hourglass_full Your download should start automatically in a few seconds...

Download Nexa Bridge_Latest Version.apk from Apk-Dl Server

Thank you for using Apk-Dl.com to download the apk file (Nexa Bridge_Latest Version.apk),

If the download doesn't start automatically in a few seconds, please click here to access the download URL directly.

Note: Download and save the apk file to your Android Phone's SD card and install it manually onto the Android device.

Loading...

Description

Nexa Bridge låter dig kombinera produkter från System Nexa(433,92MHz), brandvarnare från Nexa Fire & Safety (868MHz) samtprodukter med Z-wave (868,42 MHz) för att skapa ett smartarehem.Med applikationen på din smarta enhet kommer du åt din NexaBridge oavsett vart du befinner dig i världen. Alla inställningaroch all konfiguration görs direkt från din telefon ellersurfplatta. Om du är hemma använder du dig alltid av din lokalaanslutning och ansluter direkt till din Bridge. Är du utanför ditthem används internet och molnet.Nexa Bridge fungerar även utaninternet*, det fortsätter alltså att fungera om exempelvis internetskulle gå ner av någon anledning.Nexa Bridge allows you to combineproducts from Nexa System (433,92MHz), smoke detector Nexa Fire& Safety (868MHz) and products with Z-wave (868.42 MHz) tocreate a smarter home.With the application on your smart device,you can access your Nexa Bridge wherever you are in the world. Allsettings and configuration is done directly from your phone ortablet. If you are home, you use always by your local connectionand connects directly to your bridge. If you are outside your homeuse the internet and cloud.Nexa Bridge works even without internet*, it is therefore continuing to work on, for example, the internetwould go down for some reason.