1.4 / December 16, 2014
(4.0/5) (5)

Description

Game Shoot the Birds game for android isafavorite swimming extremely simple gameplay, gently butequallyhilarious. Today I want to share with everyone shooter FunnyBirdInvander this, the game is simple, students are learning to dothatgame, I do find it fun to share with your game play, game debutasexperience and entertainment for everyone.
HOW TO PLAY: Very simple, you just need to click on the screenasbullets will be fired, then go watch the shoot really readythen,the screen will have 2 birds flying past. Each screen willhave anumber of points required for a sufficient number of pointsyouhave to shoot it through the screen is new. The symbols onthescreen includes, Sco scores, P is a requirement of the lever,thetimer, the screen will have the option of sounds and pauses inthegame.
Looking forward to your support for true spirit of the game orforeveryone: D

App Information Download game Bird Shooting

 • App Name
  Download game Bird Shooting
 • Package Name
  wapmelinh.com.banchimvuinhon
 • Updated
  December 16, 2014
 • File Size
  1.5M
 • Requires Android
  Android 2.2 and up
 • Version
  1.4
 • Developer
  XGAME9X
 • Installs
  1,000 - 5,000
 • Price
  Free
 • Category
  Action
 • Developer
 • Google Play Link
Loading...

XGAME9X Show More...

Học Tiếng Anh B1 IELTS B2 C1 2.0.8 APK
XGAME9X
Học Tiếng Anh B1 IELTSlà ứng dụng trợ giúp cho các sinh viên họcsinh và mọi người có thể ôn thi tiếng anh b1 - chuẩn châu âu, Thitiếng anh b1 châu âu với các bài nghe và nói thú vị, sau đây là cácchức năng cơ bản:+ Từ Điển Anh Việt offline : khoảng 100k từoffline giúp bạn tra và không cần kết nối internet+ Dịch văn BảnTiếng Anh: là tính năng cho phép bạn dịch một đoạn văn bản dài,nhưng tính năng này cần sử dụng mạng internet khi dùng+ Ôn ThiTiếng Anh B1: Chức năng ôn thi tiếng anh b1, đề tiếng anh b1 đượccập nhật hồi tháng 6 vừa qua. Cung cấp đề thi tiếng anh b1 sát vớicác dạng nhất và có gợi ý làm bài+ Thi Test Tiếng Anh B1: Bạn cóthể thi với 3 tính năng Nghe Nói và Viết, các tính năng đọc sẽ đượchoàn thiện dần+ Game học tiếng anh: với các trò chơi học tiếng anhbảo đảm bạn sẽ thích chúng- Ứng dụng học tiếng anh B1 được pháttriển bởi WapMeLinh Team - Nguyễn Duy- Cùng là sinh viên năm cuối,mình cũng thấu hiểu những khó khăn mà các bạn sinh viên gặp phảikhi học hành xa nhà. Hiện nay hầu hết các trường đại học trên cảnước đều bắt thi chuẩn đầu ra là tiếng anh B1 - chứng chỉ B1 chuẩnchâu âu. Chính vì vậy mình cũng cố gắng xây dựng ứng dụng này nhằmtrợ giúp các bạn học tiếng anh tốt hơn. Luyện thi tiếng anh sẽ trởlên thú vị hơn với ứng dụng này.+ Luyện thi ielts: là chức năng chophép bạn luyện thi ielts với các tính năng nghe, nói đọc viết.+Luyện thi tiếng anh: Không chỉ có tính năng học và tra từ điển, ứngdụng còn có các tính năng cho phép bạn thi, nhưng chấm điểm thichưa được vì tính năng này chưa được hoàn thiện.+ Tiếng anh b2: Ứngdụng cung cấp cấp các bài thi tiếng anh với độ khó cao dần, trongđó có tiếng anh b2+ Tiếng anh c1: Ứng dụng cung cấp cấp các bài thitiếng anh với độ khó cao dần, trong đó có tiếng anh c1. Tiếng anhc1 là một trong những mục tiêu của rất nhiều người, nếu bạn làgiảng viên thì nên đạt mức độ này.