3.0 / May 17, 2016
(4.3/5) (35)
Loading...

Description

* İslami kütüphanemizin bir diğer eseri olan Dini Hikayeler 2000tane Dini Hikaye, Menkıbe ve kıssa yer almaktadır.* ReligiousStories, another work of our library of 2,000 Islamic ReligiousStory is located tales and stories.

App Information Dini Hikayeler

 • App Name
  Dini Hikayeler
 • Package Name
  com.nssoft.dinihikayeler
 • Updated
  May 17, 2016
 • File Size
  10.0M
 • Requires Android
  Android 2.3 and up
 • Version
  3.0
 • Developer
  NS-SOFT
 • Installs
  5,000+
 • Price
  Free
 • Category
  Books & Reference
 • Developer
 • Google Play Link

NS-SOFT Show More...

Ihyau Ulumiddin 4.0 APK
NS-SOFT
* İslami kütüphanemizin bir diğer eseri olan İmam Gazâli'nin MeşhûrEseri İhyâ-u Ulûmiddin 1-2-3-4 Cildleri bulunmaktadır.* There isanother piece of our Islamic library, Imam Ghazali Ihya-u UlumiddinMeşhû the Work of 1-2-3-4 with skin.
Sahabe Hayatları(Ashabı Kiram) 3.0 APK
NS-SOFT
* BU uygulama tamamen ücretsiz olup allah rızası için yapılmıştırgelin o büyük insanların hayatlarını beraber öğrenelim.* PeygamberEfendimiz (sav) görmüş, büyük fedakarlıklar ve sıkıntılar çekerek,islam'ın yayılması ve gelişmesinde malları ve canları ile mücadeleeden mübarek insanların hayatları bu uygulamamızda sunulmuştur.*Sahabe hayatları ve bize yol gösterecek hayat hikayeleri geniş birşekilde anlatılmıştır.*Ashab-ı Kiram günümüze ışık tutacak biruygulama.* This application is completely free and is done for thesake of Allah bride with the big people's lives that we can learn.*The Prophet (peace be upon him) saw, pulling the great sacrificesand difficulties, struggling with the spread and development ofIslam and blessed the lives of goods and persons is presented inour application.* Companions life and is described in a broad wayshow us the way to life stories.* Obeys Allah I present to shedlight on an application.
Hanefi Fıkhı 4.0 APK
NS-SOFT
* İslami kütüphanemizin bir diğer eseri olan Hanefi Fıkhı 19Muharrem 693 (7 Nisan 1284) tarihinde Bağdad`da Hakk’ın rahmetinekavuşan Abdullah b. Mahmûd el-Mavsılî, Ebû Hanîfe mezhebine göreİslâm ibadet ve muamelât (fıkıh) hükümlerini özetlediği bir eserkaleme almış ve adını da El-Muhtar li`l-fetva koymuştu.*İlgilenenlerin ısrarlı talepleri üzerine bunu El-İhtiyar adıylaşerhetti. Diğer mezheblerle farklı bulunan içtihadlara harflerleişaret etti. Muhtasar, açık ifadeli, halkın ihtiyaçlarına göretercihli ve diğer mezheblere de işaret yoluyla yer vermiş bulunanbu eser çok tutuldu; ders kitabı olarak okundu, üzerinde çeşitliyönlerden çalışmalar yapıldı.* Islamic library of our other workwhich Hanafi Fiqh 19 Muharram 693 (7th April 1284), who gained themercy of the historic Right Bağdad` Abdullah b. Mahmud al-Mavsılî,according to Abu Hanifa Islamic sects worship and transactions(fiqh) has received a work with which summarizes the provisions andthe name of the Al-Mukhtar had put li`l-fatwa.* At the insistentrequest of the interested şerhet it was al-old name. He pointed toother sects with different letters on jurisprudence. Concise,clearly worded, which have given the place preferred by pointing toother sects according to people's needs and this work was keptvery; I read in a textbook, work was done on various aspects.
