hourglass_full Your download should start automatically in a few seconds...

Download BT-Brann_Latest Version.apk from Apk-Dl Server

Thank you for using Apk-Dl.com to download the apk file (BT-Brann_Latest Version.apk),

If the download doesn't start automatically in a few seconds, please click here to access the download URL directly.

Note: Download and save the apk file to your Android Phone's SD card and install it manually onto the Android device.

Loading...

Description

I Bergens Tidendes nyhetsappforBrann-supportere får du
Brann-nyhetene hyppigere og raskere!

Du får tilgang til:
• Brann-nyheter fra bt.no
• Doddos blogginnlegg fra bt.no
• Push-varsler om de største Brann-nyhetene
• Korte, hyppige nyhetsoppdateringer for de meste engasjerte
Brann-tilhengerne (f.eks.
skader og rapporter fra trening)

In BergensTidendenyhetsapp for Fire fans get
Fire news more frequently and faster!

You get access to:
• Fire News from bt.no
• Doddo blog posts from bt.no
• Push notifications of the largest Fire News
• Short, frequent news updates for the most dedicated
Fire-followers (eg.
damage and reports from training)