hourglass_full Your download should start automatically in a few seconds...

Download eDis NL2_Latest Version.apk from Apk-Dl Server

Thank you for using Apk-Dl.com to download the apk file (eDis NL2_Latest Version.apk),

If the download doesn't start automatically in a few seconds, please click here to access the download URL directly.

Note: Download and save the apk file to your Android Phone's SD card and install it manually onto the Android device.

Loading...

Description

De eDis NL2 app voegt nieuwe dimensies toe aanhet lezen van Wolters Kluwer uitgaven! U kunt e-books ene-magazines gemakkelijk downloaden en binnen de applicatie zelflezen.

Altijd op de hoogte
• Uw persoonlijke boekenplank biedt een relevant startpunt.
• Via notificaties weet u direct als er nieuwe uitgaven beschikbaarzijn.
• Ook als u niet online bent kunt u gedownloade uitgaveninzien.

Puur leescomfort
• Het intuïtieve scherm leest bijzonder comfortabel.
• Tekstgrootte en verlichting kunt u aanpassen aan uwvoorkeuren.

Actief aan de slag met uw e-book / e-magazine
• De zoekfunctie screent snel en efficiënt alle voor u relevantepassages.
• U kunt bookmarks, notities en markeringen toevoegen aan detekst.


Wat hebt u nodig?
•Als u vanuit uw abonnement recht hebt op de uitgaven, dan hebt ualleen uw Wolters Kluwer login en wachtwoord (hetzelfde als voorbijvoorbeeld Navigator) nodig om eDis te gebruiken.

Systeemeisen
• eDis NL2 ondersteunt alle open standaarden: alle content in ePuben de meeste pfd-formaten.
• Android 4.2.2 is de minimum software versie die eDisondersteunt.
EDIS NL2 app adds newdimensions to the reading of Wolters Kluwer publications! You caneasily download and read within the application itself, e-books ande-magazines.

Always know
• Your personal bookshelf offers a relevant starting point.
• Using notifications, you know immediately when new publicationsare available.
• Even if you're not online you can view downloadedpublications.

Pure reading comfort
• The intuitive screen reads very comfortable.
• Text size and lighting can be adjusted to your preferences.

Actively work with your e-book / e-magazine
• The search screens quickly and efficiently all the passagesrelevant to you.
• You can add bookmarks, notes and highlights to the text.


What do you need?
• If you right from your subscription to the publications, you haveonly your Wolters Kluwer login and password (the same as forexample Navigator) required to use EDIS.

system Requirements
• Edis NL2 supports all open standards: all content in ePub andmost pdf formats.
• Android 4.2.2 is the minimum software version that supportsEdis.