hourglass_full Your download should start automatically in a few seconds...

Download Kiếm Hoa Yên Vũ - GMO Đế Tôn_Latest Version.apk from Apk-Dl Server

Thank you for using Apk-Dl.com to download the apk file (Kiếm Hoa Yên Vũ - GMO Đế Tôn_Latest Version.apk),

If the download doesn't start automatically in a few seconds, please click here to access the download URL directly.

Note: Download and save the apk file to your Android Phone's SD card and install it manually onto the Android device.

Loading...

Description

Kiếm Hoa Yên Vũ - GMO Đế Tôn có hệ thống kĩnăng vô cùng đồ sộ, cho phép game thủ được tự do thao tác trongchiến đấuThời Trang, Cánh, trang bị với đồ họa 3D cực cool,
Trò chơi được phát triển trên nên tảng Unity 3D xuất sắc nhất hiệnnay, với tạo hình đồ họa Thời Trang, Cánh,Trang Bị cực đẹp và đadạng giúp mỗi người chơi thể hiện được cá tính, phong cách và cáitôi của bản thân.
Hệ thống PK liên server hoàn toàn mới và đầy kịch tính. Thao tácchiến đấu cực hạn. Bách Chiến Thành Danh! Đối Kháng Quần Hùng! ĐộcBá Tiên Giới. Duy nhất chỉ có ở Đế Tôn,
Hệ thống Pháp Bảo, Thủ Hộ cực Kute, Linh Sủng,
Hệ thống Linh Bảo hấp dẫn trợ chiến trung thành với chủ nhân mộtbước không rời. Thiên Cung Vạn Bảo hội tụ linh khí trời đất giatăng thuộc tính chiến lực nhân vật.
De Ton - Game chuyển thể từ tiểu thuyết,Phụ bản tương tác tổ đội,đồng tâm hiệp lực chiến thiên hạ


FB: facebook.com/detonmobile

Search Hoa Yen Vu - GMOto survive have skills system extremely bulky, allowing gamers tofreely manipulate the battlefield dauThoi page, Wing, equipped withcool 3D graphics,
The game is developed on the Unity 3D platform stand today, tocreate graphical Fashion, wings, powered by an exotic and diversehelp each player to express your personality, style and egocharcoal.
PK inter-server systems completely new and dramatic. Fight extrememanipulation. Bach Chien Member List! Combat Pants Hung! HegemonicFairy World. The only in order to survive,
France storage system, collecting Kute pole, knocking,
System LINGBAO attractive loyal support strategic master a step notleave. Thien Cung Van Bao convergence flexible air combat groundforces increase character attributes.
De Ton - Game adapted from the novel, interactive Appendix teams,strategic synergy among the galaxy


FB: facebook.com/detonmobile