1.4 / December 16, 2014
(4.0/5) (5)
Loading...

Description

Game Shoot the Birds game for android isafavorite swimming extremely simple gameplay, gently butequallyhilarious. Today I want to share with everyone shooter FunnyBirdInvander this, the game is simple, students are learning to dothatgame, I do find it fun to share with your game play, game debutasexperience and entertainment for everyone.
HOW TO PLAY: Very simple, you just need to click on the screenasbullets will be fired, then go watch the shoot really readythen,the screen will have 2 birds flying past. Each screen willhave anumber of points required for a sufficient number of pointsyouhave to shoot it through the screen is new. The symbols onthescreen includes, Sco scores, P is a requirement of the lever,thetimer, the screen will have the option of sounds and pauses inthegame.
Looking forward to your support for true spirit of the game orforeveryone: D

App Information Download game Bird Shooting

 • App Name
  Download game Bird Shooting
 • Package Name
  wapmelinh.com.banchimvuinhon
 • Updated
  December 16, 2014
 • File Size
  1.5M
 • Requires Android
  Android 2.2 and up
 • Version
  1.4
 • Developer
  XGAME9X
 • Installs
  1,000 - 5,000
 • Price
  Free
 • Category
  Action
 • Developer
 • Google Play Link

XGAME9X Show More...