Söz Ustaları 2.3.3 APK
NS-SOFT
Şiirde ve şairlikte usta olan yazarları içerdiği bu uygulama NecipFazıl, Elif Şafak, Can yücel, Özdemir Asaf ve diğer yazarın sözleriiçermektedir. Kesinlikle okunmaya değer, tavsiye ederiz.Necip Fazilpoetry contained in this application and the authors of the mastersof showmanship, Elif Shafak, Can Yucel, Özdemir Asaf and the othercontains the author's words. Definitely worth a read, we highlyrecommend it.
Aşk Sözleri 2.0 APK
NS-SOFT
Bu uygulamanın içeriği her kesime hitap edecek şekildehazırlanmıştır. Uygulamanın içeriğinde bulunan sözleri mesaj olarakgönderebilir, facebook, twitter... gibi çeşitli sosyal paylaşımsitelerinde paylaşabilir. İçerik olarak bütün sözler tek tek okunupdeğerlendirilip en seçkin, kaliteli ve anlamlı sözleri sizler içinseçerek sizlere sunduk. Ayrıca şunu söyleyebilirim ki buuygulamanın içeriğine baktığınızda en seçkin ve kaliteli sözlerinhepsini bir arada bulacağınızdan emin olabilirsiniz. Uygulamayıgeliştirmek amaçlı herhangi bir öneriniz varsa bize bildirmesindençok memnun oluruz.Burdaki her sözü ayrı ayrı kendim okuyupbeğendiğim için bu uygulamaya ekledim. Bu yüzden burdaki her sözünokunmaya değer olduğunu söyleyebilirim. Güzel ve anlamlı söz okumakisteyenler tam yerindesiniz.The content of this application isdesigned to appeal to everyone. Words can send the messagecontained in the application, facebook, twitter ... they can shareas many social networking sites. Read all the words individuallyevaluated as the most outstanding content, we provide quality andmeaningful words you choose for you. I can also say that when youlook at the content of the application, and you're sure to find acombination of the most outstanding quality of all the words. Anysuggestions for us to improve the application, we are verysatisfied with the report, if any.Here I add this application toevery word that I like to read myself separately. So I would say itis worth the read every word here. Those who want to read the fullpromise on the scene are beautiful and meaningful.
Sahabe Hayatları 3.0 APK
NS-SOFT
* Peygamber Efendimiz (sav) görmüş, büyük fedakarlıklar vesıkıntılar çekerek, islam'ın yayılmasında malları ve canları ilemücadele eden mübarek insanların hayatları bu uygulamamızdasunulmuştur. *içerik olarak oldukça zengin bir proje olmasıylaberaber 130 fazla ashabın hayatı yer almaktadır.*Sahabe hayatlarıve bize yol gösterecek hayat hikayeleri geniş bir şekildeanlatılmıştır.*Ashab-ı Kiram günümüze ışık tutacak bir uygulama.*The Prophet (peace be upon him) saw, pulling the great sacrificesand difficulties, blessed life of the people who struggle withgoods and persons in the spread of Islam is presented in ourapplication.* 130 is located over the life of his companionstogether with a project that is very rich in content.* Companionslife and is described in a broad way show us the way to lifestories.* Obeys Allah I will shed light on the present application.
Esmaül Hüsna Ve Anlamları 3.5.2 APK
NS-SOFT
Cenab-ı Hakk'a ait olan pek cok isim mevcuttur ama 5 sahihadisegöre genel olarak 99 isim olarak kabul edilmiştir bundandolayıiçerik olarak Cenab-ı Hakk'ın 99 ismi ve isimleriyleberaberanlamları ve faziletleri yer almaktadır. Zikirmatik ilezikirsayısını kendiniz seçebilir silebilir veyadeğiştirebilirsiniz.Almightyhas many names, but the Hakka of 5 Sahin has beengenerallyaccepted as 99 names and meanings by virtue of incidenttakes placetogether with the content so as to Allah's 99 names andnames. Youcan delete the number dhikr with Zikirmatik can choose orchangeyourself.
