1.2.17 / September 4, 2018
(3.5/5) (11)
Loading...

Description

Med Easyroad appen har du din bil med dig var du än är. Håll kollpå dina resor i körjournalen, se ditt fordons hälsa, följ uppbränsleförbrukningen och se var din bil är parkerad. Sammankoppladmed ett Calix bilvärmesystem kan du även styra det med en och sammaapp, slå på uppvärmningen när du vill eller ställ in timers precislika enkelt som att ställa väckarklockan. • Automatisk digitalkörjournal ‣ Godkänd av skatteverket ‣ Visa utförda resor på karta‣ Sammanfoga resor ‣ Automatisk kategorisering i tjänst och privat‣ Namnge egna platser ‣ Enkel export av resor till rapport ochadministratör • Kontrollera Calix bilvärme ‣ Slå på/av Calixbilvärme men en knapptryckning ‣ Ställ timers för automatisk start‣ Se temperaturen i bilen • Fordonshälsa och position ‣ Visareventuella felkoder och förklaringar ‣ Se batteristatus ‣ Bilensposition. Se var bilen är parkerad ‣ Bränsleförbrukning With EasyRoad app you have your car with you wherever you are. Keep track ofyour travels in the journey log, see your vehicle's health, trackfuel consumption and see where your car is parked. Coupled with aCalix car heating system, you can also control it with one app,turn on the heating when you want or set the timers just as easy assetting the alarm clock. • Auto digital driver's log   ‣ Approved by the Tax    ‣ Showrendered trips on map    ‣ Merge trips   ‣ Automatic categorization of services andprivate    ‣ Name your own seats    ‣Simple export of trips to the report and Administrator • CheckCalix car heating    ‣ Turn on / off Calix carheating but the touch of a button    ‣ timers forautomatic start    ‣ Make sure the temperature inthe car • Vehicle Health and Position    ‣ Displaysany error codes and explanations    ‣ See batterystatus    ‣ The car's position. See where your caris parked    Fuel ‣

App Information Easyroad

 • App Name
  Easyroad
 • Package Name
  se.kgk.easyroad
 • Updated
  September 4, 2018
 • File Size
  9.0M
 • Requires Android
  Android 4.0.3 and up
 • Version
  1.2.17
 • Developer
  KG Knutsson AB
 • Installs
  1,000+
 • Price
  Free
 • Category
  Productivity
 • Developer
  Hammarbacken 8, 19181 Sollentuna, Sweden
 • Google Play Link

KG Knutsson AB Show More...

Easyroad 1.2.17 APK
Med Easyroad appen har du din bil med dig var du än är. Håll kollpå dina resor i körjournalen, se ditt fordons hälsa, följ uppbränsleförbrukningen och se var din bil är parkerad. Sammankoppladmed ett Calix bilvärmesystem kan du även styra det med en och sammaapp, slå på uppvärmningen när du vill eller ställ in timers precislika enkelt som att ställa väckarklockan. • Automatisk digitalkörjournal ‣ Godkänd av skatteverket ‣ Visa utförda resor på karta‣ Sammanfoga resor ‣ Automatisk kategorisering i tjänst och privat‣ Namnge egna platser ‣ Enkel export av resor till rapport ochadministratör • Kontrollera Calix bilvärme ‣ Slå på/av Calixbilvärme men en knapptryckning ‣ Ställ timers för automatisk start‣ Se temperaturen i bilen • Fordonshälsa och position ‣ Visareventuella felkoder och förklaringar ‣ Se batteristatus ‣ Bilensposition. Se var bilen är parkerad ‣ Bränsleförbrukning With EasyRoad app you have your car with you wherever you are. Keep track ofyour travels in the journey log, see your vehicle's health, trackfuel consumption and see where your car is parked. Coupled with aCalix car heating system, you can also control it with one app,turn on the heating when you want or set the timers just as easy assetting the alarm clock. • Auto digital driver's log   ‣ Approved by the Tax    ‣ Showrendered trips on map    ‣ Merge trips   ‣ Automatic categorization of services andprivate    ‣ Name your own seats    ‣Simple export of trips to the report and Administrator • CheckCalix car heating    ‣ Turn on / off Calix carheating but the touch of a button    ‣ timers forautomatic start    ‣ Make sure the temperature inthe car • Vehicle Health and Position    ‣ Displaysany error codes and explanations    ‣ See batterystatus    ‣ The car's position. See where your caris parked    Fuel ‣
Webasto T91 1.0.1 APK
Starta din Webasto från kontoret, bussen, tåget eller varför intedirekt när du klivit ur planet på flygplatsen?Med vår (nya) app kandu, via din telefon, fjärrstyra din Webasto värmare med nästintillobegränsad räckvidd.Denna app erbjuder dig en snabb och enkel start- stop funktion av din värmare.Applikationen är utvecklad förWebasto bränslevärmare med Webasto GSM-mottagareMer informationfinner du i appens hjälpavsnitt.Start your Webasto from the office,bus, train or why not right away when you stepped out of the planeat the airport?With our (new) app allows you, via your phone,remote control your Webasto heater with virtually unlimitedreach.This app offers you a quick and easy start - stop function ofyour heater.The application is developed for fuel Webasto heaterWebasto GSM receiverMore information can be found in the app's helpsection.
Loading...