1.3 / May 29, 2016
(4.5/5) (286)
Loading...

Description

No root requiredWiFi / Mobile Data Network (2G/3G/4G) support

App Information DNS Changer (without Root)

 • App Name
  DNS Changer (without Root)
 • Package Name
  com.thanh.dnschanger
 • Updated
  May 29, 2016
 • File Size
  1.2M
 • Requires Android
  Android 4.0.3 and up
 • Version
  1.3
 • Developer
  DNTeam
 • Installs
  10,000+
 • Price
  Free
 • Category
  Tools
 • Developer
 • Google Play Link

DNTeam Show More...

Get Device ID, IMEI, MAC Addr 1.2 APK
DNTeam
Simple app to get your Device ID/Android ID,IMEI, WiFi MAC Address that allow you easily copy to clipboard theID of your mobile device. An ideal tool for both developers anduser.
DNS Changer (without Root) 1.3 APK
DNTeam
No root requiredWiFi / Mobile Data Network (2G/3G/4G) support
2000 Dap An Bat Chu co hinh P1 1.0 APK
DNTeam
2000 Đáp án bắt chữ có hình P1.Đáp án từ câu 1 đến câu 1000Đuổihình bắt chữ đang là ứng dụng trò chơi phổ biến và được quan tâmnhiều nhất hiện nay. Ứng dụng này giúp bạn giải đáp những câu hỏihóc búa mà bạn vắt óc suy nghĩ cả ngày cũng chưa tìm được đáp án.Bạn bè sẽ ngưỡng mộ bạn khi bạn đưa ra các đáp án chính xác giúp họgiải quyết câu hỏi khó nào đó.Ứng dụng không thể giúp bạn tìm rađáp án mà chỉ hỗ trợ ý tưởng của các bạn.Những tính năng của ứngdụng:+ Cập nhật đáp án liên tục+ Nhanh chóng tìm ra đáp án bằngcách kết hợp giới hạn số ô chữ và từ khóa do bạn nghĩ ra hoặc sốcâu hỏi.+ Hoàn toàn offline.+ Có các phiên bản khác nhau tùy mụcđích sử dụng:- Phiên bản Đáp án có hình 2000 câu:https://play.google.com/store/apps/details?id=thanh.dapan.batchu.cohinh.f-Phiên bản Đáp án không hình 2000 câu:https://play.google.com/store/apps/details?id=thanh.dapan.batchu.kohinh.f-Phiên bản Đáp án có hình P1 từ câu 1 đến câu 1000:https://play.google.com/store/apps/details?id=thanh.dapan.batchu.cohinh.p1-Phiên bản Đáp án có hình P2 từ câu 1001 đến câu 2000:https://play.google.com/store/apps/details?id=thanh.dapan.batchu.cohinh.p2Hivọng các bạn thấy ứng dụng của mình có ích. Chúc các bạn chơi vuivẻA project began in 2000 with the formation P1 letters.Answers toquestions from question 1 1000Chasing image capture applicationword games are popular and are most interested in today. This apphelps you answer the tough questions that you all day thinking capshave not found the answer. Friends will admire you when you givethe correct answers to help them solve some difficultquestions.Applications can not help you find the answers that onlysupport your ideas.The app features:+ Update answers continuous+Quickly find answers by combining the limited number of crosswordsand keywords as you think, or some questions.+ Completely offline.+There are different versions depending on the purpose of use:-Version 2000 v-shaped Answers:https://play.google.com/store/apps/details?id=thanh.dapan.batchu.cohinh.f-Version 2000 Answers do not form sentences:https://play.google.com/store/apps/details?id=thanh.dapan.batchu.kohinh.f-Version Answers P1 from the first picture to the 1000:https://play.google.com/store/apps/details?id=thanh.dapan.batchu.cohinh.p1-Version Answers P2 photo from the 1001 to the 2000:https://play.google.com/store/apps/details?id=thanh.dapan.batchu.cohinh.p2Hopeyou find your application is useful. Wish you fun
2150 Dap an bat chu co hinh 1.1 APK
DNTeam
Cập nhật đáp án đến câu 2150Đuổi hình bắt chữ đang là ứng dụng tròchơi phổ biến và được quan tâm nhiều nhất hiện nay. Ứng dụng nàygiúp bạn giải đáp những câu hỏi hóc búa mà bạn vắt óc suy nghĩ cảngày cũng chưa tìm được đáp án. Bạn bè sẽ ngưỡng mộ bạn khi bạn đưara các đáp án chính xác giúp họ giải quyết câu hỏi khó nào đó.Ứngdụng không thể giúp bạn tìm ra đáp án mà chỉ hỗ trợ ý tưởng của cácbạn.Những tính năng của ứng dụng:+ Cập nhật đáp án liên tục+ Nhanhchóng tìm ra đáp án bằng cách kết hợp giới hạn số ô chữ và từ khóado bạn nghĩ ra hoặc số câu hỏi.+ Hoàn toàn offline.+ Có các phiênbản khác nhau tùy mục đích sử dụng:- Phiên bản Đáp án có hình 2150câu:https://play.google.com/store/apps/details?id=thanh.dapan.batchu.cohinh.f-Phiên bản Đáp án không hình 2150 câu:https://play.google.com/store/apps/details?id=thanh.dapan.batchu.kohinh.f-Phiên bản Đáp án có hình P1 từ câu 1 đến câu 1000:https://play.google.com/store/apps/details?id=thanh.dapan.batchu.cohinh.p1-Phiên bản Đáp án có hình P2 từ câu 1001 đến câu 2150:https://play.google.com/store/apps/details?id=thanh.dapan.batchu.cohinh.p2Hivọng các bạn thấy ứng dụng của mình có ích. Chúc các bạn chơi vuivẻUpdated answer to question 2150Chasing image capture applicationletters are popular games and get the most attention today. Thisapp helps you answer the conundrum that you racking my brains allday and not find the answer. Friends will admire you when you givethe correct answers to help them solve any difficultquestions.Applications can not help you find the answers that onlysupport your ideas.The app features:+ Update answers continuity+Quickly find answers by combining crossword and limit the number ofkeywords that you think of or some questions.+ Completely offline.+There are different versions depending on intended use:- Version2150 v-shaped Answers:https://play.google.com/store/apps/details?id=thanh.dapan.batchu.cohinh.f-Version 2150 Answers do not form sentences:https://play.google.com/store/apps/details?id=thanh.dapan.batchu.kohinh.f-Version Answers shaped P1 from the 1 to the 1000:https://play.google.com/store/apps/details?id=thanh.dapan.batchu.cohinh.p1-Version Answers P2 photo from the 1001 to the 2150:https://play.google.com/store/apps/details?id=thanh.dapan.batchu.cohinh.p2Hopeyou find our app useful. I wish you fun
Wifi Password Viewer 1.1 APK
DNTeam
Show WiFi Password.WiFi Password provide you an easy way to showthe password(s) of connected WiFi hotspot on rooted devices.Andalso you can share the password(s) to friend if you want!** Youneed root to use this application.** You need to have connected tothe network in the past.** This app cannot "hack" into anunknown/new network.
Loading...