Qurani (Qur'an) in Swahili 3.0 APK
NS-SOFT
Qurani (Qur'an) (Quran katika Kiswahili)Qur'an (kwa Kiarabu:القرآن) ni kitabu kitukufu cha Uislamu. Qur'an inatazamiwa naWaislamu kama "Neno la Allah (Mwenyezi Mungu)". Kitabu hiki kwao nitofauti kabisa na maandiko ya vitabu vya dini nyingine kwa maanahicho kinaaminika kwamba kimeandikwa moja kwa moja na MwenyeziMungu, kupitia mtume wake wa mwisho, Muhammad.Lugha natafsiriImeandikwa na kusomwa kwa lugha ya Kiarabu pekee kwa zaidiya miaka 1,400.Kadiri ya Qurani (42:8), Mungu alimuambia Muhammad:"Na namna hivi tumekufunulia Qurani kwa Kiarabu ili uwaonye watu waMakka na walio pembeni mwake"Lakini, kwa vile leo Waislamu waliowengi ulimwenguni hawajui Kiarabu, maana halisi ya Qur'an hutolewakwa lugha nyingine, hivyo kupelekea wasomaji kuelewa vyema yalemaneno ya Kiarabu kwenye Qur'an yana maana gani. Vitabu hivyo nikama kamusi kwa ajili ya Qur'an - hawavisomi hivi kama moja yasehemu ya Quran tukufu na Waislam, ili kuwa badala ya Quran yaKiarabu.Waislamu wengi wanaamini kwamba tafsiri ile siyo ya Qur'antukufu na wala siyo ya kweli; ni kopi ya Kiarabu tu iliyotolewakwenye Qur'an ya kweli.Waislamu wanaamini kwamba Qur'an tukufumtume Muhammad alipewa na malaika Jibrīl kwenye pango la mlimaHira, kwa kipindi cha zaidi ya miaka ishirini na tatu hadi mautiwake ilipomfikia.Qur'an tukufu haikuwa kitabu cha maandiko wakatiwa uhai wa mtume Muhammad; iliwekwa kwa mawasiliano ya kimdomo tu.Bimaana, watu walihifadhi kichwani.Mtume labda hakuwa anajua kusomawala kuandika, lakini kwa mujibu wa Waislamu, swahaba wake Abu Bekralikuwa akiandika maandiko yale juu ya kitu fulani wakati huo mtumeMuhammad yu hai. Pale Abu Bekr alipokuja kuwa khalifa, ameiletaQur'an na kuwa kitabu kitakatifu.Uthman, ambaye ni khalifa wa tatu,ameondoa vipengele ambavyo vilikuwa havihusiani na Qur'antukufu.Elementi, Sura, Mistari, AyaKuna sehemu 30 katika Qur'an,ambayo inafanya kuwa na sura 114. Kila sura ina namba tofauti yamistari.Kwa mujibu wa mafunzo ya Kiislam, sura 86 kati ya hizizimeshuka mjini Makka, sura 24 kati ya hizi zimeshuka mjiniMadina.Miongoni mwa sura zilizoshushwa mjini Medina ni pamoja naAl-Baqara, Al Imran, Al-Anfal, Al-Ahzab, Al-Ma'ida, An-Nisa,Al-Mumtahina, Az-Zalzala, Al-Hadid, Muhammad , Ar-Ra'd, Ar-Rahman,At-Talaq, Al-Bayyina, Al-Hashr, An-Nasr, An-Nur, Al-Hajj,Al-Munafiqun, Al-Mujadila, Al-Hujraat, At-Tahrim, At-Taghabun,Al-Jumua, As-Saff, Al-Fath, At-Tawba, Al-Insan.Mahusiano bainaQur'an na BibliaKatika Qu'ran tukufu, inasomwa kwamba Wayahudi naWakristo pia huamini Mungu wa kweli. Dini hizi pamoja na Uislamuhuitwa za Abrahamu kwa sababu ya mahusiano haya.Kuna baadhi yakurasa za Qu'ran zinazoelezea habari za mambo ya watu wa katikaBiblia. Kwa mfano watu wa katika Biblia waliotajwa kwenye Qu'ran nipamoja na Adamu, Nuhu, Abraham, Lutu, Ismaili, Yakobo, Yosefu,Haruni, Musa, mfalme Daudi, Solomoni, Elisha, Yona, Yobu, Zakaria,Yohane Mbatizaji, Bikira Maria na Yesu.Hata hivyo, kuna tofauti zamuhimu kabisa baina ya Uislamu na toleo la Biblia katika kuelezeahabari za aina moja. Kwa mfano, Qu'ran tukufu inaelezea kwamba YesuKristo si Mwana wa Mungu, kama jinsi Wakristo wanavyoamini; kwaWaislamu, alikuwa nabii tu, anayeheshimiwa kwa jina la Isa binMariamu.Uislamu unafundisha kwamba haya yanatokea kwa sababumaandiko ya awali ya Biblia yamepotea na hivyo