hourglass_full Your download should start automatically in a few seconds...

Download Pepper: Promocje, Okazje, Kupony, Błędy Cenowe_Latest Version.apk from Apk-Dl Server

Thank you for using Apk-Dl.com to download the apk file (Pepper: Promocje, Okazje, Kupony, Błędy Cenowe_Latest Version.apk),

If the download doesn't start automatically in a few seconds, please click here to access the download URL directly.

Note: Download and save the apk file to your Android Phone's SD card and install it manually onto the Android device.

Loading...

Description

Całkowicie nowa aplikacja Pepper w końcu dostępna! To nowy sposóbna odkrywanie najlepszych okazji wprost na Twoim smartfonie!Skonfiguruj alerty, aby otrzymywać powiadomienia o okazjach, kiedytylko się pojawią. Dołącz do społeczności Pepper, która zawszepomoże Ci zrobić zakupy w najniższej cenie. Nowości: * Całkowicienowy design, * Bardziej czytelne przedstawienie okazji, *Łatwiejsze udostępnianie, * Alerty słów kluczowych w czasierzeczywistym, * Udoskonalony edytor tekstu. ~~~~~~~~~~~ Aplikacjamobilna Pepper to: * Najgorętsze okazje, oceniane tak przez nasząspołeczność, * Kupony od popularnych sprzedawców t.j.: Media Markt,X-kom, Decathlon, H&M, Empik, Zalando i wielu innych, *Powiadomienia, gdy zostanie opublikowana okazja, na którą czekasz.Alert słów kluczowych pozwoli Ci na pozostawienie opisu np.:laptop, tablet, smartfon, iPhone, XBOX, PS4, buty, Nike, Adidas,pizza, czy kino i poinformowanie Cię kiedy pojawią się okazje doniego pasujące, * …oraz wiele więcej. Zarejestruj się i utwórzdarmowe konto Pepper, aby odblokować dodatkowe funkcje w aplikacji:* Publikowanie okazji kiedy tylko je znajdziesz, * Komentowaniegorących okazji oraz kuponów i konwersacje z innymi członkamispołeczności Pepper, * Głosowanie na okazje oceniając je jakogorące lub zimne. Jeśli znajdziesz okazje, którą chcesz siępodzielić, to aplikacja umożliwi Ci to poprzez: Facebook, e-maillub wiadomość tekstową. Nigdy więcej nie kupuj w cenie regularnej!The all-new application Pepper finally available! It's a new way todiscover best opportunities directly on your smartphone! Set upalerts to receive notification occasions when they occur. Join thecommunity Pepper, which will always help you to make shopping atthe lowest price. News * A completely new design, * More readablerepresentation of the way, * Easier sharing, * Alerts keywords inreal time. * Improved text editor. ~~~~~~~~~~~ Mobile applicationPepper: * The hottest occasions, evaluated both by our community, *Coupons from popular retailers T.J .: Media Markt, X-kom,Decathlon, H & M, Empik, Zalando and many others, *Notification when will be published opportunity you have beenwaiting. Alert keywords allow you to leave the description eg .: alaptop, tablet, smartphone, iPhone, Xbox, PS4, shoes, Nike, Adidas,pizza, and cinema and let you know when there will be opportunitiesfor him, matching, * ... And much more. Sign up and create a freeaccount Pepper to unlock additional features in the application: *Publish the occasion whenever you find them. * Commenting on theoccasion, and hot coupons and conversations with other members ofthe community Pepper, * Voting for bargains judging them as hot orcold. If you find occasions that you want to share, this app willallow you to through Facebook, e-mail or text message. Never buy atthe regular price!