1.2 / April 27, 2018
(4.8/5) (10)
Loading...

Description

On the Weird Mountain, there lives a silly animal called DummyBear. Every time our Dummy Bear hears “buzzes” from bees, then hesmells sweet honey from their hives. Unable to control his body andmind, all he does is to run toward the enchanting voice of honeyand forgets every other thing on his way.Tap to change hisdirection and help him collect honey. Avoid trees, because DummyBear doesn’t really like them. Remember: WATCH OUT THE TREES BUTDON’T FORGET HONEY THERE!!!Features:• Tap to change Dummy‘sdirection.• Collect hives to transform your bear into a new mode.•Cute skins and colorful backgrounds.• Funny Power-ups to supportyour Dummy Bear.• Connect Facebook and see your friends’ longestrunning in leaderboard.

App Information Dummy Bear

 • App Name
  Dummy Bear
 • Package Name
  com.conon.dummybear
 • Updated
  April 27, 2018
 • File Size
  Undefined
 • Requires Android
  Android 4.1 and up
 • Version
  1.2
 • Developer
  Conon Studio
 • Installs
  100+
 • Price
  Free
 • Category
  Arcade
 • Developer
 • Google Play Link

Conon Studio Show More...

Nam Đế 1.1.9 APK
Conon Studio
!!!CỐT TRUYỆN VIỆT CHO NGƯỜI CHƠI VIỆT!!! ★Sau khi Ngô Vương (NgôQuyền) qua đời, lịch sử Việt Nam ghi nhận giai đoạn nội loạn, tuyrất bi tráng nhưng đồng thời cũng đã đặt một mốc son đáng tự hào,khi Đinh Tiên Hoàng dẹp yên được các sứ quân khác và thống nhất đấtnước, tự xưng Hoàng đế.★ ★Trong trò chơi dã sử Nam Đế (nam de) lấybối cảnh thời loạn lạc này, người chơi chọn 1 trong 5 sứ quân, tựxây dựng lực lượng từ lúc khởi nghĩa, đánh dẹp ác bá địa phương,chiêu mộ anh tài, cạnh tranh với người chơi khác, đến khi đạt đượcngôi vị Hoàng đế chí tôn, để rồi tạo nên một câu chuyện truyền kỳcho riêng mình★ ►►►CÁC ĐIỂM ĐẶC SẮC◄◄◄ ✔Tùy chọn 1 trong 5 sứ quân:Đinh Bộ Lĩnh, Lã Đường, Đỗ Cảnh Thạc, Nguyễn Siêu, Kiều Thuận. Mỗiphe phái có 3 ưu thế hoàn toàn riêng biệt: Quân tấn công mạnh,nhiều vàng, dễ tìm tướng, chiến pháp đặc biệt… ✔Hàng trăm vị tướngViệt: với chỉ số đa dạng phù hợp cho một game chiến thuật, quản lýcó chiều sâu. Ngoài trí lực, võ lực, linh hoạt, dẫn binh, kỹ năng…còn có mô tả tiểu sử, xuất thân, hình ảnh rất đặc trưng của ngườiViệt. Người chơi sẽ được biết thêm về các vị tướng Việt như NguyễnBặc, Đinh Điền, Lưu Cơ, Trịnh Tú bên cạnh cách vị tướng Trung Quốc(Tào Tháo, Lưu Bị, Tôn Quyền, Quan Vũ, Lữ Bố, Gia Cát Lượng…) đãquá quen thuộc trong các game Tam Quốc. ✔Tự do mua bán: Việc tìmtrang bị trong Nam Đế (Nam De) rất dễ, và người chơi có thể tự dorao bán các trang bị với nhau trên chợ để kiếm Ngọc, mà không cầnnạp thẻ! ✔Trang bị phong phú: Phân thành 4 nhóm – nón, giáp, thúcưỡi, vũ khí – với nhiều loại có độ mạnh yếu khác nhau. Các bộtrang bị quý có thuộc tính ẩn. Có thể dùng trang bị cùng loại đểnâng cấp. ✔Chiến thuật biến hóa: Toàn bộ game có khoảng 30 chiếnpháp và trên 50 kỹ năng hỗ trợ, kết hợp với lợi thế của mỗi sứquân, khắc chế của 5 loại binh chủng, điều kiện địa hình, ưu thếcủa tướng chỉ huy, tất cả tạo nên một bối cảnh rất phong phú vàthực tế để người chơi khám phá và trổ tài điều binh khiển tướng,với mục tiêu cuối cùng là giành thắng lợi trong mỗi trận chiến.