hourglass_full Your download should start automatically in a few seconds...

Download Kelime Bulmaca_Latest Version.apk from Apk-Dl Server

Thank you for using Apk-Dl.com to download the apk file (Kelime Bulmaca_Latest Version.apk),

If the download doesn't start automatically in a few seconds, please click here to access the download URL directly.

Note: Download and save the apk file to your Android Phone's SD card and install it manually onto the Android device.

Loading...

Description

Kelime avı başlıyor! Kelime oyunu sevenlerdenseniz, kelime bulmacaoyununu mutlaka deneyin! 12 kelimelik bulmacayı en hızlı siz çözün,yüksek puanlar yapın ve diğer Kelime Bulmaca oynayanlarlayarışın...Kelime Bulmaca oyunu 10x10'luk bir sözcük tahtasıüzerinde sağdan sola, soldan sağa, yukarıdan aşağı, aşağıdanyukarı, çapraz ve ters çapraz olarak yerleştirilmiş 12 sözcüğübulma oyunudur. Sözcükleri ne kadar hızlı bulursanız o kadar fazlapuan kazanırsınız. Uzun kelimeler daha fazla puan kazandırır.Bütünkelimeleri bulduğunuzda oyun biter ve puanınız gönderilir. Girişekranında bulunan Yüksek Skorlar düğmesine basarak arkadaşlarınızve diğer oyuncular arasındaki sıranızı takip edebilirsiniz. Yüksekskorlar günlük, haftalık ve tüm zamanlar olmak üzere üç kategoridetutulur.Oyunu hem İnternete bağlıyken hem de bağlı değilkenoynayabilirsiniz. İnternete bağlı olmadığınız durumlardakazandığınız puanlar yüksek skor olarak gönderilemez.İyieğlenceler...Word hunt begins! Word game lovers are one of those,try a word puzzle game a must! 12 word puzzles you solve thefastest, make high scores and compete with those other words playPuzzle ...Word puzzle game board on a word 10x10'luk right to left,left to right, top-down, bottom-up, cross and inverse cross 12words placed the game.If you find how fast word, the more pointsyou earn. Long words will gain more points.When you find all thewords and the game ends your score is sent. Your friends bypressing the button on the home screen, and High Scores can followyour order from the other players. High Scores daily, weekly andkept in three categories, namely all times.You can play the gameboth when connected and when not connected to the Internet. Thepoints you earn when you are not connected to the Internet can notbe sent as a high score.Have fun ...