1.0 / December 16, 2016
(4.6/5) (Learn More</a></div>)
Loading...

Description

De applicatie zal de website openen die de status van het domoticahuis zal weergeven.The application will open the website which willdisplay the status of the home automation.

App Information Domotica Yves-Tim

 • App Name
  Domotica Yves-Tim
 • Package Name
  timva.webviewerdomotica
 • Updated
  December 16, 2016
 • File Size
  1.5M
 • Requires Android
  Android 4.0.3 and up
 • Version
  1.0
 • Developer
  VIVES elektronica-ICT
 • Installs
  10+
 • Price
  Free
 • Category
  Education
 • Developer
 • Google Play Link

VIVES elektronica-ICT Show More...

Domotica Yves-Tim 1.0 APK
De applicatie zal de website openen die de status van het domoticahuis zal weergeven.The application will open the website which willdisplay the status of the home automation.
Walle 1.0 APK
Applicatie om auto aan te sturen.Application to drive car.
Raspberry Pi Rover 1.0 APK
Dit is een applicatie speciaal ontwikkeld voor het aansturen vaneen voertuig bestuurd via een "Raspberry PI 3".This is anapplication designed specifically for the control of a vehicledriven via a "Raspberry PI 3".
RB Home Control 0.2.0 APK
Dit is een app om de self made (RB module) aan te sturen. Dezedient als domotica module die werd ontworpen om veel open sourcedingen aan toe te voegen.This is an app to control the self-made(RB module). This serves as a home automation module was designedto add a lot of open source things.
SkrinK 0.0.1 APK
Door middel van een app kunnen Gentse studenten in de befaamdeOverpoortstraat batjes doen en op koopjes jagen. Meer specifiek dande acties die cafés en snackbars doen. In een overzicht wordt hetavondaanbod weergegeven. Verder is er ook een menu waar alle cafésin deze feeststraat worden opgelijst en tot slot is er eenimplementatie van Google Maps, voor zij die er nog niet thuis zijnof na een benevelde avond het noorden zijn kwijtgeraakt.Vanzelfsprekend moeten al deze acties op één of andere manier hunweg naar onze database zien te vinden. Hiervoor dient onze ‘add’pagina. Gebruikers kunnen een actie toevoegen voor een bepaald caféen zo medestudenten helpen besparen op hun feestkosten. *Omveiligheidsredenen werkt deze app enkel met lokale ip-adressenzodat andere gebruikers geen acties kunnen toevoegen.**(Nextupdate) Global IP*Through the app can students do in Ghentacclaimed Overpoortstraat bats and hunt for bargains. Morespecifically, the actions do cafes and snack bars. In the evening,a list is displayed range. Furthermore, there is a menu where allthe bars are listed in this street festival and finally there is animplementation of Google Maps, for those who are not at home orhave lost the north after a tipsy evening. Obviously, all theseactions somehow find their way to see our database. For this is our'add' page. Users can add an action to a particular bar and asfellow students help save their party costs.* For safety reasons,does this app only local IP addresses so that other users can notadd actions. ** (Next update) Global IP *
TaskControl 0.0.4 APK
Met deze app kan u eenvoudig een to-do lijstje behouden van kleinezaken die anders snel vergeten zouden worden. Ook is er demogelijkheid uw agenda te bekijken. With this app you can easilymaintain a to-do list of little things that would otherwise beforgotten. There is also the option to view your calendar.
WeerstationSamNicolas 1.0 APK
Ons project voor embedded systemsOur project for embedded systems
Loading...