2.0.2 / September 26, 2018
(1.0/5) (Learn More</a></div>)
Loading...

Description

Bu uygulama Dikmen ML Derneği üyelerinin kullanımı içinoluşturulmuştur. Dernek üyeleri arasında iletişim aracı olarakkullanılmasının yanı sıra duyurular, bültenler, yıllık takvim gibibilgilere de hızlı bir şekilde erişim sağlar. Kullanıcı adı veşifre için dernek sekreteri ile iletişim kurabilirsiniz. Thisapplication has been created for the use of the legs of MLAssociation. as well as the announcement as an instrument ofcommunication between members of the Association, newsletters,provide access to information as quickly as the calendar year. Forthe user name and password you can contact the associationsecretary.

App Information Dikmen ML

badMotto Show More...

Adana ML 1.0 APK
badMotto
Bu uygulama Adana ML Derneği üyelerinin kullanımı içinoluşturulmuştur. Dernek üyeleri arasında iletişim aracı olarakkullanılmasının yanı sıra duyurular, bültenler, yıllık takvim gibibilgilere de hızlı bir şekilde erişim sağlar. Kullanıcı adı veşifre için dernek sekreteri ile iletişim kurabilirsiniz.Thisapplication for the use of the ML Island Association member isformed. Announcements as well as used as a means of communicationbetween members of the Association, newsletters, provide access tothe information as quickly as the calendar year.For user name andpassword, you can communicate with the secretary of theassociation.
Çankaya Rotary 1.3 APK
badMotto
Bu uygulama Çankaya Rotary Kulübü (Ankara, Türkiye, UluslararasıRotary 2430. Bölge) üye ve eşlerinin kullanımı içinoluşturulmuştur. Kulüp üye ve eşleri arasında iletişim aracı olarakkullanılmasının yanı sıra duyurular, kulüp haftalık bültenleri,yıllık takvim gibi bilgilere de hızlı bir şekilde erişim sağlar.Uygulamaya Çankaya Rotaract Kulübü üye bilgileri de dahiledilmiştir.Kullanıcı adı ve şifre için kulüp sekreteri ile iletişimkurabilirsiniz.This application is specially created for the use ofmembers and spouses of the Rotary Club of Cankaya, Ankara, Turkey(Rotary International District 2430)The application specificallyworks as a communication tool for the members and helps its membersto access the announcements, agenda, club weekly bulletins and someuseful information. The application also covers the data of theRotaract Club of Cankaya, D.2430. You may contact club secretary toobtain a user name and [email protected] Rotary Club Cankaya (Ankara, Turkey, RotaryInternational District 2430) was created for the use of members andtheir spouses. Club members and used as a means of communicationbetween spouses, as well as announcements, releases weekly clubprovides a fast access to information such as the annual calendar.Applications Cankaya Rotaract Club member information isincluded.You can contact the club secretary for a user name andpassword.This application is specially created for the user andspouses of members of the Rotary Club of Cankaya, Ankara, Turkey(Rotary International District 2430)Specifically The applicationworks as a communication tool for the members and helps its membersto access the announcements, agenda, club weekly Bulletins and someuseful information. The application also covers the data of theRotaract Club of Cankaya, D.2430.You may contact the club secretaryto obtain a user name and password.I [email protected]
Bahçelievler Rotary 1.0 APK
badMotto
Bu uygulama Bahçelievler Rotary Kulübü (Ankara, Türkiye,Uluslararası Rotary 2430. Bölge) üye ve eşlerinin kullanımı içinoluşturulmuştur. Kulüp üye ve eşleri arasında iletişim aracı olarakkullanılmasının yanı sıra duyurular, kulüp haftalık bültenleri,yıllık takvim gibi bilgilere de hızlı bir şekilde erişim sağlar.Uygulamaya Bahçelievler Rotaract Kulübü üye bilgileri de dahiledilmiştir.Kullanıcı adı ve şifre için kulüp sekreteri ile iletişimkurabilirsiniz.This application is specially created for the use ofmembers and spouses of the Rotary Club of Bahçelievler, Ankara,Turkey (Rotary International District 2430)The applicationspecifically works as a communication tool for the members andhelps its members to access the announcements, agenda, club weeklybulletins and some useful information. The application also coversthe data of the Rotaract