✔Cạnh tranh quyết liệt: Thời loạn, anh hùng dựng nghiệp không thểchỉ bằng cách đánh dẹp bọn thảo khấu loanh quanh trong vùng. TrongNam Đế (namde), để phát triển được chỉ có cách duy nhất là cạnhtranh thực sự, liên tục với những sứ quân khác. Không còn con đườngnào khác, cuối mỗi trận chiến chỉ có “Chiến thắng” hoặc “Thấtbại”!!! ✔Quản lý dân sự tinh tế: Phân bổ đất đai và phong quantướng nắm giữ các vị trí quản lý. Dễ thao tác, tuy nhiên, để làmthế nào đạt được hiệu quả nhất, cần phải có sự tính toán cẩn trọngvà có chiến lược sử dụng người tài phù hợp. ✔Lập liên minh: Anhhùng cùng chí hướng có thể cùng tụ họp dưới một ngọn cờ để tậptrung chống lại các thế lực khác. Người cùng liên minh có thể giaolưu, trao đổi kinh nghiệm với nhau qua kênh trò chuyện trong liênminh, bàn bạc chiến thuật và hỗ trợ lẫn nhau. ✔Kết giao bạn bè:Tăng vàng qua việc giao thương và có thể tặng trang bị cho bạn!✔Tái hiện trận chiến theo cách đặc biệt: Ngoài việc thể hiện thanhchỉ số quân như đặc trưng của các game chiến thuật thường thấy, cáctrận chiến trong Nam Đế (nam de) còn được mô tả diễn biến chi tiếttheo phong cách truyện dã sử. Điều này mang lại cảm giác thú vị chongười chơi như đang xem diễn biến các trận chiến nổi tiếng như XíchBích, Quan Độ trong truyện Tam Quốc Chí, hay như các trận chiếntrong truyện Thủy Hử, Xuân Thu Chiến Quốc…, chỉ khác là chính ngườichơi là người nắm quyền điều binh khiển tướng! ✔Chơi game mọi lúcmọi nơi không cần chờ đợi: Thông thường người chơi chỉ phải mất rấtít thời gian để vào game cập nhật tình hình, bày binh bố trận, tấtcả thao tác đều không phải tốn thời gian chờ. Tuy nhiên để có thểgiành ưu thế trước người chơi khác, đòi hỏi người chơi phải nghiêncứu và hiểu rõ mọi mặt về game. !!!NAM ĐẾ, GAME CỦA GAME THỦ VIỆTLÀM CHO GAME THỦ VIỆT!!! ►Fanpage:https://www.facebook.com/namdemobile◄ ►Hỗ trợ:hotronamde@gmail.com◄ Plot !!! VIETNAM VIETNAM TO PLAY !!! ★ AfterWu Wang (Ngo Quyen) died, Vietnam recorded history rebelliousphase, but very tragic but also has set a milestone to be proud of,while Dinh Tien Hoang quell warlords More and unification,proclaimed emperor. ★ ★ In the game field using the South Stand(male de) takes place this time of chaos, players choose one offive warlords, build forces since the uprising, to suppress evilpromoting local talent recruit him , compete with other players togain the throne as Emperor religious press, and then create a storyof their own legendary ★ FEATURES ►►►CAC SAC◄◄◄ ✔Tuy select one offive warlords: Dinh Bo Linh, La Road, Do Landscape Master NguyenSieu, Thuan Kieu. Each faction has three completely distinctadvantages: strong military offensive, gold, easy to find general,special legal battle ... ✔Hang hundred Vietnamese generals: theindex suitable for a variety of game strategy, management depth. Inaddition to its position, force, flexibility, lead soldiers, skills... also describes profiles, backgrounds, images characteristic ofVietnam. Players will get to know more about the general NorthVietnam as Nguyen Dinh Dien, Save the sequence next to a Chinesegeneral (Cao Cao, Liu Bei, Sun Quan, Guan Yu, Lu Bu, Zhuge ... )were familiar in the game Three Kingdoms. ✔Tu Free trade: Findingfitted in the South Stand (Nam De) is easy, and the player canfreely sell the equipment on the market together to make Jade,without loading the card! ✔Trang be rich: Separate into 4 groups -hats, armor, mounts, weapons - there are many types of differentintensity. The equipment you have hidden attributes. You can usethe same type of equipment to upgrade. ✔Chien technology evolution:Complete 30 war game on 50 legal and support skills, combined withthe advantages of a warlord, allelopathic of 5 types of arms,terrain conditions, the advantage of generals command, all create arich context and reality for players to explore and flourish,Command and Control, with the ultimate goal is to win every battle.