+ Thi thử tiếng anh: với ứng dụngnày bạn có thể dễ dàng thi thử với 3 Kỹ năng: Nghe nói và viết+Tiếng anh giao tiếp: là một người học tiếng anh bạn phải thườngxuyên luyện giao diếp bằng tiếng anh để nhớ các giao tiếp đã học vànâng cao trình độ, nói sẽ tự tin hơn+ Trò chơi tiếng anh: Ứng dụngkhông chỉ cung cấp các bài học, thậm chí chúng tôi còn cung cấpgame học tiếng anh giúp bạn nhớ các tự vựng rất tốt- Mọi thứ đềukhông có gì là hoàn hảo 100% vì vậy khi dùng ứng dụng có gì chưahài lòng các bạn hãy liên hệ với mình để mình hoàn thiện và pháttriển thêm nhé. Thân ÁiIELTS Academic English B1is a helperapplication for students and people can prep English b1 - Europeanstandards, European b1 English Test with listening and speakinglessons interesting, the following is the basic function:VietnameseDictionary of English + offline: approximately 100k from offline tohelp you investigate and do not need an internet connection+Translate text English: is a feature that allows you to translate along text, but this feature need to use the internet when used+ WenThi English B1: Functional English exam review b1, b1 recommendedupdated english 6 last month. Offers english exam b1 and close tomost forms suggest homework+ Test Test English B1: You can competewith 3 Listening Speaking and Writing features, these features willbe gradually improved reading+ Game learn English: to learn Englishgame guarantee you will like them- Application B1 learning English,developed by WapMeLinh Team - Nguyen Duy- With the students lastyear, I also understand the difficulties that students encounterwhen studying away from home. Currently most universities acrossthe country are catching performance, outcomes are English B1 - B1certificate European standards. Therefore I also try to build thisapp to help you learn English better. Prep English will become morefun with this app.+ IELTS: is the function that allows you tocalculate the IELTS listening, speaking reading and writing.+ ExamEnglish: Not only to learn the dictionary, the application also hasfeatures that allow you to competition, but competition has notbeen marked for this feature has not been finalized.+ English b2:The application provides English level tests with high difficultylevel gradually, including English b2+ English c1: Applicationprovides English level tests with high difficulty level gradually,including English c1. English c1 is one of the goals of manypeople, if you are a teacher, you should reach this level.+ Testtry in English: with this application you can easily audition with3 Skill: Heard and write+ English communication: an English learneryou must regularly practice English communication lettuce toremember the learned communication and raise the level of, say willbe more confident+ English Games: Applications not only offerlessons, even we also provide English learning games help youremember the very good vocabulary- Everything is nothing is 100%perfect, so when using applications that do not satisfy you, pleasecontact your yourself to improve and develop offline. Dear
Tìm Bus Hà Nội Xe Buýt Map HN 2.0.5 APK
XGAME9X
Ứng dụng xe bus Hà Nội là ứng dụng dành cho các thiết bị smartphoneandroid. Với các tính năng định vị, tìm và chỉ đường xe bus cho mọingười. Cung cấp các thông tin về xe bus và các tuyết đường có xebus đi qua trên địa bàn hà nội, Mong rằng ứng dụng này làm hài lòngcác bạn. Mình cũng là sinh viên học tập là chủ yếu, ứng dụng có gìchưa chuyên nghiệp mong các bạn thông cảm nhé.- Ở phiên bản nàymình đã cập nhật lại toàn bộ những xe bus có tuyến thay đổi, côngnhận là khá nhiều tuyến đã thay đổi Giờ đây mình đa tạo thêm 1 cáintus cập nhật ngay trong ứng dụng, cứ khi nào có thay đổi thì mìnhsẽ cập nhật số liệu, các bạn chỉ việc nhấn nút caaph nhật là sẽ cósố liệu mới để sử dụng.