2.20 / October 21, 2016
(4.5/5) (Learn More</a></div>)
Loading...

Description

Quick Scan Energiek Landschap in DIPLA.Voor het gebruik van dezeAPP is een abonnement op DIPLA nodigMeer informatie ophttp://www.dipla.be/energiek_landschap.htmlQuick Scan EnergeticLandscape in Dipla.To use this APP is a subscription requiredDiplaMore information onhttp://www.dipla.be/energiek_landschap.html

App Information DIPLA QuickScan energ. landsch

 • App Name
  DIPLA QuickScan energ. landsch
 • Package Name
  eu.profisi.houtkantenqs.hqs
 • Updated
  October 21, 2016
 • File Size
  4.4M
 • Requires Android
  Android 4.0.3 and up
 • Version
  2.20
 • Developer
  Profisi
 • Installs
  10+
 • Price
  Free
 • Category
  Productivity
 • Developer
 • Google Play Link

Profisi Show More...

DIPLA QuickScan energ. landsch 2.20 APK
Profisi
Quick Scan Energiek Landschap in DIPLA.Voor het gebruik van dezeAPP is een abonnement op DIPLA nodigMeer informatie ophttp://www.dipla.be/energiek_landschap.htmlQuick Scan EnergeticLandscape in Dipla.To use this APP is a subscription requiredDiplaMore information onhttp://www.dipla.be/energiek_landschap.html
DIPLA Opdrachten GPS Tracker 0.6 APK
Profisi
DIPLA is het meest vooruitstrevendeéngemakkelijkste online softwareplatform (www.diplalogin.eu) omjeonderhoudsdiensten eindelijk eens écht digitaal en efficiënt aantepakken.DIPLA is ontwikkeld vanuit de wereld van het groenonderhoudenlaat je toe om groenelementen op een digitale kaart uit tetekenen,het onderhoud ervan in de tijd te plannen door gebruik temaken vangenormeerde onderhoudsschema’s die ontwikkeld zijn dooronderandere universiteiten en Belgische RegionaleLandschappen.Door het dynamisch koppelen met deze onderhoudsschema’s endefeedback van de uitvoerders in het werkveld terug te koppelenviarobuuste smartphones ontstaat de ultieme oplossing voor deheleketen van betrokken actoren: van de landschapsplanner viadeonderhoudsfirma's naar de ploegen in het veld én terug.Met de APP kan u via GPS automatisch de uitvoering vantakendoorgeven aan DIPLAOPGELET: u dient een abonnement aan te gaan op hetDIPLAplatform. Neem daarvoor contact met ons opviawww.profisi.eu/contact.Dipla is the mostadvancedand easiest online software platform (www.diplalogin.eu)to yourmaintenance finally caught once truly digital andefficiently.Dipla has been developed from the world of green maintenanceandallows you to draw from green elements on a digital map, planitsmaintenance over time through the use of standardizedmaintenanceschedules developed by, among other universities andBelgianRegional Landscapes.By dynamically linking with these maintenance schedules andlinkingfeedback from practitioners in the field back throughruggedsmartphones creates the ultimate solution for the whole chainofactors: the landscape planner through the maintenance companiesforthe teams in the field and back.With the APP you can via GPS automatically transmit theexecutionof tasks to DiplaCAUTION: You must go to a subscription to the Diplaplatform.Please contact us via www.profisi.eu/contact.
Loading...