3.0 / May 17, 2016
(4.3/5) (35)
Loading...

Description

* İslami kütüphanemizin bir diğer eseri olan Dini Hikayeler 2000tane Dini Hikaye, Menkıbe ve kıssa yer almaktadır.* ReligiousStories, another work of our library of 2,000 Islamic ReligiousStory is located tales and stories.

App Information Dini Hikayeler

 • App Name
  Dini Hikayeler
 • Package Name
  com.nssoft.dinihikayeler
 • Updated
  May 17, 2016
 • File Size
  10.0M
 • Requires Android
  Android 2.3 and up
 • Version
  3.0
 • Developer
  NS-SOFT
 • Installs
  5,000+
 • Price
  Free
 • Category
  Books & Reference
 • Developer
 • Google Play Link

NS-SOFT Show More...

Ihyau Ulumiddin 4.0 APK
NS-SOFT
* İslami kütüphanemizin bir diğer eseri olan İmam Gazâli'nin MeşhûrEseri İhyâ-u Ulûmiddin 1-2-3-4 Cildleri bulunmaktadır.* There isanother piece of our Islamic library, Imam Ghazali Ihya-u UlumiddinMeşhû the Work of 1-2-3-4 with skin.
Sahabe Hayatları(Ashabı Kiram) 3.0 APK
NS-SOFT
* BU uygulama tamamen ücretsiz olup allah rızası için yapılmıştırgelin o büyük insanların hayatlarını beraber öğrenelim.* PeygamberEfendimiz (sav) görmüş, büyük fedakarlıklar ve sıkıntılar çekerek,islam'ın yayılması ve gelişmesinde malları ve canları ile mücadeleeden mübarek insanların hayatları bu uygulamamızda sunulmuştur.*Sahabe hayatları ve bize yol gösterecek hayat hikayeleri geniş birşekilde anlatılmıştır.*Ashab-ı Kiram günümüze ışık tutacak biruygulama.* This application is completely free and is done for thesake of Allah bride with the big people's lives that we can learn.*The Prophet (peace be upon him) saw, pulling the great sacrificesand difficulties, struggling with the spread and development ofIslam and blessed the lives of goods and persons is presented inour application.* Companions life and is described in a broad wayshow us the way to life stories.* Obeys Allah I present to shedlight on an application.
Hanefi Fıkhı 4.0 APK
NS-SOFT
* İslami kütüphanemizin bir diğer eseri olan Hanefi Fıkhı 19Muharrem 693 (7 Nisan 1284) tarihinde Bağdad`da Hakk’ın rahmetinekavuşan Abdullah b. Mahmûd el-Mavsılî, Ebû Hanîfe mezhebine göreİslâm ibadet ve muamelât (fıkıh) hükümlerini özetlediği bir eserkaleme almış ve adını da El-Muhtar li`l-fetva koymuştu.*İlgilenenlerin ısrarlı talepleri üzerine bunu El-İhtiyar adıylaşerhetti. Diğer mezheblerle farklı bulunan içtihadlara harflerleişaret etti. Muhtasar, açık ifadeli, halkın ihtiyaçlarına göretercihli ve diğer mezheblere de işaret yoluyla yer vermiş bulunanbu eser çok tutuldu; ders kitabı olarak okundu, üzerinde çeşitliyönlerden çalışmalar yapıldı.* Islamic library of our other workwhich Hanafi Fiqh 19 Muharram 693 (7th April 1284), who gained themercy of the historic Right Bağdad` Abdullah b. Mahmud al-Mavsılî,according to Abu Hanifa Islamic sects worship and transactions(fiqh) has received a work with which summarizes the provisions andthe name of the Al-Mukhtar had put li`l-fatwa.* At the insistentrequest of the interested şerhet it was al-old name. He pointed toother sects with different letters on jurisprudence. Concise,clearly worded, which have given the place preferred by pointing toother sects according to people's needs and this work was keptvery; I read in a textbook, work was done on various aspects.
Söz Ustaları 2.3.3 APK
NS-SOFT
Şiirde ve şairlikte usta olan yazarları içerdiği bu uygulama NecipFazıl, Elif Şafak, Can yücel, Özdemir Asaf ve diğer yazarın sözleriiçermektedir. Kesinlikle okunmaya değer, tavsiye ederiz.Necip Fazilpoetry contained in this application and the authors of the mastersof showmanship, Elif Shafak, Can Yucel, Özdemir Asaf and the othercontains the author's words. Definitely worth a read, we highlyrecommend it.
Aşk Sözleri 2.0 APK
NS-SOFT
Bu uygulamanın içeriği her kesime hitap edecek şekildehazırlanmıştır. Uygulamanın içeriğinde bulunan sözleri mesaj olarakgönderebilir, facebook, twitter... gibi çeşitli sosyal paylaşımsitelerinde paylaşabilir. İçerik olarak bütün sözler tek tek okunupdeğerlendirilip en seçkin, kaliteli ve anlamlı sözleri sizler içinseçerek sizlere sunduk. Ayrıca şunu söyleyebilirim ki buuygulamanın içeriğine baktığınızda en seçkin ve kaliteli sözlerinhepsini bir arada bulacağınızdan emin olabilirsiniz. Uygulamayıgeliştirmek amaçlı herhangi bir öneriniz varsa bize bildirmesindençok memnun oluruz.Burdaki her sözü ayrı ayrı kendim okuyupbeğendiğim için bu uygulamaya ekledim. Bu yüzden burdaki her sözünokunmaya değer olduğunu söyleyebilirim. Güzel ve anlamlı söz okumakisteyenler tam yerindesiniz.The content of this application isdesigned to appeal to everyone. Words can send the messagecontained in the application, facebook, twitter ... they can shareas many social networking sites. Read all the words individuallyevaluated as the most outstanding content, we provide quality andmeaningful words you choose for you. I can also say that when youlook at the content of the application, and you're sure to find acombination of the most outstanding quality of all the words. Anysuggestions for us to improve the application, we are verysatisfied with the report, if any.Here I add this application toevery word that I like to read myself separately. So I would say itis worth the read every word here. Those who want to read the fullpromise on the scene are beautiful and meaningful.