Học Tiếng Anh B1 IELTS B2 C1 2.0.8 APK
XGAME9X
Học Tiếng Anh B1 IELTSlà ứng dụng trợ giúp cho các sinh viên họcsinh và mọi người có thể ôn thi tiếng anh b1 - chuẩn châu âu, Thitiếng anh b1 châu âu với các bài nghe và nói thú vị, sau đây là cácchức năng cơ bản:+ Từ Điển Anh Việt offline : khoảng 100k từoffline giúp bạn tra và không cần kết nối internet+ Dịch văn BảnTiếng Anh: là tính năng cho phép bạn dịch một đoạn văn bản dài,nhưng tính năng này cần sử dụng mạng internet khi dùng+ Ôn ThiTiếng Anh B1: Chức năng ôn thi tiếng anh b1, đề tiếng anh b1 đượccập nhật hồi tháng 6 vừa qua. Cung cấp đề thi tiếng anh b1 sát vớicác dạng nhất và có gợi ý làm bài+ Thi Test Tiếng Anh B1: Bạn cóthể thi với 3 tính năng Nghe Nói và Viết, các tính năng đọc sẽ đượchoàn thiện dần+ Game học tiếng anh: với các trò chơi học tiếng anhbảo đảm bạn sẽ thích chúng- Ứng dụng học tiếng anh B1 được pháttriển bởi WapMeLinh Team - Nguyễn Duy- Cùng là sinh viên năm cuối,mình cũng thấu hiểu những khó khăn mà các bạn sinh viên gặp phảikhi học hành xa nhà. Hiện nay hầu hết các trường đại học trên cảnước đều bắt thi chuẩn đầu ra là tiếng anh B1 - chứng chỉ B1 chuẩnchâu âu. Chính vì vậy mình cũng cố gắng xây dựng ứng dụng này nhằmtrợ giúp các bạn học tiếng anh tốt hơn. Luyện thi tiếng anh sẽ trởlên thú vị hơn với ứng dụng này.+ Luyện thi ielts: là chức năng chophép bạn luyện thi ielts với các tính năng nghe, nói đọc viết.+Luyện thi tiếng anh: Không chỉ có tính năng học và tra từ điển, ứngdụng còn có các tính năng cho phép bạn thi, nhưng chấm điểm thichưa được vì tính năng này chưa được hoàn thiện.+ Tiếng anh b2: Ứngdụng cung cấp cấp các bài thi tiếng anh với độ khó cao dần, trongđó có tiếng anh b2+ Tiếng anh c1: Ứng dụng cung cấp cấp các bài thitiếng anh với độ khó cao dần, trong đó có tiếng anh c1. Tiếng anhc1 là một trong những mục tiêu của rất nhiều người, nếu bạn làgiảng viên thì nên đạt mức độ này.+ Thi thử tiếng anh: với ứng dụngnày bạn có thể dễ dàng thi thử với 3 Kỹ năng: Nghe nói và viết+Tiếng anh giao tiếp: là một người học tiếng anh bạn phải thườngxuyên luyện giao diếp bằng tiếng anh để nhớ các giao tiếp đã học vànâng cao trình độ, nói sẽ tự tin hơn+ Trò chơi tiếng anh: Ứng dụngkhông chỉ cung cấp các bài học, thậm chí chúng tôi còn cung cấpgame học tiếng anh giúp bạn nhớ các tự vựng rất tốt- Mọi thứ đềukhông có gì là hoàn hảo 100% vì vậy khi dùng ứng dụng có gì chưahài lòng các bạn hãy liên hệ với mình để mình hoàn thiện và pháttriển thêm nhé. Thân ÁiIELTS Academic English B1is a helperapplication for students and people can prep English b1 - Europeanstandards, European b1 English Test with listening and speakinglessons interesting, the following is the basic function:VietnameseDictionary of English + offline: approximately 100k from offline tohelp you investigate and do not need an internet connection+Translate text English: is a feature that allows you to translate along text, but this feature need to use the internet when used+ WenThi English B1: Functional English exam review b1, b1 recommendedupdated english 6 last month. Offers english exam b1 and close tomost forms suggest homework+ Test Test English B1: You can competewith 3 Listening Speaking and Writing features, these features willbe gradually improved reading+ Game learn English: to learn Englishgame guarantee you will like them- Application B1 learning English,developed by WapMeLinh Team - Nguyen Duy- With the students lastyear, I also understand the difficulties that students encounterwhen studying away from home. Currently most universities acrossthe country are catching performance, outcomes are English B1 - B1certificate European standards. Therefore I also try to build thisapp to help you learn English better. Prep English will become morefun with this app.+ IELTS: is the function that allows you tocalculate the IELTS listening, speaking reading and writing.+ ExamEnglish: Not only to learn the dictionary, the application also hasfeatures that allow you to competition, but competition has notbeen marked for this feature has not been finalized.+ English b2:The application provides English level tests with high difficultylevel gradually, including English b2+ English c1: Applicationprovides English level tests with high difficulty level gradually,including English c1. English c1 is one of the goals of manypeople, if you are a teacher, you should reach this level.+ Testtry in English: with this application you can easily audition with3 Skill: Heard and write+ English communication: an English learneryou must regularly practice English communication lettuce toremember the learned communication and raise the level of, say willbe more confident+ English Games: Applications not only offerlessons, even we also provide English learning games help youremember the very good vocabulary- Everything is nothing is 100%perfect, so when using applications that do not satisfy you, pleasecontact your yourself to improve and develop offline. Dear
Brain Exercise Games - IQ test 1.2.9 APK
XGAME9X
Brain Exercise Games. Free Brain games for Kids, IQ for kids is aapplication game for kids, it's product games about brain practice.Brain champ game with daily exercise and single exercise. Dailytrain your brain. Get ready for a happy young age through dailymeasurements. Use for kids and aged. The slightest delay the agingof the brain. 1.Math calculation 2. On The Farm 3. Constellation 4.Still Awake 5. Alien Invasion 6. Make a pair 7. Puzzle 8. Sudoku 9.Color Top 10. Shape jump 11. Word memory 12. Mind games More gamesare coming soon. free brain games and brain games for adults, braingames for kids, brain games for older. This game support for allaverybody. We are train yyour brain, games for brain with manymemory exercises. Daily practice with alert on notification
Tìm Bus Hà Nội Xe Buýt Map HN 2.0.5 APK
XGAME9X
