hourglass_full Your download should start automatically in a few seconds...

Download ACTIPOWER_Latest Version.apk from Apk-Dl Server

Thank you for using Apk-Dl.com to download the apk file (ACTIPOWER_Latest Version.apk),

If the download doesn't start automatically in a few seconds, please click here to access the download URL directly.

Note: Download and save the apk file to your Android Phone's SD card and install it manually onto the Android device.

Loading...

Description

Vei avea ocazia de a te antrena cu echipa și de a te distra înrealitatea augmentată cu eroi și răufăcători.În această aplicație,te vei putea bucura de zona de instruire, în care, chiar dacă încănu ai cardurile Echipei Actimel, vei putea instrui eroii și le veiputea îmbunătăți abilitățile. Fiecare trebuie să înceapă de la zeropentru a deveni un erou adevărat!Jocul rulează cu cardurile decolecție ale echipei Actimel și echipei Malaktic. Animeazăpersonajele și interacționează cu ei. Creează-ți propria distracțieacum!Echipa Actimel este alcătuită din eroii Ac, Ti și Mel. Pe dealtă parte, personajele negative care alcătuiesc echipa Malakticsunt doamna Floff, Chupper, doamna Ha și Lordul Frică. Cu toțiiașteaptă să îi introduci îi aplicație. Cu ajutorul cardurilor, nunumai că vei avea o experiență de Realitate Augmentată uimitoare,dar și misiunea de a termina puzzle-ul și de a descoperi navaspațială.You will have the opportunity to train with the team andto have fun with the heroes and villains augmented reality.In thisapplication, you will enjoy the training, where, even if you havenot Actimel Team cards, you can then train heroes and you will beable to improve their skills. Everyone has to start from scratch tobecome a real hero!Collectible card game running with the team'sActimel and Malaktic. Animate characters and interact with them.Create your own fun now!Actimel team is made up of heroes Ac, Tiand Mel. On the other hand, negative characters that make up theteam are Ms Floff Malaktic, Chupper, Ms. Ha and Lord Fear. Everyoneexpects to enter his application.With the cards, not only will youhave an amazing augmented reality experience, and the mission tofinish the puzzle and discover the spaceship.