✔Canh fiercely: Time rebel hero up by now can not suppress themaround in the draft stage. In the South Stand (namde), to develop aunique only real competition is continuous with the other warlords.There is no other way, the end of the war only "victory" or"defeat" !!! ✔Quan population of sophistication: Allocation of landand style captains held management positions. Ease of operation,however, to how to achieve the most efficient, requires a carefulcalculation and strategic use of human resources accordingly. ✔LapAlliance: Heroes minded can gather under one banner to concentrateforces against the other. The same coalition can interact, exchangeexperiences with each other through chat channels in the coalition,discussing tactics and support each other. ✔Ket friendship: Risinggold through trade and can equip your gift! ✔Tai out battle in aspecial way: In addition to the payment of the troops just ascharacteristic of the popular strategy game, the battle in theSouth Stand (male de) evolution are described in detail in thestyle using wild stories. This brings a touch of fun to play aswatching events such as the famous battle of Red Cliff, The ThreeKingdoms High in the story, or as the battle of Water margin,Spring and Autumn and Warring States ..., only Other key playersare the power Command and Control! ✔Choi game wherever you need notwait: Usually players only takes very little time to update to thegame situation, disposition, all operations are not a waste of timeto wait. But to be able to get the upper hand before other players,requires players to study and understand all aspects of the game.EMPIRE !!! Pakistan, GAME BY GAME GAME MAKE PRIME PRIME VIETNAMVIETNAM !!! ►Fanpage: https://www.facebook.com/namdemobile◄ ►Hosupport: hotronamde@gmail.com◄
Kingdom Destiny 2: Rise of Warlords 1.2.12 APK
Conon Studio
★ Kingdom Destiny - A strategy game combined with city managementand army command to conquest the world! ★★★ Kingdom Destiny sets onthe kingdom after the King's death: military is out of control,kingdom falls into chaos, and warlords rise everywhere to claimtheir powers. ★ ★ ★ ►►►Game Features◄◄◄ ✔ 5 optional authorities:each authority has its special troop and different developmentstrategy. ✔ Hundreds of Heroes: with a variety of stats suitablefor a deep strategy and management game. ✔ Free trade: free tradeof various powerful equipments. ✔ Endless quests for you tochallenge. ✔ Various equipments: set attributes, collections,exchanges, upgrades, sockets. ✔ The diversified strategy: flexiblemilitary strategy and support skills. ✔ Drastic competition:development from victory. ✔ Civil management: Officialappointments, building construction, scientific research. ✔Alliance creation. ✔ Social relation: adding friends, makingteacher-student relation ✔ VIP feature for everyone: More play,more VIP. You do not need to purchase to reach higher VIP levels!Note: This game requires an internet connection to play. Visit ourFacebook Fanpage at https://www.facebook.com/KingdomDestinyMobile
Dummy Bear 1.2 APK
Conon Studio
On the Weird Mountain, there lives a silly animal called DummyBear. Every time our Dummy Bear hears “buzzes” from bees, then hesmells sweet honey from their hives. Unable to control his body andmind, all he does is to run toward the enchanting voice of honeyand forgets every other thing on his way.Tap to change hisdirection and help him collect honey. Avoid trees, because DummyBear doesn’t really like them. Remember: WATCH OUT THE TREES BUTDON’T FORGET HONEY THERE!!!Features:• Tap to change Dummy‘sdirection.• Collect hives to transform your bear into a new mode.•Cute skins and colorful backgrounds.• Funny Power-ups to supportyour Dummy Bear.• Connect Facebook and see your friends’ longestrunning in leaderboard.