kuna baadhi ya watuwameyabadilisha. Lakini nje ya Qu'ran hakuna uthibitisho wafundisho hilo.Qur'an (Qur'an) (Quran in Swahili)Qur'an (Arabic:القرآن) is the holy book of Islam. Qur'an is considered by Muslimsas the "Word of Allah (God)." This book is different from the textsof other religions in that it is believed to be written directly byGod, through His last prophet, Muhammad.Language andTranslationWritten and read in Arabic only for over 1,400 years.Asthe Qur'an (42: 8), God told Muhammad: "And thus have We revealedthe Qur'an in Arabic to warn people of Makka and those aroundher"But, as so many Muslims today do not know the Arab world, thereal meaning of the Qur'an are provided in other languages, so thatreaders can better understand the Arabic words on the Qur'an mean.These books are like dictionaries to the Qur'an - do not read thisas one part of the Holy Quran and Muslims, so that instead of theQuran in Arabic.Many Muslims believe that it is not theinterpretation of the Qur'an and not true; Arabic is only presenteda copy of the true Qur'an.Muslims believe that the Qur'an ProphetMuhammad was given by the Angel Gabriel in the cave of Mount Hira,for a period of more than twenty-three years until his deathilipomfikia.The Qur'an is not a book of records during the life ofthe Prophet Muhammad; kimdomo was made to contact only. Briefwritten records are stored on the head.The prophet did not he knowhow to read or write, but according to Islam, his companion AbuBekr was writing writing about something when Muhammad was alive.When Abu Bekr came to be the caliph, has brought the Qur'an to bethe holy book.Uthman, who is the third caliph, has removed featuresthat were not specifically related to the Qur'an.Element, Shape,Lines, AyaThere are 30 parts in the Qur'an, which makes it to theframe 114. Each image has a different number of lines.According toIslamic learning, chapter 86 of these have declined in Mecca,chapter 24 of these have declined in Madina.Among zilizoshushwa inMedina chapter includes Al-Baqara, Al Imran, Al-Anfal, Al-Ahzab,Al-Ma'ida, An-Nisa, Al-Mumtahina, Az-Zalzala, Al-Hadid, Muhammad,Mark Ra'd, Ar-Rahman, At-Talaq, Al-Bayyina, Al-Hashr, An-Nasr,An-Nur, Al-Hajj, Al-Munafiqun, Al-Mujadila, Al-Hujraat, At-Tahrim,At- Taghabun, Al-Jumua, As-Saff, Al-Fath, At-Tauba,Al-Insan.Relations between the Qur'an and the BibleIn gloriousQu'ran, recited that Jews and Christians also believe in the trueGod. These religions include Islam called Abraham because of theserelationships.There are some pages that describe Qu'ran concerningthe people of the Bible. For example in the Bible are listed on theQu'ran include Adam, Noah, Abraham, Lot, Ishmael, Jacob, Joseph,Aaron, Moses, King David, Solomon, Elisha, Jonah, Job, Zechariah,John the Baptist, the Virgin Mary and Jesus.However, there are veryimportant differences between Islam and the version of the Bible indescribing the story of the same type. For example, the nobleQu'ran states that Jesus Christ is not the Son of God, just asChristians believe; for Muslims, he was just a prophet, who isrespected in the name of Jesus, son of Mary.Islam teaches that thisis happening because the original texts of the Bible had been lostand so there are some people turn it around. But outside Qu'ran noconfirmation of that doctrine.
Loading...