hourglass_full Your download should start automatically in a few seconds...

Download Euskalmet_Latest Version.apk from Apk-Dl Server

Thank you for using Apk-Dl.com to download the apk file (Euskalmet_Latest Version.apk),

If the download doesn't start automatically in a few seconds, please click here to access the download URL directly.

Note: Download and save the apk file to your Android Phone's SD card and install it manually onto the Android device.

Loading...

Description

Aplicación oficial del Departamento de Seguridad del GobiernoVasco.Con esta aplicación tendrás acceso a la informaciónmeteorológica de la situación actual, predicción a 7 días vista yla evolución de las próximas 72 horas en los municipios de la CAPV,Avisos meteorológicos a tres días vista y su nivel de riesgo,Información de radar (precipitación, largo alcance y máximareflectividad). Toda la información es actualizada en tiempo realdesde los sistemas informáticos de Euskalmet en el Departamento deSeguridad del Gobierno Vasco. Además se ofrecen diversos enlaces ainformación de interés y accesos rápidos a los teléfonos oficialesdeemergencias.----------------------------------------------------------------------------------------------EuskoJaurlaritzako Segurtasun Saileko aplikazio ofiziala.Horren bidezEuskadiko meteorologiari buruzko informazioa eskuragarri izangoduzu: egungo egoera, 7 eguneko iragarpena eta eguraldiareneboluzioa EAEko udalerrietan datozen 72 orduetarako, hurrengo hiruegunetarako abisu meteorologikoak eta horien arrisku maila,radarreko informazioa (prezipitazioen mapa, irismen handikoa etaerreflektibitate handienarekin). Eusko Jaurlaritzako SegurtasunSailean, Euskalmeteko informazio-sistemen bidez, informazio guztiaunean-unean eguneratzen da. Gainera, erabiltzailearen interesekoinformazioa lortzeko zenbait esteka eta larrialdietako telefonoofizialetarako sarbide azkarrak ere eskaintzen dira.Formalimplementation of Security Department of the Basque Government.Withthis application you will have access to weather information of thecurrent situation, forecast to 7 days and evolving view the next 72hours in the municipalities of the Basque Country, meteorologicalthree days ahead and level of risk Notices, Information radar (precipitation, long range and high reflectivity). All informationis updated in real time from computer systems Euskalmet in theSecurity Department of the Basque Government. Furthermore, severallinks to useful information and quick access to the officialemergency telephones areoffered.----------------------------------------------------------------------------------------------Eusko JaurlaritzakoSegurtasun Saileko aplikazio ofiziala.Horren Bidez Euskadikometeorologiari buruzko informazioa eskuragarri duzu izango: IEgungo egoera 7 iragarpena eguneko eta eguraldiaren eboluzioa EAEkoudalerrietan datozen 72 orduetarako, I Hurrengo hiru egunetarakometeorologikoak Abisu Horien eta maila arrisku, informazioaradarreko (prezipitazioen map, Irismen handikoa erreflektibitatehandienarekin eta). Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailean,Euskalmeteko informazio-sistemen Bidez, informazio guztiaunean-unean eguneratzen da. Gainera, carpool intereseko lortzekoinformazioa zenbait ESTEKA eta larrialdietako phone ofizialetarakoazkarrak Sarbide ere eskaintzen tell.