Nam Đế 3: Phục Hưng Đại Nghiệp 1.0.4 APK
Conon Studio
GAME CHIẾN THUẬT THỜI GIAN THẬT DÃ SỬ VIỆT - Giữa lúc vương triềunhà Ngô đang đến hồi suy sụp, các anh tài thần võ, cơ mưu nổi lêntranh tranh giành quyền lực. Người dân khắp nơi bị chiến tranh giàyxéo, Cổ Loa khói lửa. Vào thời khắc này, trong xã hội Đại Việt mộthậu duệ họ Ngô xuất hiện, thống lĩnh thiên hạ, giành lại ngaivương, chấn hưng vương triều nhà Ngô. Bạn sẽ thống lĩnh các tướnglĩnh anh dũng, văn tài thao lược, chiến đấu để gây dựng lại cơ đồ.- Nam Đế 3: Phục Hưng Đại Nghiệp là một game chiến thuật thời gianthực dựng theo bối cảnh nội loạn mười hai Sứ quân trong lịch sử ĐạiViệt kiêu hùng. Với lối chơi chiến thuật hoàn toàn khác biệt, khitham gia Nam Đế 3, bạn sẽ vào vai trò một đại tướng quân, xây dựngquân đội của mình lớn mạnh, chiến đấu với người chơi từ khắp nơitrên thế giới. CHINH PHẠT - Xua quân chinh phạt thảo khấu trên cácvùng lãnh thổ chiếm lấy tài nguyên của chúng để phát triển lựclượng. TẬP HỢP QUẦN HÙNG - Tập hợp bè bạn, dựng nên một liên minhhàng đầu cùng nhau công thành hoàng cung huyền thoại Cổ Loa. - Xâydựng đế chế hùng mạnh, huấn luyện một đội quân khét tiếng và thốnglĩnh ba quân trong những cuộc chiến PVP chống lại bạn bè trên khắpthế giới. - Bôn ba thế gian, gặp gỡ bạn bè cùng tham gia trận mạctrong trận chiến lịch sử Thanh Đàm. CÁC TÍNH NĂNG - Chiêu mộ hơn130 vị tướng Việt để chiến đấu và chinh phục quần hùng. - Pháttriển và nâng cấp năng lực của các vị tướng bạn yêu thích và cùngtìm hiểu tiểu sử của các anh tài của thời kỳ loạn lạc. - Thu thậpmảnh tướng và vật phẩm nâng cấp tướng khi tham gia chinh phạt. -Đánh cướp tài nguyên hoặc bị cướp từ các đế chế khác tùy vào tư duychiến thuật thông qua bố trí lực lượng tướng lĩnh, binh lính, kỹnăng, chiến pháp đa dạng. - Tìm kiếm vinh quang và quyền lực từtrận mạc. - Tập hợp bạn bè cùng sở thích để lập ra một liên minhhùng mạnh công thành xưng bá, lưu danh bảng vàng. LIÊN HỆ HỖ TRỢ,KẾT NỐI BẠN BÈ - Nam Đế 3: Phục Hưng Đại Nghiệp là trò chơi chiếnthuật thời gian thực trực tuyến, nhiều người chơi nên bạn cần cókết nối mạng để có thể chơi game trực tuyến. - Nam Đế 3: Phục HưngĐại Nghiệp là trò chơi miễn phí tuy nhiên, một số vật phẩm trongtrò chơi có thể mua thông qua IAP. - Nếu Sứ quân gặp bất kỳ trởngại nào hoặc cần góp ý thêm để phát triển trò chơi, vui lòng kếtnối với chúng tôi tại: https://www.facebook.com/namde3mobileTACTICAL GAME TIME REALISTIC VIETNAMESE - In the midst of the Ngodynasty's recession, the martial arts brothers attempted to rise upto fight for power. People everywhere suffered from war shoes, CoLoa smoke. At this time, in Dai Viet society, a descendant of theNgo family appeared, dominated the world, regained the throne,revived the Ngo dynasty. You will dominate brave generals,strategic writers, fight to rebuild the base. - Nam De 3: DaiNghiep Renaissance is a real-time strategy game based on thecontext of the twelve insurgents in the history of Dai Viet hero.With strategic gameplay completely different, when joining Nam De3, you will take the role of a general, build your army to grow,fight with players from all over the world. EXPEDITION - Dispel theconquering troops on the territories taking up their resources todevelop forces. COMBINATION OF HEROES - Gather your friends, builda leading alliance together to become the legendary royal palace CoLoa. - Build a powerful empire, train a notorious army and dominatethe three forces in the PVP battles against friends around theworld. - Four to four worlds, meet friends and join the battle inthe historic battle of Thanh Dam. FUNCTIONS - Recruiting more than130 Vietnamese generals to fight and conquer heroes. - Develop andupgrade the capacities of your favorite generals and learn thebiographies of the chronically talented brothers. - Collect piecesof generals and items to upgrade generals when participating inconquest. - Robbing resources or being robbed from other empiresdepending on tactical thinking through disposition of variousgenerals, soldiers, skills and tactics. - Search for glory andpower from the battle. - Gather friends with similar interests tocreate a mighty alliance to proclaim and save the gold list.CONTACT SUPPORT, CONNECT YOUR FRIENDS - Nam De 3: Dai NghiepRenaissance is a real-time online strategy game with many playersso you need a network connection to play online games. - Nam De 3:The Great Renaissance is a free game however, some in-game itemscan be purchased through IAP. - If the Mission meets any obstaclesor needs additional advice to develop the game, please connect withus at: https://www.facebook.com/namde3mobile
Loading...