- Bus Map: Do trang chủ của transerco khôngcòn cập nhật thường xuyên những thay đổi của xe bus và cugnx khôngbáo cáo cho mình mỗi khi có thay đổi nên mình phải xây dựng app nàytheo cách thức mới, tuy nhiên trong khi sử dụng có thể có những chỗchưa hài lòng với các bạn. nhưng mình tra offline được và hiển thịkết quả nhanh lắm. Khi thấy có thiếu xót hay thay đổi gì trong lộtrình xe bus, mong các bạn báo cho mình để mình cập nhật phục vụtốt hơn qua địa chỉ: [email protected] hoặc fb.com/xgame9x.prohoặc trang chủ http://wapmelinh.com . Cảm ơn các bạnHanoi busapplication is an application for android smartphones. Withnavigation features, search and bus directions for everyone.Providing information about the bus and the bus snowy road crossingin the province Hanoi, I hope that this app please you. I also wasstudent learning is essential, what applications have yetprofessional desire for sympathy offline.- In this version you haveto update all of those buses have changed routes, recognizing thatmany routes have changed his Now add 1 the ntus multiple updatesfrom within the application, whenever there instead Change, I willupdate the data, you just press the button that will caaph updatenew data to use.- Bus Map: Due homepage Transerco no regularupdates of changes of buses and cugnx not report themselveswhenever there is a change, so I have to build this app in newways, but while history It can take the place are not satisfiedwith you. but his is investigating offline and displays resultsmuch faster. When seen with omissions or changes in the busroute, hope you tell her yourself to better service updates at:[email protected] or fb.com/xgame9x.pro or pagehttp://wapmelinh.com owners. Thank you
Brain Exercise Games - IQ test 1.2.8 APK
XGAME9X
Brain Exercise Games.Free Brain games for Kids, IQ for kids is aapplication game for kids, it's product games about brainpractice.Brain champ game with daily exercise and singleexercise.Daily train your brain. Get ready for a happy young agethrough daily measurements.Use for kids and aged. The slightestdelay the aging of the brain.1.Math calculation2. On The Farm3.Constellation4. Still Awake5. Alien Invasion6. Make a pair7.Puzzle8. Sudoku9. Color Top10. Shape jump11. Word memory12. MindgamesMore games are coming soon. free brain games and brain gamesfor adults, brain games for kids, brain games for older. This gamesupport for all averybody. We are train yyour brain, games forbrain with many memory exercises. Daily practice with alert onnotification
Kids Math - Math games for kids 2.1.8 APK
XGAME9X
ABC Kids is a application for kids. Support many funtion for kids,kids study support many language. Now, this application include:+Kids Learn math: Include all funtion about math, it's show We areupdating and build add funtion in next vesion. Its interface as agame so many funny. Kids will happy when using this app.+ Kidslearning numbers: is a funtion for kids, support lessons aboutnumber. Your kid will excite+ alphabet for kids age 4 5 and 6: wehave two funtion for alphabet. First, is a list alphabet attachSound. Second is a alphabet game for kids, help children learn andremember.+ Study English for kids (learning english): If yourcountry does not use english language you can using thisapplication for kids study english: alphabet and base words.Kidslearn furniture: if your country uses English you can using thisapp for kids study about any thing in house and in life grade 1st2nd.+ Counting game: Learn number and counting for kids, it 'scontent furniture animal and fruit.+ Compare numbers and comparingexpression for kids first year.+ Game for Kids: The Funtions inthis application are building as a game. Each time I answeredcorrectly will have smileys.+ Practice subtraction, addition,multiplication, division for kids 4th grade+ abc kids learning gamefor kids 1 2 3We always bring the good application and and continueto add functionality.
