2.0 / March 4, 2016
(3.4/5) (10)
Loading...

Description

Very excited with Downwell Cloud.
Control your character, pass the obstacles.
Pull the cloud to control the character.
Jump down the stairs.
Try to live as long as possible.
Because under extremely dangerous well.
Download now and experience what it brings for you.

App Information Downwell Cloud

 • App Name
  Downwell Cloud
 • Package Name
  com.MMDStudio.Downwell_Demolition
 • Updated
  March 4, 2016
 • File Size
  20M
 • Requires Android
  Android 2.3 and up
 • Version
  2.0
 • Developer
  MMD Studio
 • Installs
  100 - 500
 • Price
  Free
 • Category
  Action
 • Developer
 • Google Play Link

MMD Studio Show More...

Downwell Cloud 2.0 APK
MMD Studio
Very excited with Downwell Cloud.Control your character, pass the obstacles.Pull the cloud to control the character.Jump down the stairs.Try to live as long as possible.Because under extremely dangerous well.Download now and experience what it brings for you.
rBOOK - Truyện ngắn online 1.0 APK
MMD Studio
rBOOK - Truyện ngắn online là 1 ứng dụng đọc truyện miễn phí cùngkho dữ liệu truyện ngắn phong phú được cập nhật hằng ngàyChúng tôicó đội ngũ sáng tác, tìm kiếm và dịch truyện.Chúng tôi sẽ liên tụccập nhật dữ liệu ngay cả khi bạn đang đọc truyện.Hiện nay, chúngtôi chia ra làm 3 mục chính.- Truyện ngắn : Truyện ngắn dành chothiếu niên trở lên.- Truyện trẻ em : Những mẫu truyện ngắn nhỏ phùhợp với trẻ em.- Truyện cười : Những mẫu truyện cười nhỏ được tậphợp lại.----------Chức năng hiện có:- Thống kê truyện có nhiều lượtxem nhất.- Danh sách những truyện mới cập nhật.- Tải truyện.- Đọconline và offline.- Thay đổi phông chữ.- Thay đổi khoảng cách giữacác dòng.- Thay đổi kích cỡ chử.- Thay đổi chế độ hiển thị (Ngày /Đêm).- Lưu truyện yêu thích.- Thông báo khi có truyện mới.- Hỗ trởtiếng Việt và tiếng Anh.Nếu gặp vấn đề trong quá trình sử dụng. Vuilòng liên hệ "[email protected]"Chúc các bạn có những giây phútvui vẻ.rBOOK - Short stories online is one free reading apps anddata warehousing rich stories are updated dailyWe have a teamcomposed, search and translate stories.We will continuously updatethe data even when you are reading.Currently, we are divided into 3main sections.- Short Stories: Short stories for teenagers orolder.- Children's Story: The small sample of short storiessuitable for children.- Jokes: Jokes small samples arecollected.----------Existing functionality:- Statistics storieswith the most views.- List updated stories.- Download stories.-Read online and offline.- Change the font.- Change the spacingbetween lines.- Change the text size.- Change display mode (Day /Night).- Save favorite stories.- Notification when new stories.-Support Vietnamese and English.If you encounter problems duringuse. Please contact "[email protected]"Wish you have moments offun.
Loading...