Ứng dụng xe bus Hà Nội là ứng dụng dành cho các thiết bị smartphoneandroid. Với các tính năng định vị, tìm và chỉ đường xe bus cho mọingười. Cung cấp các thông tin về xe bus và các tuyết đường có xebus đi qua trên địa bàn hà nội, Mong rằng ứng dụng này làm hài lòngcác bạn. Mình cũng là sinh viên học tập là chủ yếu, ứng dụng có gìchưa chuyên nghiệp mong các bạn thông cảm nhé.- Ở phiên bản nàymình đã cập nhật lại toàn bộ những xe bus có tuyến thay đổi, côngnhận là khá nhiều tuyến đã thay đổi Giờ đây mình đa tạo thêm 1 cáintus cập nhật ngay trong ứng dụng, cứ khi nào có thay đổi thì mìnhsẽ cập nhật số liệu, các bạn chỉ việc nhấn nút caaph nhật là sẽ cósố liệu mới để sử dụng.- Bus Map: Do trang chủ của transerco khôngcòn cập nhật thường xuyên những thay đổi của xe bus và cugnx khôngbáo cáo cho mình mỗi khi có thay đổi nên mình phải xây dựng app nàytheo cách thức mới, tuy nhiên trong khi sử dụng có thể có những chỗchưa hài lòng với các bạn. nhưng mình tra offline được và hiển thịkết quả nhanh lắm. Khi thấy có thiếu xót hay thay đổi gì trong lộtrình xe bus, mong các bạn báo cho mình để mình cập nhật phục vụtốt hơn qua địa chỉ: [email protected] hoặc fb.com/xgame9x.prohoặc trang chủ http://wapmelinh.com . Cảm ơn các bạnHanoi busapplication is an application for android smartphones. Withnavigation features, search and bus directions for everyone.Providing information about the bus and the bus snowy road crossingin the province Hanoi, I hope that this app please you. I also wasstudent learning is essential, what applications have yetprofessional desire for sympathy offline.- In this version you haveto update all of those buses have changed routes, recognizing thatmany routes have changed his Now add 1 the ntus multiple updatesfrom within the application, whenever there instead Change, I willupdate the data, you just press the button that will caaph updatenew data to use.- Bus Map: Due homepage Transerco no regularupdates of changes of buses and cugnx not report themselveswhenever there is a change, so I have to build this app in newways, but while history It can take the place are not satisfiedwith you. but his is investigating offline and displays resultsmuch faster. When seen with omissions or changes in the busroute, hope you tell her yourself to better service updates at:[email protected] or fb.com/xgame9x.pro or pagehttp://wapmelinh.com owners. Thank you
Kids Math - Math games for kids 2.1.8 APK
XGAME9X
ABC Kids is a application for kids. Support many funtion for kids,kids study support many language. Now, this application include:+Kids Learn math: Include all funtion about math, it's show We areupdating and build add funtion in next vesion. Its interface as agame so many funny. Kids will happy when using this app.+ Kidslearning numbers: is a funtion for kids, support lessons aboutnumber. Your kid will excite+ alphabet for kids age 4 5 and 6: wehave two funtion for alphabet. First, is a list alphabet attachSound. Second is a alphabet game for kids, help children learn andremember.+ Study English for kids (learning english): If yourcountry does not use english language you can using thisapplication for kids study english: alphabet and base words.Kidslearn furniture: if your country uses English you can using thisapp for kids study about any thing in house and in life grade 1st2nd.+ Counting game: Learn number and counting for kids, it 'scontent furniture animal and fruit.+ Compare numbers and comparingexpression for kids first year.+ Game for Kids: The Funtions inthis application are building as a game. Each time I answeredcorrectly will have smileys.+ Practice subtraction, addition,multiplication, division for kids 4th grade+ abc kids learning gamefor kids 1 2 3We always bring the good application and and continueto add functionality.
Download game Bird Shooting 1.4 APK
XGAME9X
Game Shoot the Birds game for android isafavorite swimming extremely simple gameplay, gently butequallyhilarious. Today I want to share with everyone shooter FunnyBirdInvander this, the game is simple, students are learning to dothatgame, I do find it fun to share with your game play, game debutasexperience and entertainment for everyone.HOW TO PLAY: Very simple, you just need to click on the screenasbullets will be fired, then go watch the shoot really readythen,the screen will have 2 birds flying past. Each screen willhave anumber of points required for a sufficient number of pointsyouhave to shoot it through the screen is new. The symbols onthescreen includes, Sco scores, P is a requirement of the lever,thetimer, the screen will have the option of sounds and pauses inthegame.Looking forward to your support for true spirit of the game orforeveryone: D
Vietnam News 2.1.8 APK
XGAME9X
Vietnam News is android app support news in vietnam and usingVietnamse languge. App contain infomation about dantri, 24h,vietnamnet, tiin. thank you very much. Note: this app usingvietnamese languge
Your Locate Free 1.0 APK
XGAME9X
This application display your locationusingconnection internet (not using GPS)
Brain Games - Free Brain Games 1.1.9 APK
XGAME9X
Brain games is a free brain games suitable for all ages. We aresupports mini games for the brain, now have 16 games andupdating.Want to test your memory skills or give your brain anexercise? Try this fun memory game to improve your memory, speed,get better accuracy, distinguish between colors and much more. Thisis a fun resoning game that gives a good test to your geniusbrain.This games like mind games or brain champ by nokia c201,brain dots, brain it on, brain genius 2, brain wars, brainchallenge..It's contains daily exercise, single exercise and alertexercise for you a brain genius, brain trainner special test, braintraning.It has 4 categories: memory games, logical games(reasoning), observation games and calculation, mind games.Also,you can test your reflexes. There are some fun game puzzles in thegame of different kinds.Memory game provides you with memoryexercises, you will have a better memory.Brain games for kids: Nowgames support for children and for adults and older.The gameinterface is friendly and easy to play brain teaser. For those whowork in the office. This is a brain games for senior like brain iton. Genius brainThis games content: math game, estimates, puzzle,still awake, memory games, brain training, albert einstein brain.... and updating.
Loading...