Sahabe Hayatları 3.0 APK
NS-SOFT
* Peygamber Efendimiz (sav) görmüş, büyük fedakarlıklar vesıkıntılar çekerek, islam'ın yayılmasında malları ve canları ilemücadele eden mübarek insanların hayatları bu uygulamamızdasunulmuştur. *içerik olarak oldukça zengin bir proje olmasıylaberaber 130 fazla ashabın hayatı yer almaktadır.*Sahabe hayatlarıve bize yol gösterecek hayat hikayeleri geniş bir şekildeanlatılmıştır.*Ashab-ı Kiram günümüze ışık tutacak bir uygulama.*The Prophet (peace be upon him) saw, pulling the great sacrificesand difficulties, blessed life of the people who struggle withgoods and persons in the spread of Islam is presented in ourapplication.* 130 is located over the life of his companionstogether with a project that is very rich in content.* Companionslife and is described in a broad way show us the way to lifestories.* Obeys Allah I will shed light on the present application.
Esmaül Hüsna Ve Anlamları 3.5.2 APK
NS-SOFT
Cenab-ı Hakk'a ait olan pek cok isim mevcuttur ama 5 sahihadisegöre genel olarak 99 isim olarak kabul edilmiştir bundandolayıiçerik olarak Cenab-ı Hakk'ın 99 ismi ve isimleriyleberaberanlamları ve faziletleri yer almaktadır. Zikirmatik ilezikirsayısını kendiniz seçebilir silebilir veyadeğiştirebilirsiniz.Almightyhas many names, but the Hakka of 5 Sahin has beengenerallyaccepted as 99 names and meanings by virtue of incidenttakes placetogether with the content so as to Allah's 99 names andnames. Youcan delete the number dhikr with Zikirmatik can choose orchangeyourself.
İbni Teymiyye (Dua Ve Tevhid) 1.0 APK
NS-SOFT
İslami kütüphanemizin bir diğer eseri olan Şeyhul'l-İslâm İbnTeymiyye 'nin (Dua Ve Tevhid) adlı eseri yer almaktadır.'Mürai(gösteris için ibadet eden) 'Iyyake na'budu-yalniz Sana ibadetederiz' ilkesini gerçeklestirememistir. Ucub eden (nefsini ilahedinen) kimse ise 'Iyyake nestain-yalniz Senden yardim dileriz'ilkesine hakikat kazandiramamistir. Kim 'Iyyake na'budu' ilkesinigerçeklestirmeyi basarirsa riyadan kurtulur. Kim de 'Iyyakenestain' ilkesini pratige geçirebilirse o da ucub sinirlarindançikar.'Özellikler************ Yazı boyutunu istediğiniz orandabüyütüp küçültebilirsiniz* Açıklamaları okurken açıklama yazısınınüzerine uzun basarak tam ekran olarak okuyabilirsiniz******** Böylebir projeyi neden başlattık ********Görüyoruzki dini hazineniteliğinde birçok kitap ücretli olarak satılıyor veya çeşitlinedenlerden ötürü bu kitaplardan herkes faydalanamıyor.Başlatığımız bu proje sayesinde bunun önüne geçip herkese tamamenücretsiz olarak bu kitaplara erişebilme imkanı sağlıyoruz.Biz de buyüzden bu projeyi tamamen ücretsiz olarak hazırladık ister yoldaister evde telefonunuzu açıp bu kitapları telefonlarınızdaokuyabilirsiniz vebu sayede birçok islam aliminin eserlerindenherkes çok kolay bir şekilde bu kitapların içeriğine erişipfaydalanabilir. Tüm çalışanlarımızla beraber yeni kitapları mobilortamda yayınlamaya devam edeceğiz. Ayrıca Sizin istediğiniz birkitap varsa yorum bölümünden yada [email protected] adresimizemail atıp bize bildirmeniz yeterli olacaktır.Islamic library, whichis another piece of our Şeyhul'l-Islam Ibn Taymiyyah's (Prayer andUnity) is located in his work.'Murau (praying for shows)' Weworship you Iyyak was na'bu-only 'policy is gerçeklestirememis.Freak who (deity of the soul) is one 'Iyyak the Nesta-only Sendenaid apologize' is kazandiramamis reality principle. Kim Iyyak wasna'bu 'is aimed at implementing the principle of success rid ofhypocrisy. Who said 'Iyyak to Nesta' principle into practice can bespent in a freak or exit the borders. "Features************ Textcan be resized on the size ratio you want* Descriptions of pressinglong on reading captions can be read in full screen**************** We started to do such a projectGörüyoruz that many booksare sold due to various reasons or religious nature as paid in thetreasury does not benefit anyone from this book.Başlatığı usprovide the opportunity to access these books absolutely free toanyone who passes in front of it with this project.We so you canread this book in your project completely open your phone at homeor on the road and want to have prepared a free phoneso thateveryone in the works of many Islamic scholars can make a very easyway to access the content of this book.new books with our allemployees will continue to publish in the mobile environment. Also,if you want your book will be enough to let us throw our e-mailaddress in the comment section or my [email protected]
Loading...