hourglass_full Your download should start automatically in a few seconds...

Download Con Chim Bay Hi Vọng_Latest Version.apk from Apk-Dl Server

Thank you for using Apk-Dl.com to download the apk file (Con Chim Bay Hi Vọng_Latest Version.apk),

If the download doesn't start automatically in a few seconds, please click here to access the download URL directly.

Note: Download and save the apk file to your Android Phone's SD card and install it manually onto the Android device.

Loading...

Description

Để chống đói, Con Chim Bay Hi Vọng nhảy nhảycần phải ăn anh đào để tồn tại và tránh các loại trướng ngại vật.Xin hãy giúp con chim dễ thương bằng cách chạy và nhảy qua cáctrướng ngại vật.

Chim thích ăn anh đào nhưng bạn phải vượt qua nhiều chướng ngạivật như nấm. Các chướng ngại vật như đá và cây ngăn chặn chim ănanh đào của mình. Nếu bạn bắt đầu để chơi nó, bạn sẽ nghiện nó vàhoàn toàn đắm mình vào môi trường game. Nó khó khăn và thú vị hơnvẻ bề ngoài đấy!

Trò chơi này có thể được chơi bởi bất kỳ người dùng ở mọi lứatuổi. Bạn sẽ không hề thấy tí chút bạo lực trong suốt trò chơi, vàcó rất nhiều cấp độ.

Các tính năng hàng đầu
- 105 cấp độ khác nhau
- Đồ họa đơn giản và đầy màu sắc
- Giao diện người dùng mượt mà
- Hỗ trợ điện thoại và máy tính bảng
- Âm nhạc và hiệu ứng âm thanh
- Chơi cho mọi lứa tuổi
- Game là miễn phí, không cần mua.
- Không có bạo lực, hình ảnh thô trong các trò chơi (Thích hợp chotrẻ em và trẻ em)

Không có nghi ngờ rằng đây là 1 trò chơi phiêu lưu tốt nhất baogiờ thực hiện Tải về để chơi trò chơi điện tử mới của bạn - "ConChim Hi Vọng" trên Android.

Đánh giá của bạn vô cùng có giá trị với chúng tôi và những ngườichơi khác, vậy hãy giành chút thời gian để đánh giá "Con Chim HiVọng" nhé!

Con Chim Hi Vọng không giống Con Chim Ngu hay Con Chim Ngu Ngốc,Nó chỉ nhảy và thu thập thức ăn.

To combat hunger, HopeBay Bird dance dance should eat cherries to survive and avoid thekind of obstacle distention. Please help cute birds by running andjumping through the obstacle distention.

Birds love to eat cherries, but you have to overcome manyobstacles, such as fungi. The obstacles like rocks and trees toprevent birds eat his cherry. If you start to play it, you will beaddicted to it and completely immersed in the game environment.It's difficult and interesting than it looks!

This game can be played by any users of all ages. You will neversee a little bit of violence during the game, and there are so manylevels.

The top features
- 105 different levels
- Graphics simple and colorful
- User interface smoother
- Supports phone and tablet
- Music and sound effects
- Play for all ages
- Game is free, no need to buy.
- No violence, coarse image of the game (Suitable for kids andkids)

There is no doubt that this is one the best adventure game evermade to play games Download your new e - "Bird Hope" onAndroid.

Your rating is extremely valuable to us and the other players,so take some little time to assess the "Bird Hope" offline!

Hope unlike Bird Bird Bird Source or stupid, it just jumps andcollect food.