala,permite accesul permanent, updatat si rapid la radiografiilepacientului de catre medicul referant. Elimina inconvenientelee-mailului legate de arhivarea,organizarea,vizualizarea si cautareaimaginilor pacientilor unei clinici sau unui singur medic.Aplicatia permite medicului sa aiba o baza de date proprie cu toateimaginile pacientului, organizate pe baza numelui, a datei cand s-afacut investigatia,sau a tipului se investigatie efectuata. Deasemnenea ,tine la curent medicul cu bonusurile,promotiile sievenimentele educationale pe care le ofera DigiRay colaboratorilorsai. Poate fi folosit de orice medic pe baza unui formular ce poatefi completat in aplicatie,pe site-ul www.digiray.ro sau de catrecolegii nostri la cererea medicului. Personalul nostru contacteazaulterior telefonic medicul pentru activarea contului.

App Information DigiRay

 • App Name
  DigiRay
 • Package Name
  ro.digiray.app
 • Updated
  November 5, 2018
 • File Size
  3.5M
 • Requires Android
  Android 4.4 and up
 • Version
  1.3
 • Developer
  dRoot.ro
 • Installs
  100+
 • Price
  Free
 • Category
  Medical
 • Developer
 • Google Play Link

dRoot.ro Show More...

DigiRay 1.3 APK
dRoot.ro
DigiRay, aplicatia retelei de centre de imagistica maxilo-faciala,permite accesul permanent, updatat si rapid la radiografiilepacientului de catre medicul referant. Elimina inconvenientelee-mailului legate de arhivarea,organizarea,vizualizarea si cautareaimaginilor pacientilor unei clinici sau unui singur medic.Aplicatia permite medicului sa aiba o baza de date proprie cu toateimaginile pacientului, organizate pe baza numelui, a datei cand s-afacut investigatia,sau a tipului se investigatie efectuata. Deasemnenea ,tine la curent medicul cu bonusurile,promotiile sievenimentele educationale pe care le ofera DigiRay colaboratorilorsai. Poate fi folosit de orice medic pe baza unui formular ce poatefi completat in aplicatie,pe site-ul www.digiray.ro sau de catrecolegii nostri la cererea medicului. Personalul nostru contacteazaulterior telefonic medicul pentru activarea contului.
dROOT 1.97 APK
dRoot.ro
Creat de Droot Solutions, aplicaţia dROOT permite mediculuistomatolog să se înregistreze în sistemul său de management şi aaccesa datele pacienţilor, imagistica şi programările. Este uninstrument util pentru acei medici, care nu se află pe moment înfaţa unui calculator, sau se află în deplasare în afarainstituţiei. Acum ai posibilitatea de a–ţi pune telefonul învaloare şi să-l foloseşti în administrarea cabinetului tăustomatologic, într-un mod în care nu ai fi crezut că este posibil.Reduce costurile şi raţionalizează procesele administrative pentrua avea un acces mai rapid şi uşor la datele pacienţilor şi a fi înpoziţie de control. Pentru acei medici care nu deţin un cont dROOT,aplicaţia permite solicitarea şi activarea unui sistem personal demanagement prin completarea formularului. Created by DrootSolutions, dROOT application allows the dentist to register themanagement system and access patient data, imaging and schedules.It is a useful tool for those doctors who are not on time in frontof a computer, or is traveling outside the institution. Now you canput your phone in value and use it in administration Your dentalcabinet in a way you never thought possible. Reduce costs andstreamline administrative processes to have faster access and easyaccess to patient data and be in a position of control. For thosephysicians who do not have an account dROOT, the application allowsthe request and activation personnel management system bycompleting the form.
MyDent 1.1 APK
dRoot.ro
Aplicaţia MyDent oferă o modalitate nouă şi uşoară în managementulpacientului, o interconectivitate directă prin telefonul mobil lainformaţii medicale, control periodic, programare sau notificări.MyDent este jurnalul tău stomatologic, pentru liniştea tasufletească. Fi conectat la medicul tău stomatolog zi de zi,oriunde te ai afla şi în orice moment, pentru un tratament maiconvenabil, mai eficient şi unul mai îmbunătăţit. Prin MyDent poţiprimi detalii despre tratamentul realizat, notificări despreprogramare sau control periodic. MyDent îţi oferă vederea înansamblu asupra stării orale. De asemenea poţi solicita oprogramare fără a fi nevoie să apelezi sau să treci personal lacabinetul stomatologic. Este simplu, este inovativ şi se acomodeazăstilului tău de viaţă. MyDent application provides a new and easyway in patient management, a direct interconnectivity via mobilephone to medical information, periodic control, programming ornotifications.   MyDent Dental is your diary, for your ownpeace of mind. Connection to your doctor dentist every day, youfind yourself anywhere and at any time, for treatment moreconvenient, more efficient and a more improved.   By MyDentyou can get details about the treatment done, control programmingor periodic notifications. MyDent overview gives to the oralcondition. You can also request an appointment without having tocall or go in person to the dental office.   It's simple, isinnovative and accommodate your lifestyle.