Club of Bahçelievler, D.2430. You maycontact club secretary to obtain a user name and password.Thisapplication Bahçelievler Rotary Club (Ankara, Turkey, RotaryInternational District 2430) was created for the use of members andtheir spouses. Club members and used as a means of communicationbetween spouses, as well as announcements, releases weekly clubprovides a fast access to information such as the annual calendar.Applications Bahçelievler Rotaract Club member information isincluded.You can contact the club secretary for a user name andpassword.This application is specially created for the user andspouses of members of the Rotary Club of Çankaya, Ankara, Turkey(Rotary International District 2430)Specifically The applicationworks as a communication tool for the members and helps its membersto access the announcements, agenda, club weekly Bulletins and someuseful information. The application also covers the data of theRotaract Club of Bahçelievler, D.2430.You may contact the clubsecretary to obtain a user name and password.
Ankara ML 1.0 APK
badMotto
Bu uygulama Ankara ML Derneği üyelerinin kullanımı içinoluşturulmuştur. Dernek üyeleri arasında iletişim aracı olarakkullanılmasının yanı sıra duyurular, bültenler, yıllık takvim gibibilgilere de hızlı bir şekilde erişim sağlar. Kullanıcı adı veşifre için dernek sekreteri ile iletişim kurabilirsiniz.This appwas created for the use of ML Ankara Association members. as wellas the announcement as an instrument of communication betweenmembers of the Association, newsletters, provide access toinformation as quickly as the calendar year.For the user name andpassword you can contact the association secretary.
And ML 1.2 APK
badMotto
Bu uygulama And ML Derneği üyelerinin kullanımı içinoluşturulmuştur. Dernek üyeleri arasında iletişim aracı olarakkullanılmasının yanı sıra duyurular, bültenler, yıllık takvim gibibilgilere de hızlı bir şekilde erişim sağlar. Kullanıcı adı veşifre için dernek sekreteri ile iletişim kurabilirsiniz.And thispractice has been established for the use of ML Associationmembers. as well as the announcement as an instrument ofcommunication between members of the Association, newsletters,provide access to information as quickly as the calendar year.Forthe user name and password you can contact the associationsecretary.
Ankara Vadisi 1.1 APK
badMotto
Bu uygulama Ankara Vadisi Derneği üyelerinin kullanımı içinoluşturulmuştur. Dernek üyeleri arasında iletişim aracı olarakkullanılmasının yanı sıra duyurular, bültenler, yıllık takvim gibibilgilere de hızlı bir şekilde erişim sağlar. Kullanıcı adı veşifre için dernek sekreteri ile iletişim kurabilirsiniz.Thisapplication was created for the use of members of the Associationof Ankara valley. Announcements as well as used as a means ofcommunication between members of the Association, newsletters,provide access to the information as quickly as the calendaryear.For user name and password, you can communicate with thesecretary of the association.
Kızılay Rotary Kulübü 1.0 APK
badMotto
Bu uygulama Kızılay Rotary Kulübü üye ve eşlerinin kullanımı içinoluşturulmuştur. Kulüp üye ve eşleri arasında iletişim aracı olarakkullanılmasının yanı sıra duyurular, kulüp haftalık bültenleri,yıllık takvim gibi bilgilere de hızlı bir şekilde erişimsağlar.This app was created for the use of the Red Crescent RotaryClub members and their spouses. Club members and used as a means ofcommunication between spouses, as well as announcements, the clubweekly bulletins, provides access to information as quickly as thecalendar year.
Atanur 1.0.1 APK
badMotto
Bu uygulama Atanur Derneği üyelerinin kullanımı içinoluşturulmuştur. Dernek üyeleri arasında iletişim aracı olarakkullanılmasının yanı sıra duyurular, bültenler, yıllık takvim gibibilgilere de hızlı bir şekilde erişim sağlar.Kullanıcı adı ve şifreiçin dernek sekreteri ile iletişim kurabilirsiniz.This app wascreated for the use of Assigned Association members. as well asannouncements of use as a means of communication between members ofthe Association, newsletters, provide access to information asquickly as the calendar year.For user name and password, you cancontact the association secretary.
Loading...