hourglass_full Your download should start automatically in a few seconds...

Download Vacura Accountants & Adviseurs_Latest Version.apk from Apk-Dl Server

Thank you for using Apk-Dl.com to download the apk file (Vacura Accountants & Adviseurs_Latest Version.apk),

If the download doesn't start automatically in a few seconds, please click here to access the download URL directly.

Note: Download and save the apk file to your Android Phone's SD card and install it manually onto the Android device.

Loading...

Description

Vacura Accountants & Adviseurs, uwondernemende partner.

Binnen het ondernemerschap komen er heel veel zaken op u af. Enallemaal verdienen ze de volle aandacht. Als ondernemende partnerbiedt Vacura Accountants & Adviseurs u de helpende hand met uwadministratie, belastingzaken, controles en rapportages(accountancy), salarisverwerking en online boekhouden.

U heeft ons kantoor niet dagelijks nodig. Toch zijn de onderwerpenwaarover wij u adviseren belangrijk genoeg om bij te blijven. Viadeze App vindt u alle relevante informatie over ons kantoor, kunt udirect een afspraak maken en houden we u maandelijks op de hoogtevan onderwerpen op financieel gebied die voor u van belangzijn.

Indien u geen portaal plaatst in de App, verwijderen wij de term'klantenportaal'
Als Visionplanner erin staat, kan dat wel zo genoemd worden,toch?

New in this version:
Quick-nieuws op maat
BTW-Alert
Brochures en folders
Klantenportaal
Managementinformatie
Stel een vraag
Snel een offerte
Vacura Accountants &Advisors, your entrepreneurial partner.

Within the entrepreneurship are very many things at you. And theyall deserve full attention. As entrepreneurial partner VacuraAccountants & Advisors offers you a helping hand with youraccounting, taxation, controlling and reporting (accountancy),payroll and online accounting.

You have our office does not need daily. Yet the subjects we adviseyou important enough to keep up. Through this app you will find allrelevant information about our office, you can make an appointmentand we'll keep you monthly about topics in financial matters thatare important to you.

If you place any portal in the App, we will remove the term'customer portal'
If Vision Planner in it, which can be called so, right?

New in this version:
Quick-tailored news
VAT Alert
Brochures and leaflets
Client Portal
Management Information
Ask a Question
Quick quote