1.0 / January 9, 2015
(5.0/5) (2)

Description

Doi Ma Vung Software was developed forpeoplewho are using Android OS phones
Advantages
- Just 1 Low Impact is all contacts will be moved to the newareacode
- It is possible to recover the original before converting
- Simple interface,
- Secure your address book: The software does not require adataconnection should not be out of your mobile
- Free Full

Email support, comments: hieunv@taoquan.vn

App Information Doi Ma Vung

Tao Quan Software Co. Ltd Show More...

Doi Ma Vung 1.0 APK
Doi Ma Vung Software was developed forpeoplewho are using Android OS phonesAdvantages- Just 1 Low Impact is all contacts will be moved to the newareacode- It is possible to recover the original before converting- Simple interface,- Secure your address book: The software does not require adataconnection should not be out of your mobile- Free FullEmail support, comments: hieunv@taoquan.vn
Tao Quan Cafe 1.4 APK
Ứng dụng đi kèm với phần mềm quản lý cafe, nhà hàng, với các côngnăng- Mở bàn và chọn món, - Hủy món- Chuyển, tách, ghép bàn- Inbếp, bar trực tiếp- Xem tình trạng của bàn: mới mở bàn, đã inbếp/bar, đã in phiếu tính tiền, bàn trốngDùng tốt nhất cho màn hình7inch trở lênIt comes with management software cafe, restaurant,with performance- Open the table and select items,- Remove items-Switch, split, join table- In the kitchen, bar directly- View thestatus of the table: a new open table, was in the kitchen / bar,was in charge slip, empty tableThe best use for 7inch screenupwards
Tao Quan Mobility 2.5 APK
Phần mềm Táo Quân giúp đánh giá khách hàng, xếp hạng hàng hóa, đánhgiá nhân viên, đánh giá tài chính mang lại cái nhìn bao quát vềdoanh nghiệp Các lợi ích khi sử dụng Phần mềm Táo Quân - LÀM GIÁBÁN TỐT NHẤT: Theo dõi tức thời biến động doanh thu, lãi gộp từ đóđiều chỉnh giá bán, khuyến mãi chính xác nhất - TỐI ƯU TỒN KHO:Theo dõi vòng đời của sản phẩm, tuổi tồn kho, đánh giá hàng bánchạy hàng mang lại lợi nhuận cao. Từ đó giúp bạn đưa ra các quyếtđịnh lúc nào nên nhập mới và lúc nào nên xả hàng tồn kho - KHÔNG CÓNỢ XẤU, NỢ QUÁ HẠN: Phần mềm Táo Quân không chỉ giúp theo dõi lịchsử giao dịch của khách hàng để có kế hoạch đòi nợ mà còn ngăn chặnnguy cơ nợ xấu, nợ quá hạn ngay từ lúc lập đơn hàng. - TIẾP CẬNNHANH VÀ DỄ HIỂU: Phần mềm được thiết kế dành cho những người khôngcần am hiểu về kế toán. Chỉ cần có kiến thức tin học A văn phòng sẽlàm được những công việc của một kế toán chuyên nghiệp. Yêu cầu -Để sử dụng quý khách cần đăng ký sử dụng phần mềm tại websitewww.taoquan.vn - Trong quá trình sử dụng, nếu cần hỗ trợ quý kháchgọi số (08) 66 75 88 10 để hỗ trợ miễn phí Apple Army softwarehelps customers evaluate and rank merchandise, employee evaluation,financial evaluation provides an overview of business The benefitsof using software Apple Army - DO BEST PRICE: Subscribeinstantaneous fluctuations in revenue, gross profit from that priceadjustments, promotions accurate - INVENTORY OPTIMIZATION: Track ofthe product life cycle, age of inventory, evaluation selling goodsbring high profit. From there to help you make the decision when toenter and when to discharge new inventory - NO BAD DEBT, DEBT DUE:Apple Army Software not only helps track the history of clienttransactions to debt collection plan, but also prevent the risk ofbad debts, overdue debts at the time of making the order . - QUICKAND EASY ACCESS TO KNOW: The software is designed for those who donot understand accounting. Just A knowledgeable information officewill do the job of a professional accountant. Request - To use youneed to register on the website using software www.taoquan.vn -During use, if you need assistance call (08) 66 75 88 10 for freehelp
Coolpad Pos 1.5 APK
Active sale-out for Coolpad Viet Nam
Cellphones POS 2.9 APK
Thiết kế máy bán hàng dành cho nhân viên bán hàng Chỉ có nhân viêncủa CellphoneS mới có tài khoản truy cập.
Vinh Tin POS 1.2 APK
Thiết kế máy bán hàng dành cho nhân viên bán hàng và giaonhậnVending machines designed for salespeople and delivery
CellphoneS Retail 1.4 APK
Một ứng dụng tuyệt vời giúp bạn trở nên chuyên nghiệp hơn: - Kiểmtra tồn kho, giá bán, khuyến mãi, cấu hình sản phẩm - Lên đơn đặthàng - Kiểm tra thông tin mua bán của khách, lịch sử sửa chữa, nghelại các cuộc gọi - Kiểm tra doanh số theo nhiều tiêu chí - Tra cứulịch sử IMEI - Nhận hàng chuyển từ các shop - Thu hộ, bán thẻ cào,nạp tiền từ app và in tự động - Kiểm kê hàng hóa, IMEI nhiều ngườicùng lúc - Giao hàng cho khách, giao hàng giữa các shop, giao liên,thu tiền. Có sử dụng GPS lúc nhận hàng và giao hàng để tính toánquãng đường vận chuyển. A great application to help you become moreprofessional: - Check inventory, sale prices, promotions, productconfiguration - Up orders - Check customer purchase information,repair history, listen to calls again - Check sales by manycriteria - Search IMEI history - Receive items shipped from theshop - Collecting, selling scratch cards, recharging from the appand printing automatically - Inventorying goods, IMEI many peopleat the same time - Delivery to customers, delivery between shops,delivery, collect money. Using GPS at pick up and delivery tocalculate the distance traveled.
Dien Thoai Vui - CellphoneS 1.9 APK
Ứng dụng sửa chữa bảo hành dành cho kỹ thuật viên - Đề xuất mượnlinh kiện - Nhận linh kiện - Đề xuất trả linh kiện - Đề xuất bán,thay thế linh kiện - Yêu cầu gọi điện cho khách hàng - Bổ sung mãlỗi, cách sửa - Hoàn thành sửa chữa - Xem doanh số *** Ứng dụngđược viết riêng cho doanh nghiệp. Chỉ có nhân viên của CellphoneS,Điện Thoại Vui mới có tài khoản sử dụng. Warranty repairapplication for technicians - Proposals for spare parts - Receiveparts - Proposals for components - Proposals to sell or replacecomponents - Calling for customers - Additional error code, how tofix - Complete repairs - See sales *** Application written forbusiness. Only employees of CellphoneS, New Fun Phone have accountto use.
Loading...