Download game Bird Shooting 1.4 APK
XGAME9X
Game Shoot the Birds game for android isafavorite swimming extremely simple gameplay, gently butequallyhilarious. Today I want to share with everyone shooter FunnyBirdInvander this, the game is simple, students are learning to dothatgame, I do find it fun to share with your game play, game debutasexperience and entertainment for everyone.HOW TO PLAY: Very simple, you just need to click on the screenasbullets will be fired, then go watch the shoot really readythen,the screen will have 2 birds flying past. Each screen willhave anumber of points required for a sufficient number of pointsyouhave to shoot it through the screen is new. The symbols onthescreen includes, Sco scores, P is a requirement of the lever,thetimer, the screen will have the option of sounds and pauses inthegame.Looking forward to your support for true spirit of the game orforeveryone: D
Your Locate Free 1.0 APK
XGAME9X
This application display your locationusingconnection internet (not using GPS)
Vietnam News 2.1.7 APK
XGAME9X
Vietnam News is android app support news in vietnam and usingVietnamse languge. App contain infomation about dantri, 24h,vietnamnet, tiin. thank you very much. Note: this app usingvietnamese languge
Tìm Xe Bus HCM android buýt 1.2 APK
XGAME9X
Tìm xe buýt (bus) HCM là ứng dụng trợ giúp chongười đi xe bus khu vực Thành phố Hồ Chí Minh (sài gòn) tiện lợihơn. Sau bao ngày làm ứng dụng rất là mệt mỏi vì mong muốn làm được1 ứng dụng cung cấp cho các bạn được đầy đủ chi tiết, giờ đây ứngdụng đã hoàn thành. Do mình là sinh viên kinh nghiệm năng lực cònkém các bạn đừng chê mình nhé. Sau đây là phần giới thiệu các chứcnăng.+ Từ Điển Xe Bus+ Thống kê xe bus đi qua 1 con đường nào đó (nhập đường)+ Chỉ đường bằng xe bus+ Hệ Thống Bản đồ full+ Định Vị GPS và không cần Bật GPS (Có 2 loại: Định vị bằng văn bảnvà trên bản đồ)Mình ở Hà Nội nhưng cũng mún làm cho đầy đủ ứng dụng xe bus nên cóthể 1 số dữ liệu chưa hài lòng các bạn hay lỗi. Mình đã test vàchưa thấy lỗi gì. Quan trọng là dữ liệu đầy đủ, mình mong muốn cácbạn ai mà phát hiện ra có tuyến xe bus nào thay đổi lộ trình thìhãy báo cho mình (chỉ cần báo mã số xe) để mình cập nhật ngay chocác bạn. EMail mình là: [email protected] , mongđược các bạn giúp đỡ để ứng dụng này luôn cập nhật đúng mọi thayđổi của Xe Bus Thành Phố Hồ Chí Minh. Thân Ái !Find bus (bus) HCMapplication support for regional bus Ho Chi Minh City (Saigon) moreconvenient. After all these days is applied very tired desire to beone application gives you full details, now the application hasbeen completed. Due to his experience as a student capacity of thepoor do not blame yourselves. Here is the introduction offunctions.+ Dictionaries BusStats + 1 passing bus route that (entry way)+ Directions by bus+ System full map+ GPS Locator and without GPS Enabled (There are 2 types: text andpositioning on the map)Body acne in Hanoi but also make full bus applications should beone of the data you are not satisfied or error. I've tested andfound not to blame. Important data is complete, I wish you whodiscovers there any bus route schedule changes, please informyourself (just press vehicle identification number) to your rightfor your update. His EMail: [email protected], lookingforward to your help for this application are correctly updatedevery change of Bus Ho Chi Minh City. Loving!

Top Apps Show More...

QuickShortcutMaker 2.4.0 APK
This app can create a shortcut to an application from the list ofactivities which are installed on your phone.Even if so manyapplications are installed, you can choose an activity smoothly.Youcan also use the QuickShortcutMaker for searching the app which youwant to launch.If you want to use the app which you don't usefrequently, maybe you have no shortcuts for it. So, you may have tosearch the app from a list of many apps. Even if you know the nameof the app, it's hard to find it.In this situation, theQuickShortcutMaker will help you finding the app. Please try!Thismay be useful. But please use it at your own risk!You can makeshortcuts to hidden setting screens which are usually notaccessible.Even if you encountered any problems using this app orshortcuts created by this app, I don't have any responsibilityabout that. Please be sure to use this app at your own risk.AboutInternet access permission:From the version 2.0.1, for a more rapidimprovement of the app, you will be requested an additionalpermission to access network so that the app can send a detailederror report to developer.The app uses network only to send errorreports.And when it communicates, a confirmation message will bedisplayed, so please rest assured.for Launcher3 of CyanogenmodIfyou cannot create shortcut, please try the following steps:1.Long-tap the home screen.2. Tap "WIDGETS".3. Long-tap "Activities"which has the QuickShortcutMaker's icon.4. Drag it to somewhere onthe screen.5. QuickShortcutMaker will be launched.6. Select anactivity, edit it, and tap "Create".7. A shortcut will be createdon the home screen.Follow theupdatesGoogle+https://plus.google.com/u/0/114542232871046503427Twitterhttps://twitter.com/sika_appRecentupdates:(v2.4.0)- Added Italian and Arabic translations.