1.1.0 / May 12, 2014
(3.6/5) (130)
Loading...

Description

E. žodynas – tai profesionalus dvikalbis dviejų krypčių(anglų–lietuvių ir lietuvių–anglų kalbų) žodynas išmaniesiemsįrenginiams. Jame pateikiamas išsamus ir patikimas žodžių beižodžių junginių vertimas.Išbandykite nemokamai – 3 žodžiai perdieną.Įsigykite anglų–lietuvių, lietuvių–anglų kalbų žodynoprenumeratą ir dirbkite patogiai, kad ir kur būtumėte – programėleinereikia interneto prieigos. Galimi du prenumeratos variantai –30-iai dienų ir 365-ioms dienoms.Programėle galite naudotis visuoseišmaniuosiuose įrenginiuose, turinčiuose iOS arba Android operacinęsistemą.Žodynas sukurtas papildžius ir pakoregavus BronislovoPiesarsko „Didįjį anglų–lietuvių kalbų žodyną“ ir „Didįjįlietuvių–anglų kalbų žodyną“.Turinys: • Paprasta ir patogu naudoti.• Profesionalus didžiausios apimties žodynas: 125 000 antraštiniaižodžiai, 213 000 žodžių ir žodžių junginių. • Vienintelisdvikryptis žodynas rinkoje.Funkcionalumas: • Įsigijus prenumeratą,naudojantis žodynu nereikia interneto. • Norėdami įvesti žodį įpaieškos laukelį, palieskite bet kurią neaktyvią ekrano vietą –paieškos laukas aktyvuojasi ir galite iškart rinkti tekstą. •Lengva ir patogi išmanioji paieška: konteksto, panašiai skambančiųžodžių, junginių. • Žodžių ir junginių siūlymas ekrane. • Žodžio arjunginio vartosenos pavyzdžiai. • Žodį galima įkelti į dažniausiaiieškomų žodžių sąrašą. • Kirčiuoti žodžiai. • Kokybiškai įgarsintasangliškų žodžių tarimas (veikimui reikia interneto). • Nuotraukosteksto atpažinimas.E-dictionary - is a professional two-waybilingual (English-Lithuanian and Lithuanian-English) dictionaryfor smart devices. It provides a comprehensive and reliable wordsand phrases translation.Try for free - 3 words per day.BuyEnglish-Lithuanian and Lithuanian-English dictionary subscriptionand work comfortably, no matter where you are - gadget do not haveInternet access. There are two subscription options - for 30 daysand 365 days off.You can use the gadget at all in smart deviceswith iOS or Android operating system.The addition has beendeveloped and adjusted Bronislovas Piesarskas "GreatEnglish-Lithuanian language dictionary and the GreatLithuanian-English dictionary.Table of Contents:  •Simple and easy to use.  • Professional widest point: 125000 entry words, 213 000 words and phrases.  • The onlytwo-way dictionary on the market.Functionality:  • Afterpurchasing a subscription through the dictionary does not need theInternet.  • To enter a word in the search box, tap anyof the inactive area of ​​the screen - the search field isactivated, and you can type text.  • Easy and convenientsmart search: context, similar sounding words,compounds.  • words and compounds offerscreen.  • Word or compound usage examples.  •A word can be uploaded to the most wanted list ofwords.  • stress the words.  • High-qualitydubbed English pronunciation of words (the operation to beonline).  • Photos of the text recognition.

App Information eŽodynas

eŽodynas Version History

Select eŽodynas Version :

UAB ALG knygynai Show More...

eŽodynas 1.1.0 APK
E. žodynas – tai profesionalus dvikalbis dviejų krypčių(anglų–lietuvių ir lietuvių–anglų kalbų) žodynas išmaniesiemsįrenginiams. Jame pateikiamas išsamus ir patikimas žodžių beižodžių junginių vertimas.Išbandykite nemokamai – 3 žodžiai perdieną.Įsigykite anglų–lietuvių, lietuvių–anglų kalbų žodynoprenumeratą ir dirbkite patogiai, kad ir kur būtumėte – programėleinereikia interneto prieigos. Galimi du prenumeratos variantai –30-iai dienų ir 365-ioms dienoms.Programėle galite naudotis visuoseišmaniuosiuose įrenginiuose, turinčiuose iOS arba Android operacinęsistemą.Žodynas sukurtas papildžius ir pakoregavus BronislovoPiesarsko „Didįjį anglų–lietuvių kalbų žodyną“ ir „Didįjįlietuvių–anglų kalbų žodyną“.Turinys: • Paprasta ir patogu naudoti.• Profesionalus didžiausios apimties žodynas: 125 000 antraštiniaižodžiai, 213 000 žodžių ir žodžių junginių. • Vienintelisdvikryptis žodynas rinkoje.Funkcionalumas: • Įsigijus prenumeratą,naudojantis žodynu nereikia interneto. • Norėdami įvesti žodį įpaieškos laukelį, palieskite bet kurią neaktyvią ekrano vietą –paieškos laukas aktyvuojasi ir galite iškart rinkti tekstą. •Lengva ir patogi išmanioji paieška: konteksto, panašiai skambančiųžodžių, junginių. • Žodžių ir junginių siūlymas ekrane. • Žodžio arjunginio vartosenos pavyzdžiai. • Žodį galima įkelti į dažniausiaiieškomų žodžių sąrašą. • Kirčiuoti žodžiai. • Kokybiškai įgarsintasangliškų žodžių tarimas (veikimui reikia interneto). • Nuotraukosteksto atpažinimas.E-dictionary - is a professional two-waybilingual (English-Lithuanian and Lithuanian-English) dictionaryfor smart devices. It provides a comprehensive and reliable wordsand phrases translation.Try for free - 3 words per day.BuyEnglish-Lithuanian and Lithuanian-English dictionary subscriptionand work comfortably, no matter where you are - gadget do not haveInternet access. There are two subscription options - for 30 daysand 365 days off.You can use the gadget at all in smart deviceswith iOS or Android operating system.The addition has beendeveloped and adjusted Bronislovas Piesarskas "GreatEnglish-Lithuanian language dictionary and the GreatLithuanian-English dictionary.Table of Contents:  •Simple and easy to use.  • Professional widest point: 125000 entry words, 213 000 words and phrases.  • The onlytwo-way dictionary on the market.Functionality:  • Afterpurchasing a subscription through the dictionary does not need theInternet.  • To enter a word in the search box, tap anyof the inactive area of ​​the screen - the search field isactivated, and you can type text.  • Easy and convenientsmart search: context, similar sounding words,compounds.  • words and compounds offerscreen.  • Word or compound usage examples.  •A word can be uploaded to the most wanted list ofwords.  • stress the words.  • High-qualitydubbed English pronunciation of words (the operation to beonline).  • Photos of the text recognition.
Loading...