UniDentRX 0.9 APK
dRoot.ro
Aplicația UniDentRX este destinat medicilor stomatologi, carelucrează cu Unident Center pentru a captura radiologii dentarepentru pacienți. Medicul are acces instant la imaginiile capturate.Aplicația vă notifică la fiecare imagine primită. Medicii pot primioferte sau mesaje de la centrul de imagistică și pot contactacentrul cu un singur click. UniDentRX application is for dentistswho work with Unident Center to capture patient dentalradiologists. The doctor has instant access to the captured image.The application notifies you each image received. Doctors canreceive offers or messages from imaging centers and may contact thecenter with a single click.
DentaVis 0.7 APK
dRoot.ro
DentaVis, aplicatia retelei de centre de imagistica maxilo-faciala,permite accesul permanent, updatat si rapid la radiografiilepacientului de catre medic. Elimina inconvenientele e-mailuluilegate de arhivarea, organizarea, vizualizarea si cautareaimaginilor pacientilor unei clinici sau unui singur medic.Aplicatia permite medicului sa aiba o baza de date proprie cu toateimaginile pacientului, organizate pe baza numelui, a datei cand s-afacut investigatia sau a tipului de investigatie efectuata. Deasemnenea, tine la curent medicul cu bonusurile, promotiile sievenimentele educationale pe care le ofera DentaVis. Aplicatia estedezvoltata si detinuta de dROOT Solutions. DentaVis, applicationnetwork maxillofacial imaging centers, permanent access, update andquick access to patient x-rays by the doctor. Remove inconveniencesrelated email archiving, organizing, viewing and searching imagesof one patient clinic or doctor. The application allows thephysician to have an own database all patient images held on thebasis of name and date when the investigation was done and the typeof investigation carried out. The asemnenea, keep you doctor withbonuses, promotions and educational events they offer DentaVis. Theapplication is developed and owned by dROOT Solutions.
Evolvo medical 1.97 APK
dRoot.ro
Aplicația mobilă Evolvo permite medicilor specialiști, care au unnume de utilizator și o parolă, să se înregistreze direct de petelefonul mobil în sistemul lor de management Evolvo, și săacceseze rapid și facil informații, precum datele pacienților,programările sau imagistică. Este un instrument deosebit de util,atunci când medicii sunt pe moment în afara unui calculator, sau seaflă în deplasare în afara cabinetului, deoarece economisesc timpulcu deplasarea către unitatea medicală. Pune-ți telefonul învaloare, și folosește-l pentru administrarea cabinetului tăumedical! Pentru acei medici, care nu dețin un cont Evolvo,aplicația va permite solicitarea și activarea unui sistem medicalde management și administrație prin completarea formularului..Evolvo mobile app allows physicians specialists who have a usernameand password, to register directly from your mobile phone in theirmanagement system Evolvo, and quick and easy access to informationsuch as patient data, schedules or imagery. It is a very usefultool when doctors are currently out of a computer, or are travelingoutside the cabinet office to save time by moving the medical unit.Put your phone in value, and use it to manage your medical cabinet!For those physicians who do not have an account Evolvo, theapplication will allow the request and activate a medical systemmanagement and administration by filling ..
MyMed medical 0.1 APK
dRoot.ro
Aplicaţia MyMed oferă o modalitate nouă şi uşoară înmanagementulpacientului, o interconectivitate directă printelefonul mobil lainformaţii medicale, control periodic, programaresau notificări.MyMed este jurnalul tău medical, pentru liniştea tasufletească. Ficonectat la medicul tău zi de zi, oriunde te ai aflaşi în oricemoment, pentru un tratament mai convenabil, mai eficientşi unulmai îmbunătăţit. Prin MyMed poţi primi detalii despretratamentulrealizat, notificări despre programare sau controlperiodic. MyMedîţi oferă vederea în ansamblu asupra stării orale.De asemenea poţisolicita o programare fără a fi nevoie să apelezisau să trecipersonal la cabinet. Este simplu, este inovativ şi seacomodeazăstilului tău de viaţă. The MyMed application provides anew andeasy way in patient management, direct mobile phoneinterconnectionto medical information, periodic control,programming ornotifications.   MyMed is your medical journal,for your peaceof mind. Be connected to your doctor every day,wherever you areand at any time, for more convenient, moreeffective, and morerefined treatment.   With MyMed, you canget details aboutyour treatment, schedule notifications, or regularcheckups. MyMedgives you an overview of your oral health. You canalso ask forappointment without having to call or personally go tothe office.  It's simple, it's innovative and adapts to yourlifestyle.
Loading...