1.0 / July 29, 2018
(3.7/5) (Learn More</a></div>)
Loading...

Description

Tính năng Dragon hit:- Trò chơi săn bắn dựa trên vật lý động!-Thiếtkế đồ họa đơn giản nhưng nổi bật!- Âm thanh trò chơi nhịpđiệu!- Mộtkết thúc bất ngờ và một câu chuyện ấn tượng!- Bảng xếphạng cạnhtranh với thợ săn trên toàn thế giới!Tính Nang Dragonhit:- Tro DuaBan San chơi trên VAT lý động!- Kế Đồ Thiet Hoa đơngian Nhung NoiBat!- Âm thanh trÒ chơi NHIP điều!- Một kết Bat NgoThuc và một câuChuyện än Tuong!- Bảng XEP Hang Tho Canh tranh vớithế giới San trênToàn!

App Information Dragon Hit 2018

 • App Name
  Dragon Hit 2018
 • Package Name
  com.gameminivie.draronhit
 • Updated
  July 29, 2018
 • File Size
  31M
 • Requires Android
  Android 4.0.3 and up
 • Version
  1.0
 • Developer
  Minh Giang
 • Installs
  1+
 • Price
  Free
 • Category
  Arcade
 • Developer
 • Google Play Link

Minh Giang Show More...

Dragon Hit 2018 1.0 APK
Minh Giang
Tính năng Dragon hit:- Trò chơi săn bắn dựa trên vật lý động!-Thiếtkế đồ họa đơn giản nhưng nổi bật!- Âm thanh trò chơi nhịpđiệu!- Mộtkết thúc bất ngờ và một câu chuyện ấn tượng!- Bảng xếphạng cạnhtranh với thợ săn trên toàn thế giới!Tính Nang Dragonhit:- Tro DuaBan San chơi trên VAT lý động!- Kế Đồ Thiet Hoa đơngian Nhung NoiBat!- Âm thanh trÒ chơi NHIP điều!- Một kết Bat NgoThuc và một câuChuyện än Tuong!- Bảng XEP Hang Tho Canh tranh vớithế giới San trênToàn!
Loading...