hourglass_full Your download should start automatically in a few seconds...

Download Słownik Malucha_Latest Version.apk from Apk-Dl Server

Thank you for using Apk-Dl.com to download the apk file (Słownik Malucha_Latest Version.apk),

If the download doesn't start automatically in a few seconds, please click here to access the download URL directly.

Note: Download and save the apk file to your Android Phone's SD card and install it manually onto the Android device.

Loading...

Description

Słownik Malucha to prawdziwa rewolucja narynkuaplikacji edukacyjnych. Wspomaga rozwój mowy u dziecipomiędzydrugim a trzecim rokiem życia, a szczególnie u maluchówzdysfunkcjami, autyzmem i zespołem Aspargera. Zakresuwzględnionegosłownictwa to trzy różne części mowy, zostałskonsultowany zterapeutami od rozwoju dziecka. Słownik Malucha tosłownik,zawierający ponad 100 kolorowych ilustracji i dźwięków, atakżetrzy gry edukacyjne, bazowane na sposobach prowadzenia terapiizdzieckiem.
Dostępne w aplikacji obrazki można także zastępowaćswoimizdjęciami, co oznacza że dziecko nie musi się uczyć słów jakmamaczy tata na suchym obrazku ale widząc własnego rodzica. Możnatakżeodznaczyć pozycje, które nie chcemy aby były używanewaplikacji.
Aplikacja została wykonana przez trzyosobowy zespół:AleksandręGrzyb, Adriana Naruszko i Piotra Noska jako projektzgłoszony naOlimpiadę Innowacji Technicznych.

W razie pytań, sugestii lub problemów skontaktuj się znami:slownikmalucha@gmail.com.

Dictionary of Nursery isatrue revolution in the market of educational applications. Assistinthe development of speech in children between the second andthirdyear of life, and especially in toddlers with disabilities,autismand team Aspargera. The range of vocabulary is taken intoaccountthree different parts of speech therapists were consultedon thedevelopment of the child. Toddler Dictionary is a dictionarythatcontains over 100 color illustrations and sounds, as well asthreeeducational games, referenced on how to conduct therapy withthechild.
Available in the application images can also substitute yourphotos,which means that the child does not need to learn wordslike Mom orDad on a dry picture but seeing their parent. You canalso uncheckthe items you do not want to be used in theapplication.
The application was made by a three-person team:Aleksandramushroom, Adriana Naruszko and Peter Nosek as a projectsubmittedto the Olympics Technological Innovation.

If you have questions, suggestions or problems, pleasecontactus: slownikmalucha@gmail.com.