- Adaptedto AndroidPhone7 theme.- Changed dialog UI.- Fixed a bug that theshortcut for Google Play cannot be opened.- Added function to askyou to rate this app. (Forgive me if you don't like such athing.)(v2.3.0)- Added translations to many languages. (Français,Español, Português, Polski, 한국어, 中文(简体), 中文(繁體), Bahasa Indonesia)-Added support for some other themes. (Atom / Solo, etc.)- Addedseveral other improvements.(v2.2.0)- It is now possible to operatemultiple items from the activity list by long-tapping the items.You can add them to favorites or share.- Changed the text format inwhich to share the application information. - Added the types ofthemes that can be selected icon (ADW / Nova / Apex / LauncherPro /GO / Holo).- Added the number of icons in the list of themes.-Changed the UI of shortcut editing screen.- Added Germantranslation.- Added a lot of improvements.(v2.1.0)- Added supportfor tablet devices.- Added function to share app information astext.- Improved UI of some screens.- Fixed some bugs.(v2.0.3)-Added function to open the App info screen from the shortcutediting screen. (Android 2.3 or later only)- Fixed a minor bug andUI.(v2.0.2)- Fixed a bug that the app crashes while searching at acertain condition.(v2.0.1)- Added error report function to senddetailed information when the app crashes or when you see "Failedto load" message.- Reduced consumption of the memory so that themodels which have low-memory not to crash.- Search results can besorted order by names.- Increased speed of search.- Fixed a bug onsetting icon.- Fixed a bug that the icon becomes smaller when youuse the app on tablets.(v2.0.0)- Added history and favoritefeatures.- Applied Android 4.0(ICS) UI style.- Activity list is nowgrouped by app.- Fixed some bugs.Keywordsquick, shortcut, maker,create
WIFI WPS WPA TESTER 3.8.5 APK
**Devices WITHOUT root permissions and with Android >= 5.0(Lollipop), can connect with this app but they CANNOT view theWEP-WPA-WPA2****Devices WITHOUT root permissions and with Android< 5.0 (Lollipop), CANNOT connect with this app and they CANNOTview the WEP-WPA-WPA2**Do you want to know if your Access Point isvulnerable at the WPS protocol?Wifi Wps Wpa Tester is the app thatyou need!With this app, you can test the connection to AP with WPSPIN.PINs are calculated with manyalgorithms:-Zhao-TrendNet-Dlink-Dlink+1-Belkin(root)-FTE-xxx-TrendNet-Asus-AiroconRealtek-EasyBoxArcadyan-Arris And others default PIN of MANY Access Point.Then NOTALL AP ARE COMPATIBLE WITH THIS APP.App allows to do PINSBRUTEFORCE in a SMART WAY ( ONLY FOR ROOTED DEVICES )WhySMART?Because, app will try 11000 PINs COMBINATIONS rather than10^8.In fact, AP tells to your device if the first 4 of 8 digits ofWPS PIN, are correct and the last digit is a checksum of previous 7digits.NO OTHERS APP ( CLONE OF THIS APP ) CAN DO THIS.And, appallows to notify if WPS is in LOCK STATE ( ROOT AND NO ROOT ).NOOTHERS APP ( CLONE OF THIS APP ) CAN DO THIS.WPS Lock state is astate when Access Point, for security reasons, does not allow nomore PINs. THEN is USELESS to try others PINs. App needs rootpermissions for devices with Android version < 5.0 ( LOLLIPOP).For devices with Android >= 5.0 you can test the PINs withthis app and you can connect, BUT YOU CANNOT SEE WPA ( OR WEP )PASSWORD WITHOUT ROOT PERMISSIONS.Use this app only with your ownAP for do not go against the law.Privacy Policy :https://www.iubenda.com/privacy-policy/8000344
WordPress – Website & Blog Builder 5.3 APK
Manage or create your WordPress blog or website right from yourAndroid device: create and edit posts and pages, upload yourfavorite photos and videos, view stats and reply to comments.WithWordPress for Android, you have the power to publish in the palm ofyour hand. Draft a spontaneous haiku from the couch. Snap and posta photo on your lunch break. Respond to your latest comments, orcheck your stats to see what new countries today's readers arecoming from.WordPress for Android is an Open Source project, whichmeans you too can contribute to its development. Learn more athttps://apps.wordpress.com/contribute/.WordPress for Androidsupports WordPress.com and self-hosted WordPress.org sites runningWordPress 4.0 or higher.Need help with the app? Visit the forums athttps://android.forums.wordpress.org/forum/troubleshooting or tweetus @WPAndroid.
