2.2.1 / April 2, 2021
(4.2/5) (42)
Loading...

Description

De Dopingwaaier App is de belangrijkste App voor eendopingvrijesport! Met de App kun je direct alle geneesmiddelencontroleren ofze toegestaan of verboden zijn, of dat er aan hetgebruik bepaaldevoorwaarden zijn verbonden. Daarnaast vind je in deApp debelangrijkste dopingregels, uitleg over dedispensatieprocedure, dedopingcontroleprocedure, deNZVT-voedingssupplementenlijst en nogveel meer. Installeer dus nude App! Dan heb je altijd de juiste enactuele informatie bij dehand.

App Information Dopingwaaier

Dopingautoriteit Show More...

Supplementenwijzer 1.1.0 APK
De Supplementenwijzer heeft als doel fitnessers, sportersenbegeleiders te voorzien van betrouwbare en actuele informatie indeonoverzichtelijke wereld van supplementen. Met de App krijgjeinformatie over ruim 3000 van de meestvoorkomendeingrediënten/stoffen die met het oog op fitness en sportin demarkt zijn gezet. De bespreking en beoordeling van deingrediëntenstellen de gebruiker in staat om zich een goed beeld tevormen vanhet merendeel van het aanbod aan supplementen. Deoverigefunctionaliteiten van de Supplementenwijzer geven degebruikerverdere achtergrond over het nut en de risico’s vansupplementen.De Supplementenwijzer App is een kritische enonmisbare gids voorwie meer wil weten over supplementen.
Dopingwaaier 2.2.1 APK
De Dopingwaaier App is de belangrijkste App voor eendopingvrijesport! Met de App kun je direct alle geneesmiddelencontroleren ofze toegestaan of verboden zijn, of dat er aan hetgebruik bepaaldevoorwaarden zijn verbonden. Daarnaast vind je in deApp debelangrijkste dopingregels, uitleg over dedispensatieprocedure, dedopingcontroleprocedure, deNZVT-voedingssupplementenlijst en nogveel meer. Installeer dus nude App! Dan heb je altijd de juiste enactuele informatie bij dehand.
Loading...