hourglass_full Your download should start automatically in a few seconds...

Download Học Dễ - Tiểu Học_Latest Version.apk from Apk-Dl Server

Thank you for using Apk-Dl.com to download the apk file (Học Dễ - Tiểu Học_Latest Version.apk),

If the download doesn't start automatically in a few seconds, please click here to access the download URL directly.

Note: Download and save the apk file to your Android Phone's SD card and install it manually onto the Android device.

Loading...

Description

➤ Học dễ - Tiểu học là ứng dụng dành cho diđộng, giúp các bậc phụ huynh dạy con học trực tuyến vô cùng hiệuquả.

➤ Học Dễ hoạt động theo mô hình Gia sư trực tuyến hiện đại, đã đượcứng dụng thực tế phổ biến ở các nước Châu Âu. Trong quá trình kèmcon học tập tại nhà, bạn sẽ không ít lần vấp phải những khó khăn vìchương trình giáo dục, phương pháp giáo dục thay đổi theo từng năm.Thấu hiểu được những khó khăn đó, Học Dễ ra đời nhằm giúp bạn -trên cương vị là các bậc phụ huynh tiết kiệm được tối đa thời giandạy con học.

Khi phải đối diện với bài tập quá khó mà con cần sự trợ giúp, đểtìm ra cách giải phù hợp sẽ rất mất thời gian, và để bé tiếp thuđược cách làm của người lớn cũng chẳng phải là điều dễ dàng. Trướckhó khăn đó việc bạn cần làm chỉ là đặt câu hỏi tại Học Dễ và đợimột vài phút. Các chuyên gia cố vấn của Học Dễ là đội ngũ thầy côgiáo có chuyên môn, nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy tại các trườngdanh tiếng sẽ đưa ra cho bạn đáp án hay lời giải chính xác, kèmhướng dẫn chi tiết để bạn hiểu sâu và truyền đạt lại cho béhiểu.

➤ Cách thức sử dụng Học Dễ rất đơn giản, bạn chỉ cần chụp ảnh lạicâu hỏi và gửi lên hệ thống thông qua ứng dụng. Sau đó, các thầy côgiáo sẽ tiếp nhận câu hỏi và đưa ra cho bạn hướng giải quyết tốtnhất, dễ hiểu nhất cả với bạn cũng như các bé.

➤ Học Dễ giúp bạn tiết kiệm tối đa thời gian trong việc học vớitính tiện lợi cao và nhanh chóng. Bạn có thể hỏi bài và tham khảocác câu hỏi của rất nhiều bạn khác mọi lúc, mọi nơi.

➤ Học Dễ là ứng dụng tuyệt vời để giúp các bậc phụ huynh có nhữnggợi ý, lời giải bài tập toán lý hóa sinh... cực hay, giúp các chamẹ dễ dàng và tiết kiệm thời gian hơn khi hướng dẫn con học bài tạinhà.

* Học Dễ và các tính năng nổi bật:

✔ Ứng dụng nhỏ gọn, tương thích hầu hết các dòng máy và hệ điềuhành.
✔ Tối ưu hóa tốt, hoạt động mượt kể cả khi khách hàng sử dụng 3G đểtruy cập.
✔ Giao diện đẹp, bố trí rõ ràng dễ sử dụng.
✔ Đội ngũ Chuyên gia cố vấn luôn sẵn sàng giải đáp các khó khăntrong học tập của bạn. Bạn sẽ nhận được lời giải cũng như hướng dẫnchỉ sau 10 phút.
✔ Gửi câu hỏi và nhận câu trả lời thông qua tính năng chụp ảnh. Cựckì dễ dàng và nhanh chóng cho bạn.
✔ Tham khảo Thư viện câu hỏi và lời giải sách bài tập: của toàn bộcác khối học theo chuẩn của bộ giáo dục.
✔ Thi kiểm tra chất lượng trực tuyến: Ghi danh tham gia kiểm trakiến thức trực tuyến và nhận kết quả chẩm điểm ngay lập tức định kỳ1 tháng/lần
✔ Tham gia diễn đàn riêng của trường: Với mục đích trao đổi kinhnghiệm dạy và học với các phụ huynh học sinh cùng trường.
✔ Cập nhập tin tức trực tuyến của trường: Nhà trường chủ động gửitin tức và hình ảnh (có hỗ trợ chữ viết Tiếng Việt có dấu).

* Thông tin Liên hệ:
- Fanpage Facebook: https://www.facebook.com/hocde.net/
- Email hỗ trợ: hocdetieuhoc@gmail.com
- Cộng đồng Học Dễ: http://forum.hocde.net
- Website: http://hocde.net/
➤ Learn easy - Primary isa mobile app to help parents teach children online learning isextremely effective.

➤ Learning Easy operation modeled modern online tutor, practicalapplications have been popular in European countries. In theprocess of learning together with children at home, you will not attimes faced difficulties because of education, methods of educationchanged over the years. Understanding these difficulties, LearningEasy created to help you - in his capacity as parents to save mostof your time learning parenting.

When faced with the difficult exercises that I need help, in orderto find appropriate solutions would be very time-consuming, and lethim have learned how adult nor easy. Previous difficulties you needto do is ask questions in Learning Easy and wait a few minutes. Theexpert advisers Easy Learning is a team of professional teacherswith many years of experience teaching at the prestigious schoolswill give you the answer or answers correctly, together withdetailed instructions for you to understand impart deep and babyout.

➤ Easy Learning How to use very simple, you just take a picture andsend it up to questions through the application system. Then, theteachers will take questions and provide you with the bestsolutions, the most understandable both for you and thechildren.

➤ Learning Easy helps you save most of your time in learning withhigh usability and fast. You can ask all the questions andreference of many other friends anytime, anywhere.

➤ Learn Easy is a great app to help parents take the hint, answerstudents math homework ... or extreme rationalization, help parentseasily and save time when guiding your child learn all athome.

* Learning Easy and outstanding features:

✔ compact application, compatible most models and operatingsystems.
✔ Optimize good, smooth operation even when customers use 3G toaccess.
✔ Beautiful interface, clear layout easy to use.
✔ team of expert advisors are always available to answer thedifficulties in your study. You will get the answer as well asguidelines only after 10 minutes.
✔ Send questions and receive answers through imaging features.Extremely easy and fast for you.
✔ Reference Library of questions and answers of exercises: theentire block of the standard school education.
✔ Test online quality control: Register to participate onlineknowledge test and get results immediately occipital periodicpoints 1 month / times
✔ Join the forum's own: For the purpose of exchange of experienceof teaching and learning with parents and schools.
✔ online news updates of the school: The school actively send newsand photos (which supports handwriting Vietnamese accents).

* Contact Info:
- Facebook Fanpage: https://www.facebook.com/hocde.net/
- Email support: hocdetieuhoc@gmail.com
- Community Learning Easy: http://forum.hocde.net
- Website: http://hocde.net/