Blog 0.0.1 APK
Technotip
Our blog posts include experiment results of online marketing, howto articles, tools and tips for running your business, businessideas, online selling, entrepreneurship, start ups, successstories, interviews and reviews of relevant books.You can visit theweb version of our app: http://technotip.orgFeatures1. Has a listof 8 recent articles on the homepage and user can navigate to olderblog posts.2. Clear reading experience with bigger fonts on articlepage.3. Facility to bookmark the article and read later frombookmarks section.4. Cache the recently viewed article for offlinereading.5. List of pages.6. Search facility.7. List posts based onCategory.8. List posts by author/contributor.9. Invite others toour app via Social Sharing Apps.Option to rate the app.10. Facilityto directly share the posts and pages with others from inside theapp via popular social sharing applications.
WPS Connect 1.3.6 APK
FroX
With this app you'll can connect to WiFi networks which have WPSprotocol enabled. This feature was only available in version 4.1.2of Android.App developed with educational purposes. I am notresponsible for any misuse.Released under license CC BY-NC-ND 4.0:https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/WPS:http://es.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi_Protected_SetupWPS Connect isfocused on verifying if your router is vulnerable to a default PIN.Many routers that companies install own vulnerabilities in thisaspect. With this application you can check if your router isvulnerable or not and act accordingly.Includes default PINs, aswell as algorithms such Zhao Chesung (ComputePIN) or StefanViehböck (easyboxPIN).Tested on:- LG G2- Nexus 5- Samsung GalaxyS3IMPORTANT!!Prior to an assessment, understand that it serves theapplication.
XPOSED IMEI Changer 1.7 APK
Vivek.V
ROOT REQUIREDXPOSED FRAMEWORK REQUIREDIF You dont know What isXPOSED Framework then do not try this application (it wont work)HiGuys,I read about the Xposed framework in xda and otherwebsites.some websites have really good tutorials about it.So whatI understand is that we can modify a function and its return valuesusing the Xposed Framework.I have created and Xposed Module ForChanging (MASKING) the IMEI No of the PhoneChange Means How OtherApplication gets the IMEI No of the device using below codeAs youall know,The Value is not permanent as it is an Xposed Module:)XDA-DevelopersThreadhttp://forum.xda-developers.com/xposed/modules/xposed-imei-changer-t2847187Proversion :https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vivek.imeichangerproStepsInstall app Enable module in xposed framework Come back to app andenter new value Press Apply Go to xposed module Open framework pageDo a soft reboot Open the app And you can see new valuecheck thevalue by dialing *#06#, you can see the new value
Panda بنده 3.14 APK
من خلال تطبيق بنده كن بالقرب من احتياجاتك .. تعرف على فروعنا،منتجاتنا، عروضنا وكل جديد أينما كنت وفي كل الأوقات. العروضالأسبوعية:عروض بنده وهايبربنده الأسبوعية في متناول يديك اينماكنت...تصفح مجموعة كبيرة من منتجات بنده على جهازك الذكي مباشرةً...كما يمكنك الاطلاع على أسعارها ومعلومات اضافية عنها.. هذا بالاضافةلمحرك البحث الذي يوفر لك امكانية معرفة أسعار المنتجات ومعلوماتاضافية عنها بلمسة واحده... قائمة المنتجات:سهولة التعرف على تفاصيلفئات المنتجاتانشاء قائمة مشتريات خاصة بكإضافة منتجات من فئات متنوعةلقائمة المشتريات ومشاركتها مع أشخاص و حسابات متعددة لمواقع التواصلالإجتماعي إضافة معلومات إضافية لمنتجات قائمة المشترياتتصفح المنتجاتبناءا على السعرتوفر خاصية تخصيص البحث عن منتج معين قائمةأصنافي:الآن باستطاعتكم انشاء قائمة أصنافك المفضلة في أي وقت لتجعلتسوقك داخل أسواقنا عملية سهلة وممتعة، كما يمكنك مشاركتها مع اي شخصآخر باستخدام مختلف تطبيقات التواصل الاجتماعي (واتساب، انستاجرام،الخ) محدد مواقع متاجر بنده وهايبربنده وبندتيتريد معرفة فرع بنده،هايبربنده أو بندتي الأقرب اليك؟ استخدم محدد مواقع أسواقنا، وبلمسةواحده، سيتم تحديد الفرع الأقرب عليك مع امكانية استعمال خرائط الجوالللوصول الى الفرع
