hourglass_full Your download should start automatically in a few seconds...

Download 800 ғазали дилошӯб_Latest Version.apk from Apk-Dl Server

Thank you for using Apk-Dl.com to download the apk file (800 ғазали дилошӯб_Latest Version.apk),

If the download doesn't start automatically in a few seconds, please click here to access the download URL directly.

Note: Download and save the apk file to your Android Phone's SD card and install it manually onto the Android device.

Loading...

Description

Ай навбаҳори ошиқон, дорӣ хабар аз ёри мо?!Ай аз ту обастан чаманв-ай аз ту хандон боғҳо!Ай бодҳои хушнафас, ушшоқро фарёдрас,Айпоктар аз ҷону ҷон, охир куҷо будӣ, куҷо?!Ай фитнаи Руму Ҳабаш,ҳайрон шудам, ч-ин бӯйи х(в)ашПироҳани Юсуф бувад ё худ ридоиМустафо?!Ай ҷӯйбори ростӣ, аз ҷӯйи ёри мостӣ,Бар синаҳо Синостӣ,бар ҷонҳойӣ ҷонфазо!Ай қилу ай қоли ту хуш в-ай ҷумла ашколи тухуш,Моҳи ту хуш, соли ту хуш, ай солу маҳ чокар туро!Ai navbaҳorioshiқon, dorӣ khabar al Yori mo ?!Hay al the obastan in Chaman-i althe handon boғҳo!Ai bodҳoi hushnafas, ushshoқro farёdras,Ai poktaral ҷonu ҷon, Ohira kuҷo budӣ, kuҷo ?!Ai fitnai Rum Ҳabash, ҳayronshudam, h-in bӯyi x (c) ashPiroҳani Yusuf Buvadi g thin RideauMustafo ?!Ai ҷӯybori rostӣ, az ҷӯyi Yori mostӣ,Bar sinaҳo Sinostӣbar ҷonҳoyӣ ҷonfazo!Ah ah қilu қoli in the hush-ay ҷumla ashkolithe hush,Moҳi the hush, hush the salt, ah Solu maҳ chokar Touro!