Smule - The #1 Singing App 5.9.3 APK
Smule
Love music? With Smule, you can sing and make music with friendsand fans around the world! Karaoke solo or duet with people acrossthe globe. Sing duets with major artists like Ed Sheeran and LuisFonsi. Sing a cappella, solo or with a group. Dance or play alongto top hits. Use audio effects and video filters while singing yourfavorite karaoke songs. Try it free! Featured on EntertainmentTonight, Forbes, and Google Play’s Best Apps. FEATURES • Singkaraoke free to millions of songs with music and lyrics. Karaokeanytime, anywhere. • Sing solo or duet to songs, sing a cappella,dance, play along, or just enjoy the show! • Sound like a pro! Addpolish to your vocals with studio effects. • Use pitch correctionfor real-time tuning while you sing. • Star in your own musicvideo! Record your vocals first, then add any video that youcreate. • Apply video filters to make your recording look pro!Choose from Selfie, Vintage, Black & White, Sepia, and FightClub. • Add visual effects, like smoke, bubbles and fireflies, tomake your recording stand out even more. • Share your creation onour 50M+ global platform to get discovered. • Upload your song tothe Smule Songbook for other singers to perform • Connect withFacebook to find and karaoke with friends on Smule, as well as chatwith other singers! • Have a karaoke duet with top artists: ShawnMendes, Jason Derulo, Train, Nick Jonas, Charlie Puth, JamesArthur, Jessie J and more! • Beat your singing score and sing likea karaoke pro! • Customize your profile page and pin your favekaraokes. With new songs added daily, you’ll find your favoritesongs and karaoke hits. Choose from a huge karaoke songbook of Pop,R&B, Rock, Rap, Hip-Hop, Country, Latin, K-pop and more!Popular on Smule: SING POP HITS & KARAOKE BALLADS: * Shape ofYou - Ed Sheeran * Play That Song - Train * Treat You Better -Shawn Mendes * Say You Won’t Let Go - James Arthur * Closer - TheChainsmokers, ft. Halsey * 7 Years - Lukas Graham * Rockabye -Clean Bandit, ft. Anne-Marie * Love me Like You Do - Ellie Goulding* All of Me - John Legend SING NEW CLASSICS & KARAOKEESSENTIALS: * Killing Me Softly - The Fugees * I Will Survive -Gloria Gaynor * Un-break My Heart- Toni Braxton * Happy - PharrellWilliams * Eye of the Tiger - Survivor * Bohemian Rhapsody - QueenSING MUSICALS & SOUNDTRACKS: * Beauty and the Beast - Beautyand the Beast (Disney) * Part of Your World - The Little Mermaid(Disney) * Let It Go - Idina Menzel (from Frozen by Disney) * Cups(When I’m Gone) - Anna Kendrick Don’t see your must-sing karaokejam? Upload to the Smule Songbook:https://www.smule.com/support/upload#songbook CONNECTING THE WORLDTHROUGH MUSIC™ We believe music is about more than justlistening—it's about creating, sharing, discovering, participatingand connecting with others. It’s the original social network withthe power to break down barriers, touch souls and bring peopletogether from all over the world. Join our global community ofmusic lovers. Sing karaoke or a cappella! Get discovered and getfans! Connect with Facebook to make music with friends! Try itfree. FIND YOUR VOICE No matter what kind of singer you are, youcan sound amazing on Smule. Use mic effects and video filters toautotune, add reverb, and smooth over imperfections in yourrecordings. If you love karaoke, singing along to radio songs or acappella in the shower, dream of singing duets with pop stars, orsimply love music—try for free now! FOLLOW US and keep up with newmajor artists and featured singers on Smule http://www.smule.comhttp://www.facebook.com/smule http://www.youtube.com/smulehttp://www.twitter.com/smule http://plus.google.com/+smule Havequestions? http://www.smule.com/support/sing#android This app hasbeen Superpowered